Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Γερµανία

Στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την προκαταρκτική εξέταση η οποία ξεκινά με τις πρώτες έρευνες των διωκτικών αρχών και ολοκληρώνεται με την άσκηση ποινικής δίωξης ή την αναστολή της διαδικασίας εκ μέρους του εισαγγελέα.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Ποια είναι τα στάδια των ποινικών ερευνών;

Οι διωκτικές αρχές (εισαγγελία ή αστυνομία) κινούν προκαταρκτική εξέταση σε βάρος σας εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες υποψίες ότι έχετε διαπράξει αξιόποινη πράξη. Στόχος της προκαταρκτικής εξέτασης είναι να διασαφηνιστεί κατά πόσον οι υποψίες εις βάρος σας είναι βάσιμες ή όχι. Συνεπώς, πρέπει να διερευνηθούν και τα τυχόν απαλλακτικά στοιχεία. Εάν η εισαγγελία κρίνει τις υποψίες ως βάσιμες, ασκεί ποινική δίωξη (ή αιτείται την έκδοση εντάλματος επιβολής ποινής).

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η αστυνομία και η εισαγγελία μπορούν να εφαρμόσουν διάφορες ανακριτικές πράξεις. Η επιλογή της πράξης και του χρόνου εκτέλεσής της εξαρτάται από την εκάστοτε περίπτωση. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να συλληφθείτε αμέσως μετά από μια αξιόποινη ενέργεια. Μετά τη σύλληψη μπορεί να ακολουθήσει προσωρινή κράτηση.

Μπορείτε -ακόμη και εκ των υστέρων- να προσφύγετε στο δικαστήριο κατά ανακριτικών πράξεων που σας προσβάλλουν.

Κατά περίπτωση, διερευνώνται επίσης δεδομένα σχετικά με παλαιότερες διαδικασίες προκαταρκτικής εξέτασης και καταδίκες. Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ.

Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια των ερευνών

Καθόλη τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης έχετε το δικαίωμα συνδρομής δικηγόρου. Πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση και την αμοιβή των δικηγόρων θα βρείτε εδώ. Εάν δεν μιλάτε καλά τη γερμανική γλώσσα, κατόπιν αιτήματός σας διορίζεται διερμηνέας για τις συνομιλίες με τον συνήγορό σας.

Δεν έχετε το δικαίωμα να λάβετε επίσημα γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας. Μπορούν, ωστόσο, να σας δοθούν στοιχεία της δικογραφίας, εφόσον όμως δεν διακυβεύεται η πορεία των ερευνών και δεν προσβάλλονται τα δικαιώματα τρίτων. Μετά το πέρας των ερευνών παρέχεται στον συνήγορό σας η δυνατότητα να λάβει γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας. Προηγουμένως, αυτό είναι εφικτό μόνον εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός της έρευνας.

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, όταν εφαρμόζεται σε βάρος σας κάποια ανακριτική πράξη, θα βρείτε στα εξής ενημερωτικά φυλλάδια:

Τι ισχύει κατά την προκαταρκτική εξέταση όταν είμαι υπήκοος άλλου κράτους;

Κατά τη διάρκεια μιας ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης, έχετε εν γένει το δικαίωμα να εγκαταλείψετε τη Γερμανία. Στερείστε του δικαιώματος αυτού μόνο εφόσον έχετε συλληφθεί ή βρίσκεστε υπό προσωρινή κράτηση

υπό όρους αναστολής, παραδείγματος χάριν, εάν σας έχει επιβληθεί ο όρος να μην εγκαταλείψετε τον τόπο διαμονής σας χωρίς την έγκριση του δικαστηρίου.

Εάν γνωρίζετε ότι εκκρεμεί σε βάρος σας προκαταρκτική εξέταση, πρέπει να διασφαλίσετε ότι η εισαγγελία και το δικαστήριο μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας μέσω του ταχυδρομείου.

Ανά πάσα στιγμή της προκαταρκτικής εξέτασης μπορείτε να προσφύγετε στη διπλωματική αρχή της χώρας προέλευσής σας.

Προανάκριση κατηγορουμένου (1)

Εάν κατηγορείστε για αξιόποινη πράξη, η αστυνομία ή η εισαγγελία θα σας προσάψουν κατηγορίες ώστε να έχετε το δικαίωμα νόμιμης ακρόασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατόπιν αιτήματος της εισαγγελίας, η προανάκριση διενεργείται από δικαστή.

