Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Γαλλία

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να λάβετε ανεξάρτητη συνδρομή δικηγόρου σε περίπτωση εμπλοκής σας με οποιονδήποτε τρόπο σε ποινική διαδικασία. Τα ενημερωτικά δελτία εξηγούν πότε και υπό ποιες περιστάσεις έχετε δικαίωμα να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο. Σας εξηγούν επίσης πώς μπορεί να σας συνδράμει ο δικηγόρος. Το παρόν γενικό ενημερωτικό δελτίο σας ενημερώνει πώς να βρείτε δικηγόρο και με ποιο τρόπο καλύπτεται η αμοιβή του δικηγόρου, εάν δεν είστε σε θέση να τον πληρώσετε.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Πώς μπορώ να βρω δικηγόρο;

Με εξαίρεση τα ποινικά αδικήματα, η συνδρομή δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτική, αλλά συνιστάται.

Η ελεύθερη επιλογή του δικηγόρου αποτελεί θεμελιώδη αρχή.

Μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα δικηγόρο, εάν γνωρίζετε κάποιον, ή να ζητήσετε τον διορισμό του.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν δικηγόρο από πληροφορίες που λαμβάνετε, εάν γνωρίζετε κάποιον δικηγόρο στο περιβάλλον σας ή εάν ένα οικείο σας πρόσωπο σας προτείνει κάποιον.

Μπορείτε να συμβουλευθείτε τον κατάλογο των δικηγόρων που βρίσκονται κοντά στον τόπο κατοικίας σας ή στο πρωτοδικείο της πόλης σας, σε πολλά δημαρχεία ή στον πλησιέστερο δικηγορικό σύλλογο του τόπου κατοικίας σας.

Μπορείτε επίσης να συμβουλευθείτε έναν τηλεφωνικό κατάλογο ή να κάνετε έρευνα στο διαδίκτυο.

Διάφοροι διαδικτυακοί τόποι σας συνδέουν απευθείας με τους καταλόγους των δικηγόρων κατά τομέα ειδικότητάς τους:

Πολλοί δικηγορικοί σύλλογοι παρέχουν επίσης σύστημα εφημεριών στα δικαστήρια, δημαρχεία ή στα Maisons de justice et du Droit (Κέντρα Δικαιοσύνης και Δικαίου).

Εάν είστε κρατούμενος, έχετε διάφορες δυνατότητες για να επιλέξετε δικηγόρο.

Οι κατάλογοι των δικηγόρων είναι αναρτημένοι στο εσωτερικό των σωφρονιστικών ιδρυμάτων.

Διάφορες ενώσεις που δραστηριοποιούνται στο σωφρονιστικό περιβάλλον σάς παρέχουν συμβουλές και σας βοηθούν να επιλέξετε δικηγόρο. (Διεθνές Παρατηρητήριο Φυλακών, Ένωση των Επισκεπτών Φυλακών κ.λπ.)

Οι προξενικές υπηρεσίες της χώρας καταγωγής σας μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλέξετε δικηγόρο.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου της περιοχής σας να διορίσει αυτεπάγγελτα δικηγόρο για να σας βοηθήσει.

Πώς αμείβεται ένας δικηγόρος;

Εάν προσφύγετε σε δικηγόρο, οφείλετε να τον πληρώσετε. Οι δικηγορικές αμοιβές είναι ελεύθερες και καθορίζονται σε συμφωνία μεταξύ σας.

Μπορείτε να υπογράψετε σύμβαση αμοιβής με τον δικηγόρο, ο οποίος έχει δικαίωμα να σας ζητήσει να τακτοποιήσετε τις οφειλές σας κατά τη διάρκεια χειρισμού της υπόθεσής σας.

Εάν, ωστόσο, τα οικονομικά σας μέσα είναι κατώτερα από ένα συγκεκριμένο όριο, μπορείτε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να λάβετε νομική αρωγή.

Ανάλογα με το εισόδημά σας, το κράτος μπορεί να αναλάβει μέρος ή το σύνολο της αμοιβής του δικηγόρου που διορίζεται αυτεπάγγελτα. Εάν δεν δικαιούστε νομική αρωγή, ο αυτεπάγγελτος διορισμός μετατρέπεται σε ορισμό του δικηγόρου από εσάς τον ίδιο και τότε οφείλετε να συμφωνήσετε με τον δικηγόρο το ποσό της αμοιβής του.

Σε περίπτωση που δικαιούστε μερική κάλυψη της δικηγορικής αμοιβής, οφείλετε να καταβάλετε στον δικηγόρο το υπόλοιπο ποσό της αμοιβής του.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.