Defendants (criminal proceedings)

Γερµανία

These factsheets explain what happens if you are suspected of committing a crime.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

For information on traffic offences which may be subject only to a fine, see factsheet 6.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Criminal proceedings in brief

This section contains a brief outline of the steps involved in criminal proceedings.

Criminal proceedings are divided into three stages: Investigation, intermediate proceedings, and the main proceedings or trial (including appeals and enforcement).

 • Investigation (Ermittlungsverfahren): The prosecuting authorities (either the public prosecutor or the police) will start an investigation if they suspect you of a criminal offence. The aim of the investigation is to establish whether or not the suspicion against you is justified. In order to conduct their investigation they may take a variety of measures, including searching your home. When the investigation is complete, the public prosecutor will decide whether to discontinue the proceedings on lack of suspicion or whether to charge you.
 • Intermediate proceedings (Zwischenverfahren): In the intermediate proceedings a court assesses the charge and decides whether or not the prosecution should proceed. If the court believes that there is enough evidence to make a conviction likely, it will open the main proceedings.
 • Main proceedings (Hauptverfahren): In the main proceedings, the court prepares and conducts the trial. The court tests the charge at an oral hearing on the basis of the evidence available (eyewitnesses, documents, etc.). You will also be given the opportunity to tell the court your version of events and to comment on the allegations. If you are found to have committed the offence, you will be convicted. If not, you will be acquitted. You can appeal against a judgment within certain time‑limits. In a full appeal (Berufsverfahren), the main proceedings are repeated before a higher court. In review proceedings (Revisionsverfahren), the judgment is checked only for legal defects.

There are variations on this. The main variations are summary proceedings (Strafbefehlsverfahren), discontinuation of proceedings (Einstellung des Verfahrens), and expedited proceedings (beschleunigtes Verfahren).

These factsheets contain details of the individual steps in criminal proceedings and of your rights. The information is for guidance only, and should not be considered a substitute for legal advice.

The European Commission’s role

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint.

Please click the following links to find the information you need.

1 – Notes

2 – Getting legal advice

3 – My rights during the investigation

 • Questioning
 • Identification procedure/body search
 • Search/seizure/wiretapping
 • Arrest
 • Pre‑trial custody
 • The charge

4 - My rights in court

5 - My rights after the trial

6 - Traffic offences

Related links

Code of Criminal Procedure

Last update: 30/08/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Αναβολή (1)

Αναβολή της διαδικασίας μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια της διαδικασίας είτε από την εισαγγελία είτε –μετά την άσκηση ποινικής δίωξης– από το δικαστήριο. Υπάρχουν πολυάριθμες δυνατότητες για την αναβολή της διαδικασίας. Οι σημαντικότερες που παρατηρούνται στην πράξη είναι οι ακόλουθες:

Η αναβολή μπορεί να είναι προσωρινή, παραδείγματος χάριν, διότι είστε απόντες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναβολή διατάσσεται επίσης όταν από τις έρευνες δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία για την άσκηση ποινικής δίωξης. Στην περίπτωση αυτή, η εισαγγελία μπορεί, ωστόσο, ανά πάσα στιγμή (έως την έναρξη της παραγραφής) να επανεκκινήσει τις έρευνες μόλις προκύψουν νέα αποδεικτικά στοιχεία.

Η δίωξη μπορεί επίσης να παύσει οριστικώς. Αυτό μπορεί να συμβεί σε αδικήματα στα οποία η ενοχή κρίνεται ως ελάχιστη και δεν υφίσταται δημόσιο συμφέρον στη δίωξη. Η αναβολή μπορεί επίσης να συνδέεται με την εκπλήρωση όρου, π.χ. χρηματικού ποσού ή οδηγίας, όπως συμμετοχής σε σεμινάριο εκμάθησης οδήγησης.

Διαδικασία για την έκδοση εντάλματος επιβολής ποινής (2)

Σε περιπτώσεις πλημμελημάτων, η εισαγγελία μπορεί στο τέλος της προκαταρκτικής εξέτασης, αντί της άσκησης ποινικής δίωξης να αιτηθεί γραπτώς στο δικαστήριο την έκδοση εντάλματος επιβολής ποινής. Εάν το δικαστήριο κρίνει επαρκείς τις αποδείξεις βάσει του περιεχομένου της δικογραφίας, εκδίδει ένταλμα επιβολής ποινής. Στο ένταλμα αυτό περιγράφεται εν συντομία η αξιόποινη πράξη και ορίζεται συγκεκριμένη ποινή. Εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις, το ένταλμα επιβολής ποινής έχει ισχύ τελεσίδικης απόφασης.

Οι έννομες συνέπειες που μπορούν να επιβληθούν μέσω του εντάλματος επιβολής ποινής είναι περιορισμένες. Συνήθως, η ποινή που επιβάλλεται είναι χρηματική, είθισται δε να επιβάλλεται και απαγόρευση οδήγησης οχημάτων. Εάν έχετε συνήγορο, ενδέχεται να επιβληθεί ακόμη και ποινή στερητική της ελευθερίας έως ενός έτους, της οποίας η εκτέλεση πρέπει να ανασταλεί υπό όρους.

Εάν υποβάλετε ένσταση, υπάρχουν δύο δυνατότητες:

Εάν στο ένταλμα επιβολής ποινής έχει οριστεί χρηματική ποινή, μπορεί να περιορίσετε την ένσταση στο ύψος των ημερήσιων προστίμων. Το δικαστήριο μπορεί με έγκριση από εσάς και από την εισαγγελία να αποφανθεί γραπτώς χωρίς να διεξαχθεί επ' ακροατηρίω διαδικασία.

Εάν δεν περιορίσετε την ένσταση, ορίζεται δικάσιμος για την επ’ ακροατηρίω διαδικασία. Δεν είναι απαραίτητο να παραστείτε αυτοπροσώπως, μπορεί να σας εκπροσωπήσει δικηγόρος. Ακόμη και οι μάρτυρες δεν χρειάζεται να παραστούν αυτοπροσώπως. Τα πρακτικά σχετικά με την προανάκριση των μαρτύρων μπορούν να αναγνωσθούν με την έγκρισή σας, εφόσον είστε παρόντες στην επ' ακροατηρίω διαδικασία.

Στο τέλος, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση χωρίς να γίνει μνεία στην ποινή που είχε οριστεί στο ένταλμα επιβολής ποινής. Βάσει του νομοθετικού ποινικού πλαισίου μπορεί να επιβληθεί και υψηλότερη ποινή.

Συνοπτική διαδικασία (3)

Σε περιπτώσεις απλών υποθέσεων και σαφών αποδείξεων, η εισαγγελία μπορεί να αιτηθεί ενώπιον του δικαστηρίου τη διεξαγωγή συνοπτικής διαδικασίας. Οι διαδικασίες αυτές διεξάγονται, παραδείγματος χάριν, όταν δεν έχετε έδρα διαμονής στη Γερμανία και υπάρχει ο φόβος να μην εμφανιστείτε σε μεταγενέστερη δικάσιμο.

Εάν η εισαγγελία υποβάλει το εν λόγω αίτημα, το δικαστήριο διεξάγει την εις βάρος σας επ’ακροατηρίω διαδικασία, άμεσα ή εντός μικρής προθεσμίας. Για την κίνηση της κύριας διαδικασίας δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτή ειδική απόφαση, σε αντίθεση με την ποινική αγωγή. Στις συνοπτικές διαδικασίες δεν προηγείται ενδιάμεση διαδικασία.

Στις συνοπτικές διαδικασίες μπορούν να απορριφθούν αιτήματα διεξαγωγής αποδείξεων για λόγους οικονομίας της διαδικασίας.

Επίσης, η επιβλητέα ποινή πρέπει να περιορίζεται ως προς το ύψος. Το δικαστήριο μπορεί να αναγνωρίσει μόνο χρηματικές ποινές ή ποινές στερητικές της ελευθερίας έως ενός έτους. Επίσης μπορεί να επιβάλει τη στέρηση της άδειας οδήγησης.

Υπεράσπιση από συνήγορο διορισμένο από το δικαστήριο (4)

Εάν κατηγορείστε για έγκλημα, εάν σε περίπτωση καταδίκης προβλέπεται ποινή στερητική της ελευθερίας άνω του ενός έτους, εάν βρίσκεστε υπό προσωρινή κράτηση ή εάν για άλλους λόγους δεν μπορείτε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, το δικαστήριο υποχρεούται να διορίσει για εσάς συνήγορο, εφόσον δεν έχετε. Στη συνοπτική διαδικασία διορίζεται για εσάς συνήγορος από το δικαστήριο, εφόσον αναμένεται ποινή στερητική της ελευθερίας έως έξι μηνών. Η υποχρέωση διορισμού συνηγόρου υφίσταται ανεξαρτήτως της οικονομικής σας κατάστασης.

Το δικαστήριο αποφασίζει ποιον δικηγόρο θα διορίσει ως συνήγορό σας. Πρέπει, ωστόσο, να σας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξετε εσείς συνήγορο διοριζόμενο από το δικαστήριο και να ενημερώσετε το δικαστήριο. Εάν δεν κατονομάσετε κάποιον δικηγόρο, το δικαστήριο θα επιλέξει κάποιον για εσάς.

Η αντικατάσταση του διορισμένου από το δικαστήριο συνηγόρου είναι εφικτή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Μπορείτε, ωστόσο, να προσλάβετε άλλον δικηγόρο της επιλογής σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις κατά κανόνα ο διορισμένος συνήγορος αποσύρεται. Η αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής σας επιβαρύνει εσάς μόνον εφόσον, σε περίπτωση αθώωσής σας, το κράτος δεν καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα.