Τι πρέπει να κάνω ώστε να κληθώ σε προανάκριση;

Εάν κληθείτε σε προανάκριση εκ μέρους της εισαγγελίας ή του δικαστηρίου, υποχρεούστε να παραστείτε ενώπιόν τους. Εάν δεν ανταποκριθείτε στην κλήτευση, μπορεί να προσαχθείτε διά της βίας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθείτε σε κλήτευση της αστυνομίας στο πλαίσιο προανάκρισης.

Ποιες εξηγήσεις μου δίνονται πριν από την έναρξη της προανάκρισης;

Πριν από την έναρξη της προανάκρισης πρέπει να σας γνωστοποιηθεί για ποια πράξη κατηγορείστε και ποιες διατάξεις του ποινικού δικαίου έχετε παραβιάσει. Ενημερώνεστε επίσης για το δικαίωμά σας να σιωπήσετε, να ζητήσετε συνήγορο ακόμα και πριν από την έναρξη της προανάκρισης και να ζητήσετε τη διεξαγωγή επιμέρους απαλλακτικών αποδείξεων.

Έχω δικαίωμα σε διερμηνέα εάν δεν μιλάω αρκούντως καλά τη γλώσσα;

Εάν δεν μιλάτε αρκούντως καλά τη γερμανική γλώσσα, διορίζεται για λογαριασμό σας διερμηνέας του οποίου η αμοιβή δεν επιβαρύνει εσάς. Ο διερμηνέας είναι παρών καθόλη τη διάρκεια της προανάκρισης και μεταφράζει τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις και τα γραπτά πρακτικά της προανάκρισής σας.

Μπορώ να μιλήσω με κάποιον δικηγόρο;

Ως ύποπτος μπορείτε ανά πάσα στιγμή, και ήδη πριν από την προανάκριση, να μιλήσετε με κάποιον συνήγορο, μόνοι ή παρουσία του διερμηνέα. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης από την εισαγγελία ή τον δικαστή εκχωρείται στον συνήγορό σας δικαίωμα παρουσίας, όχι όμως κατά την προανάκριση από την αστυνομία.

Θα με ανακρίνουν; Πρέπει να παράσχω πληροφορίες;

Το αργότερο πριν από την ολοκλήρωση των ερευνών πρέπει να πραγματοποιηθεί προανάκριση από την αστυνομία ή την εισαγγελία, εκτός εάν η διαδικασία αναβληθεί. Σε απλές υποθέσεις, η ανάκριση μπορεί να γίνει και γραπτώς.

Κατά την προανάκριση (περιλ. της γραπτής) υποχρεούστε να δώσετε πληροφορίες για το άτομό σας όπως, μεταξύ άλλων, ονοματεπώνυμο, τόπο και ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής και υπηκοότητα.

Πάντως, δεν υποχρεούστε να τοποθετηθείτε σχετικά με την κατηγορία και να δώσετε στοιχεία για την υπόθεση. Το ερώτημα κατά πόσο και σε ποιον βαθμό θα τοποθετηθείτε σχετικά με την κατηγορία, θα το αποφασίσετε εσείς οι ίδιοι ή, κατά περίπτωση, αφού συμβουλευθείτε τον συνήγορό σας.

Τι συμβαίνει εάν δηλώσω κάτι το οποίο είναι δυσμενές για την υπόθεσή μου;

Οτιδήποτε δηλώσετε κατά την προανάκρισή σας καταχωρείται στα πρακτικά. Εάν δηλώσετε κάτι δυσμενές για το άτομό σας, αυτό θα ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο που μετά την άσκηση ποινικής δίωξης θα εκδικάσει την αξιόποινη πράξη σας για την οποία κατηγορείστε. Ακόμη και αν αργότερα σιωπήσετε ή ανακαλέσετε τη δήλωσή σας, το δικαστήριο μπορεί να συνεκτιμήσει τις προηγούμενες δηλώσεις σας κατά την έκδοση της απόφασης.

Ενημερώνομαι κατά τη διάρκεια της προανάκρισης σχετικά με την πορεία των ερευνών;

Οι διωκτικές αρχές αποφασίζουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια κατά πόσο θα σας ενημερώνουν σχετικά με την πορεία των ερευνών. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται να σας παραπλανήσουν.

Ποιες μέθοδοι απαγορεύονται;

Κατά την προανάκρισή σας απαγορεύεται να υποστείτε κακοποίηση ή άλλου είδους σωματικό εξαναγκασμό. Απαγορεύεται να δεχθείτε απειλές ή υποσχέσεις για τη χορήγηση παράνομων προνομίων. Καταθέσεις οι οποίες αποσπάσθηκαν με την παραβίαση των ως άνω απαγορεύσεων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ακόμη και αν εσείς συναινέσετε.

