Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Η εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη ενώπιον του δικαστηρίου και το δικαστήριο αποφαίνεται στο πλαίσιο ενδιάμεσης διαδικασίας ως προς το εάν θα κηρύξει την έναρξη της κύριας διαδικασίας, ήτοι αν θα διεξαγάγει συζήτηση.

Εάν το δικαστήριο αποφασίσει να θέσει το κατηγορητήριο υπό συζήτηση, άρχεται η κύρια διαδικασία με την επ’ ακροατηρίω διαδικασία. Η επ’ ακροατηρίω διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μία ή περισσότερες ημέρες. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να συζητηθεί το κατηγορητήριο στο πλαίσιο Ενημερωτικό φυλλάδιο 1 - Επεξηγήσεις, η οποία υπόκειται σε ειδικούς κανόνες.

Ποια είναι τα στάδια της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας;

Αρχικά ορίζονται οι παριστάμενοι (ο εισαγγελέας, εσείς και, κατά περίπτωση, ο συνήγορός σας, οι μάρτυρες, οι εμπειρογνώμονες). Στη συνέχεια, οι μάρτυρες καλούνται να εξέλθουν της αίθουσας του δικαστηρίου.

Θα ερωτηθείτε σχετικά με προσωπικά σας δεδομένα και θα σας ζητηθεί να αναφέρετε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τόπο και ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση και επάγγελμα. Δεν είστε υποχρεωμένοι να δηλώσετε το εισόδημά σας.

Στη συνέχεια απαγγέλλεται το κατηγορητήριο.

Σας δίδεται τότε η ευκαιρία να τοποθετηθείτε επί των κατηγοριών. Δεν είστε υποχρεωμένοι να το πράξετε. Μπορείτε και να σιωπήσετε. Το δικαστήριο δεν μπορεί να καταλήξει λόγω της σιωπής σας σε αρνητικά συμπεράσματα σχετικά με την υπόθεσή σας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αποδείξεις, ήτοι εξετάζονται οι μάρτυρες, ερωτώνται οι εμπειρογνώμονες ή/και διαβάζονται έγγραφα.

Στο τέλος, ο εισαγγελέας και ο συνήγορός σας –εφόσον έχετε ορίσει κάποιον– αξιολογούν με τη σειρά τους το αποτέλεσμα της αποδεικτικής διαδικασίας και αγορεύουν υπέρ της καταδίκης ή της αθώωσής σας.

Εσείς έχετε τον τελευταίο λόγο.

Το δικαστήριο εκδίδει και αιτιολογεί την απόφασή του.

Πού διενεργείται η επ’ ακροατηρίω διαδικασία;

Η επ’ ακροατηρίω διαδικασία διενεργείται βάσει σχετικών νομοθετικών διατάξεων στον τόπο όπου η εισαγγελία στοιχειοθετεί το κατηγορητήριο. Συχνά, η επ’ ακροατηρίω διαδικασία διενεργείται ενώπιον του δικαστηρίου της περιοχής όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη.

Η απόφαση για το εάν η επ’ ακροατηρίω διαδικασία θα διεξαχθεί ενώπιον ειρηνοδικείου (Amtsgericht), πρωτοβάθμιου πρωτοδικείου (Landgericht) ή εφετείου (Oberlandesgericht) εξαρτάται από την ποινή που προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη. Εάν η αναμενόμενη ποινή είναι μόνον χρηματική ή ποινή στερητική της ελευθερίας έως δύο έτη, την υπόθεση εκδικάζει ο Ειρηνοδίκης. Εάν αναμένεται ποινή στερητική της ελευθερίας μεταξύ δύο έως τεσσάρων ετών, την υπόθεση εκδικάζουν τρεις δικαστές στο ειρηνοδικείο σε συνεργασία με έναν τακτικό δικαστή και δύο λαϊκούς δικαστές (ενόρκους). Εάν αναμένεται ποινή στερητική της ελευθερίας άνω των τεσσάρων ετών, την υπόθεση εκδικάζει το πρωτοβάθμιο πρωτοδικείο με δύο ή τρεις τακτικούς δικαστές και δύο ενόρκους. Για υποθέσεις κρατικής ασφάλειας αρμόδιο δικαστήριο είναι το εφετείο με τρεις τακτικούς δικαστές.

