Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Εάν είστε ενήλικας, παραδέχεστε τις πράξεις που σας αποδίδονται και πρόκειται για αδίκημα που επισύρει πρόστιμο ή ανώτατη ποινή φυλάκισης πέντε ετών, μπορείτε να επωφεληθείτε από την επονομαζόμενη διαδικασία της «άμεσης εισαγωγής σε δίκη με εκ των προτέρων ομολογία ενοχής» (comparution immédiate). Πρέπει υποχρεωτικά να παραστείτε με δικηγόρο. Αυτή η ταχεία διαδικασία παρέχει τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από την επιβολή ελαφρύτερων ποινών.

Πού διεξάγεται η δίκη;

Η αρμοδιότητα του δικαστηρίου εξαρτάται από τη φύση του αδικήματος και την κατά τόπον αρμοδιότητα. Για τα πταίσματα είναι αρμόδιο το πταισματοδικείο ή το πρωτοδικείο του τόπου διάπραξης των αδικημάτων ή του τόπου κατοικίας σας.

Σε περίπτωση πλημμελήματος, αρμόδιο είναι το πλημμελειοδικείο του τόπου διάπραξης των αδικημάτων ή του τόπου κατοικίας ή του τόπου της σύλληψής σας.

Τέλος, για τα κακουργήματα, αρμόδιο είναι το κακουργιοδικείο του τόπου τέλεσης των πράξεων, του τόπου κατοικίας σας ή του τόπου σύλληψής σας.

Η ποινική δίκη διεξάγεται προφορικά και δημόσια. Κατ' εξαίρεση, η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών σε περίπτωση ανηλίκων παραβατών, ή εάν το ζητήσει το θύμα στην περίπτωση βιασμού, βασανιστηρίων και βιαιοπραγιών που συνοδεύονται από σεξουαλική επίθεση.

Στις περιπτώσεις πλημμελημάτων και πταισμάτων, οι αποφάσεις λαμβάνονται από έναν ή περισσότερους επαγγελματίες δικαστές, ενώ το κακουργιοδικείο, που απαρτίζεται από εννέα ενόρκους και τρεις επαγγελματίες δικαστές, αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία οκτώ ατόμων.

Μπορούν να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια της δίκης τα στοιχεία του κατηγορητηρίου/οι απαγγελθείσες κατηγορίες;

Το δικαστήριο επιλαμβάνεται αποκλειστικά των πραγματικών περιστατικών που περιγράφονται στο κατηγορητήριο. Δεν μπορεί να λάβει υπόψη άλλα πραγματικά περιστατικά.

Το δικαστήριο έχει δικαίωμα να επαναχαρακτηρίσει τα πραγματικά περιστατικά τα οποία εξετάζει κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι μπορέσατε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας γι' αυτά τα νέα στοιχεία της δίωξης. Εάν ο εν λόγω αναχαρακτηρισμός συνεπάγεται επέκταση του πεδίου σε νέα πραγματικά περιστατικά, πρέπει να αποδεχθείτε να παραστείτε οικειοθελώς γι' αυτά τα πραγματικά περιστατικά.

Στη Γαλλία, δεν υφίσταται διαδικασία ομολογίας ενοχής. Είναι μόνο δυνατό, για ορισμένα αδικήματα, να ζητήσετε να επωφεληθείτε από τη διαδικασία άμεσης παράστασης με προηγούμενη ομολογία ενοχής πριν από τη δίκη. Εάν προβείτε σε ομολογία, αυτή θα συζητηθεί και θα υπόκειται στην εκτίμηση των δικαστών, όπως και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης;

Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης. Εάν απουσιάζετε χωρίς να υπάρχει έγκυρη δικαιολογία, θα δικαστείτε ερήμην, εκτός εάν το δικαστήριο δεχθεί να αναβάλει την ακροαματική διαδικασία μέχρι την επάνοδό σας. Όμως, το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να δεχθεί αυτό το αίτημα. Εάν, ωστόσο, παρίσταται ο δικηγόρος σας, μπορεί να λάβει τον λόγο και να σας εκπροσωπήσει. Για τα κακουργήματα, μπορεί να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος σας.

Στη Γαλλία προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης της εικονοδιάσκεψης μόνο για την εξέταση των μαρτύρων, της πολιτικής αγωγής και των εμπειρογνωμόνων.

Εάν δεν κατανοείτε τη γλώσσα του δικαστηρίου, θα διοριστεί αυτεπάγγελτα διερμηνέας.

