Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: φινλανδικά
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Φινλανδία

Σε αυτά τα δελτία επεξηγείται το τι συμβαίνει όταν κάποιο πρόσωπο είναι ύποπτο ή κατηγορείται για διάπραξη εγκλήματος το οποίο εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον δικαστηρίου. Για πληροφορίες σχετικά με τα μικρής βαρύτητας αδικήματα, όπως τροχαίες παραβάσεις, για τα οποία επιβάλλεται συνήθως προκαθορισμένη ποινή (π.χ. πρόστιμο), συμβουλευτείτε το Δελτίο 5. Εάν είστε θύμα εγκλήματος, μπορείτε να λάβετε πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά σας εδώ.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Περίληψη της ποινικής διαδικασίας

Ακολουθεί περίληψη των συνήθων σταδίων της ποινικής διαδικασίας.

  • Προανάκριση
  • Εξέταση των κατηγοριών και λοιπές αποφάσεις της εισαγγελίας
  • Κύρια δίκη
  • Εκτέλεση της ποινής

Στα ενημερωτικά δελτία μπορείτε να βρείτε μια πιο λεπτομερή περιγραφή όλων αυτών των σταδίων της ποινικής διαδικασίας, καθώς και των σχετικών δικαιωμάτων σας. Οι παρούσες πληροφορίες δεν υποκαθιστούν τις νομικές συμβουλές και προορίζονται μόνον για καθοδήγηση.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαδραματίζει κανέναν ρόλο στις ποινικές διαδικασίες στα κράτη μέλη και δεν μπορεί να σας βοηθήσει σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο. Στα παρόντα ενημερωτικά δελτία περιέχονται πληροφορίες σχετικά με το πώς και πού μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας.

Κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους για τις πληροφορίες που χρειάζεστε

1 – Εξασφάλιση νομικής συμβουλής

2 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διερεύνηση αξιόποινης πράξης

  • Ανάκριση
  • Σύλληψη
  • Πρώτη ακρόαση στο δικαστήριο
  • Προ της κύριας δίκης
  • Υποβολή καταγγελίας για ενέργειες της αστυνομίας
  • Γλωσσικά δικαιώματα

3 – Τα δικαιώματά μου κατά τη δίκη

4 – Τα δικαιώματά μου μετά την έκδοση απόφασης από το δικαστήριο

5 – Τροχαίες παραβάσεις

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ποινική διαδικασία στο πρωτοδικείο

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.