Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: εσθονικά
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Εσθονία

Τα παρόντα ενημερωτικά δελτία εξηγούν τι συμβαίνει όταν ένα πρόσωπο θεωρείται ύποπτο ή κατηγορείται για ένα αδίκημα για το οποίο προβλέπεται παραπομπή σε δίκη. Για πληροφορίες σχετικά με μικρής βαρύτητας τροχαίες παραβάσεις, στις οποίες επιβάλλεται συνήθως προκαθορισμένη ποινή, όπως πρόστιμο, βλέπε Δελτίο 5. Εάν υπήρξατε θύμα οποιουδήποτε αδικήματος, μπορείτε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τα δικαιώματά σας εδώ.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Περίληψη της ποινικής διαδικασίας

Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά τα συνήθη στάδια της ποινικής διαδικασίας:

 • Κίνηση της ποινικής διαδικασίας
 • Προδικασία ή διερεύνηση
 • Πρόσβαση στη δικογραφία της ποινικής υπόθεσης και αιτήματα προς την κατηγορούσα αρχή
 • Απαγγελία κατηγορίας
 • Προδικαστική διαδικασία στο δικαστήριο
 • Εκδίκαση
 • Απόφαση
 • Διαδικασία προσφυγής (σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια δικαστήρια)
 • Εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων

Λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα στάδια της διαδικασίας και σχετικά με τα δικαιώματά σας περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία. Οι πληροφορίες αυτές δεν υποκαθιστούν τις νομικές συμβουλές και παρέχονται μόνον για σκοπούς καθοδήγησης.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαδραματίζει κανέναν ρόλο στις ποινικές διαδικασίες στα κράτη μέλη και δεν μπορεί να σας βοηθήσει σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο. Στα παρόντα ενημερωτικά δελτία περιέχονται πληροφορίες σχετικά με το πώς και πού μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας.

Κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους για τις πληροφορίες που χρειάζεστε

1 – Εξασφάλιση νομικής συμβουλής

2 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διερεύνηση ενός αδικήματος

 • Κίνηση της ποινικής διαδικασίας
 • Κράτηση και σύλληψη
 • Ανάκριση και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων
 • Πρόσβαση στη δικογραφία της ποινικής υπόθεσης, αιτήματα προς την κατηγορούσα αρχή και απαγγελία της κατηγορίας
 • Πρόσθετες πληροφορίες για αλλοδαπούς

3 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης

4 – Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

5 – Τροχαίες παραβάσεις

Σχετικοί σύνδεσμοι

Επισκόπηση της εσθονικής ποινικής διαδικασίας στην αγγλική γλώσσα

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.