Δεδομένα σχετικά με τις έρευνες/την ποινική δίωξη/τις καταδίκες (5)

Ποια δεδομένα καταχωρούνται;

Η αστυνομία καταχωρεί τα δεδομένα της προκαταρκτικής εξέτασης σε ειδικές βάσεις δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης και μετά την ολοκλήρωση αυτής, η εισαγγελία καταχωρεί επίσης ορισμένα δεδομένα. Επιπλέον, τα δεδομένα μιας προκαταρκτικής εξέτασης καταχωρούνται στο κεντρικό μητρώο διαδικασιών της εισαγγελίας. Ισχύουν συγκεκριμένες προθεσμίες διαγραφής, οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία.

Στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροομοσπονδιακό κεντρικό ποινικό μητρώο καταχωρούνται όλες οι τελεσίδικες καταδίκες. Για την καταχώριση δεν απαιτείται προηγούμενη έγκρισή σας. Οι καταδίκες διαγράφονται μετά από καθορισμένο χρόνο εφόσον δεν προστεθεί νέα καταδίκη. Το χρονικό πλαίσιο καθορίζεται βάσει του ύψους της καταδίκης.

Ποια δεδομένα προβάλλονται και σε ποιο στάδιο της ποινικής διαδικασίας;

Η αστυνομία και η εισαγγελία μπορούν να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων έκαστης υπηρεσίας. Δεν έχουν ίδια πρόσβαση στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροομοσπονδιακό κεντρικό μητρώο. Το δικαστήριο αιτείται κατά την προετοιμασία της επ' ακροατηρίω διαδικασίας το σχετικό απόσπασμα.

Είναι σημαντικά τα δεδομένα κατά την προκαταρκτική εξέταση;

Εάν αναφέρονται παλαιότερες προκαταρκτικές εξετάσεις, πρέπει να ληφθούν υπόψη από την εισαγγελία, π.χ. κατά τον έλεγχο της δυνατότητας αναβολής της διαδικασίας δυνάμει των άρθρων 153, 153α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Είναι σημαντικά τα δεδομένα για την καταδίκη;

Ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να αναζητηθούν παλαιότερες καταδίκες που είναι καταχωρημένες στο ομοσπονδιακό κεντρικό μητρώο. Εφόσον διαπιστωθούν παλαιότερες ποινές, αυτές μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το είδος και το ύψος της ποινής. Τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα μόνο στην εισαγγελία και στην αστυνομία δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε περίπτωση καταδίκης για το είδος και το ύψος της ποινής.

Πώς μπορώ να γνωρίζω ποια δεδομένα έχουν καταχωρηθεί για το άτομό μου και πώς μπορώ να προσβάλω την καταχώρηση των δεδομένων;

Μπορείτε να μάθετε ποια δεδομένα έχουν καταχωρηθεί για το άτομό σας εφόσον ζητήσετε πληροφορίες στους φορείς που συλλέγουν τα δεδομένα.

Μπορείτε να αιτηθείτε στον αρμόδιο φορέα να διαγράψει τα δεδομένα. Εάν το αίτημά σας απορριφθεί, μπορείτε να αιτηθείτε τη διενέργεια ελέγχου από το δικαστήριο.

Λοιπές πληροφορίες

Οι κανονισμοί σχετικά με το ομοσπονδιακό κεντρικό μητρώο παρατίθενται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμο περί Ομοσπονδιακού Κεντρικού Ποινικού Μητρώου, η καταχώρηση δεδομένων από την αρμόδια εισαγγελία ρυθμίζεται στα άρθρα 483 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το κεντρικό μητρώο διαδικασιών της εισαγγελίας ρυθμίζεται στο άρθρο 492 παράγραφος 1 του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικα Ποινικής Δικονομίας και ορίζεται αναλυτικότερα σε ειδικό Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιάταγμα, οι κανονισμοί σχετικά με τα αρχεία της αστυνομίας αναφέρονται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμο περί του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών και σε διάφορα αστυνομικά διατάγματα των εκάστοτε ομοσπονδιακών κρατών.

Ένδικα μέσα κατά την προκαταρκτική εξέταση (6)

Έχετε το δικαίωμα προσφυγής κατά συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων που εκτελούνται κατά την προκαταρκτική εξέταση. Πιθανά ένδικα βοηθήματα είναι η προσφυγή (ενώπιον της αρχής που ασκεί υπηρεσιακή εποπτεία) ή το αίτημα έκδοσης δικαστικής απόφασης.

Κατά της απόφασης του δικαστηρίου μπορείτε να ασκήσετε μόνο προσφυγή.

Εάν η αστυνομία ή η εισαγγελία προέβησαν σε κάποια ανακριτική πράξη χωρίς δικαστικό ένταλμα, μπορείτε να ζητήσετε εκ των υστέρων τον έλεγχο της εν λόγω πράξης εκ μέρους του δικαστηρίου. Εάν αντιταχθείτε σε κατάσχεση, η υπόθεση διαβιβάζεται στον δικαστή χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους σας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

2 – Πρόσβαση σε νομικές συμβουλές

Όταν κάποιος εμπλέκεται σε ποινική διαδικασία με οποιονδήποτε τρόπο, η λήψη ανεξάρτητων νομικών συμβουλών μπορεί να αποβεί προς όφελός του. Στα ενημερωτικά φυλλάδια μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πότε και υπό ποιες συνθήκες έχετε το δικαίωμα υπεράσπισης από δικηγόρο. Στη συνέχεια, ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με το πώς θα βρείτε δικηγόρο και πώς θα καλύψετε τα δικηγορικά έξοδα εάν δεν σας το επιτρέπει η οικονομική σας κατάσταση.

Πώς βρίσκει κάποιος δικηγόρο;

Μόλις μάθετε ότι είστε ύποπτοι αξιόποινης πράξης μπορείτε, για παράδειγμα, να αναζητήσετε στο διαδίκτυο δικηγόρους οι οποίοι ειδικεύονται στο ποινικό δίκαιο, δηλαδή δικηγόρους εξειδικευμένους στο ποινικό δίκαιο. Κάθε δικηγόρος που έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος στη Γερμανία έχει το δικαίωμα να παραστεί ως ποινικός συνήγορος. Εάν υπάρχει πίεση χρόνου επειδή απειλείστε από σύλληψη ή αυτοψία, στις περισσότερες περιοχές της Γερμανίας μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ποινικό συνήγορο 24 ώρες/24ωρο μέσω Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτηλεφωνικής γραμμής βοήθειας από ποινικούς συνηγόρους. Εάν έχετε θέσει κριτήρια όπως τη γνώση ξένων γλωσσών ή την εγγύτητα στον τόπο κατοικίας σας, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη  Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομηχανή αναζήτησης ποινικών συνηγόρων για δικηγόρους ποινικού δικαίου του Δικηγορικού Συλλόγου Γερμανίας ή τους δικτυακούς τόπους αναζήτησης δικηγόρων των κατά τόπους δικηγορικών συλλόγων. Από την 01.01.2010 καταρτίζονται κατάλογοι δικηγόρων οι οποίοι διατίθενται να αΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροναλάβουν καθήκοντα συνηγόρου διορισμένου από το δικαστήριο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και πώς είναι προσβάσιμοι οι εν λόγω κατάλογοι, απευθυνθείτε στους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους (μεταξύ άλλων και Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ).

Εάν συλληφθήκατε ή βρίσκεστε υπό Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπροσωρινή κράτηση, δεν έχετε πρόσβαση στις προαναφερθείσες πηγές ενημέρωσης. Η αστυνομία υποχρεούται, κατόπιν αιτήματός σας, να σας χορηγήσει έναν κατάλογο δικηγόρων ή έναν τηλεφωνικό κατάλογο. Όμως και οι Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτηλεφωνικές γραμμές άμεσης εξυπηρέτησης είναι γνωστές στην αστυνομία. Εάν η αστυνομία δεν σας επιτρέψει να έχετε επαφή με δικηγόρο, πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσετε το δικαστήριο όταν προσαχθείτε σε δίκη. Στα δικαστήρια υπάρχουν επίσης κατάλογοι δικηγόρων οι οποίοι διατίθενται να αναλάβουν καθήκοντα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροσυνηγόρου διορισμένου από το δικαστήριο.

Ποιος αναλαμβάνει τα δικηγορικά έξοδα;

Το κράτος υποχρεούται να αναλάβει τα δικηγορικά έξοδα εάν αθωωθείτε. Εάν Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαναβληθεί η διαδικασία κατά το στάδιο της προανακριτικής εξέτασης ή εάν καταδικαστείτε, αναλαμβάνετε εσείς τα έξοδα.

Ακόμη και αν έχετε μόνο ελάχιστα ή καθόλου εισοδήματα, στην ποινική διαδικασία δεν σας παρέχεται καμία οικονομική στήριξη από το κράτος. Μόνο για μια πρώτη συμβουλευτική συζήτηση μπορείτε να αιτηθείτε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροσυμβουλευτική συνδρομή από το αρμόδιο για την περιοχή σας ειρηνοδικείο.

Μια ιδιαιτερότητα στην πληρωμή παρατηρείται στις περιπτώσεις των Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιορισμένων από το δικαστήριο συνηγόρων. Στην περίπτωση αυτή ο δικηγόρος σας πληρώνεται αρχικά από το κράτος, αν και η αμοιβή του δικηγόρου ως διορισμένου από το δικαστήριο συνηγόρου, όπως ορίζεται διά του νόμου, είναι χαμηλότερη από εκείνη που μπορεί να αξιώσει ένας δικηγόρος σε άλλη περίπτωση. Πρέπει να έχετε υπόψη ότι σε περίπτωση καταδίκης τα έξοδα του διορισμένου από το δικαστήριο συνηγόρου βαρύνουν εσάς μετά το πέρας της διαδικασίας. Πρέπει να επιστρέψετε τα δικηγορικά έξοδα στο κράτος και, επιπλέον, να καλύψετε τη διαφορά της αμοιβής του δικηγόρου που θα αξίωνε σε άλλη περίπτωση, εφόσον σας το επιτρέπει η οικονομική σας κατάσταση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

3 – Τα δικαιώματά μου κατά την προκαταρκτική εξέταση

Στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την προκαταρκτική εξέταση η οποία ξεκινά με τις πρώτες έρευνες των διωκτικών αρχών και ολοκληρώνεται με την άσκηση ποινικής δίωξης ή την αναστολή της διαδικασίας εκ μέρους του εισαγγελέα.

