Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Αγγλία και Ουαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Μπορώ να ασκήσω έφεση;

Εάν εκδόθηκε σε βάρος σας καταδικαστική απόφαση ή απόφαση επιμέτρησης ποινής από το πταισματοδικείο, μπορείτε να ασκήσετε έφεση ενώπιον του δικαστηρίου του στέμματος. Επίσης, μπορείτε να ασκήσετε έφεση ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου στο Λονδίνο, εάν πιστεύετε ότι το πταισματοδικείο παρερμήνευσε τον νόμο.

Εάν εκδόθηκε σε βάρος σας καταδικαστική απόφαση ή απόφαση επιμέτρησης ποινής από το δικαστήριο του στέμματος, μπορείτε να ασκήσετε έφεση μόνον κατόπιν ειδικής έγκρισης, π.χ. επειδή ο δικαστής υπέπεσε σε κάποιο σφάλμα. Μπορείτε να ασκήσετε έφεση ενώπιον του εφετείου στο Λονδίνο.

Πώς ασκείται η έφεση;

Εάν η δίκη ήταν ενώπιον του πταισματοδικείου η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης είναι 21 ημέρες. Εάν η δίκη ήταν ενώπιον του δικαστηρίου του στέμματος η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης είναι 28 ημέρες. Ο δικηγόρος σας μπορεί να σας συμβουλεύσει εάν πρέπει και πώς μπορείτε να ασκήσετε έφεση.

Πού βασίζεται η έφεση;

Δικαιούστε να εφεσιβάλετε οποιαδήποτε απόφαση του πταισματοδικείου, αρκεί να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε ένα έντυπο που διατίθεται από το δικαστήριο.

Οι εφέσεις κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου του στέμματος απαιτούν πιο επίσημη διαδικασία. Όταν ασκείτε την έφεση πρέπει να αναφέρετε λεπτομερώς τους λόγους. Λόγοι έφεσης είναι οι εξής:

  • Ο δικαστής έδωσε λανθασμένες οδηγίες στους ενόρκους.
  • Υπήρξε σφάλμα ή παρατυπία κατά τη διαδικασία της δίκης.
  • Αποδεικτικά στοιχεία έγιναν δεκτά ή απορρίφθηκαν παρανόμως.

Λόγοι έφεσης κατά της επιμέτρησης της ποινής είναι οι εξής:

  • Ο δικαστής υπέπεσε σε νομικό σφάλμα.
  • Η διάρκεια της στερητικής τής ελευθερίας ποινής είναι υπερβολική.

Τι γίνεται κατά την εκδίκαση της έφεσης;

Η έφεση κατά απόφασης του πταισματοδικείου κανονικά εκδικάζεται από έναν δικαστή συνεπικουρούμενο από δύο πταισματοδίκες (διαφορετικούς από εκείνους που είχαν δικάσει πρωτόδικα την υπόθεση). Η ακροαματική διαδικασία ξεκινά από την αρχή και μπορεί να γίνει επίκληση νέων ή διαφορετικών αποδεικτικών στοιχείων και πραγματικών περιστατικών. Εάν η έφεση στρέφεται απλώς κατά της επιμέτρησης της ποινής, το δικαστήριο του στέμματος μπορεί να μειώσει, να επικυρώσει ή να αυξήσει την ποινή.

Εάν αμφισβητείτε την ερμηνεία του νόμου εκ μέρους των πταισματοδικών, ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου και αυτό αποφασίσει ότι οι πταισματοδίκες έσφαλαν, η ετυμηγορία ανατρέπεται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υπόθεση μπορεί να αναπεμφθεί στο πταισματοδικείο για νέα εκδίκαση.

Οι εφέσεις κατά καταδικαστικής απόφασης του δικαστηρίου του στέμματος εκδικάζονται στο εφετείο. Ο δικηγόρος σας και ο εισαγγελέας θα προβάλουν ισχυρισμούς σχετικά με τη βάση της έφεσής σας. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει περαιτέρω διεξαγωγή αποδείξεων. Γενικά, δεν μπορείτε να επικαλεστείτε αποδεικτικά στοιχεία που ήταν διαθέσιμα κατά τον χρόνο της εκδίκασης, τα οποία είχατε αποφασίσει ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε στη δίκη. Η κατ’ έφεση δίκη είναι δημόσια.

Εάν δεν είστε στη φυλακή, έχετε δικαίωμα να παρίσταστε στην κατ’ έφεση δίκη. Εάν είστε στη φυλακή, έχετε δικαίωμα να παρίσταστε, εκτός εάν η έφεση αφορά μόνο νομικά ζητήματα. Το δικαστήριο μπορεί να σας επιτρέψει να συμμετέχετε με απευθείας σύνδεση μέσω βίντεο.

