Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Πού διεξάγεται η δίκη;

Οι ποινικές δίκες διεξάγονται κανονικά σε γενικό πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο ονομάζεται περιφερειακό δικαστήριο. Γενικά, η υπόθεση εκδικάζεται από το δικαστήριο στην περιοχή του οποίου τελέστηκε η εικαζόμενη αξιόποινη πράξη. Οι δίκες διεξάγονται κατά κανόνα δημόσια. Αυτό σημαίνει ότι στη δίκη μπορεί να είναι παρών οποιοσδήποτε. Ωστόσο, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την εκδίκαση ορισμένων υποθέσεων, όπως υποθέσεις που σχετίζονται με σεξουαλικά αδικήματα, μερικώς ή πλήρως χωρίς την παρουσία κοινού. Το ίδιο ισχύει εάν κατά την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος σας είστε κάτω των δεκαοκτώ ετών.

Η σύνθεση του δικαστηρίου εξαρτάται από τη φύση της υπόθεσης. Η υπόθεσή σας μπορεί να εκδικαστεί από έναν δικαστή, ένα δικαστή και τρεις λαϊκούς δικαστές, δύο δικαστές και τρεις ή τέσσερις λαϊκούς δικαστές, ή τρεις δικαστές. Κατά κανόνα, η σύνθεση εξαρτάται από τη σοβαρότητα της αξιόποινης πράξης.

Μπορούν να αλλάξουν οι κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης;

Κανονικά, η κατηγορία δεν αλλάζει μετά την απαγγελία της. Ωστόσο, ο εισαγγελέας μπορεί να διευρύνει την κατηγορία ώστε να καλύπτει και άλλη πράξη, εάν το δικαστήριο θεωρεί ότι κάτι τέτοιο ενδείκνυται βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίσθηκαν.

Η κατηγορία δεν θεωρείται ότι άλλαξε εάν ο εισαγγελέας περιορίσει την κατηγορία ή ανακοινώσει μια νέα διάταξη νόμου η οποία δεν είχε αναφερθεί στην αίτηση κλήτευσης ή εάν προσκομίσει νέα πραγματικά περιστατικά για τη στήριξη της κατηγορίας.

Εάν παραδεχθείτε την ενοχή σας για μερικά ή όλα τα σημεία της κατηγορίας κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο ενδέχεται να μην χρειάζεται να εξετάσει πολλά αποδεικτικά στοιχεία. Σε απλές ποινικές υποθέσεις, η ομολογία του κατηγορουμένου αρκεί συνήθως για την έκδοση απόφασης. Ωστόσο, όσο σοβαρότερη είναι η αξιόποινη πράξη τόσο περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία απαιτούνται επιπλέον της ομολογίας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης;

Δικαιούστε πάντοτε να είστε παρών στη δίκη, εκτός εάν η υπόθεσή σας εξετάζεται εν συμβουλίω στο πλαίσιο γραπτής διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή, η μέγιστη ποινή που μπορεί να σας επιβληθεί είναι εννέα μήνες φυλάκισης. Ωστόσο, εάν η ποινή υπερβαίνει τους έξι μήνες φυλάκισης, το δικαστήριο πρέπει να σας επιτρέψει να προβείτε σε προφορική δήλωση.

Για ορισμένα αδικήματα ήσσονος σημασίας, είναι δυνατόν να σας επιβληθεί ποινή ακόμη και ερήμην σας. Στην περίπτωση αυτή, η ποινή μπορεί να είναι πρόστιμο ή μέγιστη ποινή τριών μηνών φυλάκισης και κατάσχεση ύψους 10 000 ευρώ κατά μέγιστο.

Εάν κληθείτε στη δίκη αυτοπροσώπως, πρέπει να παραστείτε καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, εκτός εάν το δικαστήριο επιτρέψει την απουσία σας. Εάν χρειάζεστε διερμηνέα, θα σας παρασχεθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα γλωσσικά σας δικαιώματα, βλ. Δελτίο 2.

Δικαιούστε να χειριστείτε την υπεράσπισή σας ο ίδιος. Δικαιούστε επίσης να χρησιμοποιήσετε δικηγόρο. Εάν προσέλθετε στη δίκη χωρίς δικηγόρο και το δικαστήριο κρίνει ότι δεν είστε σε θέση να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει έναν δικηγόρο συνήγορο για την υπεράσπισή σας, ακόμη και παρά τη θέλησή σας. Καταρχήν, δικαιούστε δικηγόρο ανά πάσα στιγμή.