Ποια είναι τα στάδια των ποινικών ερευνών;

Οι διωκτικές αρχές (εισαγγελία ή αστυνομία) κινούν προκαταρκτική εξέταση σε βάρος σας εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες υποψίες ότι έχετε διαπράξει αξιόποινη πράξη. Στόχος της προκαταρκτικής εξέτασης είναι να διασαφηνιστεί κατά πόσον οι υποψίες εις βάρος σας είναι βάσιμες ή όχι. Συνεπώς, πρέπει να διερευνηθούν και τα τυχόν απαλλακτικά στοιχεία. Εάν η εισαγγελία κρίνει τις υποψίες ως βάσιμες, ασκεί ποινική δίωξη (ή αιτείται την έκδοση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεντάλματος επιβολής ποινής).

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η αστυνομία και η εισαγγελία μπορούν να εφαρμόσουν διάφορες ανακριτικές πράξεις. Η επιλογή της πράξης και του χρόνου εκτέλεσής της εξαρτάται από την εκάστοτε περίπτωση. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να συλληφθείτε αμέσως μετά από μια αξιόποινη ενέργεια. Μετά τη σύλληψη μπορεί να ακολουθήσει προσωρινή κράτηση.

Μπορείτε -ακόμη και εκ των υστέρων- να προσφύγετε στο δικαστήριο κατά ανακριτικών πράξεων που σας προσβάλλουν.

Κατά περίπτωση, διερευνώνται επίσης δεδομένα σχετικά με παλαιότερες διαδικασίες προκαταρκτικής εξέτασης και καταδίκες. Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια των ερευνών

Καθόλη τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης έχετε το δικαίωμα συνδρομής δικηγόρου. Πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση και την αμοιβή των δικηγόρων θα βρείτε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ. Εάν δεν μιλάτε καλά τη γερμανική γλώσσα, κατόπιν αιτήματός σας διορίζεται διερμηνέας για τις συνομιλίες με τον συνήγορό σας.

Δεν έχετε το δικαίωμα να λάβετε επίσημα γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας. Μπορούν, ωστόσο, να σας δοθούν στοιχεία της δικογραφίας, εφόσον όμως δεν διακυβεύεται η πορεία των ερευνών και δεν προσβάλλονται τα δικαιώματα τρίτων. Μετά το πέρας των ερευνών παρέχεται στον συνήγορό σας η δυνατότητα να λάβει γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας. Προηγουμένως, αυτό είναι εφικτό μόνον εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός της έρευνας.

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, όταν εφαρμόζεται σε βάρος σας κάποια ανακριτική πράξη, θα βρείτε στα εξής ενημερωτικά φυλλάδια:

Τι ισχύει κατά την προκαταρκτική εξέταση όταν είμαι υπήκοος άλλου κράτους;

Κατά τη διάρκεια μιας ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης, έχετε εν γένει το δικαίωμα να εγκαταλείψετε τη Γερμανία. Στερείστε του δικαιώματος αυτού μόνο εφόσον έχετε συλληφθεί ή βρίσκεστε υπό προσωρινή κράτηση

υπό όρους αναστολής, παραδείγματος χάριν, εάν σας έχει επιβληθεί ο όρος να μην εγκαταλείψετε τον τόπο διαμονής σας χωρίς την έγκριση του δικαστηρίου.

Εάν γνωρίζετε ότι εκκρεμεί σε βάρος σας προκαταρκτική εξέταση, πρέπει να διασφαλίσετε ότι η εισαγγελία και το δικαστήριο μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας μέσω του ταχυδρομείου.

Ανά πάσα στιγμή της προκαταρκτικής εξέτασης μπορείτε να προσφύγετε στη διπλωματική αρχή της χώρας προέλευσής σας.

Προανάκριση κατηγορουμένου (1)

Εάν κατηγορείστε για αξιόποινη πράξη, η αστυνομία ή η εισαγγελία θα σας προσάψουν κατηγορίες ώστε να έχετε το δικαίωμα νόμιμης ακρόασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατόπιν αιτήματος της εισαγγελίας, η προανάκριση διενεργείται από δικαστή.

Τι πρέπει να κάνω ώστε να κληθώ σε προανάκριση;

Εάν κληθείτε σε προανάκριση εκ μέρους της εισαγγελίας ή του δικαστηρίου, υποχρεούστε να παραστείτε ενώπιόν τους. Εάν δεν ανταποκριθείτε στην κλήτευση, μπορεί να προσαχθείτε διά της βίας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθείτε σε κλήτευση της αστυνομίας στο πλαίσιο προανάκρισης.

Ποιες εξηγήσεις μου δίνονται πριν από την έναρξη της προανάκρισης;

Πριν από την έναρξη της προανάκρισης πρέπει να σας γνωστοποιηθεί για ποια πράξη κατηγορείστε και ποιες διατάξεις του ποινικού δικαίου έχετε παραβιάσει. Ενημερώνεστε επίσης για το δικαίωμά σας να σιωπήσετε, να ζητήσετε συνήγορο ακόμα και πριν από την έναρξη της προανάκρισης και να ζητήσετε τη διεξαγωγή επιμέρους απαλλακτικών αποδείξεων.

Έχω δικαίωμα σε διερμηνέα εάν δεν μιλάω αρκούντως καλά τη γλώσσα;

Εάν δεν μιλάτε αρκούντως καλά τη γερμανική γλώσσα, διορίζεται για λογαριασμό σας διερμηνέας του οποίου η αμοιβή δεν επιβαρύνει εσάς. Ο διερμηνέας είναι παρών καθόλη τη διάρκεια της προανάκρισης και μεταφράζει τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις και τα γραπτά πρακτικά της προανάκρισής σας.

Μπορώ να μιλήσω με κάποιον δικηγόρο;

Ως ύποπτος μπορείτε ανά πάσα στιγμή, και ήδη πριν από την προανάκριση, να μιλήσετε με κάποιον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροσυνήγορο, μόνοι ή παρουσία του διερμηνέα. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης από την εισαγγελία ή τον δικαστή εκχωρείται στον συνήγορό σας δικαίωμα παρουσίας, όχι όμως κατά την προανάκριση από την αστυνομία.

Θα με ανακρίνουν; Πρέπει να παράσχω πληροφορίες;

Το αργότερο πριν από την ολοκλήρωση των ερευνών πρέπει να πραγματοποιηθεί προανάκριση από την αστυνομία ή την εισαγγελία, εκτός εάν η διαδικασία αναβληθεί. Σε απλές υποθέσεις, η ανάκριση μπορεί να γίνει και γραπτώς.

Κατά την προανάκριση (περιλ. της γραπτής) υποχρεούστε να δώσετε πληροφορίες για το άτομό σας όπως, μεταξύ άλλων, ονοματεπώνυμο, τόπο και ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής και υπηκοότητα.

Πάντως, δεν υποχρεούστε να τοποθετηθείτε σχετικά με την κατηγορία και να δώσετε στοιχεία για την υπόθεση. Το ερώτημα κατά πόσο και σε ποιον βαθμό θα τοποθετηθείτε σχετικά με την κατηγορία, θα το αποφασίσετε εσείς οι ίδιοι ή, κατά περίπτωση, αφού συμβουλευθείτε τον συνήγορό σας.

Τι συμβαίνει εάν δηλώσω κάτι το οποίο είναι δυσμενές για την υπόθεσή μου;

Οτιδήποτε δηλώσετε κατά την προανάκρισή σας καταχωρείται στα πρακτικά. Εάν δηλώσετε κάτι δυσμενές για το άτομό σας, αυτό θα ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο που μετά την άσκηση ποινικής δίωξης θα εκδικάσει την αξιόποινη πράξη σας για την οποία κατηγορείστε. Ακόμη και αν αργότερα σιωπήσετε ή ανακαλέσετε τη δήλωσή σας, το δικαστήριο μπορεί να συνεκτιμήσει τις προηγούμενες δηλώσεις σας κατά την έκδοση της απόφασης.

Ενημερώνομαι κατά τη διάρκεια της προανάκρισης σχετικά με την πορεία των ερευνών;

Οι διωκτικές αρχές αποφασίζουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια κατά πόσο θα σας ενημερώνουν σχετικά με την πορεία των ερευνών. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται να σας παραπλανήσουν.

Ποιες μέθοδοι απαγορεύονται;

Κατά την προανάκρισή σας απαγορεύεται να υποστείτε κακοποίηση ή άλλου είδους σωματικό εξαναγκασμό. Απαγορεύεται να δεχθείτε απειλές ή υποσχέσεις για τη χορήγηση παράνομων προνομίων. Καταθέσεις οι οποίες αποσπάσθηκαν με την παραβίαση των ως άνω απαγορεύσεων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ακόμη και αν εσείς συναινέσετε.

Λοιπές πληροφορίες

Οι ρυθμίσεις που διέπουν την προανάκριση ορίζονται στα άρθρα 136, 136 α, 163 α του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Καταγραφή στοιχείων αναγνώρισης ταυτότητας/Σωματική έρευνα/Λήψη δείγματος αίματος κ.λπ. (2)

Υποδείξεις επί των ένδικων μέσων κατά των ως άνω ανακριτικών πράξεων θα βρείτε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Τι σημαίνει η «καταγραφή στοιχείων αναγνώρισης ταυτότητας»; Πότε θα υποβληθώ εγώ στη διαδικασία αυτή;

Στον όρο «καταγραφή στοιχείων αναγνώρισης ταυτότητας» συμπεριλαμβάνονται καταρχάς πράξεις αναγνώρισης ταυτότητας με τη βοήθεια των οποίων θα αποδειχθεί η ενοχή ή η αθωότητά σας στο πλαίσιο εκκρεμούσας ποινικής διαδικασίας. Προς τούτο θα υποβληθείτε στη λήψη φωτογραφιών, δακτυλικών ή παλαμικών αποτυπωμάτων ή στην καταγραφή ιδιαίτερων σωματικών χαρακτηριστικών, για παράδειγμα, σχεδίων δερματοστιξίας (τατουάζ).

