Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Ποιος είναι ο σκοπός της ποινικής διερεύνησης;

Η αστυνομία οφείλει να ξεκινήσει ποινική διερεύνηση εφόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση αξιόποινης πράξης. Η αστυνομία μπορεί να πληροφορηθεί τις υπόνοιες της αξιόποινης πράξης είτε από το θύμα είτε με άλλους τρόπους, οπότε και οφείλει να ξεκινήσει διερεύνηση (για παράδειγμα, όταν η αστυνομία αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για τέλεση αξιόποινης πράξης).

Ποια είναι τα στάδια της διερεύνησης;

Σκοπός της ποινικής διερεύνησης είναι να συλλέξει πληροφορίες για την αξιόποινη πράξη που τελέστηκε, τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτήν και τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται τόσο για την εξέταση των κατηγοριών όσο και για τη δίκη. Η ποινική διερεύνηση διεξάγεται από την αστυνομία ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τη φινλανδική συνοριοφυλακή, τον στρατό ή τις φινλανδικές τελωνειακές αρχές. Στα παρόντα δελτία, οι αρχές που μπορούν να διενεργήσουν διερεύνηση αποκαλούνται «αστυνομία».

Ανάκριση

Η αστυνομία μπορεί να σας καλέσει στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση ή να σας τηλεφωνήσει ή και να σας ανακρίνει τηλεφωνικώς. Σκοπός της ανάκρισης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες τέλεσης συγκεκριμένης αξιόποινης πράξης από εσάς.

Σύλληψη

Εάν κληθείτε για ανάκριση, οφείλετε να συμμορφωθείτε προς την κλήτευση. Σε αντίθετη περίπτωση η αστυνομία μπορεί να σας προσαγάγει για ανάκριση ή, ακόμα, και να σας συλλάβει.

Πρώτη ακροαματική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου

Εάν η αστυνομία υποβάλει αίτημα έκδοσης στερητικού της ελευθερίας σας μέτρου ασφαλείας, η σχετική ακροαματική διαδικασία πρέπει να διεξαχθεί εντός τεσσάρων ημερών από τη σύλληψή σας. Το δικαστήριο διεξάγει τη σχετική ακροαματική διαδικασία και αποφασίζει για το εάν πρέπει να τεθείτε υπό κράτηση ή να αφεθείτε ελεύθερος. Εάν τεθείτε υπό κράτηση, το δικαστήριο ορίζει επίσης την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να σας απαγγελθούν κατηγορίες.

Εάν η αστυνομία δεν υποβάλει αίτημα έκδοσης στερητικού της ελευθερίας σας μέτρου ασφαλείας, η πρώτη ακροαματική διαδικασία για την υπόθεσή σας μπορεί να είναι η κύρια ακροαματική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου.

Εξέταση των κατηγοριών από τον εισαγγελέα πριν από την κύρια ακροαματική διαδικασία

Πριν από την κύρια ακροαματική διαδικασία, η αστυνομία διεξάγει την ποινική διερεύνηση και συλλέγει το υλικό που συγκέντρωσε στον φάκελο της ποινικής διερεύνησης. Ο φάκελος της ποινικής διερεύνησης διαβιβάζεται στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας αποφασίζει στη συνέχεια κατά πόσον είναι πιθανό η συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη να τελέστηκε από εσάς.

Η αστυνομία οφείλει να ενημερώσει εσάς και τον δικηγόρο σας σχετικά με την πρόοδο της ποινικής διερεύνησης και σχετικά με τα αποδεικτικά της στοιχεία που υποδεικνύουν την τέλεση της αξιόποινης πράξης από εσάς. Μπορείτε να συλλέξετε και εσείς ο ίδιος, ή με τη βοήθεια του δικηγόρου σας, αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την αθωότητά σας και να ζητήσετε να περιληφθούν στο υλικό της ποινικής διερεύνησης.

Πριν από την κύρια ακροαματική διαδικασία μπορούν να πραγματοποιηθούν περισσότερες ανακρίσεις. Επίσης, μπορεί να υπάρξουν περισσότερες ακροαματικές διαδικασίες σε ό,τι αφορά την κράτηση.

Τα δικαιώματά μου κατά τη διερεύνηση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας κατά τα στάδια της διερεύνησης κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους:

Ανάκριση (1)

Γιατί η αστυνομία να θέλει να με ανακρίνει;

Εάν η αστυνομία έχει υπόνοιες ότι γνωρίζετε κάτι σχετικά με εικαζόμενη αξιόποινη πράξη, μπορεί να σας ανακρίνει. Σκοπός της ανάκρισης είναι να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με την εικαζόμενη αξιόποινη πράξη και τον δράστη της. Η αστυνομία μπορεί επίσης να σας ανακρίνει επειδή επιδιώκει να προσδιορίσει ποια είναι τα οφέλη της αξιόποινης πράξης, ακόμη και εάν δεν είστε ύποπτος για την τέλεσή της.

Ποια ενημέρωση θα λάβω για τα δικαιώματά μου;

Η αστυνομία πρέπει να σας ενημερώσει για τη θέση σας κατά την ανάκριση (θύμα/ύποπτος/μάρτυρας) το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο προτού ξεκινήσει η ανάκριση. Κατά κανόνα, δικαιούστε να συνοδεύεστε από δικηγόρο κατά την ανάκριση, είτε είστε θύμα είτε ύποπτος. Εάν ανακρίνεστε ως ύποπτος, η αστυνομία οφείλει επίσης να σας ενημερώσει για την πράξη για την οποία είστε ύποπτος.