Λοιπές πληροφορίες

Οι ρυθμίσεις που διέπουν την προανάκριση ορίζονται στα άρθρα 136, 136 α, 163 α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Καταγραφή στοιχείων αναγνώρισης ταυτότητας/Σωματική έρευνα/Λήψη δείγματος αίματος κ.λπ. (2)

Υποδείξεις επί των ένδικων μέσων κατά των ως άνω ανακριτικών πράξεων θα βρείτε εδώ.

Τι σημαίνει η «καταγραφή στοιχείων αναγνώρισης ταυτότητας»; Πότε θα υποβληθώ εγώ στη διαδικασία αυτή;

Στον όρο «καταγραφή στοιχείων αναγνώρισης ταυτότητας» συμπεριλαμβάνονται καταρχάς πράξεις αναγνώρισης ταυτότητας με τη βοήθεια των οποίων θα αποδειχθεί η ενοχή ή η αθωότητά σας στο πλαίσιο εκκρεμούσας ποινικής διαδικασίας. Προς τούτο θα υποβληθείτε στη λήψη φωτογραφιών, δακτυλικών ή παλαμικών αποτυπωμάτων ή στην καταγραφή ιδιαίτερων σωματικών χαρακτηριστικών, για παράδειγμα, σχεδίων δερματοστιξίας (τατουάζ).

Για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας η καταγραφή στοιχείων αναγνώρισης ταυτότητας διατάσσεται από το δικαστήριο, την εισαγγελία ή την αστυνομία. Κατά κανόνα διενεργείται από την αστυνομία.

Η καταγραφή στοιχείων αναγνώρισης ταυτότητας διενεργείται αναγκαστικά. Η αστυνομία μπορεί, για παράδειγμα, να σας συλλάβει και να τεντώσει τα χέρια και τα δάχτυλά σας για να λάβει τα αποτυπώματά σας.

Είναι δυνατή η καταγραφή στοιχείων αναγνώρισης ταυτότητας ακόμη και όταν δεν είναι απαραίτητη τη δεδομένη στιγμή (παραδείγματος χάριν, επειδή έχει ήδη καταστεί σαφές ότι εγώ είμαι ο δράστης);

Η καταγραφή στοιχείων αναγνώρισης ταυτότητας επιτρέπεται επίσης για σκοπούς μελλοντικών ποινικών διαδικασιών. Στην περίπτωση αυτή δεν χρησιμεύει για την απόδειξη της ενοχής σας στο πλαίσιο της εκκρεμούσας ποινικής διαδικασίας αλλά για να διατίθενται προληπτικά τα στοιχεία αυτά για τη διαλεύκανση άλλων μελλοντικών ποινικών διαδικασιών. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται ενδεχομένως να κινηθούν και στο μέλλον ποινικές διαδικασίες εις βάρος σας.

Είναι δυνατή η διενέργεια σωματικής έρευνας;

Για την εξακρίβωση γεγονότων που αποτελούν σημαντικά αποδεικτικά μέσα σε μια ποινική διαδικασία, μπορεί να διαταχθεί εις βάρος σας σωματική έρευνα.

Κατά την απλή σωματική έρευνα που διενεργείται από την αστυνομία, γίνεται ψηλάφηση του σώματος ή ελέγχεται εάν υπάρχουν ξένα σώματα στις φυσικές κοιλότητες του σώματός σας. Επειδή η σωματική έρευνα μπορεί να θίξει το προσωπικό αίσθημα αιδούς ενός υπόπτου, διενεργείται από άτομο του ίδιου φύλου ή από άνδρα ή γυναίκα ιατρό. Πριν από την έρευνα ενημερώνεστε ότι εάν επιθυμείτε μπορεί να παραβρίσκεται κάποιο άτομο της εμπιστοσύνης σας και ότι βάσει νόμιμου συμφέροντος έχετε το δικαίωμα επιλογής του φύλου του προσώπου που θα διενεργήσει την έρευνα. Μολονότι υποχρεούστε να υπομείνετε την έρευνα, δεν μπορείτε να εξαναγκαστείτε σε ενεργό συμμετοχή σε αυτήν.