Για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας η καταγραφή στοιχείων αναγνώρισης ταυτότητας διατάσσεται από το δικαστήριο, την εισαγγελία ή την αστυνομία. Κατά κανόνα διενεργείται από την αστυνομία.

Η καταγραφή στοιχείων αναγνώρισης ταυτότητας διενεργείται αναγκαστικά. Η αστυνομία μπορεί, για παράδειγμα, να σας συλλάβει και να τεντώσει τα χέρια και τα δάχτυλά σας για να λάβει τα αποτυπώματά σας.

Είναι δυνατή η καταγραφή στοιχείων αναγνώρισης ταυτότητας ακόμη και όταν δεν είναι απαραίτητη τη δεδομένη στιγμή (παραδείγματος χάριν, επειδή έχει ήδη καταστεί σαφές ότι εγώ είμαι ο δράστης);

Η καταγραφή στοιχείων αναγνώρισης ταυτότητας επιτρέπεται επίσης για σκοπούς μελλοντικών ποινικών διαδικασιών. Στην περίπτωση αυτή δεν χρησιμεύει για την απόδειξη της ενοχής σας στο πλαίσιο της εκκρεμούσας ποινικής διαδικασίας αλλά για να διατίθενται προληπτικά τα στοιχεία αυτά για τη διαλεύκανση άλλων μελλοντικών ποινικών διαδικασιών. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται ενδεχομένως να κινηθούν και στο μέλλον ποινικές διαδικασίες εις βάρος σας.

Είναι δυνατή η διενέργεια σωματικής έρευνας;

Για την εξακρίβωση γεγονότων που αποτελούν σημαντικά αποδεικτικά μέσα σε μια ποινική διαδικασία, μπορεί να διαταχθεί εις βάρος σας σωματική έρευνα.

Κατά την απλή σωματική έρευνα που διενεργείται από την αστυνομία, γίνεται ψηλάφηση του σώματος ή ελέγχεται εάν υπάρχουν ξένα σώματα στις φυσικές κοιλότητες του σώματός σας. Επειδή η σωματική έρευνα μπορεί να θίξει το προσωπικό αίσθημα αιδούς ενός υπόπτου, διενεργείται από άτομο του ίδιου φύλου ή από άνδρα ή γυναίκα ιατρό. Πριν από την έρευνα ενημερώνεστε ότι εάν επιθυμείτε μπορεί να παραβρίσκεται κάποιο άτομο της εμπιστοσύνης σας και ότι βάσει νόμιμου συμφέροντος έχετε το δικαίωμα επιλογής του φύλου του προσώπου που θα διενεργήσει την έρευνα. Μολονότι υποχρεούστε να υπομείνετε την έρευνα, δεν μπορείτε να εξαναγκαστείτε σε ενεργό συμμετοχή σε αυτήν.

Υποχρεούμαι να υποβληθώ στη λήψη δείγματος αίματος, λοιπών σωματικών υγρών ή δειγμάτων DNA (π.χ. τριχών ή σιέλου);

Επιτρέπεται η λήψη δείγματος αίματος ή λοιπών σωματικών υγρών, παραδείγματος χάριν, για την απόδειξη παρουσίας αλκοόλ στο αίμα ή για τη μοριακή γενετική έρευνα σύγκρισης της εικόνας του DNA σας με τα στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος. Οι διαδικασίες αυτές διενεργούνται αποκλειστικά από ιατρό και όχι από την αστυνομία. Τα ληφθέντα δείγματα πρέπει να καταστραφούν όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την ποινική διαδικασία. Ωστόσο, η εικόνα του DNA σας καταχωρείται σε αρχείο, εφόσον υπάρχει βάσιμη υποψία ότι θα εμπλακείτε και στο μέλλον σε ποινικές διαδικασίες που αφορούν σημαντικές αξιόποινες πράξεις.

Εάν δεν συναινέσετε στη διενέργεια σωματικής έρευνας ή ανάλυσης DNA, πρέπει αυτές να διαταχθούν από δικαστήριο. Εάν η αναβολή ενέχει κίνδυνο, ήτοι σε περίπτωση κατεπείγοντος, αρμοδιότητα έχουν επίσης η εισαγγελία και η αστυνομία. Το ένταλμα έρευνας μπορεί επίσης να εκτελεστεί αναγκαστικά.

Λοιπές πληροφορίες

Η καταγραφή στοιχείων αναγνώρισης ταυτότητας ρυθμίζεται στο άρθρο 81β, η σωματική έρευνα και η λήψη δείγματος αίματος στα άρθρα 81α και 81δ, η ανάλυση DNA στα άρθρα 81ε, 81στ και 81ζ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Αυτοψία/Κατάσχεση/Παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (3)

Υποδείξεις σχετικά με τα ένδικα μέσα που μπορείτε να ασκήσετε κατά των ως άνω ανακριτικών πράξεων θα βρείτε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Είναι δυνατή η αυτοψία της κατοικίας, του γραφείου ή του αυτοκινήτου μου κ.λπ;

Εάν είστε ύποπτος αξιόποινης πράξης, η εισαγγελία και η αστυνομία έχουν το δικαίωμα να ερευνήσουν την κατοικία σας καθώς και άλλους χώρους ή και το αυτοκίνητό σας, εφόσον εικάζεται ότι θα βρεθούν εκεί αποδεικτικά στοιχεία ή εάν πρέπει να συλληφθείτε.

Κατ’ αρχήν το δικαστήριο πρέπει να διατάξει την αυτοψία. Εάν η αναβολή ενέχει κίνδυνο, ήτοι σε περίπτωση κατεπείγοντος, η εισαγγελία και η αστυνομία μπορούν αυτεπάγγελτα να διατάξουν αυτοψία.

Μπορείτε να είστε παρόντες κατά την αυτοψία. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την παρουσία του συνηγόρου σας. Εάν κατά την αυτοψία δεν παραβρίσκεται δικαστής ή εισαγγελέας, πρέπει, εφόσον είναι εφικτό, να κληθούν δύο δημοτικοί υπάλληλοι. Μπορείτε ωστόσο να αποποιηθείτε του δικαιώματος παρουσίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, σάς επιδίδεται, κατόπιν αιτήματός σας, έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ο λόγος διενέργειας αυτοψίας και η αξιόποινη πράξη που σας προσάπτεται.

Επιτρέπεται η κατάσχεση αντικειμένων που ανήκουν στην κατοχή μου;

Οι διωκτικές αρχές μπορούν να συλλέξουν αντικείμενα που θεωρούν σημαντικά ως αποδεικτικά στοιχεία. Εάν δεν τα παραχωρήσετε αυτοβούλως, τα αντικείμενα αυτά κατάσχονται. Για την κατάσχεση απαιτείται κατ’ αρχήν δικαστικό ένταλμα. Εάν η αναβολή ενέχει κίνδυνο, ήτοι σε περίπτωση κατεπείγοντος, η κατάσχεση μπορεί επίσης να διαταχθεί αυτεπάγγελτα από την εισαγγελία ή την αστυνομία. Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη σχετική δικαστική απόφαση, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας.

Εάν κατά την έρευνα συλλεχθούν ή κατασχεθούν αντικείμενα, σάς επιδίδεται κατόπιν αιτήματός σας κατάλογος των αντικειμένων αυτών.

Υπάρχει το ενδεχόμενο κατάσχεσης του διπλώματος οδήγησης;

Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο (αποκλειστικά με δικαστικό ένταλμα) προσωρινής στέρησης της άδειας οδήγησής σας, εφόσον κατεπείγοντες λόγοι συνηγορούν στο ότι το δικαστήριο, σε μεταγενέστερη απόφαση για τροχαία παράβαση, θα σας αφαιρέσει την άδεια οδήγησης. Αυτό ισχύει κατά κανόνα όταν έχετε υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος και έχετε κριθεί ακατάλληλοι για την οδήγηση μηχανοκίνητων οχημάτων. Η προσωρινή στέρηση της άδειας οδήγησης από το δικαστήριο ισχύει ως επικύρωση της κατάσχεσης του διπλώματος οδήγησης εκ μέρους του δικαστηρίου. Εάν η αναβολή ενέχει κίνδυνο, η αστυνομία ή η εισαγγελία μπορούν να κατασχέσουν το δίπλωμα οδήγησής σας εφόσον συντρέχουν κατεπείγοντες λόγοι για τους οποίους πρέπει να σας αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης.

Επιτρέπεται η παρακολούθηση των τηλεφωνικών μου συνδιαλέξεων;

Οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις (μέσω τηλεφώνου) και οι συνδιαλέξεις που έχετε εντός της κατοικίας σας μπορούν να παρακολουθούνται και να καταγράφονται υπό αυστηρά καθορισμένους όρους διά του νόμου. Οι πρακτικές αυτές προϋποθέτουν, ωστόσο, την υποψία σοβαρών ή/και εξαιρετικά σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Αμφότερες οι ανακριτικές πράξεις διατάσσονται από το δικαστήριο. Η παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων, εάν η αναβολή ενέχει κίνδυνο, ήτοι σε περίπτωση κατεπείγοντος, διατάσσεται επίσης από την εισαγγελία. Εκ των υστέρων, οι αρχές οφείλουν να σας ενημερώσουν σχετικά με τις ανακριτικές πράξεις παρακολούθησης.