Εάν η αστυνομία σας συνέλαβε επειδή είστε ύποπτος για αξιόποινη πράξη ή εάν τελείτε υπό κράτηση, πρέπει να σας ενημερώσει αμέσως για το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε δικηγόρο. Γενικά, εάν ζητήσετε δικηγόρο, δεν υποχρεούστε να απαντήσετε σε ερωτήσεις χωρίς την παρουσία του. Ωστόσο, υποχρεούστε πάντοτε να παράσχετε στο πρόσωπο που σας ανακρίνει τα ορθά προσωπικά στοιχεία σας, ακόμη και απουσία του δικηγόρου σας.

Η αστυνομία οφείλει να σας μεταχειριστεί κατά την ανάκριση με ήρεμο και αρμόζοντα τρόπο. Η αστυνομία δεν πρέπει να προβεί εν γνώσει της σε ψευδείς δηλώσεις, υποσχέσεις ή επινοήσεις όσον αφορά συγκεκριμένα οφέλη, ούτε να κουράσει, να απειλήσει ή να εξαναγκάσει τον ανακρινόμενο ούτε να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλο ανορθόδοξο μέσο ή μέθοδο για να επηρεάσει τη βούληση, τη μνήμη, την κρίση ή την ελευθερία του ανακρινόμενου να αποφασίσει, προκειμένου να αποσπάσει ομολογία ή να επηρεάσει την κατάθεσή του.

Τι θα συμβεί εάν δεν μιλώ την τοπική γλώσσα;

Εάν δεν μιλάτε φινλανδικά ή σουηδικά, η αστυνομία θα μεριμνήσει ώστε κατά την ανάκριση να τύχετε της συνδρομής διερμηνέα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα γλωσσικά σας δικαιώματα, βλ. Γλωσσικά δικαιώματα (6). Μερικοί αστυνομικοί μπορούν να κάνουν χρήση της αγγλικής γλώσσας κατά την ανάκριση. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε τον διερμηνέα. Ο διερμηνέας οφείλει να μεταφράζει τις ερωτήσεις της αστυνομίας και τις απαντήσεις σας.

Επίσης, στο τέλος της ανάκρισης, εσείς και ο διερμηνέας θα ελέγξετε μαζί το πρακτικό της εξέτασης και στη συνέχεια μπορείτε να επισημάνετε εάν η αστυνομία κατέγραψε κάτι εσφαλμένα. Είναι πολύ σημαντικό να εξετάσετε προσεκτικά το πρακτικό με τον διερμηνέα, επειδή το περιεχόμενό του μπορεί στη δίκη να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω δικηγόρο;

Κατά κανόνα, έχετε πάντοτε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε δικηγόρο κατά την ανάκριση, ανεξάρτητα από το εάν έχετε συλληφθεί ή όχι. Γενικά, δεν υποχρεούστε να απαντήσετε σε ερωτήσεις απουσία του δικηγόρου σας. Εάν χρειάζεστε διερμηνέα, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε και κατά τις συνομιλίες με τον δικηγόρο σας.

Εάν γνωρίζετε κάποιον δικηγόρο τον οποίο επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να ζητήσετε από την αστυνομία να επικοινωνήσει μαζί του. Εάν δεν γνωρίζετε κανέναν δικηγόρο, η αστυνομία μπορεί να σας βρει κάποιον. Η αστυνομία μπορεί επίσης να σας παράσχει κατάλογο δικηγόρων οι οποίοι χειρίζονται συχνά ποινικές υποθέσεις ή να σας παράσχει κατάλογο δικηγόρων οι οποίοι είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου της Φινλανδίας. Έτσι, μπορείτε να επιλέξετε δικηγόρο εσείς ο ίδιος και η αστυνομία θα επικοινωνήσει μαζί του.

Υποχρεούμαι να απαντήσω στις ερωτήσεις της αστυνομίας;

Οφείλετε να παράσχετε πάντοτε στην αστυνομία τα ορθά προσωπικά σας στοιχεία. Δεν υποχρεούστε να απαντήσετε σε άλλες ερωτήσεις. Εάν γνωρίζετε κάτι το οποίο μπορεί να συμβάλει στη διαλεύκανση της αξιόποινης πράξης και στην άρση των εναντίον σας υποψιών, είναι λογικό να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Πρέπει να μιλήσετε με τον δικηγόρο σας σχετικά με το κατά πόσον πρέπει να απαντήσετε ή όχι στις ερωτήσεις.

Η αστυνομία οφείλει επίσης να τηρεί τη νομοθεσία όσον αφορά τις ώρες κατά τις οποίες επιτρέπεται η διεξαγωγή ανάκρισης. Κατά κανόνα, ανακρίσεις δεν διεξάγονται από τις 10 μ.μ. έως τις 7 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε επιτρέπεται η διεξαγωγή ανακρίσεων, κάντε κλικ εδώ.

Μπορεί η αστυνομία να διενεργήσει σωματική έρευνα και να λάβει τα δακτυλικά μου αποτυπώματα;

Εάν είστε ύποπτος για αξιόποινη πράξη, η αστυνομία δικαιούται να λάβει τα δακτυλικά σας αποτυπώματα. Η αστυνομία δικαιούται επίσης να διενεργήσει έρευνα στα προσωπικά αντικείμενα που φοράτε –δηλαδή να ελέγξει τι έχετε στα ρούχα σας ή επάνω σας γενικά– εφόσον είστε ύποπτος αξιόποινης πράξης που τιμωρείται με μέγιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών ή εάν η εικαζόμενη αξιόποινη πράξη περιλαμβάνεται στις αναφερόμενες στο κεφάλαιο 5, τμήμα 10 του Νόμου περί εξαναγκαστικών μέτρων.