Υποχρεούμαι να υποβληθώ στη λήψη δείγματος αίματος, λοιπών σωματικών υγρών ή δειγμάτων DNA (π.χ. τριχών ή σιέλου);

Επιτρέπεται η λήψη δείγματος αίματος ή λοιπών σωματικών υγρών, παραδείγματος χάριν, για την απόδειξη παρουσίας αλκοόλ στο αίμα ή για τη μοριακή γενετική έρευνα σύγκρισης της εικόνας του DNA σας με τα στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος. Οι διαδικασίες αυτές διενεργούνται αποκλειστικά από ιατρό και όχι από την αστυνομία. Τα ληφθέντα δείγματα πρέπει να καταστραφούν όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την ποινική διαδικασία. Ωστόσο, η εικόνα του DNA σας καταχωρείται σε αρχείο, εφόσον υπάρχει βάσιμη υποψία ότι θα εμπλακείτε και στο μέλλον σε ποινικές διαδικασίες που αφορούν σημαντικές αξιόποινες πράξεις.

Εάν δεν συναινέσετε στη διενέργεια σωματικής έρευνας ή ανάλυσης DNA, πρέπει αυτές να διαταχθούν από δικαστήριο. Εάν η αναβολή ενέχει κίνδυνο, ήτοι σε περίπτωση κατεπείγοντος, αρμοδιότητα έχουν επίσης η εισαγγελία και η αστυνομία. Το ένταλμα έρευνας μπορεί επίσης να εκτελεστεί αναγκαστικά.

Λοιπές πληροφορίες

Η καταγραφή στοιχείων αναγνώρισης ταυτότητας ρυθμίζεται στο άρθρο 81β, η σωματική έρευνα και η λήψη δείγματος αίματος στα άρθρα 81α και 81δ, η ανάλυση DNA στα άρθρα 81ε, 81στ και 81ζ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Αυτοψία/Κατάσχεση/Παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (3)

Υποδείξεις σχετικά με τα ένδικα μέσα που μπορείτε να ασκήσετε κατά των ως άνω ανακριτικών πράξεων θα βρείτε εδώ.

Είναι δυνατή η αυτοψία της κατοικίας, του γραφείου ή του αυτοκινήτου μου κ.λπ;

Εάν είστε ύποπτος αξιόποινης πράξης, η εισαγγελία και η αστυνομία έχουν το δικαίωμα να ερευνήσουν την κατοικία σας καθώς και άλλους χώρους ή και το αυτοκίνητό σας, εφόσον εικάζεται ότι θα βρεθούν εκεί αποδεικτικά στοιχεία ή εάν πρέπει να συλληφθείτε.

Κατ’ αρχήν το δικαστήριο πρέπει να διατάξει την αυτοψία. Εάν η αναβολή ενέχει κίνδυνο, ήτοι σε περίπτωση κατεπείγοντος, η εισαγγελία και η αστυνομία μπορούν αυτεπάγγελτα να διατάξουν αυτοψία.

Μπορείτε να είστε παρόντες κατά την αυτοψία. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την παρουσία του συνηγόρου σας. Εάν κατά την αυτοψία δεν παραβρίσκεται δικαστής ή εισαγγελέας, πρέπει, εφόσον είναι εφικτό, να κληθούν δύο δημοτικοί υπάλληλοι. Μπορείτε ωστόσο να αποποιηθείτε του δικαιώματος παρουσίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, σάς επιδίδεται, κατόπιν αιτήματός σας, έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ο λόγος διενέργειας αυτοψίας και η αξιόποινη πράξη που σας προσάπτεται.

Επιτρέπεται η κατάσχεση αντικειμένων που ανήκουν στην κατοχή μου;

Οι διωκτικές αρχές μπορούν να συλλέξουν αντικείμενα που θεωρούν σημαντικά ως αποδεικτικά στοιχεία. Εάν δεν τα παραχωρήσετε αυτοβούλως, τα αντικείμενα αυτά κατάσχονται. Για την κατάσχεση απαιτείται κατ’ αρχήν δικαστικό ένταλμα. Εάν η αναβολή ενέχει κίνδυνο, ήτοι σε περίπτωση κατεπείγοντος, η κατάσχεση μπορεί επίσης να διαταχθεί αυτεπάγγελτα από την εισαγγελία ή την αστυνομία. Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη σχετική δικαστική απόφαση, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας.

Εάν κατά την έρευνα συλλεχθούν ή κατασχεθούν αντικείμενα, σάς επιδίδεται κατόπιν αιτήματός σας κατάλογος των αντικειμένων αυτών.

