Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Πού διεξάγεται η δίκη;

Όλες οι ποινικές υποθέσεις εξετάζονται από περιφερειακά δικαστήρια. Γενικά, η απόφαση λαμβάνεται από έναν δικαστή. Οι ποινικές υποθέσεις που αφορούν αδίκημα πρώτου βαθμού εκδικάζονται από δικαστήριο το οποίο απαρτίζεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και δύο λαϊκούς δικαστές.

Διεξάγεται η δίκη δημόσια;

Η δίκη διεξάγεται δημόσια.

Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών εν μέρει ή εξ ολοκλήρου:

  • για την προστασία κρατικών ή επιχειρηματικών μυστικών
  • για την προστασία των ηθών, της οικογενειακής ή της ιδιωτικής ζωής
  • για το συμφέρον ανηλίκου
  • για το συμφέρον της απονομής δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις στις οποίες μια δημόσια δίκη μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικαστηρίου, των διαδίκων ή των μαρτύρων.

Είναι δυνατόν να αλλάξουν οι κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης;

Πριν από τη λήξη της δίκης, η εισαγγελία μπορεί να αλλάξει τις κατηγορίες ή να προσθέσει νέες κατηγορίες εναντίον σας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η εισαγγελία θα καταρτίσει νέο κατηγορητήριο. Αυτό δεν θα γίνει εάν οι κατηγορίες αλλάξουν προς όφελός σας. Εάν οι κατηγορίες αλλάξουν, εσείς και ο δικηγόρος σας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αναβολή της δίκης, ώστε να μπορέσετε να προετοιμάσετε την υπεράσπισή σας.

Τι θα συμβεί εάν παραδεχτώ ενοχή για ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης;

Η ομολογία σας αντιμετωπίζεται ως αποδεικτικό στοιχείο του αδικήματος. Εάν δηλώσετε ένοχος, η εισαγγελία εξακολουθεί να πρέπει να αποδείξει την ενοχή σας με άλλες αποδείξεις.

Πρέπει να είμαι παρών στη δίκη; Μπορεί η δίκη να διεξαχθεί ερήμην μου;

Η συμμετοχή του κατηγορουμένου στη δίκη είναι υποχρεωτική. Κατ’ εξαίρεση, η δίκη μπορεί να διεξαχθεί ερήμην σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • εάν προκαλέσατε διαταραχή της δίκης και αγνοήσατε τις εντολές του δικαστή και, ως εκ τούτου, αποβληθήκατε από την αίθουσα του δικαστηρίου
  • βρίσκεστε εκτός της Δημοκρατίας της Εσθονίας, δεν εμφανιστήκατε στο δικαστήριο και η δίκη μπορεί να διεξαχθεί ερήμην σας
  • εάν μετά την κατάθεσή σας στο δικαστήριο, είστε σε τέτοια κατάσταση ώστε δεν μπορείτε να συνεχίσετε να συμμετέχετε στη δίκη, η δε δίκη μπορεί να διεξαχθεί ερήμην σας.

Εάν διαμένω σε άλλη χώρα, μπορώ να συμμετάσχω μέσω βιντεοδιάσκεψης;

Το δικαστήριο έχει το δικαίωμα να σας επιτρέψει να συμμετάσχετε στη δίκη μέσω βιντεοδιάσκεψης, εάν είναι δύσκολο για εσάς να εμφανισθείτε στο δικαστήριο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη συγκατάθεσή σας.

Θα έχω στη διάθεσή μου διερμηνέα εάν δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει;

Εάν δεν κατανοείτε τη γλώσσα της δίκης, το δικαστήριο πρέπει να σας εξασφαλίσει διερμηνέα κατά τη διάρκεια της δίκης. Παρέχονται μόνον υπηρεσίες διερμηνείας (όχι μετάφρασης).