Λοιπές πληροφορίες

Η αυτοψία και η κατάσχεση ρυθμίζονται στα άρθρα 102 επ., 94 επ., η προσωρινή στέρηση της άδειας οδήγησης (κατάσχεση του διπλώματος οδήγησης) ρυθμίζεται στο άρθρο 111α και η παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων στα άρθρα 100α επ. του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Σύλληψη (4)

Η εισαγγελία και η αστυνομία μπορούν να σας συλλάβουν προσωρινά εφόσον μετά από κάποια αξιόποινη πράξη παραμείνετε ή καταδιωχθείτε στον τόπο του εγκλήματος και είστε ύποπτος φυγής. Η εισαγγελία και η αστυνομία, εάν η αναβολή ενέχει κίνδυνο, ήτοι σε περίπτωση κατεπείγοντος, μπορούν να σας συλλάβουν προσωρινά εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εντάλματος σύλληψης. Αυτό συμβαίνει όταν είστε κατεπειγόντως ύποπτος αξιόποινης πράξης και συντρέχει λόγος κράτησης. Κατά τη σύλληψη μπορεί να υπάρχει ήδη ένταλμα σύλληψης ή πρέπει να εκδοθεί από τον δικαστή κατόπιν αιτήματος της εισαγγελίας.

Λόγος σύλληψης συντρέχει επίσης όταν πρέπει αναγκαστικά να εφαρμοστούν επιμέρους ανακριτικές πράξεις, παραδείγματος χάριν, προανάκριση ή σωματική έρευνα.

Κατά τη σύλληψή μου ενημερώνομαι για τον λόγο σύλληψης;

Ναι, σε κάθε περίπτωση. Εάν υπάρχει σε βάρος σας ένταλμα σύλληψης, πρέπει να σας επιδοθεί αντίγραφο αυτού κατά τη σύλληψή σας.

Πόσο διαρκεί η σύλληψη;

Εάν η σύλληψή σας βασίζεται σε ένταλμα σύλληψης που ήδη υπάρχει ή πρόκειται να εκδοθεί κατόπιν αιτήματος, ισχύουν συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.

Εάν συλληφθήκατε για την αναγκαστική διενέργεια ανακριτικών πράξεων, αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν αμελλητί και στη συνέχεια να αφεθείτε ελεύθεροι. Η επιτρεπόμενη διάρκεια εξαρτάται από την εκάστοτε περίπτωση, δεν πρέπει όμως να διαρκεί περισσότερο από το τέλος της ημέρας που έπεται της σύλληψης.

Εάν μετά τη σύλληψή σας αποδειχθεί ότι δεν έχετε εκτίσει ακόμη εκκρεμούσα σε βάρος σας ποινή στερητική της ελευθερίας, ενδέχεται κατόπιν της σύλληψης να προσαχθείτε σε έκτιση της εν λόγω ποινής.

Έχω το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτους;

Εάν συλληφθείτε, έχετε το δικαίωμα να συμβουλευθείτε συνήγορο της επιλογής σας. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε κάποιον συμπατριώτη σας ή κάποιο άτομο της εμπιστοσύνης σας, εφόσον με τον τρόπο αυτόν δεν διακυβεύεται ο σκοπός της έρευνας. Ακόμη, μπορείτε να αιτηθείτε να ενημερωθεί η προξενική αντιπροσωπεία της χώρας προέλευσής σας και να αποστείλετε σε αυτήν μηνύματα.

Μπορεί να έλθει κάποιος ιατρός εφόσον παραστεί ανάγκη;

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διενέργεια της σωματικής έρευνας από ιατρό της επιλογής σας.

Τι είναι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και πώς μπορώ να προσφύγω κατά αυτού;

Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αφορά τη σύλληψη και τη μεταγωγή προσώπων που καταζητούνται εντός της ΕΕ στο πλαίσιο ποινικής δίωξης ή έκτισης ποινής στερητικής της ελευθερίας ή ασφαλιστικών μέτρων στέρησης της ελευθερίας. Εάν εκκρεμεί σε βάρος σας ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, μπορείτε δυνάμει αυτού να συλληφθείτε σε κάποιο κράτος μέλος και να μεταχθείτε στο κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος.

Μετά τη σύλληψη στη Γερμανία δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης προανακρίνεστε αρχικά από το πλησιέστερο ειρηνοδικείο σχετικά με τις προσωπικές σας σχέσεις και τις ενδεχόμενες ενστάσεις σας κατά της έκδοσής σας. Αρμόδιο επί των ενστάσεων που θα εγείρετε είναι το εφετείο.

Έχετε το δικαίωμα νομικής συνδρομής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Εάν δηλώσετε σύμφωνοι, η έκδοσή σας πραγματοποιείται άμεσα (αποκαλούμενη απλοποιημένη διαδικασία έκδοσης). Επιπροσθέτως, ερωτάστε εάν παραιτείστε από την αρχή της ειδικότητας. Εάν παραιτηθείτε, τότε μπορεί να διωχθείτε στο κράτος έκδοσης του εντάλματος και για άλλες ποινικές διαδικασίες που εκκρεμούν εκεί εις βάρος σας και οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Η συναίνεση στην απλοποιημένη διαδικασία έκδοσης ή/και η παραίτηση από την αρχή της ειδικότητας είναι αμετάκλητες.

Εάν συναινέσετε, το εφετείο αποφαίνεται επί του παραδεκτού και του αποδεκτού της έκδοσης εντός 60 ημερών. Δεν προβλέπεται η άσκηση ένδικου μέσου.

Αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ και Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Προσωρινή κράτηση (5)

Σε ποια περίπτωση επιβάλλεται προσωρινή κράτηση;

Εάν έχετε συλληφθεί βάσει εντάλματος σύλληψης, πρέπει κατά τη σύλληψη να σας επιδοθεί το σχετικό ένταλμα. Εάν τελείτε υπό προσωρινή κράτηση, προσάγεστε στο δικαστήριο το αργότερο την επόμενη ημέρα από τη σύλληψή σας. Εάν το δικαστήριο δεν εκδώσει ένταλμα προσωρινής κράτησης εις βάρος σας, πρέπει να αφεθείτε ελεύθεροι.

Σε ποιες περιπτώσεις απειλούμαι με προσωρινή κράτηση;

Προσωρινή κράτηση διατάσσεται εάν υπάρχει εις βάρος σας ισχυρή υποψία αξιόποινης πράξης και συντρέχει λόγος σύλληψης. Οι λόγοι σύλληψης μπορούν να αφορούν εξαιρετικά σοβαρές αξιόποινες πράξης, φυγή, κίνδυνο φυγής, κίνδυνο υποτροπής αλλά και τον κίνδυνο να παρεμποδίσετε τη διαλεύκανση της αξιόποινης πράξης, αποκρύπτοντας αποδεικτικά στοιχεία ή προσπαθώντας να επηρεάσετε μάρτυρες. Κίνδυνος φυγής τεκμαίρεται όταν δεν έχετε σταθερή έδρα διαμονής, σταθερή εργασία και σταθερούς στενούς κοινωνικούς δεσμούς.

Πώς μπορώ να προσφύγω κατά απόφασης προσωρινής κράτησης;

Για να προσβάλετε ένα ένταλμα προσωρινής κράτησης ασκείτε προσφυγή την οποία εκδικάζει το αμέσως ανώτερο δικαστήριο. Αντί της προσφυγής μπορείτε να αιτηθείτε τον έλεγχο του επιτρεπτού της προσωρινής κράτησης τον οποίο διενεργεί το δικαστήριο που εξέδωσε το ένταλμα προσωρινής κράτησης. Δεν είναι εφικτή η άσκηση προσφυγής παράλληλα με την υποβολή αιτήματος ελέγχου του επιτρεπτού της προσωρινής κράτησης.

Πόσο διαρκεί η προσωρινή κράτηση;

Η προσωρινή κράτηση μπορεί να διαρκέσει έως τη λήξη της ποινικής διαδικασίας. Μπορεί να λήξει νωρίτερα εφόσον αρθεί η εντολή προσωρινής κράτησης ή εάν απαλλαχθείτε από την έκτιση της ποινής προσωρινής κράτησης. Η απαλλαγή μπορεί να εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τον όρο καταβολής χρηματικού ποσού εν είδει εγγύησης ή συστηματικής εμφάνισης ενώπιον της αστυνομίας.

Πέραν των έξι μηνών η έκτιση της ποινής προσωρινής κράτησης είναι δυνατή μόνον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ελέγχονται αυτεπάγγελτα από τον εισαγγελέα και το δικαστήριο (ιδιαίτερη δυσκολία ή ιδιαίτερη έκταση των ερευνών ή άλλος σημαντικός λόγος).

Πότε ενημερώνομαι ότι θα τεθώ υπό προσωρινή κράτηση;

Κατά τη σύλληψή σας ενημερώνεστε σε κατανοητή για εσάς γλώσσα για τα εξής:

 • άμεσα, το αργότερο την επόμενη ημέρα της σύλληψής σας θα προσαχθείτε ενώπιον του δικαστηρίου
 • έχετε το δικαίωμα να τοποθετηθείτε επί της κατηγορίας και να μην δηλώσετε τίποτα σχετικά με την υπόθεση
 • στο πλαίσιο της υπεράσπισής σας μπορείτε να ζητήσετε τη διεξαγωγή επιμέρους αποδείξεων και να μην δηλώσετε τίποτα σχετικά με την υπόθεση
 • ανά πάσα στιγμή, ακόμη και πριν από την προανάκρισή σας, μπορείτε να ζητήσετε να παρίσταται συνήγορος της επιλογής σας
 • έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διενέργεια της σωματικής έρευνας από ιατρό της επιλογής σας, και
 • μπορείτε να ενημερώσετε κάποιον συμπατριώτη σας ή κάποιο άτομο της εμπιστοσύνης σας, εφόσον δεν διακυβεύεται έτσι ο σκοπός της έρευνας.

Ενημερώνεστε ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν την παράσταση διερμηνέα και την ενημέρωση της προξενικής αντιπροσωπείας της χώρας προέλευσής σας, στην οποία μπορείτε να μεταβιβάσετε μηνύματα. Επίσης, κατά την προανάκριση από το δικαστήριο πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τα εις βάρος σας ενοχοποιητικά στοιχεία. Πρέπει να σας δοθεί η δυνατότητα να διαψεύσετε τους λόγους υποψίας και σύλληψης και να παρουσιάσετε τα γεγονότα που συνηγορούν στην αθώωσή σας. Πρέπει, τέλος, να ενημερωθείτε σχετικά με το δικαίωμά σας να ασκήσετε προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης και να υποβάλετε αίτημα ελέγχου του επιτρεπτού της προσωρινής κράτησης.