Η επ’ ακροατηρίω διαδικασία είναι δημόσια;

Η επ’ ακροατηρίω διαδικασία είναι δημόσια, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, παραδείγματος χάριν, για λόγους προστασίας μαρτύρων.

Μπορεί το κατηγορητήριο να αλλάξει κατά τη διάρκεια της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας;

Οι κατηγορίες του κατηγορητηρίου μπορούν, κατόπιν υπόδειξης του δικαστηρίου, να αλλάξουν ελάχιστα. Νέες κατηγορίες μπορούν να προστεθούν κατά τη διάρκεια της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας μόνο μέσω πρόσθετης κατηγορίας. Ωστόσο, η επέκταση του κατηγορητηρίου θα συζητηθεί μόνον εάν συναινείτε εσείς και το δικαστήριο.

Τι συμβαίνει όταν κατά τη διάρκεια της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας ομολογήσω την ενοχή μου για ορισμένες ή για όλες τις κατηγορίες που μου προσάπτονται;

Μια ομολογία δεν τερματίζει τη διαδικασία. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο το δικαστήριο να παραιτηθεί από την παρουσίαση ορισμένων αποδείξεων, διότι κρίνει την ομολογία σας ως ευλογοφανή, π.χ. διότι έχει τεκμηριωθεί από τις ήδη προσκομισθείσες αποδείξεις. Το δικαστήριο έχει το δικαίωμα λόγω της ομολογίας να μειώσει την ποινή. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η ομολογία σας μπορεί να αποτελεί μέρος μιας συμφωνίας. Η συμφωνία αφορά το ύψος της ποινής, όχι όμως το εάν θα κριθείτε ένοχος ή όχι.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία;

Πρέπει κατ’ αρχήν να λάβετε μέρος στην επ’ ακροατηρίω διαδικασία. Εάν δεν εμφανιστείτε στο δικαστήριο, χωρίς να έχετε απαλλαχθεί από την υποχρέωση παράστασης , η επ’ ακροατηρίω διαδικασία διακόπτεται και μπορεί να εκδοθεί σε βάρος σας ένταλμα σύλληψης. Εξαιρείται η περίπτωση επ’ ακροατηρίω διαδικασίας με αντικείμενο τη διαδικασία για την έκδοση εντάλματος επιβολής ποινής.

Εάν δεν μιλάτε αρκετά καλά τη γλώσσα, το δικαστήριο προσλαμβάνει για εσάς διερμηνέα, ο οποίος θα μεταφράζει για εσάς όλες τις σημαντικές διαδικασίες και δηλώσεις κατά τη διάρκεια της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας.

Έχετε το δικαίωμα υπεράσπισης διά συνηγόρου. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις αυτό είναι υποχρεωτικό και αν δεν επιλέξετε εσείς δικηγόρο, σας παρέχεται συνήγορος διορισμένος από το δικαστήριο.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου έναντι το αποδεικτικών μέσων που έχουν προσκομιστεί σε βάρος μου;

Μετά τη διεξαγωγή μιας απόδειξης μπορείτε να δώσετε κάποια σχετική εξήγηση. Μπορείτε επίσης να αντικρούσετε τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση αποδείξεων που θεωρείτε παράνομες.

Μπορείτε να ζητήσετε τη διεξαγωγή περαιτέρω αποδείξεων. Μπορείτε και εσείς να διερευνήσετε αποδείξεις με τα μέσα που διαθέτετε, χωρίς όμως να ασκήσετε αρμοδιότητες της αστυνομίας. Δεν μπορείτε, για παράδειγμα, να υποκλέψετε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και να υποβάλετε τις ηχογραφήσεις εν είδει αποδείξεων.

Μπορείτε να καλέσετε μάρτυρες που θα δηλώσουν ό,τι αντιλήφθηκαν και μπορείτε να φέρετε μαζί σας τους μάρτυρες ενώπιον του δικαστηρίου. Να έχετε πάντως υπόψη ότι οι μάρτυρες υποχρεούνται να πουν την αλήθεια ενώπιον του δικαστηρίου.

Το δικαστήριο ρωτά καταρχάς τους μάρτυρες σχετικά με την ιθαγένειά τους και, στη συνέχεια, καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που θα τους απευθύνετε εσείς και ο δικηγόρος σας.