Εάν είστε ύποπτος αξιόποινης πράξης η οποία τιμωρείται με μέγιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών ή εάν η αξιόποινη πράξη περιλαμβάνεται στις αναφερόμενες στο κεφάλαιο 5, τμήμα 11 του Νόμου περί εξαναγκαστικών μέτρων, η αστυνομία δικαιούται να διενεργήσει σωματική έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της λήψης δείγματος αίματος ή άλλης σωματικής εξέτασης. Στην πράξη, αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου όπως κλοπή, διακεκριμένη επίθεση και αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, είναι αξιόποινες πράξεις για τις οποίες μπορεί να διενεργηθεί σωματική έρευνα, π.χ. λήψη δείγματος γενετικού υλικού (DNA).

Σύλληψη (2)

Γιατί μπορεί να με συλλάβει η αστυνομία;

Σκοπός της σύλληψης είναι να διασφαλισθεί η ποινική διερεύνηση. Η αστυνομία μπορεί να σας συλλάβει εάν σας θεωρεί ύποπτο για σοβαρή αξιόποινη πράξη η οποία τιμωρείται με ελάχιστη ποινή φυλάκισης δύο ετών. Στην περίπτωση αυτή, πέραν των σοβαρών υπονοιών ότι διαπράξατε την αξιόποινη πράξη, η αστυνομία δεν χρειάζεται άλλους λόγους για να προβεί στη σύλληψή σας.

Εάν η αστυνομία θεωρεί ότι διαπράξετε μια λιγότερο σοβαρή αξιόποινη πράξη, όπως διακεκριμένη επίθεση ή κλοπή, μπορεί να σας συλλάβει, εφόσον, επιπλέον της εικαζόμενης αξιόποινης πράξης, έχει βάσιμες υπόνοιες ότι ενδέχεται:

  • να διαφύγετε ή να αποφύγετε άλλως πως τη διερεύνηση
  • να δυσχεράνετε τη διερεύνηση της υπόθεσης, ή
  • να συνεχίσετε τη διάπραξη άλλων αξιόποινων πράξεων.

Επιπλέον, η αστυνομία μπορεί να σας συλλάβει εάν δεν σας γνωρίζει και αρνηθείτε να της παράσχετε το όνομα ή τη διεύθυνσή σας ή εάν παράσχετε όνομα ή διεύθυνση που είναι προφανώς ψευδή. Η αστυνομία μπορεί επίσης να σας συλλάβει εάν δεν διαμένετε μόνιμα στη Φινλανδία και είναι πιθανό να φύγετε από τη χώρα για να αποφύγετε τη διερεύνηση, τη δίκη ή την επιβολή της ποινής.

Για τη σύλληψή σας θα αποφασίσει δημόσιος υπάλληλος με εξουσία να αποφασίζει σχετικά με συλλήψεις και δεν απαιτείται δικαστικό ένταλμα. Στους δημοσίους υπαλλήλους που μπορούν να αποφασίσουν τη σύλληψη περιλαμβάνονται ανώτεροι αστυνομικοί, ο εισαγγελέας και ανώτεροι αξιωματικοί των τελωνείων και της συνοριοφυλακής. Στο κεφάλαιο 1, τμήμα 6 του Νόμου περί εξαναγκαστικών μέτρων περιέχονται οι νομικές διατάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους που δικαιούνται να προβαίνουν σε συλλήψεις.

Ποια ενημέρωση θα λάβω σχετικά με τη σύλληψή μου;

Κατά τη σύλληψή σας βάσει εντάλματος, η αστυνομία πρέπει να σας γνωστοποιήσει τους λόγους της σύλληψης. Επίσης, εάν της ζητήσετε να ενημερώσει έναν συγγενή ή φίλο σας για τη σύλληψή σας, οφείλει να το πράξει, εκτός εάν αυτό δυσχεραίνει τη διερεύνηση.

Δεν μιλώ την τοπική γλώσσα. Δικαιούμαι διερμηνέα;

Εάν δεν μιλάτε φινλανδικά ή σουηδικά, η αστυνομία θα σας εξασφαλίσει διερμηνέα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα γλωσσικά δικαιώματά σας, βλ. Γλωσσικά δικαιώματα (6). Ενίοτε, οι αστυνομικοί μπορούν να διενεργήσουν την ανάκριση στα αγγλικά, εφόσον τόσο οι αστυνομικοί όσο και εσείς πιστεύετε ότι μπορείτε να χειριστείτε τη γλώσσα αυτή. Δεν υποχρεούστε να απαντήσετε σε καμία ερώτηση απουσία διερμηνέα.

Μπορώ να συναντήσω τον δικηγόρο μου;

Έχετε πάντοτε το δικαίωμα να συναντήσετε τον δικηγόρο σας εάν συλληφθείτε. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τον διορισμό συνηγόρου για την υπεράσπισή σας. Το κράτος θα πληρώσει την αμοιβή του συνηγόρου υπεράσπισης. Μπορείτε να επιλέξετε τον δικηγόρο σας ο ίδιος, αλλά ο δικηγόρος σας θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο νομικής.

Έχετε το δικαίωμα να μιλήσετε με τον δικηγόρο σας χωρίς την παρουσία αστυνομικών, η δε συζήτησή σας δεν επιτρέπεται να παρακολουθηθεί ούτε να καταγραφεί. Εάν χρειάζεστε διερμηνέα, αυτός μπορεί να είναι παρών κατά τη συνομιλία με τον δικηγόρο σας.