Υπάρχει το ενδεχόμενο κατάσχεσης του διπλώματος οδήγησης;

Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο (αποκλειστικά με δικαστικό ένταλμα) προσωρινής στέρησης της άδειας οδήγησής σας, εφόσον κατεπείγοντες λόγοι συνηγορούν στο ότι το δικαστήριο, σε μεταγενέστερη απόφαση για τροχαία παράβαση, θα σας αφαιρέσει την άδεια οδήγησης. Αυτό ισχύει κατά κανόνα όταν έχετε υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος και έχετε κριθεί ακατάλληλοι για την οδήγηση μηχανοκίνητων οχημάτων. Η προσωρινή στέρηση της άδειας οδήγησης από το δικαστήριο ισχύει ως επικύρωση της κατάσχεσης του διπλώματος οδήγησης εκ μέρους του δικαστηρίου. Εάν η αναβολή ενέχει κίνδυνο, η αστυνομία ή η εισαγγελία μπορούν να κατασχέσουν το δίπλωμα οδήγησής σας εφόσον συντρέχουν κατεπείγοντες λόγοι για τους οποίους πρέπει να σας αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης.

Επιτρέπεται η παρακολούθηση των τηλεφωνικών μου συνδιαλέξεων;

Οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις (μέσω τηλεφώνου) και οι συνδιαλέξεις που έχετε εντός της κατοικίας σας μπορούν να παρακολουθούνται και να καταγράφονται υπό αυστηρά καθορισμένους όρους διά του νόμου. Οι πρακτικές αυτές προϋποθέτουν, ωστόσο, την υποψία σοβαρών ή/και εξαιρετικά σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Αμφότερες οι ανακριτικές πράξεις διατάσσονται από το δικαστήριο. Η παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων, εάν η αναβολή ενέχει κίνδυνο, ήτοι σε περίπτωση κατεπείγοντος, διατάσσεται επίσης από την εισαγγελία. Εκ των υστέρων, οι αρχές οφείλουν να σας ενημερώσουν σχετικά με τις ανακριτικές πράξεις παρακολούθησης.

Λοιπές πληροφορίες

Η αυτοψία και η κατάσχεση ρυθμίζονται στα άρθρα 102 επ., 94 επ., η προσωρινή στέρηση της άδειας οδήγησης (κατάσχεση του διπλώματος οδήγησης) ρυθμίζεται στο άρθρο 111α και η παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων στα άρθρα 100α επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Σύλληψη (4)

Η εισαγγελία και η αστυνομία μπορούν να σας συλλάβουν προσωρινά εφόσον μετά από κάποια αξιόποινη πράξη παραμείνετε ή καταδιωχθείτε στον τόπο του εγκλήματος και είστε ύποπτος φυγής. Η εισαγγελία και η αστυνομία, εάν η αναβολή ενέχει κίνδυνο, ήτοι σε περίπτωση κατεπείγοντος, μπορούν να σας συλλάβουν προσωρινά εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εντάλματος σύλληψης. Αυτό συμβαίνει όταν είστε κατεπειγόντως ύποπτος αξιόποινης πράξης και συντρέχει λόγος κράτησης. Κατά τη σύλληψη μπορεί να υπάρχει ήδη ένταλμα σύλληψης ή πρέπει να εκδοθεί από τον δικαστή κατόπιν αιτήματος της εισαγγελίας.

Λόγος σύλληψης συντρέχει επίσης όταν πρέπει αναγκαστικά να εφαρμοστούν επιμέρους ανακριτικές πράξεις, παραδείγματος χάριν, προανάκριση ή σωματική έρευνα.

Κατά τη σύλληψή μου ενημερώνομαι για τον λόγο σύλληψης;

Ναι, σε κάθε περίπτωση. Εάν υπάρχει σε βάρος σας ένταλμα σύλληψης, πρέπει να σας επιδοθεί αντίγραφο αυτού κατά τη σύλληψή σας.

Πόσο διαρκεί η σύλληψη;

Εάν η σύλληψή σας βασίζεται σε ένταλμα σύλληψης που ήδη υπάρχει ή πρόκειται να εκδοθεί κατόπιν αιτήματος, ισχύουν συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.

Εάν συλληφθήκατε για την αναγκαστική διενέργεια ανακριτικών πράξεων, αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν αμελλητί και στη συνέχεια να αφεθείτε ελεύθεροι. Η επιτρεπόμενη διάρκεια εξαρτάται από την εκάστοτε περίπτωση, δεν πρέπει όμως να διαρκεί περισσότερο από το τέλος της ημέρας που έπεται της σύλληψης.

Εάν μετά τη σύλληψή σας αποδειχθεί ότι δεν έχετε εκτίσει ακόμη εκκρεμούσα σε βάρος σας ποινή στερητική της ελευθερίας, ενδέχεται κατόπιν της σύλληψης να προσαχθείτε σε έκτιση της εν λόγω ποινής.