Πρέπει να έχω δικηγόρο; Θα οριστεί δικηγόρος για να με εκπροσωπήσει;

Πρέπει να έχετε δικηγόρο και, εάν δεν επιλέξατε δικηγόρο ο ίδιος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Εσθονίας θα διορίσει έναν για να σας εκπροσωπήσει (βλέπε Δελτίο 1).

Μπορώ να μιλήσω κατά τη δίκη; Είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω κατά τη δίκη;

Έχετε το δικαίωμα να μιλήσετε κατά τη δίκη και να διατυπώσετε την άποψή σας σχετικά με το σύνολο των περιστάσεων της υπόθεσής σας. Δεν είστε υποχρεωμένος να μιλήσετε κατά τη δίκη και έχετε δικαίωμα σιωπής.

Ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν δεν πω την αλήθεια κατά τη διάρκεια της δίκης;

Ο κατηγορούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να πει την αλήθεια στο δικαστήριο. Εάν δεν πείτε την αλήθεια, δεν μπορούν να σας επιβληθούν ποινές. Εάν κατά τη διάρκεια της δίκης αποδειχθεί ότι είπατε ψέματα στο δικαστήριο, η κατάθεσή σας (συμπεριλαμβανομένου του αληθούς μέρους) μπορεί να θεωρηθεί αναξιόπιστη στο σύνολό της. Σε αυτή την περίπτωση, η κατάθεσή σας δεν θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο.

Μπορώ να αμφισβητήσω τα στοιχεία που κατατέθηκαν εναντίον μου;

Δικαιούστε να προβάλετε αντιρρήσεις για τα αποδεικτικά στοιχεία που κατατέθηκαν εναντίον σας στο δικαστήριο. Τα αποδεικτικά στοιχεία δεν θα γίνουν δεκτά για χρήση από το δικαστήριο εάν αποκτήθηκαν παραβιάζοντας θεμελιωδώς τον νόμο. Έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων καθώς και το κατά πόσον είναι παραδεκτά από νομική άποψη.

Εσείς και ο δικηγόρος σας μπορείτε να αμφισβητήσετε τα αποδεικτικά στοιχεία προφορικώς και γραπτώς, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας έως το τέλος της δίκης.

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία μπορώ να παρουσιάσω για την υπεράσπισή μου;

Έχετε το δικαίωμα να παρουσιάσετε στο δικαστήριο κάθε αποδεικτικό στοιχείο το οποίο έχει σημασία για την υπόθεση και εξασφαλίσθηκε με νόμιμο τρόπο.

Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να παρουσιάσω τα στοιχεία αυτά;

Γενικά, για την παρουσίαση νέων αποδεικτικών στοιχείων, πρέπει να υποβληθεί αίτημα μετά την εξέταση της δικογραφίας ή τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες από τη διαδικασία προ της δίκης στο δικαστήριο. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατό να παρουσιάσετε νέα στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης, εάν δεν ήταν εφικτό, για αντικειμενικούς λόγους, να παρουσιασθούν νωρίτερα.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω γραφείο ιδιωτικών ερευνών για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων;

Έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε γραφείο ιδιωτικών ερευνών για να εξασφαλίσετε αποδεικτικά στοιχεία. Τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγονται από γραφείο ιδιωτικών ερευνών είναι παραδεκτά στο δικαστήριο, εάν εξασφαλίσθηκαν χωρίς να παραβιασθεί η νομοθεσία.

Μπορώ να καλέσω μάρτυρες υπεράσπισης;

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να κληθούν στο δικαστήριο άτομα τα οποία διαθέτουν σημαντικές πληροφορίες απαραίτητες για την επίλυση της υπόθεσής σας.

Μπορούμε εγώ ή ο δικηγόρος μου να υποβάλουμε ερωτήσεις στους άλλους μάρτυρες στην υπόθεση; Μπορούμε εγώ ή ο δικηγόρος μου να αμφισβητήσουμε τα λεγόμενά τους;

Εσείς και ο δικηγόρος σας έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ερωτήσεις σε όλους τους μάρτυρες. Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε τη γνώμη σας σχετικά με τη συνάφεια και την αλήθεια των καταθέσεων των μαρτύρων. Έχετε το δικαίωμα να παρουσιάσετε αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία διαψεύδουν τις καταθέσεις των μαρτύρων ή δημιουργούν αμφιβολίες όσον αφορά την αξιοπιστία τους.