Πρέπει να απαντήσω στις ερωτήσεις της αστυνομίας;

Δεν υποχρεούστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που θα σας υποβάλει η αστυνομία παρά μόνον για να παράσχετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ενίοτε είναι προς το συμφέρον σας να απαντήσετε στις ερωτήσεις, επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να συμβάλει στη αποσαφήνιση των συμβάντων και στην άρση των εναντίον σας υποψιών. Όταν το δικαστήριο κληθεί να αποφασίσει για την ενοχή ή την αθωότητά σας, μπορεί να λάβει υπόψη το γεγονός ότι δεν απαντήσατε στις ερωτήσεις. Ωστόσο, η άρνηση απάντησης στις ερωτήσεις δεν επαρκεί ποτέ από μόνη της για την έκδοση καταδικαστικής απόφασης.

Τι θα συμβεί εάν πω κάτι το οποίο μπορεί να βλάψει την υπόθεσή μου;

Είναι θεμελιώδες δικαίωμά σας να μην συμβάλλετε στη διαπίστωση της ενοχής σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε καμία υποχρέωση να πείτε πράγματα τα οποία αποδεικνύουν την ενοχή σας.

Ωστόσο, εάν αποφασίσετε να μιλήσετε για την υπόθεση μόνον στο δικαστήριο, πρέπει να είστε έτοιμος να εξηγήσετε γιατί δεν είπατε τίποτε προηγουμένως. Το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη το γεγονός ότι μόνον στη δίκη είπατε ότι ήσασταν αλλού κατά την τέλεση της αξιόποινης πράξης. Κάτι τέτοιο μπορεί να βλάψει την αξιοπιστία της εκδοχής σας.

Εάν κατά την ανάκριση αναφέρετε πληροφορίες οι οποίες αποδεικνύονται στη συνέχεια επιζήμιες για την υπόθεσή σας, η εκδοχή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας. Εάν παρουσιάσετε διαφορετική εκδοχή των πραγμάτων κατά τη δίκη από εκείνη που παρουσιάσατε κατά την ανάκριση, πρέπει να μπορείτε να εξηγήσετε τον λόγο για κάτι τέτοιο. Διαφορετικά, το δικαστήριο μπορεί να μην θεωρήσει τα λεγόμενά σας αξιόπιστα.

Μπορώ να επικοινωνήσω με τους συγγενείς μου;

Έχετε δικαίωμα επικοινωνίας με τους στενούς συγγενείς σας, όπως τα μέλη της άμεσης οικογένειάς σας, εκτός εάν η αστυνομία έχει σοβαρούς λόγους να περιορίσει τις επικοινωνίες σας. Η αστυνομία οφείλει επίσης να ενημερώσει αμέσως τους συγγενείς σας για τη σύλληψή σας, εκτός εάν κάτι τέτοιο δυσχεραίνει τη διερεύνηση.

Κατάγομαι από άλλο κράτος μέλος. Μπορώ να επικοινωνήσω με την πρεσβεία μου;

Έχετε δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την πρεσβεία σας, εκτός εάν η αστυνομία έχει βάσιμους λόγους να περιορίσει τις επικοινωνίες σας. Γενικά, η πρεσβεία ενημερώνεται το αργότερο όταν η αστυνομία υποβάλει αίτημα έκδοσης στερητικού της ελευθερίας σας μέτρου ασφαλείας.

Μπορεί η αστυνομία να λάβει τα δακτυλικά μου αποτυπώματα; Μπορεί να καταχωρίσει δείγμα του γενετικού υλικού μου (DNA);

Γενικά, εάν συλληφθείτε, η αστυνομία μπορεί να λάβει τα δακτυλικά σας αποτυπώματα και να καταχωρίσει δείγμα του γενετικού υλικού σας (DNA).

Μπορεί η αστυνομία να διενεργήσει σωματική έρευνα;

Η αστυνομία μπορεί να δώσει εντολή διενέργειας σωματικής έρευνας. Η έρευνα μπορεί να είναι προσωπική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι έχετε στα ρούχα σας ή γενικά επάνω σας, ή σωματική έρευνα η οποία περιλαμβάνει έρευνα στο σώμα σας, λήψη δείγματος αίματος ή άλλη σωματική εξέταση.

Εάν η σωματική έρευνα απαιτεί ιατρική εμπειρογνωμοσύνη, μπορεί να διενεργηθεί μόνον από ιατρό. Διαφορετικά, πρέπει να διενεργηθεί από την αστυνομία ή από επαγγελματία του τομέα της υγείας.

Η νομοθεσία προβλέπει τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται σωματική έρευνα, για παράδειγμα, βάσει της σοβαρότητας της υπόνοιας. Στην πράξη, όλα τα αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου (κλοπή, διακεκριμένη επίθεση και αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά) παρέχουν στην αστυνομία το δικαίωμα να διενεργήσει σωματική έρευνα.

Τι θα συμβεί εάν συλληφθώ βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης;

Εάν ένα άλλο κράτος μέλος εκδώσει εναντίον σας ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, μπορεί να συλληφθείτε και να τεθείτε υπό κράτηση προκειμένου να εκδοθείτε στο κράτος το οποίο εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης. Κατά την ακροαματική διαδικασία για την κράτηση, δικαιούστε συνήγορο υπεράσπισης και διερμηνέα. Το κράτος θα καταβάλει τις αμοιβές τους και δεν υποχρεούστε να επιστρέψετε τις εν λόγω αμοιβές στο κράτος. Μπορείτε να επιλέξετε τον δικηγόρο σας ο ίδιος κατά τον ίδιο τρόπο που γίνεται όταν είστε ύποπτος για αξιόποινη πράξη.

