Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Γαλλία

Τα παρόντα ενημερωτικά δελτία εξηγούν τι συμβαίνει όταν ένα πρόσωπο θεωρείται ύποπτο ή κατηγορείται για αδίκημα το οποίο πρέπει να κριθεί από δικαστήριο. Για πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις ήσσονος σημασίας, όπως οι τροχαίες παραβάσεις στις οποίες επιβάλλεται συνήθως προκαθορισμένη ποινή, όπως πρόστιμο, βλ. δελτίο 5. Εάν είστε θύμα αδικήματος, μπορείτε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τα δικαιώματά σας εδώ.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Γενική εισαγωγή

Τα αρμόδια δικαστήρια είναι τέσσερα:

  • Το Πταισματοδικείο (Le tribunal de police)

Είναι μονομελές και εκδικάζει κυρίως τα αδικήματα πέμπτης κατηγορίας. Η έφεση ασκείται ενώπιον του συμβουλίου πλημμελειοδικών, αλλά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.

  • Το Πρωτοδικείο (La juridiction de proximité)

Είναι μονομελές. Εκδικάζει τα αδικήματα των τεσσάρων πρώτων κατηγοριών. Η έφεση διέπεται από τους ίδιους κανόνες με την έφεση κατά αποφάσεων των πταισματοδικείων.

  • Το Πλημμελειοδικείο (Le tribunal correctionnel)

Απαρτίζεται συνήθως από τρεις δικαστές και εκδικάζει κατά κύριο λόγο τα πλημμελήματα.

Οι διώξεις μπορεί να ασκούνται είτε ενώπιον του δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου διαπράττεται η αξιόποινη πράξη, είτε στο δικαστήριο της περιφέρειας της κατοικίας του διωκόμενου ή ενός εκ των κατηγορουμένων, είτε στο δικαστήριο στη δωσιδικία του οποίου έχει συλληφθεί ο διωκόμενος.

Οι εφέσεις κατά των πρωτόδικων αποφάσεων ασκούνται ενώπιον του Εφετείου, στο συμβούλιο πλημμελειοδικών.

  • Το κακουργιοδικείο (La cour d’assises)

Είναι αρμόδιο να δικάζει κακουργήματα που διαπράττονται από ενήλικες και δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία άλλου ειδικού δικαστηρίου.

Απαρτίζεται από τρεις επαγγελματίες δικαστές και εννέα ενόρκους που επιλέγονται με κλήρο μεταξύ γάλλων υπηκόων.

Η άσκηση έφεσης κατά καταδικαστικών αποφάσεων από τον εισαγγελέα και τους καταδικασθέντες είναι δυνατή ενώπιον κακουργιοδικείου που απαρτίζεται από δώδεκα ενόρκους γάλλους υπηκόους και τρεις επαγγελματίες δικαστές. Ο κατηγορούμενος και ο εισαγγελέας μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά της καταδικαστικής ή αθωωτικής απόφασης του κακουργιοδικείου. Η πολιτική αγωγή μπορεί να ασκήσει έφεση μόνο ως προς τις επιδικαζόμενες από το δικαστήριο αποζημιώσεις.

Περίληψη της ποινικής διαδικασίας

Στη συνέχεια ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των συνήθων σταδίων μιας ποινικής διαδικασίας.

Η έρευνα

Διεξάγεται από τις αστυνομικές αρχές με σκοπό να διαπιστωθεί η διάπραξη αξιόποινης πράξης, να συγκεντρωθούν τα αποδεικτικά στοιχεία και να αναζητηθούν οι δράστες. Διεξάγεται υπό τον έλεγχο του εισαγγελέα. Πραγματοποιείται συστηματικά, εφόσον η ποινική δίωξη ασκείται από την εισαγγελική αρχή.

Υπάρχει κυρίως η έρευνα αυτοφώρου και η προκαταρκτική έρευνα, που διενεργείται αυτεπάγγελτα από τη δικαστική αστυνομία ή βάσει των εντολών του εισαγγελέα.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η έρευνα είναι μυστική και χωρίς εκατέρωθεν ακρόαση.

Η ανάκριση

Η έρευνα διεξάγεται από ανακριτή δικαστή με στόχο να συγκεντρωθούν τα αποδεικτικά στοιχεία της διάπραξης μιας αξιόποινης πράξης και να αναζητηθεί ο δράστης. Διαπιστώνει αν υπάρχουν επαρκείς κατηγορίες για παραπομπή του δράστη στη δικαιοσύνη. Προετοιμάζει την υπόθεση, ώστε να μπορεί να εκδικαστεί. Είναι μυστική, αλλά τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στη διαδικασία έχουν πρόσβαση στον φάκελο και μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έρευνας υπό όρους.

Η δίκη

Το στάδιο της εκδίκασης διεξάγεται με εκατέρωθεν ακρόαση, με δημόσια και προφορική διαδικασία. Οι δικαστές συσκέπτονται για να εκδώσουν απόφαση, κατά της οποίας μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα αυτά τα στάδια της διαδικασίας και τα δικαιώματά σας στα παρόντα ενημερωτικά δελτία. Αυτή η πληροφόρηση δεν αντικαθιστά τις συμβουλές δικηγόρου, αλλά απλώς σας δίνει ορισμένες κατευθύνσεις.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο στις ποινικές διαδικασίες στα κράτη μέλη και δεν μπορεί να σας βοηθήσει σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε κάποια καταγγελία. Στα παρόντα ενημερωτικά δελτία περιέχονται πληροφορίες σχετικά με το πώς και πού μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας.

Κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους για τις πληροφορίες που χρειάζεστε

1 – Παροχή νομικών συμβουλών

2 – Τα δικαιώματά μου κατά το στάδιο της έρευνας

  • Τα δικαιώματά μου κατά την προσωρινή κράτηση
  • Τα δικαιώματά μου κατά την πρώτη λήψη κατάθεσης
  • Το καθεστώς κατηγορουμένου και témoin assisté (επικουρούμενου μάρτυρα)
  • Η περάτωση της ανακριτικής διαδικασίας
  • Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
  • Η προετοιμασία της δίκης από την υπεράσπιση

3 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης

4 – Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

5 – Τροχαίες παραβάσεις και άλλες παραβάσεις ήσσονος σημασίας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Τα δικαιώματά σας

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.