Κατά την κράτησή μου έχω το δικαίωμα να δέχομαι επισκέψεις, να λαμβάνω αλληλογραφία, να φορώ δικά μου ενδύματα κ.λπ.;

Κατ’ αρχήν υφίσταται η δυνατότητα να λαμβάνετε κατά τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης επισκέψεις και αλληλογραφία. Ωστόσο, μπορούν να σας επιβληθούν περιορισμοί. Για παράδειγμα, μπορεί να απαιτείται άδεια για την υποδοχή επισκεπτών και τη χρήση τηλεπικοινωνιών. Μπορεί να δοθεί εντολή παρακολούθησης των επισκέψεων, των τηλεπικοινωνιακών επαφών καθώς και της αποστολής/λήψης αλληλογραφίας και δεμάτων ή να απαιτείται άδεια για τη μεταβίβαση αντικειμένων κατά τη διάρκεια των επισκέψεων. Μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή κατά των εν λόγω αποφάσεων. Αντιθέτως, η γραπτή και προφορική επικοινωνία με τον συνήγορό σας επιτρέπεται κατ’ αρχήν άνευ περιορισμών. Επιπλέον, στα διάφορα ομόσπονδα κράτη ισχύουν διαφορετικοί νόμοι περί της έκτισης της ποινής προσωρινής κράτησης.

Ποινική δίωξη (6)

Εάν από την εις βάρος σας έρευνα προκύψουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για την άσκηση ποινικής δίωξης, η εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη ή αιτείται την έκδοση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεντάλματος επιβολής ποινής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Ειδάλλως, αναβάλλει τη διαδικασία. Στο κατηγορητήριο η εισαγγελία συνοψίζει την πράξη που σας προσάπτεται, τη διάταξη του ποινικού δικαίου που εικάζεται ότι παραβήκατε και τις αποδείξεις που συνηγορούν στα ανωτέρω.

Τι σημαίνει όταν το δικαστήριο μού επιδίδει κλήτευση κατηγορουμένου;

Το δικαστήριο εξετάζει εν τω μεταξύ εάν θα κινήσει την κύρια διαδικασία εις βάρος σας. Ταυτόχρονα, σας κοινοποιεί το κατηγορητήριο και σας καλεί, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, να δηλώσετε εάν πρόκειται να αιτηθείτε τη διεξαγωγή περαιτέρω ελαφρυντικών αποδείξεων ή εάν επιθυμείτε να εγείρετε ενστάσεις κατά της κίνησης της κύριας διαδικασίας.

Στην επισπευσμένη διαδικασία η ποινική δίωξη ασκείται κατά διαφορετικό τρόπο. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Τι μπορώ να κάνω εάν δεν κατανοώ το κατηγορητήριο διότι δεν μιλάω αρκετά καλά τη γερμανική γλώσσα;

Εάν λάβετε κατηγορητήριο γραμμένο σε γλώσσα δυσνόητη για εσάς, μπορείτε να ζητήσετε να μεταφρασθεί δωρεάν το κείμενο και να σας επιδοθεί εκ νέου.

Τι μπορώ να κάνω εάν θεωρώ ψευδή την κατηγορία;

Εντός της προθεσμίας που ορίζει το δικαστήριο, μπορείτε να δηλώσετε τους λόγους για τους οποίους κρίνετε αβάσιμη την κατηγορία. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε τη διεξαγωγή αποδεικτικών στοιχείων τα οποία κατά τη γνώμη σας είναι ελαφρυντικά.

Μπορεί το δικαστήριο να αποφανθεί κατά της άσκησης ποινικής δίωξης;

Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να καταδικαστείτε βάσει του κατηγορητηρίου επειδή, παραδείγματος χάριν, δεν θεωρεί επαρκή τα αποδεικτικά στοιχεία, αποφαίνεται κατά της κίνησης της κύριας διαδικασίας. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί η εισαγγελία να ασκήσει αμέσως προσφυγή.

Μπορεί να αλλάξει το κατηγορητήριο πριν από την έναρξη της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας;

Εφόσον η ποινική δίωξη δεν έχει περάσει στο στάδιο της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας, η εισαγγελία μπορεί να ανακαλέσει και να τροποποιήσει το κατηγορητήριο. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί καθόλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας να υποβάλει νέα αποδεικτικά στοιχεία.

Μπορώ να κατηγορηθώ για αξιόποινη πράξη για την οποία έχει ήδη ασκηθεί εις βάρος μου ποινική δίωξη σε άλλο κράτος μέλος;

Η ποινική δίωξη που ασκείται σε άλλο κράτος μέλος δεν αποκλείει την άσκηση ποινικής δίωξης στη Γερμανία. Μόνον η καταδίκη για την ίδια πράξη αποκλείει την εκ νέου ποινική δίωξη.

Ενημερώνομαι σχετικά με τους μάρτυρες κατηγορίας και σχετικά με όσους θα προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος μου;

Η εισαγγελία αναφέρει στο κατηγορητήριο τα αποδεικτικά στοιχεία που εικάζεται ότι αποδεικνύουν την κατηγορία τέλεσης της αξιόποινης πράξης. Το αργότερο μετά το πέρας των ερευνών και πριν από την άσκηση της ποινικής δίωξης, ο συνήγορός σας έχει τη δυνατότητα να μελετήσει τη δικογραφία. Μπορείτε και εσείς οι ίδιοι να λάβετε πληροφορίες και αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

4 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου

Η εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη ενώπιον του δικαστηρίου και το δικαστήριο αποφαίνεται στο πλαίσιο ενδιάμεσης διαδικασίας ως προς το εάν θα κηρύξει την έναρξη της κύριας διαδικασίας, ήτοι αν θα διεξαγάγει συζήτηση.

Εάν το δικαστήριο αποφασίσει να θέσει το κατηγορητήριο υπό συζήτηση, άρχεται η κύρια διαδικασία με την επ’ ακροατηρίω διαδικασία. Η επ’ ακροατηρίω διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μία ή περισσότερες ημέρες. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να συζητηθεί το κατηγορητήριο στο πλαίσιο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕνημερωτικό φυλλάδιο 1 - Επεξηγήσεις, η οποία υπόκειται σε ειδικούς κανόνες.

Ποια είναι τα στάδια της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας;

Αρχικά ορίζονται οι παριστάμενοι (ο εισαγγελέας, εσείς και, κατά περίπτωση, ο συνήγορός σας, οι μάρτυρες, οι εμπειρογνώμονες). Στη συνέχεια, οι μάρτυρες καλούνται να εξέλθουν της αίθουσας του δικαστηρίου.

Θα ερωτηθείτε σχετικά με προσωπικά σας δεδομένα και θα σας ζητηθεί να αναφέρετε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τόπο και ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση και επάγγελμα. Δεν είστε υποχρεωμένοι να δηλώσετε το εισόδημά σας.

Στη συνέχεια απαγγέλλεται το κατηγορητήριο.

Σας δίδεται τότε η ευκαιρία να τοποθετηθείτε επί των κατηγοριών. Δεν είστε υποχρεωμένοι να το πράξετε. Μπορείτε και να σιωπήσετε. Το δικαστήριο δεν μπορεί να καταλήξει λόγω της σιωπής σας σε αρνητικά συμπεράσματα σχετικά με την υπόθεσή σας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αποδείξεις, ήτοι εξετάζονται οι μάρτυρες, ερωτώνται οι εμπειρογνώμονες ή/και διαβάζονται έγγραφα.

Στο τέλος, ο εισαγγελέας και ο συνήγορός σας –εφόσον έχετε ορίσει κάποιον– αξιολογούν με τη σειρά τους το αποτέλεσμα της αποδεικτικής διαδικασίας και αγορεύουν υπέρ της καταδίκης ή της αθώωσής σας.

Εσείς έχετε τον τελευταίο λόγο.

Το δικαστήριο εκδίδει και αιτιολογεί την απόφασή του.

Πού διενεργείται η επ’ ακροατηρίω διαδικασία;

Η επ’ ακροατηρίω διαδικασία διενεργείται βάσει σχετικών νομοθετικών διατάξεων στον τόπο όπου η εισαγγελία στοιχειοθετεί το κατηγορητήριο. Συχνά, η επ’ ακροατηρίω διαδικασία διενεργείται ενώπιον του δικαστηρίου της περιοχής όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη.

Η απόφαση για το εάν η επ’ ακροατηρίω διαδικασία θα διεξαχθεί ενώπιον ειρηνοδικείου (Amtsgericht), πρωτοβάθμιου πρωτοδικείου (Landgericht) ή εφετείου (Oberlandesgericht) εξαρτάται από την ποινή που προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη. Εάν η αναμενόμενη ποινή είναι μόνον χρηματική ή ποινή στερητική της ελευθερίας έως δύο έτη, την υπόθεση εκδικάζει ο Ειρηνοδίκης. Εάν αναμένεται ποινή στερητική της ελευθερίας μεταξύ δύο έως τεσσάρων ετών, την υπόθεση εκδικάζουν τρεις δικαστές στο ειρηνοδικείο σε συνεργασία με έναν τακτικό δικαστή και δύο λαϊκούς δικαστές (ενόρκους). Εάν αναμένεται ποινή στερητική της ελευθερίας άνω των τεσσάρων ετών, την υπόθεση εκδικάζει το πρωτοβάθμιο πρωτοδικείο με δύο ή τρεις τακτικούς δικαστές και δύο ενόρκους. Για υποθέσεις κρατικής ασφάλειας αρμόδιο δικαστήριο είναι το εφετείο με τρεις τακτικούς δικαστές.

Η επ’ ακροατηρίω διαδικασία είναι δημόσια;

Η επ’ ακροατηρίω διαδικασία είναι δημόσια, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, παραδείγματος χάριν, για λόγους προστασίας μαρτύρων.