Πρώτη ακροαματική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου (3)

Γιατί διεξάγεται η πρώτη ακροαματική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου;

Εάν η αστυνομία υποβάλει αίτημα για την έκδοση στερητικού της ελευθερίας σας μέτρου ασφαλείας, το δικαστήριο πρέπει να αποφασίσει σχετικά με την κράτηση. Εάν δεν συλληφθήκατε και η αστυνομία δεν υπέβαλε αίτημα έκδοσης στερητικού της ελευθερίας σας μέτρου ασφαλείας, η πρώτη ακροαματική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου είναι συνήθως η κύρια ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης.

Εάν συλληφθήκατε, η αστυνομία πρέπει να υποβάλει αίτημα για την έκδοση στερητικού της ελευθερίας σας μέτρου ασφαλείας το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο πριν από τα μεσάνυχτα της τρίτης ημέρας από τη σύλληψή σας. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να αφεθείτε ελεύθερος. Το δικαστήριο πρέπει να εξετάσει πάραυτα το αίτημα έκδοσης στερητικού της ελευθερίας σας μέτρου ασφαλείας.

Εάν συλληφθήκατε, το αίτημα έκδοσης στερητικού της ελευθερίας σας μέτρου ασφαλείας πρέπει να εξετασθεί το αργότερο εντός τεσσάρων ημερών από την ημέρα της σύλληψης. Το δικαστήριο διεξάγει ακροαματική διαδικασία για την κράτηση και αποφασίζει για το εάν πρέπει να τεθείτε υπό κράτηση ή να αφεθείτε ελεύθερος. Αντί να διατάξει την κράτησή σας, το δικαστήριο μπορεί επίσης να απαγορεύσει τις μετακινήσεις σας.

Μαζί με την κράτηση, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και περιορισμούς στις επικοινωνίες σας. Αυτό σημαίνει ότι στην αρχή της κράτησής σας δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με κανένα άλλο πρόσωπο εκτός από τον δικηγόρο σας.

Στη Φινλανδία δεν προβλέπεται αποφυλάκιση με εγγύηση. Με άλλα λόγια, δεν μπορείτε να καταθέσετε ένα χρηματικό ποσό στο δικαστήριο προκειμένου να παραμείνετε ελεύθερος εν αναμονή της κύριας ακροαματικής διαδικασίας.

Δικαιούμαι δικηγόρο;

Δικαιούστε δικηγόρο κατά την ακροαματική διαδικασία για την κράτηση. Μπορείτε να ζητήσετε τον διορισμό δικηγόρου ως συνηγόρου υπεράσπισης, πράγμα που σημαίνει ότι το κράτος θα πληρώσει την αμοιβή του άμεσα. Έχετε επίσης το δικαίωμα να χειριστείτε την υπεράσπισή σας ο ίδιος, αλλά εάν η αστυνομία υποβάλει αίτημα έκδοσης στερητικού της ελευθερίας σας μέτρου ασφαλείας, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε δικηγόρο. Μπορείτε να επιλέξετε τον δικηγόρο σας ο ίδιος.

Δικαιούμαι διερμηνέα εάν δεν κατανοώ τη γλώσσα;

Εάν δεν κατανοείτε τα φινλανδικά ή τα σουηδικά, το δικαστήριο θα φροντίσει να βρει διερμηνέα. Το κράτος θα πληρώσει την αμοιβή του διερμηνέα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα γλωσσικά δικαιώματά σας, βλ. Γλωσσικά δικαιώματα (6). Εάν δεν έχετε εξετάσει το αίτημα έκδοσης στερητικού της ελευθερίας σας μέτρου ασφαλείας με τον δικηγόρο και τον διερμηνέα σας πριν από την ακροαματική διαδικασία, τότε αυτό θα μεταφρασθεί στην ακροαματική διαδικασία. Κατά την ακροαματική διαδικασία, εάν χρειασθεί μεταφράζονται όλα όσα λέγονται.

Πρέπει να μιλήσω στο δικαστήριο;

Δεν υποχρεούστε να μιλήσετε στο δικαστήριο. Εάν έχετε δικηγόρο, μπορεί αυτός να απαντήσει στο αίτημα έκδοσης στερητικού της ελευθερίας σας μέτρου ασφαλείας για λογαριασμό σας. Ωστόσο, δικαιούστε να λάβετε τον λόγο προσωπικά, εάν το επιθυμείτε.

Υποχρεούμαι να παράσχω άλλες πληροφορίες στο δικαστήριο;

Δεν υποχρεούστε να παράσχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες στο δικαστήριο –όπως και κατά την ποινική διερεύνηση– σχετικά με την εικαζόμενη αξιόποινη πράξη. Ωστόσο, η παροχή πληροφοριών μπορεί συχνά να είναι χρήσιμη. Ο δικηγόρος σας θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε κατά πόσον είναι προς το συμφέρον σας να μιλήσετε και να παράσχετε πληροφορίες.

Θα τεθώ υπό κράτηση ή θα αφεθώ ελεύθερος μετά την ακροαματική διαδικασία;

Εάν το δικαστήριο αποφασίσει ότι συντρέχουν βάσιμοι λόγοι για την κράτησή σας και ότι η απαγόρευση μετακίνησης δεν επαρκεί, θα τεθείτε υπό κράτηση. Εάν δεν έχετε μόνιμη διεύθυνση στη Φινλανδία, η απαγόρευση μετακίνησης δεν είναι εφικτή στην πράξη.

