Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Αγγλία και Ουαλία

Η εξασφάλιση ανεξάρτητης νομικής συμβουλής είναι σημαντική εάν είστε ύποπτος ή κατηγορούμενος για κάποιο έγκλημα. Από αυτό το δελτίο θα πληροφορηθείτε πώς να βρείτε δικηγόρο και ποιος θα πρέπει να τον πληρώσει.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Στο αστυνομικό τμήμα

Εάν σας ανακρίνουν στο αστυνομικό τμήμα, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε νομικές συμβουλές δωρεάν, ακόμη και εάν δεν έχετε συλληφθεί. Μπορείτε να ζητήσετε από την αστυνομία είτε να επικοινωνήσετε με συγκεκριμένη δικηγορική εταιρεία της επιλογής σας είτε να επικοινωνήσετε με τον συνήγορο υπηρεσίας (duty solicitor) που είναι διαθέσιμος 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος ανεξάρτητος από την αστυνομία. Για ορισμένες αξιόποινες πράξεις οι συμβουλές θα σας δοθούν τηλεφωνικώς από ανεξάρτητους συμβούλους. Για περισσότερο σοβαρές αξιόποινες πράξεις ο νομικός σύμβουλος μπορεί να βρίσκεται μαζί σας στο αστυνομικό τμήμα.

Εάν θέλετε άλλον δικηγόρο, μπορείτε να βρείτε μέσω της Εταιρείας Νομικών (Law Society), του Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου (Bar Council), της Υπηρεσίας ενημέρωσης πολιτών (Citizens Advice Bureau) ή της Υπηρεσίας νομικών συμβουλών σε αστικές υποθέσεις (Civil Legal Advice). Εάν επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε τον συνήγορο υπηρεσίας, μπορεί να χρειαστεί να επιβαρυνθείτε με κάποια έξοδα.

Εάν ζητήσετε νομικές συμβουλές, η αστυνομία πρέπει να περιμένει μέχρι να μιλήσετε με δικηγόρο, πριν σας ανακρίνει. Εάν δεν θέλετε δικηγόρο, αλλά αλλάξετε γνώμη στη συνέχεια, μπορείτε να ζητήσετε νομική συνδρομή οποτεδήποτε, δωρεάν.

Εάν δεν είστε υπό αστυνομική κράτηση

Εάν δεν είστε υπό κράτηση, αλλά σας έχει απαγγελθεί κατηγορία για κάποιο έγκλημα, πρέπει να επικοινωνήσετε με δικηγόρο το συντομότερο. Εάν δεν γνωρίζετε κάποιον δικηγόρο, μπορείτε να βρείτε μέσω της Εταιρείας Νομικών, του Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, της Υπηρεσίας ενημέρωσης πολιτών ή της Υπηρεσίας νομικών συμβουλών σε αστικές υποθέσεις. Ενδέχεται να δικαιούστε δωρεάν νομική συμβουλή, ανάλογα με την οικονομική σας κατάσταση. Ένας δικηγόρος μπορεί να σας πει εάν έχετε τέτοιο δικαίωμα, αλλά θα χρειαστεί να δώσετε στοιχεία σχετικά με τα οικονομικά σας (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών).

Δωρεάν υπηρεσίες διατίθενται μόνο από δικηγόρους του προγράμματος της Υπηρεσίας νομικής συνδρομής (Legal Aid Agency) ή από την υπηρεσία δημόσιου συνηγόρου, στους δήμους που τη διαθέτουν. Μπορείτε να ελέγξετε ποιοι δικηγόροι συμμετέχουν στα προγράμματα, επικοινωνώντας με την Υπηρεσία νομικών συμβουλών σε αστικές υποθέσεις.

Στο δικαστήριο

Εάν η υπόθεσή σας παραπεμφθεί σε δίκη, έχετε δικαίωμα νομικής εκπροσώπησης. Η Υπηρεσία νομικών συμβουλών σε ποινικές υποθέσεις (Criminal Legal Aid) εγγυάται την παροχή νομικών συμβουλών και εκπροσώπησης για τους υπόδικους. Εάν θα είναι δωρεάν εξαρτάται από τη σοβαρότητα της υπόθεσης και από την οικονομική σας κατάσταση. Εάν δεν έχετε δικηγόρο, ζητήστε να δείτε τον συνήγορο υπηρεσίας αμέσως μόλις φτάσετε στο δικαστήριο.

Στο Magistrates’ Court, εάν η υπόθεση αφορά σοβαρή αξιόποινη πράξη, οι νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση παρέχονται δωρεάν, ειδάλλως μπορεί να χρειαστεί να συνεισφέρετε στα έξοδα, αναλόγως με την υπόθεση, την ηλικία σας και το εισόδημά σας. Η νομική εκπροσώπηση είναι δωρεάν εάν είστε κάτω των 18 ετών ή εάν λαμβάνετε ορισμένα κρατικά επιδόματα. Ο συνήγορος υπηρεσίας στο δικαστήριο ή κάποιο μέλος του προσωπικού τού δικαστηρίου μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά.

Εάν η υπόθεση εκδικάζεται ενώπιον του Crown Court, δικαιούστε νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση. Εάν το ετήσιο διαθέσιμο οικογενειακό σας εισόδημα είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 37.500 λίρες στερλίνες, δεν δικαιούστε νομική συνδρομή. Μπορεί επίσης να οφείλετε να συνεισφέρετε στα έξοδα της νομικής σας εκπροσώπησης αναλόγως με την οικονομική σας κατάσταση τόσο με βάση το εισόδημα όσο και με βάση το κεφάλαιο.

Εάν κριθείτε αθώος από το Crown Court, μπορεί να αποζημιωθείτε για τα έξοδά σας. Εάν κριθείτε ένοχος, ενδέχεται να πρέπει να συνεισφέρετε στα έξοδα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπηρεσία νομικής συνδρομής

Καθοδήγηση Νομικής Εταιρείας

Οδηγίες Υπηρεσίας ενημέρωσης πολιτών (Ηνωμένο Βασίλειο)

Υπηρεσία νομικών συμβουλών σε ποινικές υποθέσεις

Γενικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/12/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.