Τι γίνεται αν είμαι στη φυλακή όταν ασκήσω έφεση;

Εφόσον έχετε καταθέσει την έφεση, μπορείτε να αιτηθείτε την αποφυλάκισή σας έως την εκδίκαση της έφεσης, αν και η αποφυλάκιση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σπάνια. Εάν γίνει δεκτό το αίτημα εγγυοδοσίας, ενδέχεται να είναι υπό όρους.

Πόσος καιρός θα περάσει μέχρι την ακρόαση της έφεσης;

Οι εφέσεις κατά αποφάσεων του πταισματοδικείου για την επιμέτρηση της ποινής συνήθως δικάζονται γρήγορα εάν είστε υπό κράτηση, ειδάλλως δικάζονται εντός 3-6 μηνών. Για να εφεσιβάλετε απόφαση του δικαστηρίου του στέμματος ενώπιον του εφετείου, απαιτείται έγκριση ανώτερου δικαστή. Κατά μέσο όρο, οι εφέσεις κατά καταδικαστικών αποφάσεων δικάζονται εντός οκτώ μηνών και οι εφέσεις κατά αποφάσεων επιμέτρησης ποινής δικάζονται εντός πέντε μηνών. Μπορείτε να παραιτηθείτε από την έφεση οποτεδήποτε, εγγράφως προς την Υπηρεσία ποινικών εφέσεων.

Τι γίνεται αν η έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης είναι επιτυχής/ανεπιτυχής;

Εάν η έφεση τελεσφορήσει, το δικαστήριο ακυρώνει την καταδίκη σας, η οποία αφαιρείται από το επίσημο μητρώο. Σε μερικές περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να εξαφανίσει την καταδίκη, αλλά να επιτρέψει στον εισαγγελέα να κινήσει νέα δίκη εναντίον σας.

Εάν η έφεση δεν τελεσφορήσει, κανονικά δεν επέρχεται καμία μεταβολή στην ετυμηγορία της δίκης, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις το κατ’ έφεση δικαστήριο μπορεί να αντικαταστήσει μια καταδίκη για ένα ελαφρύτερο έγκλημα (κανονικά αυτό δεν είναι δυνατό σε έφεση κατά απόφασης του πταισματοδικείου).

Τι γίνεται αν η έφεση κατά της απόφασης επιμέτρησης της ποινής είναι επιτυχής/ανεπιτυχής;

Εάν η έφεση τελεσφορήσει, το δικαστήριο επιβάλλει νέα ποινή. Εάν δεν τελεσφορήσει, το δικαστήριο μπορεί να επικυρώσει την αρχική ποινή ή και να την αυξήσει.

Έχω το δικαίωμα να ασκήσω ξανά έφεση σε άλλο δικαστήριο ή δικαστήριο ανώτερου βαθμού;

Εάν ασκήσατε έφεση κατά απόφασης του πταισματοδικείου και η έφεση απορρίφθηκε από το δικαστήριο του στέμματος, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση προς την Επιτροπή εξέτασης ποινικών υποθέσεων (CCRC) και να ζητήσετε να παραπέμψει την υπόθεσή σας στο εφετείο. Αυτό συμβαίνει σπάνια.

Εάν ασκήσατε έφεση στο διοικητικό δικαστήριο ή στο εφετείο, ενδέχεται να έχετε δικαίωμα περαιτέρω έφεσης ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου, εάν η έφεσή σας εγείρει ζητήματα γενικότερης νομικής σημασίας.

Εάν τελεσφορήσει η έφεσή μου, θα λάβω αποζημίωση;

Έχετε προθεσμία δύο ετών για να αιτηθείτε αποζημίωση συμπληρώνοντας αυτό το έντυπο. Αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Δημόσιο. Ο δικηγόρος σας θα σας εξηγήσει πώς λειτουργεί το πρόγραμμα.

Αν η πρώτη έφεση είναι ανεπιτυχής υπάρχει η δυνατότητα άσκησης άλλης έφεσης;

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα άσκησης περαιτέρω έφεσης, εάν προκύψει νέος λόγος έφεσης. Εάν επιθυμείτε να προσκομίσετε νέα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να εξηγήσετε γιατί δεν εξετάστηκαν στη δίκη.

Υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορώ να ασκήσω έφεση;

Μπορείτε να απευθύνετε αίτηση στην CCRC ζητώντας να διερευνηθεί εάν υπήρξε δικαστική πλάνη. Η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεσή σας στο αρμόδιο εφετείο. Εάν το πράξει, η υπόθεσή σας δικάζεται ως κανονική έφεση.

Κατάγομαι από άλλο κράτος μέλος. Είναι δυνατόν να με στείλουν πίσω στη χώρα μου μετά τη δίκη;

Εάν καταδικαστείτε και σας επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή, ενδέχεται να είστε επιλέξιμος για απέλαση όταν αποφυλακιστείτε. Εάν δεν είστε Βρετανός υπήκοος και η ποινή είναι 12 μηνών και άνω ή εάν καταδικαστείτε για ορισμένα σοβαρά αδικήματα, το Δημόσιο κατά κανόνα διατάσσει την απέλασή σας κατά τη λήξη της φυλάκισής σας.