Εάν το δικαστήριο αποφανθεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι για την κράτησή σας, θα διατάξει να αφεθείτε αμέσως ελεύθερος. Στη Φινλανδία δεν είναι δυνατόν να καταθέσετε ένα χρηματικό ποσό ως εγγύηση για να παραμείνετε ελεύθερος. Στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας για την κράτηση, θα τεθείτε υπό κράτηση ή θα σας επιβληθεί απαγόρευση μετακίνησης ή θα αφεθείτε ελεύθερος. Εάν κάποιοι λόγοι, για παράδειγμα υγείας, δεν επιτρέπουν την κράτησή σας, τότε η κράτησή σας απαγορεύεται ακόμη και αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι πρέπει να τεθείτε υπό κράτηση.

Εάν τεθείτε υπό κράτηση, το δικαστήριο θα ορίσει προθεσμία εντός της οποίας ο εισαγγελέας πρέπει να σας απαγγείλει κατηγορίες. Η ημερομηνία αυτή μπορεί να αναβληθεί κατόπιν αιτήματος του εισαγγελέα. Δεν υπάρχει μέγιστη προθεσμία για την απαγγελία των κατηγοριών, όμως αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αναγκαίο χρόνο για την ολοκλήρωση της ποινικής διερεύνησης και την προετοιμασία των κατηγοριών.

Εάν η προθεσμία για την απαγγελία των κατηγοριών αποδειχθεί υπερβολικά σύντομη, το δικαστήριο μπορεί να την παρατείνει κατόπιν αιτήματος του εισαγγελέα. Σε περίπτωση τέτοιου αιτήματος, το δικαστήριο πρέπει να παράσχει δικαίωμα ακρόασης σε εσάς και στον δικηγόρο σας .

Η ακροαματική διαδικασία για την κράτηση διεξάγεται δημόσια;

Κατά κανόνα, οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων είναι δημόσιες και το ίδιο ισχύει για τις ακροαματικές διαδικασίες για την κράτηση. Γενικά όμως, για λόγους διερεύνησης, η αστυνομία ζητεί η ακροαματική διαδικασία για την κράτηση να διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών και να διατηρείται εμπιστευτικό το υλικό της υπόθεσης έως ότου εξετασθούν οι κατηγορίες. Το αποτέλεσμα της ακροαματικής διαδικασίας δημοσιοποιείται πάντα.

Μπορώ να ασκήσω προσφυγή εάν το δικαστήριο διατάξει την κράτησή μου;

Μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή κατά του στερητικού της ελευθερίας σας μέτρου ασφαλείας ενώπιον του εφετείου. Για την άσκηση της προσφυγής, δεν προβλέπεται ειδική προθεσμία. Το εφετείο θα εξετάσει το αίτημά σας βάσει της διαδικασίας του κατεπείγοντος. Κατά κανόνα, η διαδικασία ενώπιον του εφετείου διεξάγεται εγγράφως.

Το δικαστήριο οφείλει επίσης να επανεξετάσει την κράτησή σας, εάν το ζητήσετε, ακόμη και αν δεν ασκήσατε προσφυγή κατά του στερητικού της ελευθερίας σας μέτρου ασφαλείας. Ωστόσο, το ζήτημα της κράτησης δεν είναι υποχρεωτικό να επανεξετασθεί προτού παρέλθουν δύο εβδομάδες από την πρώτη ακροαματική διαδικασία. Ο δικηγόρος σας θα σας παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να είναι προτιμότερο να ζητήσετε επανεξέταση. Η επανεξέταση του ζητήματος της κράτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης μέσω βιντεοδιάσκεψης. Στην περίπτωση της βιντεοδιάσκεψης, εσείς βρίσκεστε στη φυλακή, μόνος ή με τον δικηγόρο σας, και ο δικαστής βρίσκεται στο δικαστήριο, μόνος ή με τον δικηγόρο σας.

Μπορώ να φύγω από τη χώρα πριν από τη δίκη;

Εάν το δικαστήριο αποφασίσει κατά την ακροαματική διαδικασία για την κράτηση ότι πρέπει να αφεθείτε ελεύθερος, μπορείτε να φύγετε από τη χώρα χωρίς περιορισμούς. Εάν το δικαστήριο σας επιβάλει απαγόρευση μετακίνησης, η δικαστική εντολή θα προσδιορίζει το περιεχόμενο της απαγόρευσης. Εάν η διερεύνηση που σας αφορά βρίσκεται σε εξέλιξη και εσείς έχετε φύγει από τη χώρα, μπορεί να εκδοθεί ένταλμα κράτησης ερήμην σας εάν χρειασθεί και, εφόσον δεν είναι εφικτός ο εντοπισμός σας, να εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα για τη σύλληψή σας.

Εξέταση των κατηγοριών από τον εισαγγελέα πριν από την κύρια ακροαματική διαδικασία (4)

Τι συμβαίνει πριν από την κύρια ακροαματική διαδικασία;

Η αστυνομία διεξάγει την ποινική διερεύνηση και, όταν ολοκληρωθεί, διαβιβάζει τον φάκελο της ποινικής διερεύνησης στον εισαγγελέα. Εάν διορίστηκε συνήγορος για την υπεράσπισή σας, ο φάκελος θα διαβιβασθεί και σε αυτόν.