Κατά κανόνα γίνεται ανάγνωση του αποσπάσματος του ποινικού μητρώου σας. Εάν έχετε ήδη καταδικαστεί για αξιόποινη πράξη παρόμοια με την εκδικαζόμενη, μπορεί να διαβαστεί επίσης η παλαιότερη δικαστική απόφαση. Παλαιότερες καταδίκες σε άλλα κράτη μέλη δεν είναι καταχωρημένες στο μητρώο. Εάν όμως υποπέσουν κατ’ άλλον τρόπο στην αντίληψη του δικαστηρίου, τότε μπορεί να τις λάβει υπόψη κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία.

Τι συμβαίνει στο τέλος της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας;

Η επ’ ακροατηρίω διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης ή λόγω αναβολής.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η επ’ ακροατηρίω διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης. Ανάλογα με το περιεχόμενο των αποδεικτικών στοιχείων, το δικαστήριο σάς καταδικάζει ή σας αθωώνει. Μεταξύ των πιθανών ποινών περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές και ποινές στερητικές της ελευθερίας. Συν τοις άλλοις, σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία εφαρμόζονται ειδικά μέτρα, όπως η παραμονή σε ψυχιατρική κλινική, σε ίδρυμα απεξάρτησης ή η ασφαλιστική κράτηση (Sicherungsverwahrung). Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και η στέρηση της άδειας οδήγησης. Στο πλαίσιο των αποκαλούμενων παρεπόμενων ποινών, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απαγόρευση οδήγησης οχημάτων.

Η χρηματική ποινή επιβάλλεται υπό μορφή ημερήσιου προστίμου για συγκεκριμένο αριθμό ημερών (παραδείγματος χάριν, ημερήσιο πρόστιμο 50 ημερών ύψους 15 ευρώ). Το ημερήσιο πρόστιμο ανέρχεται πάντα στο ένα τριακοστό του μηνιαίου εισοδήματος. Μια χρηματική ποινή μπορεί να εξοφληθεί και μέσω εργασίας. Εάν δεν καταβάλλετε τη χρηματική ποινή και δεν παρέχετε ισότιμη εργασία, σε έκαστο ημερήσιο πρόστιμο αντιστοιχεί μία ημέρα κράτησης. Οι χρηματικές ποινές ημερήσιου προστίμου έως 180 ημερών μπορούν να επιβληθούν με την επιφύλαξη συγκεκριμένων όρων. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνετε σχετική ειδοποίηση και υποχρεούστε να καταβάλετε την ποινή μόνο εφόσον μετά την έκδοση της απόφασης έχετε υποπέσει εκ νέου σε αδίκημα ή εκκρεμούν σε βάρος σας κατηγορίες.

Οι στερητικές της ελευθερίας ποινές έως δύο ετών μπορούν να ανασταλούν υπό όρους. Εάν δεν συμμορφωθείτε προς τους όρους, μπορεί να διαταχθεί εκτέλεση της ποινής.

Τα μέτρα και οι παρεπόμενες ποινές μπορούν να επιβληθούν συμπληρωματικά μιας ποινής.

Ποιος είναι ο ρόλος του θύματος στην επακροατηρίω διαδικασία;

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων το θύμα αποτελεί σημαντικό μάρτυρα και εκλαμβάνεται ως τέτοιος.

Το θύμα ορισμένων αξιόποινων πράξεων μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή στην επ’ ακροατηρίω διαδικασία, εάν έχει δικαίωμα παράστασης ως πολιτικής αγωγής. Υπό την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος, το θύμα μπορεί να θέσει ερωτήματα και να υποβάλει αιτήσεις διεξαγωγής αποδείξεων αφεαυτού ή –εφόσον συνοδεύεται από δικηγόρο– μέσω του δικηγόρου του. Στο τέλος της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας το θύμα ή ο δικηγόρος του έχει το δικαίωμα τελικής αγόρευσης με αίτημα σχετικό με την ποινή.

Λοιπές πληροφορίες

Η επ’ ακροατηρίω διαδικασία ρυθμίζεται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και στον Νόμο περί οργανισμού των δικαστηρίων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.