Έχω το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτους;

Εάν συλληφθείτε, έχετε το δικαίωμα να συμβουλευθείτε συνήγορο της επιλογής σας. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε κάποιον συμπατριώτη σας ή κάποιο άτομο της εμπιστοσύνης σας, εφόσον με τον τρόπο αυτόν δεν διακυβεύεται ο σκοπός της έρευνας. Ακόμη, μπορείτε να αιτηθείτε να ενημερωθεί η προξενική αντιπροσωπεία της χώρας προέλευσής σας και να αποστείλετε σε αυτήν μηνύματα.

Μπορεί να έλθει κάποιος ιατρός εφόσον παραστεί ανάγκη;

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διενέργεια της σωματικής έρευνας από ιατρό της επιλογής σας.

Τι είναι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και πώς μπορώ να προσφύγω κατά αυτού;

Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αφορά τη σύλληψη και τη μεταγωγή προσώπων που καταζητούνται εντός της ΕΕ στο πλαίσιο ποινικής δίωξης ή έκτισης ποινής στερητικής της ελευθερίας ή ασφαλιστικών μέτρων στέρησης της ελευθερίας. Εάν εκκρεμεί σε βάρος σας ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, μπορείτε δυνάμει αυτού να συλληφθείτε σε κάποιο κράτος μέλος και να μεταχθείτε στο κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος.

Μετά τη σύλληψη στη Γερμανία δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης προανακρίνεστε αρχικά από το πλησιέστερο ειρηνοδικείο σχετικά με τις προσωπικές σας σχέσεις και τις ενδεχόμενες ενστάσεις σας κατά της έκδοσής σας. Αρμόδιο επί των ενστάσεων που θα εγείρετε είναι το εφετείο.

Έχετε το δικαίωμα νομικής συνδρομής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Εάν δηλώσετε σύμφωνοι, η έκδοσή σας πραγματοποιείται άμεσα (αποκαλούμενη απλοποιημένη διαδικασία έκδοσης). Επιπροσθέτως, ερωτάστε εάν παραιτείστε από την αρχή της ειδικότητας. Εάν παραιτηθείτε, τότε μπορεί να διωχθείτε στο κράτος έκδοσης του εντάλματος και για άλλες ποινικές διαδικασίες που εκκρεμούν εκεί εις βάρος σας και οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Η συναίνεση στην απλοποιημένη διαδικασία έκδοσης ή/και η παραίτηση από την αρχή της ειδικότητας είναι αμετάκλητες.

Εάν συναινέσετε, το εφετείο αποφαίνεται επί του παραδεκτού και του αποδεκτού της έκδοσης εντός 60 ημερών. Δεν προβλέπεται η άσκηση ένδικου μέσου.

Αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ και εδώ.

Προσωρινή κράτηση (5)

Σε ποια περίπτωση επιβάλλεται προσωρινή κράτηση;

Εάν έχετε συλληφθεί βάσει εντάλματος σύλληψης, πρέπει κατά τη σύλληψη να σας επιδοθεί το σχετικό ένταλμα. Εάν τελείτε υπό προσωρινή κράτηση, προσάγεστε στο δικαστήριο το αργότερο την επόμενη ημέρα από τη σύλληψή σας. Εάν το δικαστήριο δεν εκδώσει ένταλμα προσωρινής κράτησης εις βάρος σας, πρέπει να αφεθείτε ελεύθεροι.

Σε ποιες περιπτώσεις απειλούμαι με προσωρινή κράτηση;

Προσωρινή κράτηση διατάσσεται εάν υπάρχει εις βάρος σας ισχυρή υποψία αξιόποινης πράξης και συντρέχει λόγος σύλληψης. Οι λόγοι σύλληψης μπορούν να αφορούν εξαιρετικά σοβαρές αξιόποινες πράξης, φυγή, κίνδυνο φυγής, κίνδυνο υποτροπής αλλά και τον κίνδυνο να παρεμποδίσετε τη διαλεύκανση της αξιόποινης πράξης, αποκρύπτοντας αποδεικτικά στοιχεία ή προσπαθώντας να επηρεάσετε μάρτυρες. Κίνδυνος φυγής τεκμαίρεται όταν δεν έχετε σταθερή έδρα διαμονής, σταθερή εργασία και σταθερούς στενούς κοινωνικούς δεσμούς.