Εσείς και ο δικηγόρος σας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περαιτέρω διερεύνηση, εφόσον θεωρείτε ότι η διερεύνηση δεν είναι πλήρης. Δικαιούστε να λάβετε αντίγραφο του φακέλου της ποινικής διερεύνησης. Εάν δεν διορίστηκε συνήγορος για την υπεράσπισή σας, το υλικό της διερεύνησης δεν διαβιβάζεται αυτομάτως σε εσάς ή στον δικηγόρο σας.

Ακολούθως, ο εισαγγελέας αποφασίζει σχετικά με την απαγγελία των κατηγοριών. Εάν απαγγελθούν κατηγορίες, θα λάβετε αντίγραφο της αίτησης κλήτευσης και θα κληθείτε στην κύρια ακροαματική διαδικασία. Στην αίτηση κλήτευσης απαριθμούνται οι κατηγορίες, τα αποδεικτικά στοιχεία και οι μάρτυρες που πρόκειται να καλέσει ο εισαγγελέας προκειμένου να αποδείξει την ενοχή σας πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας.

Δικαιούστε να προτείνετε δικούς σας μάρτυρες και αποδεικτικά στοιχεία. Γενικά, είναι προτιμότερο η αστυνομία να ανακρίνει πρόσωπα κατά την ποινική διερεύνηση πριν από την ακροαματική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου. Εάν θέλετε να καλέσετε ως μάρτυρα ένα πρόσωπο το οποίο δεν αναφέρει ο εισαγγελέας στην αίτηση κλήτευσης πρέπει να ρωτήσετε τον δικηγόρο σας για το τι πρέπει να κάνετε.

Διεξάγεται πάντοτε κύρια ακροαματική διαδικασία;

Εάν ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν υπάρχουν εύλογοι λόγοι οι οποίοι υποστηρίζουν την ενοχή σας, θα παραιτηθεί από την απαγγελία κατηγοριών (δεν θα απαγγείλει κατηγορίες) και, κανονικά, η υπόθεση περατώνεται στο σημείο αυτό. Εάν αυτό συμβεί ενώ τελείτε υπό κράτηση, θα αφεθείτε αμέσως ελεύθερος.

Ο εισαγγελέας μπορεί επίσης να παραιτηθεί από την απαγγελία κατηγοριών, μολονότι θεωρεί ότι είστε ένοχος. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν απαιτείται δίκη επειδή πρόκειται για αδίκημα ήσσονος σημασίας ή λόγω του νεαρού της ηλικίας σας. Εάν θεωρείτε ότι δεν είστε ένοχος για την αξιόποινη πράξη, παρότι ο εισαγγελέας κρίνει το αντίθετο, έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στο δικαστήριο ζητώντας την έκδοση απόφασης.

Το θύμα έχει επίσης το δικαίωμα να ασκήσει δίωξη εάν ο εισαγγελέας αποφάσισε να παραιτηθεί από την απαγγελία κατηγοριών εναντίον σας.

Ορισμένα αδικήματα ήσσονος σημασίας μπορούν επίσης να εξετασθούν στο πλαίσιο γραπτής διαδικασίας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα διεξαχθεί πραγματικά κύρια ακροαματική διαδικασία. Γραπτή διαδικασία μπορεί να διεξαχθεί εάν, για παράδειγμα, παραδεχθήκατε την ενοχή σας και συναινείτε στη διαδικασία.

Μπορώ να παραδεχθώ την ενοχή μου πριν από τη δίκη;

Μπορείτε να παραδεχθείτε την ενοχή σας για την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεσή σας θα παραπεμφθεί σε κύρια ακροαματική διαδικασία εάν ο εισαγγελέας απαγγείλει κατηγορίες και δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή γραπτής διαδικασίας. Ενίοτε, εάν ομολογήσετε και βοηθήσετε στη διερεύνηση της αξιόποινης πράξης, η ποινή σας μπορεί να μειωθεί, αλλά αυτό εξαρτάται από το δικαστήριο.

Η ομολογία δεν θίγει το δικαίωμά σας να ασκήσετε προσφυγή και μπορείτε, επίσης, να ανακαλέσετε την ομολογία σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, ακόμη και αν ανακαλέσατε την ομολογία σας, το δικαστήριο μπορεί να τη λάβει υπόψη όταν εξετάζει την ενοχή σας.

Μπορεί να αλλάξει ο χαρακτηρισμός των κατηγοριών πριν από τη δίκη;

Ανάλογα με την πρόοδο της διερεύνησης, ο χαρακτηρισμός των κατηγοριών μπορεί να αλλάξει κατά την ποινική διερεύνηση. Ο εισαγγελέας μπορεί επίσης να σας απαγγείλει κατηγορίες για αξιόποινη πράξη διαφορετική από εκείνη για την οποία είστε ύποπτος, εφόσον τα κύρια στοιχεία της αξιόποινης πράξης καθορίσθηκαν κατά την ποινική διερεύνηση (για παράδειγμα, η αστυνομία σας θεώρησε ύποπτο για ανθρωποκτονία, αλλά ο εισαγγελέας απαγγέλλει εναντίον σας κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια). Ο εισαγγελέας μπορεί να προσθέσει στις κατηγορίες περισσότερες λεπτομέρειες, ακόμη και μετά την απαγγελία τους.

Είναι δυνατόν να μου απαγγελθεί κατηγορία για αξιόποινη πράξη για την οποία μου έχει ήδη απαγγελθεί κατηγορία σε άλλο κράτος μέλος;

Κατά κανόνα, δεν είναι δυνατόν να σας απαγγελθεί κατηγορία για αξιόποινη πράξη για την οποία σας έχει ήδη απαγγελθεί κατηγορία σε άλλο κράτος μέλος. Ωστόσο, αυτό απαιτεί η απόφαση που εκδόθηκε στο άλλο κράτος μέλος να είναι οριστική και να ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

  • οι κατηγορίες απορρίφθηκαν
  • κριθήκατε ένοχος, αλλά δεν σας επιβλήθηκε ποινή
  • εκτίσατε ή εκτίετε την ποινή, ή
  • η ποινή παραγράφηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία επιβλήθηκε η ποινή.