Σε κάθε άλλη υπόθεση που υπάρχει ενδεχόμενο επιβολής στερητικής της ελευθερίας ποινής και εφόσον είστε άνω των 17 ετών, ο δικαστής μπορεί να συστήσει την απέλασή σας μετά την έκτιση της ποινής. Αυτό είναι πιθανό, ανεξαρτήτως εάν φυλακιστείτε ή όχι. Το Δημόσιο αποφασίζει, βασιζόμενο στη σύσταση του δικαστή. Η σύσταση του δικαστή αποτελεί μέρος της ποινής και μπορεί να προσβληθεί με έφεση κατά τα ανωτέρω. Το Δημόσιο μπορεί να επιδιώξει την απέλασή σας, ακόμη και χωρίς δικαστική σύσταση εάν «προάγει το δημόσιο συμφέρον».

Εάν είστε υπήκοος άλλου κράτους μέλους, μπορεί να απελαθείτε μόνο για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Η καταδίκη για ένα έγκλημα καθ’ εαυτή δεν δικαιολογεί την απέλαση. Έχετε δικαίωμα να προσφύγετε σε ειδικό δικαστήριο κατά της απόφασης που διατάσσει την απέλασή σας.

Αν καταδικαστώ, υπάρχει περίπτωση να δικαστώ ξανά για το ίδιο αδίκημα;

Εάν έχετε καταδικαστεί ή απαλλαχθεί για κάποιο έγκλημα μετά από δίκη σε οποιοδήποτε μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν επιτρέπεται να δικαστείτε ξανά στην Αγγλία για το ίδιο έγκλημα, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Ο ίδιος κανόνας ισχύει όταν έχει εκδοθεί ετυμηγορία μετά από δίκη, εφόσον η δίκη είχε διεξαχθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Πληροφορίες σχετικά με τις καταδίκες

Οι καταδίκες και οι προειδοποιήσεις (cautions) καταχωρούνται στο εθνικό σύστημα πληροφοριών της αστυνομίας (PNC) μέχρι να συμπληρώσετε το 100ό έτος σας. Εάν πιστεύετε ότι τα στοιχεία στον φάκελό σας είναι ανακριβή, μπορείτε να τα προσβάλετε. Ο δικηγόρος σας μπορεί να σας πει πώς να το πράξετε. Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε από τον προϊστάμενο της αστυνομίας (Chief Constable) της περιοχής στην οποία διαπράχθηκε το αδίκημα να τροποποιήσει ή να διαγράψει τα στοιχεία.

Προειδοποιήσεις, επιπλήξεις και τελικές ειδοποιήσεις θεωρούνται καταδίκες.

Ακόμη και όταν έχετε εκτίσει την ποινή σας, υποχρεούστε να γνωστοποιείτε την καταδίκη ή την προειδοποίηση όπου απαιτείται (π.χ. σε αιτήσεις για εύρεση εργασίας), μέχρι να διαγραφεί η καταδίκη. Αυτή η προθεσμία εξαρτάται από το είδος του εγκλήματος και της ποινής.

Εάν εκδόθηκε εναντίον σας ειδοποίηση προκαθορισμένου προστίμου (Fixed Penalty Notice) ή ειδοποίηση προστίμου για διατάραξη της δημόσιας τάξης (Penalty Notice for Disorder), δεν καταχωρείται στο ποινικό μητρώο σας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Εφετείο

Οδηγός έναρξης της διαδικασίας ενώπιον του εφετείου

Ανώτατο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου

Επιτροπή εξέτασης ποινικών υποθέσεων

Υπηρεσία ποινικών μητρώων

Αποκατάσταση παραβατών

Νόμος περί έφεσης σε ποινικές υποθέσεις του 1968 (όπως έχει τροποποιηθεί)

Νόμος περί αποκατάστασης παραβατών του 1974 (όπως έχει τροποποιηθεί)

Νόμος περί εγγυοδοσίας του 1976 (όπως έχει τροποποιηθεί)

Νόμος περί πταισματοδικείων του 1980 (όπως έχει τροποποιηθεί)

Νόμος περί ανώτερων δικαστηρίων του 1981 (όπως έχει τροποποιηθεί)

Νόμος περί έφεσης σε ποινικές υποθέσεις του 1995 (όπως έχει τροποποιηθεί)

Νόμος περί αστυνομίας του 1997 (όπως έχει τροποποιηθεί)

Νόμος περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 1998 (όπως έχει τροποποιηθεί)

Νόμος περί αστυνομίας και δικαιοσύνης του 2006 (όπως έχει τροποποιηθεί)

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/12/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.