Μπορεί το κατηγορητήριο να αλλάξει κατά τη διάρκεια της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας;

Οι κατηγορίες του κατηγορητηρίου μπορούν, κατόπιν υπόδειξης του δικαστηρίου, να αλλάξουν ελάχιστα. Νέες κατηγορίες μπορούν να προστεθούν κατά τη διάρκεια της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας μόνο μέσω πρόσθετης κατηγορίας. Ωστόσο, η επέκταση του κατηγορητηρίου θα συζητηθεί μόνον εάν συναινείτε εσείς και το δικαστήριο.

Τι συμβαίνει όταν κατά τη διάρκεια της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας ομολογήσω την ενοχή μου για ορισμένες ή για όλες τις κατηγορίες που μου προσάπτονται;

Μια ομολογία δεν τερματίζει τη διαδικασία. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο το δικαστήριο να παραιτηθεί από την παρουσίαση ορισμένων αποδείξεων, διότι κρίνει την ομολογία σας ως ευλογοφανή, π.χ. διότι έχει τεκμηριωθεί από τις ήδη προσκομισθείσες αποδείξεις. Το δικαστήριο έχει το δικαίωμα λόγω της ομολογίας να μειώσει την ποινή. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η ομολογία σας μπορεί να αποτελεί μέρος μιας συμφωνίας. Η συμφωνία αφορά το ύψος της ποινής, όχι όμως το εάν θα κριθείτε ένοχος ή όχι.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία;

Πρέπει κατ’ αρχήν να λάβετε μέρος στην επ’ ακροατηρίω διαδικασία. Εάν δεν εμφανιστείτε στο δικαστήριο, χωρίς να έχετε απαλλαχθεί από την υποχρέωση παράστασης , η επ’ ακροατηρίω διαδικασία διακόπτεται και μπορεί να εκδοθεί σε βάρος σας ένταλμα σύλληψης. Εξαιρείται η περίπτωση επ’ ακροατηρίω διαδικασίας με αντικείμενο τη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιαδικασία για την έκδοση εντάλματος επιβολής ποινής.

Εάν δεν μιλάτε αρκετά καλά τη γλώσσα, το δικαστήριο προσλαμβάνει για εσάς διερμηνέα, ο οποίος θα μεταφράζει για εσάς όλες τις σημαντικές διαδικασίες και δηλώσεις κατά τη διάρκεια της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας.

Έχετε το δικαίωμα υπεράσπισης διά συνηγόρου. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις αυτό είναι υποχρεωτικό και αν δεν επιλέξετε εσείς δικηγόρο, σας παρέχεται Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροσυνήγορος διορισμένος από το δικαστήριο.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου έναντι το αποδεικτικών μέσων που έχουν προσκομιστεί σε βάρος μου;

Μετά τη διεξαγωγή μιας απόδειξης μπορείτε να δώσετε κάποια σχετική εξήγηση. Μπορείτε επίσης να αντικρούσετε τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση αποδείξεων που θεωρείτε παράνομες.

Μπορείτε να ζητήσετε τη διεξαγωγή περαιτέρω αποδείξεων. Μπορείτε και εσείς να διερευνήσετε αποδείξεις με τα μέσα που διαθέτετε, χωρίς όμως να ασκήσετε αρμοδιότητες της αστυνομίας. Δεν μπορείτε, για παράδειγμα, να υποκλέψετε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και να υποβάλετε τις ηχογραφήσεις εν είδει αποδείξεων.

Μπορείτε να καλέσετε μάρτυρες που θα δηλώσουν ό,τι αντιλήφθηκαν και μπορείτε να φέρετε μαζί σας τους μάρτυρες ενώπιον του δικαστηρίου. Να έχετε πάντως υπόψη ότι οι μάρτυρες υποχρεούνται να πουν την αλήθεια ενώπιον του δικαστηρίου.

Το δικαστήριο ρωτά καταρχάς τους μάρτυρες σχετικά με την ιθαγένειά τους και, στη συνέχεια, καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που θα τους απευθύνετε εσείς και ο δικηγόρος σας.

Κατά κανόνα γίνεται ανάγνωση του αποσπάσματος του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροποινικού μητρώου σας. Εάν έχετε ήδη καταδικαστεί για αξιόποινη πράξη παρόμοια με την εκδικαζόμενη, μπορεί να διαβαστεί επίσης η παλαιότερη δικαστική απόφαση. Παλαιότερες καταδίκες σε άλλα κράτη μέλη δεν είναι καταχωρημένες στο μητρώο. Εάν όμως υποπέσουν κατ’ άλλον τρόπο στην αντίληψη του δικαστηρίου, τότε μπορεί να τις λάβει υπόψη κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία.

Τι συμβαίνει στο τέλος της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας;

Η επ’ ακροατηρίω διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης ή λόγω Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαναβολής.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η επ’ ακροατηρίω διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης. Ανάλογα με το περιεχόμενο των αποδεικτικών στοιχείων, το δικαστήριο σάς καταδικάζει ή σας αθωώνει. Μεταξύ των πιθανών ποινών περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές και ποινές στερητικές της ελευθερίας. Συν τοις άλλοις, σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία εφαρμόζονται ειδικά μέτρα, όπως η παραμονή σε ψυχιατρική κλινική, σε ίδρυμα απεξάρτησης ή η ασφαλιστική κράτηση (Sicherungsverwahrung). Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και η στέρηση της άδειας οδήγησης. Στο πλαίσιο των αποκαλούμενων παρεπόμενων ποινών, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απαγόρευση οδήγησης οχημάτων.

Η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροχρηματική ποινή επιβάλλεται υπό μορφή ημερήσιου προστίμου για συγκεκριμένο αριθμό ημερών (παραδείγματος χάριν, ημερήσιο πρόστιμο 50 ημερών ύψους 15 ευρώ). Το ημερήσιο πρόστιμο ανέρχεται πάντα στο ένα τριακοστό του μηνιαίου εισοδήματος. Μια χρηματική ποινή μπορεί να εξοφληθεί και μέσω εργασίας. Εάν δεν καταβάλλετε τη χρηματική ποινή και δεν παρέχετε ισότιμη εργασία, σε έκαστο ημερήσιο πρόστιμο αντιστοιχεί μία ημέρα κράτησης. Οι χρηματικές ποινές ημερήσιου προστίμου έως 180 ημερών μπορούν να επιβληθούν με την επιφύλαξη συγκεκριμένων όρων. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνετε σχετική ειδοποίηση και υποχρεούστε να καταβάλετε την ποινή μόνο εφόσον μετά την έκδοση της απόφασης έχετε υποπέσει εκ νέου σε αδίκημα ή εκκρεμούν σε βάρος σας κατηγορίες.

Οι στερητικές της ελευθερίας ποινές έως δύο ετών μπορούν να ανασταλούν υπό όρους. Εάν δεν συμμορφωθείτε προς τους όρους, μπορεί να διαταχθεί εκτέλεση της ποινής.

Τα μέτρα και οι παρεπόμενες ποινές μπορούν να επιβληθούν συμπληρωματικά μιας ποινής.

Ποιος είναι ο ρόλος του θύματος στην επακροατηρίω διαδικασία;

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων το θύμα αποτελεί σημαντικό μάρτυρα και εκλαμβάνεται ως τέτοιος.

Το θύμα ορισμένων αξιόποινων πράξεων μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή στην επ’ ακροατηρίω διαδικασία, εάν έχει δικαίωμα παράστασης ως πολιτικής αγωγής. Υπό την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος, το θύμα μπορεί να θέσει ερωτήματα και να υποβάλει αιτήσεις διεξαγωγής αποδείξεων αφεαυτού ή –εφόσον συνοδεύεται από δικηγόρο– μέσω του δικηγόρου του. Στο τέλος της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας το θύμα ή ο δικηγόρος του έχει το δικαίωμα τελικής αγόρευσης με αίτημα σχετικό με την ποινή.

Λοιπές πληροφορίες

Η επ’ ακροατηρίω διαδικασία ρυθμίζεται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικα Ποινικής Δικονομίας και στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμο περί οργανισμού των δικαστηρίων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

5 – Τα δικαιώματά μου μετά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία

Εάν το δικαστήριο σας καταδικάσει, έχετε το δικαίωμα άσκησης ένδικου μέσου κατά της απόφασης. Δεν έχετε πρόσβαση σε ένδικα μέσα εάν έχετε αθωωθεί, ακόμη και αν δεν συμφωνείτε με την αιτιολογία. Το δικαστήριο οφείλει να σας ενημερώσει σχετικά με τα ένδικα μέσα στα οποία μπορείτε να προσφύγετε.

Για την προσβολή αποφάσεων του ειρηνοδικείου (Amtsgericht) αναγνωρίζεται η επιλογή μεταξύ δύο τύπων ένδικων μέσων: της προσφυγής και της αναίρεσης. Κατά αποφάσεων του πρωτοβάθμιου πρωτοδικείου (Landgericht) μπορείτε να ασκήσετε μόνο αναίρεση.

Μπορώ να ασκήσω ένδικα μέσα;

Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης, εσείς ή ο δικηγόρος σας μπορείτε να δηλώσετε την πρόθεσή σας να ασκήσετε ένδικο μέσο και να καταγραφεί στα πρακτικά. Μπορείτε να ασκήσετε ένδικο μέσο ακόμη και εντός μιας εβδομάδας από την έκδοση της απόφασης. Η άσκηση ένδικου μέσου υποβάλλεται είτε γραπτώς είτε καταχωρείται στα πρακτικά της γραμματείας του δικαστηρίου. Ένδικο μέσο μπορείτε να ασκήσετε ακόμη και αν έχει προηγηθεί της απόφασης συμφωνία.

Η άσκηση ένδικου μέσου μπορεί να αφορά την απόφαση αυτή καθεαυτή ή μόνο το ύψος της ποινής.

Εάν ασκήσετε προσφυγή, μπορείτε, εφόσον το θεωρείτε σκόπιμο, να την αιτιολογήσετε.