Εάν πιστεύετε ότι σας απαγγέλθηκε κατηγορία για αξιόποινη πράξη για την οποία σας έχει ήδη απαγγελθεί κατηγορία σε άλλο κράτος μέλος, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρετε το γεγονός αυτό στον δικηγόρο σας.

Καταγγελίες σχετικά με ενέργειες της αστυνομίας (5)

Θεωρώ ότι η αστυνομία με μεταχειρίσθηκε ανάρμοστα. Σε ποιον μπορώ να παραπονεθώ;

Εάν πιστεύετε ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του ένας αστυνομικός ενήργησε ανάρμοστα απέναντί σας, μπορείτε να υποβάλετε διοικητική καταγγελία. Οι ενέργειές του θα διερευνηθούν.

Η διοικητική καταγγελία υποβάλλεται σε ανώτερο αστυνομικό ή στον ανώτερο θεματοφύλακα του νόμου. Ανώτεροι θεματοφύλακες του νόμου είναι ο Επίτροπος Δικαιοσύνης και ο Κοινοβουλευτικός Διαμεσολαβητής. Η καταγγελία πρέπει να υποβληθεί εγγράφως, αλλά κατά τα άλλα δεν έχει τυποποιημένη μορφή.

Εάν έχετε υπόνοιες για την τέλεση αξιόποινης πράξης από αστυνομικό, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία τέλεσης αξιόποινης πράξης εναντίον του. Η αστυνομία υποχρεούται να καταχωρίζει πάντοτε την καταγγελία βάσει των πληροφοριών σας. Εάν αστυνομικός είναι ύποπτος για αξιόποινη πράξη, ο εισαγγελέα διεξάγει πάντοτε διερεύνηση. Στην περίπτωση αυτή, μόνον ο εισαγγελέας δικαιούται να αποφασίσει κατά πόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση αξιόποινης πράξης και κατά πόσον πρέπει να διενεργηθεί ποινική διερεύνηση. Η αστυνομία οφείλει να διαβιβάσει άμεσα αντίγραφο της καταγγελίας για την αξιόποινη πράξη στον οικείο εισαγγελέα, ώστε να διορισθεί το υπεύθυνο πρόσωπο για τη διερεύνησή της. Δικαιούστε επίσης να γνωρίζετε κατά πόσον ξεκίνησε ποινική διερεύνηση και ποια είναι η εξέλιξή της.

Εάν η αστυνομία σας μεταχειρίσθηκε ανάρμοστα, συνιστάται να ζητάτε πάντα συμβουλές από τον δικηγόρο σας σχετικά με το τι πρέπει να πράξετε.

Γλωσσικά δικαιώματα (6)

Εάν είστε ύποπτος για αξιόποινη πράξη, έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε τη φινλανδική ή τη σουηδική γλώσσα σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας. Εάν δεν μιλάτε φινλανδικά ή σουηδικά, θα σας παρασχεθεί διερμηνέας τόσο κατά την ανάκριση όσο και κατά τη δίκη. Δικαιούστε επίσης διερμηνέα όταν συνομιλείτε με τον δικηγόρο σας σχετικά με τις ανακρίσεις. Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε τον διερμηνέα.

Μερικοί αστυνομικοί μπορούν να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα κατά την ανάκριση και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενδέχεται να μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλες γλώσσες. Εάν πιστεύετε ότι εσείς και ο αστυνομικός δεν συνεννοείστε καλά λόγω γλωσσικών προβλημάτων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διερμηνέα. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε το περιεχόμενο των ερωτήσεων, ώστε να μπορέσετε να υπογράψετε το πρακτικό της εξέτασής σας.

Οι αρχές δεν υποχρεούνται να μεταφράσουν το σύνολο του υλικού που συλλέχθηκε κατά την ποινική διερεύνηση σε γλώσσα την οποία κατανοείτε. Γενικά, το υλικό της ποινικής διερεύνησης δεν μεταφράζεται. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό ο δικηγόρος σας να κατανοεί τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην ποινική διερεύνηση. Η αίτηση κλήτευσης θα μεταφρασθεί γραπτώς ή προφορικώς.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικαστικό σύστημα

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Νόμος περί ποινικής διερεύνησης στα σουηδικά

Νόμος περί ποινικής δικονομίας

Νόμος περί ποινικής δικονομίας στα σουηδικά (ανεπίσημη μετάφραση)

Νόμος περί εξαναγκαστικών μέτρων στα σουηδικά

Αστυνομίαhttps://www.poliisi.fi/en

Νόμος περί κράτησης στα σουηδικά

Νόμος περί έκδοσης λόγω αξιόποινης πράξης βάσει συνθήκης μεταξύ της Φινλανδίας και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νόμος περί έκδοσης στα σουηδικά (ανεπίσημη μετάφραση)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξαναγκαστικά μέτρα

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξαναγκαστικά μέτρα στα σουηδικά

Καταγγελίες για ενέργειες της αστυνομίας

Καταγγελίες για ενέργειες της αστυνομίας (στα σουηδικά)

Φυλλάδιο για τον Νόμο περί γλωσσών στα σουηδικά

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/01/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.