Η συνδρομή δικηγόρου είναι υποχρεωτική για τα κακουργήματα. Είναι προαιρετική για τα πλημμελήματα και τα πταίσματα. Μπορείτε να αλλάξετε δικηγόρο κατά τη διάρκεια της δίκης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης θα σας δοθεί ο λόγος. Έχετε, ωστόσο, δικαίωμα σιωπής καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η στάση αυτή μπορεί να επηρεάσει τον σχηματισμό της ενδόμυχης πεποίθησης των δικαστών. Δεν μπορεί να καταδικαστείτε μόνο επειδή έχετε πει ψέματα στην ακροαματική διαδικασία. Ωστόσο, το ψέμα θα επηρεάσει την απόφαση του δικαστηρίου. Επιπλέον, μπορεί να υπονομεύσει τη στρατηγική που ακολουθεί ο δικηγόρος σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε σχέση με τα αποδεικτικά στοιχεία που προβάλλονται εις βάρος μου;

Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης πρέπει να υποβάλλονται σε συζήτηση με εκατέρωθεν ακρόαση, έτσι ώστε να είστε σε θέση να τα αντικρούσετε. Στο γαλλικό ποινικό δίκαιο ισχύει το σύστημα της ελεύθερης απόδειξης και τα στοιχεία μπορούν να προσκομιστούν σε οποιαδήποτε περίσταση. Μπορείτε, συνεπώς, να προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, και ιδίως αυτά που συλλέγονται από ιδιωτικό αστυνομικό, με μόνη προϋπόθεση το αποδεικτικό στοιχείο να έχει αποκτηθεί νόμιμα.

Μπορείτε να ζητήσετε την εξέταση μαρτύρων. Μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις, απευθείας ή μέσω του δικηγόρου σας στους μάρτυρες κατά την ακροαματική διαδικασία και να αμφισβητήσετε τη μαρτυρία τους με όλα τα μέσα.

Λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που αφορούν το ποινικό μητρώο μου;

Οι δικαστές θα λάβουν υπόψη το περιεχόμενο του ποινικού μητρώου σας. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου υπάρχει στον φάκελο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η αρμόδια δικαστική αρχή που εξετάζει τον φάκελό σας μπορεί ενδεχομένως να ζητήσει την κοινοποίηση αποσπασμάτων του ποινικού μητρώου σας από άλλο κράτος μέλος.

Τι θα συμβεί στο τέλος της δίκης;

Οι πιθανές εκβάσεις της δίκης σας θα έχουν συζητηθεί εκ των προτέρων με τον δικηγόρο σας, υπό την προϋπόθεση ότι τον έχετε ενημερώσει πλήρως για την κατάστασή σας. Πρόκειται ιδίως για την αποφυλάκιση, την αθώωση ή την καταδίκη σας.

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, οι προβλεπόμενες ποινές είναι:

Οι ποινές στέρησης της ελευθερίας:

  • Για κακουργήματα, είτε ισόβια κάθειρξη είτε πρόσκαιρη κάθειρξη. Για τις ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης, ο ποινικός κώδικας ορίζει τις μέγιστες διάρκειες. Η διάρκεια κυμαίνεται από 10 έως 30 έτη.
  • Όσον αφορά τα πλημμελήματα, προβλέπεται μέγιστη διάρκεια φυλάκισης 10 ετών.

Αυτές οι ποινές στέρησης της ελευθερίας μπορούν, εφόσον δεν απαγορεύεται η μείωση τους, να διευθετηθούν, π.χ. με υπό όρους αποφυλάκιση, ημιελεύθερη διαβίωση ή μείωση της ποινής.

Άλλες ποινές:

  • Για όλα τα αδικήματα, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο, του οποίου το ύψος καθορίζεται κατά περίπτωση.
  • Για πλημμελήματα και πταίσματα, είναι δυνατόν να επιβληθεί «ποινή-επανόρθωση», που συνίσταται σε καταδικαστική απόφαση για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη ο παθών.
  • Μπορούν επίσης να επιβληθούν συμπληρωματικές ποινές. Αυτές μπορεί να έχουν τον χαρακτήρα εργασίας προς όφελος του γενικού συμφέροντος (με τη συγκατάθεσή σας), ποινών στέρησης δικαιωμάτων (π.χ. άδειας οδήγησης), κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, κλεισίματος καταστήματος, στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων (π.χ. δικαιώματος ψήφου) ή απαγόρευσης έκδοσης επιταγών. Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί ποινή απαγόρευσης της παρουσίας στο γαλλικό έδαφος (εάν είστε αλλοδαπός) ή απαγόρευσης διαμονής.

Ποιος είναι ο ρόλος του παθόντος κατά τη διάρκεια της δίκης;

Ο παθών μπορεί να παρίσταται στη δίκη ή να εκπροσωπηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, θεωρείται ότι παραιτείται της ιδιότητάς του. Μπορεί να ζητήσει την άσκηση δίωξης. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η παρουσία του παθόντος ή του δικηγόρου του επιτρέπει να διασφαλιστεί η υπεράσπιση των συμφερόντων του και να αξιωθεί αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη το θύμα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/01/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.