Πώς μπορώ να προσφύγω κατά απόφασης προσωρινής κράτησης;

Για να προσβάλετε ένα ένταλμα προσωρινής κράτησης ασκείτε προσφυγή την οποία εκδικάζει το αμέσως ανώτερο δικαστήριο. Αντί της προσφυγής μπορείτε να αιτηθείτε τον έλεγχο του επιτρεπτού της προσωρινής κράτησης τον οποίο διενεργεί το δικαστήριο που εξέδωσε το ένταλμα προσωρινής κράτησης. Δεν είναι εφικτή η άσκηση προσφυγής παράλληλα με την υποβολή αιτήματος ελέγχου του επιτρεπτού της προσωρινής κράτησης.

Πόσο διαρκεί η προσωρινή κράτηση;

Η προσωρινή κράτηση μπορεί να διαρκέσει έως τη λήξη της ποινικής διαδικασίας. Μπορεί να λήξει νωρίτερα εφόσον αρθεί η εντολή προσωρινής κράτησης ή εάν απαλλαχθείτε από την έκτιση της ποινής προσωρινής κράτησης. Η απαλλαγή μπορεί να εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τον όρο καταβολής χρηματικού ποσού εν είδει εγγύησης ή συστηματικής εμφάνισης ενώπιον της αστυνομίας.

Πέραν των έξι μηνών η έκτιση της ποινής προσωρινής κράτησης είναι δυνατή μόνον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ελέγχονται αυτεπάγγελτα από τον εισαγγελέα και το δικαστήριο (ιδιαίτερη δυσκολία ή ιδιαίτερη έκταση των ερευνών ή άλλος σημαντικός λόγος).

Πότε ενημερώνομαι ότι θα τεθώ υπό προσωρινή κράτηση;

Κατά τη σύλληψή σας ενημερώνεστε σε κατανοητή για εσάς γλώσσα για τα εξής:

  • άμεσα, το αργότερο την επόμενη ημέρα της σύλληψής σας θα προσαχθείτε ενώπιον του δικαστηρίου
  • έχετε το δικαίωμα να τοποθετηθείτε επί της κατηγορίας και να μην δηλώσετε τίποτα σχετικά με την υπόθεση
  • στο πλαίσιο της υπεράσπισής σας μπορείτε να ζητήσετε τη διεξαγωγή επιμέρους αποδείξεων και να μην δηλώσετε τίποτα σχετικά με την υπόθεση
  • ανά πάσα στιγμή, ακόμη και πριν από την προανάκρισή σας, μπορείτε να ζητήσετε να παρίσταται συνήγορος της επιλογής σας
  • έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διενέργεια της σωματικής έρευνας από ιατρό της επιλογής σας, και
  • μπορείτε να ενημερώσετε κάποιον συμπατριώτη σας ή κάποιο άτομο της εμπιστοσύνης σας, εφόσον δεν διακυβεύεται έτσι ο σκοπός της έρευνας.

Ενημερώνεστε ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν την παράσταση διερμηνέα και την ενημέρωση της προξενικής αντιπροσωπείας της χώρας προέλευσής σας, στην οποία μπορείτε να μεταβιβάσετε μηνύματα. Επίσης, κατά την προανάκριση από το δικαστήριο πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τα εις βάρος σας ενοχοποιητικά στοιχεία. Πρέπει να σας δοθεί η δυνατότητα να διαψεύσετε τους λόγους υποψίας και σύλληψης και να παρουσιάσετε τα γεγονότα που συνηγορούν στην αθώωσή σας. Πρέπει, τέλος, να ενημερωθείτε σχετικά με το δικαίωμά σας να ασκήσετε προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης και να υποβάλετε αίτημα ελέγχου του επιτρεπτού της προσωρινής κράτησης.

Κατά την κράτησή μου έχω το δικαίωμα να δέχομαι επισκέψεις, να λαμβάνω αλληλογραφία, να φορώ δικά μου ενδύματα κ.λπ.;

Κατ’ αρχήν υφίσταται η δυνατότητα να λαμβάνετε κατά τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης επισκέψεις και αλληλογραφία. Ωστόσο, μπορούν να σας επιβληθούν περιορισμοί. Για παράδειγμα, μπορεί να απαιτείται άδεια για την υποδοχή επισκεπτών και τη χρήση τηλεπικοινωνιών. Μπορεί να δοθεί εντολή παρακολούθησης των επισκέψεων, των τηλεπικοινωνιακών επαφών καθώς και της αποστολής/λήψης αλληλογραφίας και δεμάτων ή να απαιτείται άδεια για τη μεταβίβαση αντικειμένων κατά τη διάρκεια των επισκέψεων. Μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή κατά των εν λόγω αποφάσεων. Αντιθέτως, η γραπτή και προφορική επικοινωνία με τον συνήγορό σας επιτρέπεται κατ’ αρχήν άνευ περιορισμών. Επιπλέον, στα διάφορα ομόσπονδα κράτη ισχύουν διαφορετικοί νόμοι περί της έκτισης της ποινής προσωρινής κράτησης.