Θα ληφθούν υπόψη πληροφορίες που αφορούν προηγούμενα αδικήματα τα οποία διέπραξα;

Μπορούν να ληφθούν υπόψη μόνον οι πληροφορίες για προηγούμενα αδικήματα, οι οποίες έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο ποινών και δεν έχουν διαγραφεί από το ποινικό σας μητρώο (ένα αδίκημα διαγράφεται από το ποινικό σας μητρώο σε διάστημα από 1 έως 15 έτη από την έκτιση της ποινής σας, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος).

Μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη πληροφορίες από άλλες χώρες σχετικά με προηγούμενα αδικήματα που διαπράξατε. Τα αδικήματα που πρόκειται να ληφθούν υπόψη από το δικαστήριο πρέπει να περιγράφονται στο κατηγορητήριο. Στην περίπτωση ορισμένων αδικημάτων, το γεγονός ότι διαπράχθηκε στο παρελθόν παρόμοιο αδίκημα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή αυστηρότερης ποινής.

Ποιες είναι οι πιθανές εκβάσεις της δίκης;

Στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, το δικαστήριο είτε σας απαλλάσσει είτε σας καταδικάζει. Θα απαλλαγείτε εάν, κατά τη δίκη, δεν αποδείχθηκε ότι το αδίκημα διαπράχθηκε ή ότι το διαπράξατε εσείς. Θα απαλλαγείτε επίσης εάν η εισαγγελία αποσύρει τις κατηγορίες. Θα καταδικαστείτε, εάν αποδειχθεί στο δικαστήριο ότι διαπράξατε το αδίκημα.

Εάν κριθείτε ένοχος, το δικαστήριο θα σας επιβάλει την ποινή που προβλέπει ο νόμος. Οι πιθανές ποινές είναι οι ακόλουθες:

  • πρόστιμο, το ύψος του οποίου μπορεί να είναι από 30 έως 500 φορές το μέσο ημερήσιο εισόδημά σας
  • φυλάκιση για διάστημα από 30 ημέρες έως 20 έτη, ή ισόβια κάθειρξη.

Εάν συμφωνείτε, το δικαστήριο μπορεί να αντικαταστήσει την ποινή φυλάκισης με κοινωνική εργασία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί επίσης να αποφασίσει την αναστολή της ποινής σας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα χρειαστεί να εκτίσετε την αρχική ποινή ή θα χρειαστεί να εκτίσετε μόνον μέρος της, εκτός εάν διαπράξετε νέο αδίκημα κατά την περίοδο αναστολής. Η περίοδος αναστολής έχει διάρκεια από 3 έως 5 έτη.

Επιπλέον της κύριας ποινής, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει πρόσθετες ποινές, όπως να σας απαγορεύσει την άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων ή να σας απελάσει από την Εσθονία. Επίσης, κάθε περιουσιακό στοιχείο που σχετίζεται με το αδίκημα μπορεί να κατασχεθεί.

Ποιος είναι ο ρόλος του θύματος κατά τη διάρκεια της δίκης;

Το θύμα έχει δικαίωμα συμμετοχής στη δίκη, κατάθεσης και παρουσίασης αποδεικτικών στοιχείων, αξίωσης αποζημίωσης για την κάλυψη των ζημιών που προκλήθηκαν από το αδίκημα, καθώς και διατύπωσης γνώμης σχετικά με την ποινή που προτείνει η εισαγγελία για την τιμωρία σας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας στην αγγλική γλώσσα (δεν περιέχει όλες τις τροποποιήσεις)

Ποινικός Κώδικας

Ποινικός Κώδικας στην αγγλική γλώσσα (δεν περιέχει όλες τις τροποποιήσεις)

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.