Δικαιούστε, αλλά δεν υποχρεούστε, να λάβετε τον λόγο στη δίκη. Ως κατηγορούμενος, δεν υποχρεούστε να βοηθήσετε το δικαστήριο να διαπιστώσει την ενοχή σας. Εάν θέλετε να ακουστείτε στη δίκη, δεν είναι υποχρεωτικό να πείτε την αλήθεια, παρά μόνον όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία και το εισόδημά σας. Το δικαστήριο θα συγκρίνει την εκδοχή σας με εκείνη άλλων προσώπων που ακούστηκαν στην υπόθεση και με τα αποδεικτικά στοιχεία, και θα αξιολογήσει στη συνέχεια την αξιοπιστία της εκδοχής σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε σχέση με τα εις βάρος μου αποδεικτικά στοιχεία;

Δικαιούστε να εξετάσετε τα αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον κάτι τέτοιο δεν θίγει την ποινική διερεύνηση. Καταρχήν, στο δικαστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε εις βάρος σας αποδεικτικό στοιχείο. Ωστόσο, το δικαστήριο δικαιούται να περιορίσει την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων ή την εξέταση μαρτύρων όταν είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ασκήσουν καμία επίδραση στην κρίση του.

Δικαιούστε επίσης να προσκομίσετε δικά σας αποδεικτικά στοιχεία ή να εξετάσετε δικούς σας μάρτυρες. Πρέπει να βρείτε και να προσκομίσετε τέτοια αποδεικτικά στοιχεία ή μάρτυρες το συντομότερο δυνατόν, αλλά μπορείτε να τα προσκομίσετε για πρώτη φορά στην κύρια ακροαματική διαδικασία ή ακόμη και κατά την έφεση. Εάν όμως παρουσιάσετε νέους μάρτυρες ή προσκομίσετε νέα αποδεικτικά στοιχεία πολύ αργά στη διαδικασία, το δικαστήριο μπορεί να αμφισβητήσει τη σημασία τους κατά την εξέταση της ενοχής ή της αθωότητάς σας.

Εσείς και ο δικηγόρος σας δικαιούστε να εξετάσετε όλους τους μάρτυρες στην υπόθεση. Εάν χρησιμοποιείτε δικηγόρο, αυτός συνήθως υποβάλει τις ερωτήσεις στο δικαστήριο για λογαριασμό σας.

Τα φινλανδικά δικαστήρια έχουν απόλυτη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι για τη σημασία κάθε αποδεικτικού στοιχείου ή μάρτυρα αποφασίζει το δικαστήριο.

Θα ληφθούν υπόψη στοιχεία που περιέχονται στο ποινικό μου μητρώο;

Εάν έχετε ποινικό μητρώο στη Φινλανδία, θα ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση της ποινής που θα σας επιβληθεί. Από το ποινικό σας μητρώο μπορεί να εξαρτηθεί κατά πόσον η ποινή σας θα είναι ποινή φυλάκισης άνευ όρων ή με όρους. Επιπλέον, το δικαστήριο μπορεί να σας επιβάλει αυστηρότερη ποινή εάν θεωρεί ότι προηγούμενες αξιόποινες πράξεις που τελέσατε δείχνουν ότι δεν σέβεστε τον νόμο.

Μια προηγούμενη ποινή στη Φινλανδία μπορεί επίσης να οδηγήσει στην επιβολή λιγότερο αυστηρής ποινής, εάν η κατηγορία που εξετάζεται τώρα μπορούσε να είχε εξεταστεί με τις προηγούμενες κατηγορίες. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να λάβει υπόψη την ποινή φυλάκισης άνευ όρων και την ποινή κοινωνικής εργασίας που επιβλήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος, προκειμένου να προσαρμόσει την ποινή που θα επιβάλει.

Τι θα συμβεί στο τέλος της δίκης;

Η δίκη λήγει με την ανακοίνωση της απόφασης, η οποία εκδίδεται είτε την ίδια ημέρα είτε αργότερα εν συμβουλίω. Με την απόφαση το δικαστήριο μπορεί να σας κρίνει ένοχο για το σύνολο ή για μερικές από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην κατηγορία, ή οι κατηγορίες μπορεί να απορριφθούν.

Εάν το δικαστήριο σας κρίνει ένοχο, μπορούν να επιβληθούν οι ακόλουθες ποινές:

Φυλάκιση άνευ όρων

Η φυλάκιση άνευ όρων μπορεί να κυμαίνεται από δεκατέσσερις ημέρες έως ισόβια κάθειρξη. Εάν η ποινή υπερβαίνει τα δύο έτη φυλάκισης, επιβάλλεται πάντοτε άνευ όρων.

Αναστολή της ποινής φυλάκισης

Η ποινή φυλάκισης διάρκειας έως δύο ετών μπορεί να ανασταλεί εάν το δικαστήριο κρίνει ότι αυτό είναι σκόπιμο. Μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης με αναστολή ή, εάν η φυλάκιση άνευ όρων υπερβαίνει το ένα έτος, ποινή κοινωνικής εργασίας διάρκειας 20–90 ωρών.