Ποινική δίωξη (6)

Εάν από την εις βάρος σας έρευνα προκύψουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για την άσκηση ποινικής δίωξης, η εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη ή αιτείται την έκδοση εντάλματος επιβολής ποινής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Ειδάλλως, αναβάλλει τη διαδικασία. Στο κατηγορητήριο η εισαγγελία συνοψίζει την πράξη που σας προσάπτεται, τη διάταξη του ποινικού δικαίου που εικάζεται ότι παραβήκατε και τις αποδείξεις που συνηγορούν στα ανωτέρω.

Τι σημαίνει όταν το δικαστήριο μού επιδίδει κλήτευση κατηγορουμένου;

Το δικαστήριο εξετάζει εν τω μεταξύ εάν θα κινήσει την κύρια διαδικασία εις βάρος σας. Ταυτόχρονα, σας κοινοποιεί το κατηγορητήριο και σας καλεί, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, να δηλώσετε εάν πρόκειται να αιτηθείτε τη διεξαγωγή περαιτέρω ελαφρυντικών αποδείξεων ή εάν επιθυμείτε να εγείρετε ενστάσεις κατά της κίνησης της κύριας διαδικασίας.

Στην επισπευσμένη διαδικασία η ποινική δίωξη ασκείται κατά διαφορετικό τρόπο. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Τι μπορώ να κάνω εάν δεν κατανοώ το κατηγορητήριο διότι δεν μιλάω αρκετά καλά τη γερμανική γλώσσα;

Εάν λάβετε κατηγορητήριο γραμμένο σε γλώσσα δυσνόητη για εσάς, μπορείτε να ζητήσετε να μεταφρασθεί δωρεάν το κείμενο και να σας επιδοθεί εκ νέου.

Τι μπορώ να κάνω εάν θεωρώ ψευδή την κατηγορία;

Εντός της προθεσμίας που ορίζει το δικαστήριο, μπορείτε να δηλώσετε τους λόγους για τους οποίους κρίνετε αβάσιμη την κατηγορία. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε τη διεξαγωγή αποδεικτικών στοιχείων τα οποία κατά τη γνώμη σας είναι ελαφρυντικά.

Μπορεί το δικαστήριο να αποφανθεί κατά της άσκησης ποινικής δίωξης;

Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να καταδικαστείτε βάσει του κατηγορητηρίου επειδή, παραδείγματος χάριν, δεν θεωρεί επαρκή τα αποδεικτικά στοιχεία, αποφαίνεται κατά της κίνησης της κύριας διαδικασίας. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί η εισαγγελία να ασκήσει αμέσως προσφυγή.

Μπορεί να αλλάξει το κατηγορητήριο πριν από την έναρξη της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας;

Εφόσον η ποινική δίωξη δεν έχει περάσει στο στάδιο της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας, η εισαγγελία μπορεί να ανακαλέσει και να τροποποιήσει το κατηγορητήριο. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί καθόλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας να υποβάλει νέα αποδεικτικά στοιχεία.

Μπορώ να κατηγορηθώ για αξιόποινη πράξη για την οποία έχει ήδη ασκηθεί εις βάρος μου ποινική δίωξη σε άλλο κράτος μέλος;

Η ποινική δίωξη που ασκείται σε άλλο κράτος μέλος δεν αποκλείει την άσκηση ποινικής δίωξης στη Γερμανία. Μόνον η καταδίκη για την ίδια πράξη αποκλείει την εκ νέου ποινική δίωξη.

Ενημερώνομαι σχετικά με τους μάρτυρες κατηγορίας και σχετικά με όσους θα προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος μου;

Η εισαγγελία αναφέρει στο κατηγορητήριο τα αποδεικτικά στοιχεία που εικάζεται ότι αποδεικνύουν την κατηγορία τέλεσης της αξιόποινης πράξης. Το αργότερο μετά το πέρας των ερευνών και πριν από την άσκηση της ποινικής δίωξης, ο συνήγορός σας έχει τη δυνατότητα να μελετήσει τη δικογραφία. Μπορείτε και εσείς οι ίδιοι να λάβετε πληροφορίες και αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.