Η ανασταλείσα ποινή φυλάκισης συνοδεύεται πάντοτε από δοκιμαστική περίοδο διάρκειας από ένα έως τρία έτη. Εάν δεν διαπράξετε νέα αξιόποινη πράξη κατά το διάστημα αυτό, δεν θα εκτίσετε την ποινή φυλάκισης. Εάν διαπράξετε νέα αξιόποινη πράξη κατά το διάστημα αυτό και σας επιβληθεί για τον λόγο αυτό ποινή φυλάκισης άνευ όρων, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την έκτιση και της ανασταλείσας ποινής.

Κοινωνική εργασία

Ποινή φυλάκισης άνευ όρων διάρκειας έως οκτώ μηνών μπορεί να μετατραπεί σε κοινωνική εργασία. Αυτό απαιτεί γενικά να έχετε την κατοικία σας στη Φινλανδία. Η κοινωνική εργασία μπορεί να μην επιτρέπεται εάν σας έχουν επιβληθεί και στο παρελθόν ποινές φυλάκισης άνευ όρων ή κοινωνικής εργασίας.

Τιμωρία ανηλίκων

Εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ ετών και διαπράξετε αξιόποινη πράξη, μπορεί να σας επιβληθεί τιμωρία ανηλίκων. Πρόκειται για ειδική ποινή για νεαρούς δράστες. Η τιμωρία είναι αυστηρότερη από το πρόστιμο, αλλά λιγότερο αυστηρή από τη φυλάκιση άνευ όρων.

Πρόστιμο

Για αδικήματα ήσσονος σημασίας μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο. Τα πρόστιμα επιβάλλονται ως μονάδες προστίμου. Ο ελάχιστος αριθμός μονάδων είναι μία και ο μέγιστος 120. Εάν σας επιβληθούν πρόστιμα για περισσότερες αξιόποινες πράξεις ταυτόχρονα, ο μέγιστος αριθμός μονάδων μπορεί να είναι μεγαλύτερος.

Το ύψος της μονάδας προστίμου εξαρτάται από το εισόδημά σας κατά τη δίκη. Επί του παρόντος, η μικρότερη μονάδα προστίμου είναι έξι ευρώ.

Εάν δεν πληρώσετε το πρόστιμο που επιβάλλεται από το δικαστήριο, αυτό θα μετατραπεί σε ποινή φυλάκισης. Τρεις απλήρωτες μονάδες προστίμου αντιστοιχούν σε μία ημέρα φυλάκισης.

Ποιος είναι ο ρόλος του θύματος κατά τη διάρκεια της δίκης;

Στη Φινλανδία, ο ρόλος του θύματος, ή του ζημιωθέντος, είναι αρκετά σημαντικός στη δίκη. Ο ζημιωθείς μπορεί να συμμετάσχει στη δίωξη που ασκεί ο εισαγγελέας ή να προσφύγει με διαφορετική κατηγορία. Επίσης, εάν ο εισαγγελέας αποφασίσει να παραιτηθεί από την απαγγελία κατηγοριών, το θύμα δικαιούται να ασκήσει δίωξη. Επιπλέον, ο ζημιωθείς μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από το πρόσωπο που είναι ύποπτο για την αξιόποινη πράξη.

Συνήθως, κατά την ποινική διαδικασία, ο ζημιωθείς ερωτάται εάν επιθυμεί την επιβολή ποινής στο πρόσωπο που είναι ύποπτο για την τέλεση της αξιόποινης πράξης ή/και την καταβολή αποζημίωσης για την αξιόποινη πράξη. Ο ζημιωθείς μπορεί επίσης να παρουσιάσει τις απαιτήσεις του στην κύρια ακροαματική διαδικασία.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Νόμος για τη δημοσιότητα των δικαστικών διαδικασιών στα γενικά δικαστήρια (στα αγγλικά) και στα σουηδικά (ανεπίσημη μετάφραση)

Νόμος περί ποινικής δικονομίας (στα αγγλικά) και στα σουηδικά (ανεπίσημη μετάφραση)

Ποινικός κώδικας (στα αγγλικά) και στα σουηδικά (ανεπίσημη μετάφραση)

Φυλλάδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την ποινική διαδικασία στα περιφερειακά δικαστήρια (στα σουηδικά)

Φυλλάδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τα θύματα αξιόποινων πράξεων

Κώδικας δικαστικής διαδικασίας, και στα σουηδικά (ανεπίσημη μετάφραση)

Κέντρο Νομικού Μητρώου

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.