Για την αναίρεση απαιτείται αιτιολόγηση το αργότερο εντός ενός μήνα μετά τη λήψη της γραπτής αιτιολόγησης της απόφασης. Προς τούτο, πρέπει να απευθυνθείτε σε δικηγόρο διότι η αιτιολόγηση δεν μπορεί να γίνει από εσάς.

Τι συμβαίνει όταν ασκώ ένδικο μέσο;

Εάν ασκήσετε ένδικο μέσο κατά της απόφασης, η απόφαση αρχικά δεν τελεσιδικεί και δεν κηρύσσεται εκτελεστή. Αυτό σημαίνει ότι αρχικά δεν υποχρεούστε να καταβάλετε κάποια επιβληθείσα χρηματική ποινή ή να εκτίσετε ποινή κράτησης. Ωστόσο, δεν απαλλάσσεστε εάν βρίσκεστε υπό προσωρινή κράτηση. Για την άρση της προσωρινής κράτησης πρέπει το δικαστήριο να άρει το ένταλμα προσωρινής κράτησης ή να σας απαλλάξει από την προσωρινή κράτηση με περιοριστικό όρο καταβολής εγγύησης.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για την εκδίκαση του ασκούμενου ένδικου μέσου. Ωστόσο, ισχύει η γενική επιταγή επίσπευσης, ήτοι η επιταγή της ταχύτερης δυνατής διεκπεραίωσης της ποινικής διαδικασίας.

Στην περίπτωση της αναίρεσης η επ’ ακροατηρίω διαδικασία διεξάγεται εκ νέου ενώπιον πλέον του αρμόδιου πρωτοβάθμιου πρωτοδικείου. Το αναιρετικό δικαστήριο κρίνει ποια αποδεικτικά μέσα είναι σημαντικά. Αυτά μπορεί να μην διαφέρουν από εκείνα που προσκομίστηκαν στο δικαστήριο το οποίο εκδίκασε σε πρώτο βαθμό. Ενδέχεται όμως να διαφέρουν. Κι εσείς όμως από την πλευρά σας μπορείτε να υποβάλετε νέα αιτήματα διεξαγωγής αποδείξεων.

Στην αναιρετική διαδικασία δεν προσκομίζονται νέες αποδείξεις· ελέγχονται μόνον η υπό εξέταση απόφαση και η διαδικασία ως προς την ύπαρξη νομικών σφαλμάτων.

Τι συμβαίνει κατά τη συζήτηση επί του ένδικου μέσου;

Η συζήτηση της προσφυγής ενώπιον του πρωτοβάθμιου πρωτοδικείου διεξάγεται σύμφωνα με το πρότυπο της διαδικασίας ενώπιον του ειρηνοδικείου. Το δικαστήριο εκδίδει χωριστή απόφαση. Η κατάσταση διαφέρει όταν η προσφυγή περιορίζεται στο ύψος της ποινής. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο παρουσιάζει μόνον αποδείξεις που είναι σημαντικές για τον καθορισμό της ποινής, για παράδειγμα, σχετικά με τα κίνητρα και τις προσωπικές σας σχέσεις.

Για την  εκδίκαση της αναίρεσης δεν απαιτείται προηγούμενη προφορική συζήτηση.

Τι συμβαίνει όταν το ένδικο μέσο είναι επιτυχές/ανεπιτυχές;

Όταν η προσφυγή είναι επιτυχής, μετά τη λήξη της διαδικασίας προσφυγής αθωώνεστε ή καταδικάζεστε σε μικρότερη ποινή. Εάν δεν αθωωθείτε, μπορείτε να ασκήσετε αναίρεση κατά της εφετειακής απόφασης.

Όταν η αναίρεση είναι επιτυχής, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: αφενός το αναιρετικό δικαστήριο δύναται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να εκδώσει χωριστή απόφαση επί της ουσίας, π.χ. να σας αθωώσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, το αναιρετικό δικαστήριο οφείλει να ακυρώσει την απόφαση κατά της οποίας ασκήσατε αναίρεση και να παραπέμψει την υπόθεση στο κατώτερο δικαστήριο.

Μια ακυρωθείσα απόφαση δεν καταχωρείται στο ποινικό μητρώο.

Μια απόφαση τελεσιδικεί εφόσον κανείς εκ των διαδίκων –ούτε εσείς ούτε η εισαγγελία ούτε κάποιος πολιτικώς ενάγων– δεν ασκήσει ένδικο μέσο εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Κατάγομαι από άλλο κράτος μέλος. Υπάρχει το ενδεχόμενο απέλασής μου μετά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία;

Ως πολίτες της ΕΕ μπορείτε να εκδιωχθείτε και να απελαθείτε από τη Γερμανία μόνο υπό επαχθείς προϋποθέσεις. Οι σχετικές λεπτομέρειες ρυθμίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ περί ελεύθερης κυκλοφορίας. Εάν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο απέλασής σας, μπορείτε να συμβουλευθείτε κάποιον δικηγόρο.

Εάν καταδικαστώ, υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθώ ξανά ενώπιον του δικαστηρίου για την ίδια αξιόποινη πράξη;

Κατ’ αρχήν απαγορεύεται να δικαστείτε δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη. Ωστόσο, το κατά πόσον η καταδίκη αφορά πράγματι την ίδια αξιόποινη πράξη αποτελεί σύνθετο δικαστικό ζήτημα οριοθέτησης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

6 – Τροχαία αδικήματα και αδικήματα ήσσονος σημασίας

Πώς αντιμετωπίζονται τα τροχαία αδικήματα;

Τα ήσσονος σημασίας τροχαία αδικήματα, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, διώκονται από τη διοικητική αρχή. Δεν αποτελούν αξιόποινες πράξεις αλλά πταίσματα. Σε περιπτώσεις σοβαρών τροχαίων παραβάσεων, ιδίως όταν εμπλέκεται θέση σε κίνδυνο ή τραυματισμός τρίτων, πρόκειται συνήθως για αξιόποινες πράξεις.

Οι διαδικασίες προκαταρκτικής εξέτασης για ήσσονος σημασίας τροχαία αδικήματα διενεργούνται από τη διοικητική αρχή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μπορείτε να καταθέσετε γραπτώς τη δική σας άποψη των γεγονότων. Σε περίπτωση πταισματικών παραβάσεων (π.χ. παραβάσεων στάθμευσης) λαμβάνετε ειδοποίηση και καλείστε να πληρώσετε πρόστιμο ύψους έως 35 ευρώ. Με την καταβολή του προστίμου, ολοκληρώνεται η διαδικασία. Εάν δεν πληρώσετε και κριθείτε ένοχος από τη διοικητική αρχή, εκδίδεται εις βάρος σας πράξη επιβολής προστίμου με την οποία σας επιβάλλεται χρηματική ποινή. Κατά τη διαδικασία επιβολής προστίμου μπορεί να επιβληθεί και απαγόρευση οδήγησης οχημάτων. Το ύψος του χρηματικού προστίμου και η διάρκεια της απαγόρευσης οδήγησης οχημάτων καθορίζεται σε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκατάλογο πταισμάτων του ΚΟΚ.

Μπορείτε να προβάλετε ένσταση κατά της πράξης επιβολής προστίμου. Η διαδικασία παραπέμπεται μέσω της εισαγγελίας στο δικαστήριο. Εκεί διεξάγεται κατ’ αρχήν κύρια διαδικασία, όπως παρουσιάζεται στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροενημερωτικό φυλλάδιο 4. Το δικαστήριο μπορεί, ωστόσο, να εκδώσει σχετική απόφαση εφόσον δεν κρίνει αναγκαία τη διεξαγωγή επ’ ακροατηρίω διαδικασίας και εφόσον ούτε εσείς ούτε η εισαγγελία δεν προβάλετε αντιρρήσεις. Στο πλαίσιο των ως άνω διαδικασιών μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή (ελέγχου) κατά απόφασης επί της οποίας θα αποφανθεί το εφετείο. Το συγκεκριμένο ένδικο μέσο ασκείται υπό όρους, για παράδειγμα, όταν επιβάλλεται εις βάρος σας χρηματική ποινή άνω των 250 ευρώ ή όταν η υπόθεση συμβάλλει στην προαγωγή του δικαίου.

Διώκονται και οι υπήκοοι άλλων κρατών μελών για τα εν λόγω αδικήματα; Με ποιον τρόπο;

Οι υπήκοοι άλλων κρατών μελών διώκονται εξίσου για ανάλογα αδικήματα. Εάν γίνετε αντιληπτοί τη στιγμή τέλεσης της τροχαίας παράβασης, το πρόστιμο ή η παροχή εγγύησης επιβάλλονται άμεσα επί τόπου. Το ποσό της εγγύησης αφαιρείται στο τέλος της διαδικασίας από τη χρηματική ποινή που θα σας έχει επιβληθεί. Εάν δεν γίνετε αντιληπτοί τη στιγμή τέλεσης της παράβασης, μπορεί να διωχθείτε εφόσον η χώρα προέλευσής σας διαβιβάσει στη Γερμανία στοιχεία σχετικά με τον κάτοχο του οχήματος. Από το φθινόπωρο του 2010 η Γερμανία αναμένεται να συμμετέχει στο δίκτυο εκτέλεσης χρηματικών ποινών σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι στη χώρα προέλευσής σας θα μπορούν να εισπραχθούν χρηματικές ποινές που έχουν επιβληθεί στη Γερμανία.

Τα αδικήματα αυτά εμφανίζονται στο ποινικό μητρώο μου;

Τα ήσσονος σημασίας τροχαία αδικήματα δεν καταχωρούνται στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροομοσπονδιακό κεντρικό ποινικό μητρώο αλλά στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκεντρικό μητρώο τροχαίων παραβάσεων. Στο κεντρικό μητρώο τροχαίων παραβάσεων καταχωρούνται τα στοιχεία όλων των προσώπων τα οποία κατέχουν γερμανική ή αλλοδαπή άδεια οδήγησης στη Γερμανία. Καταχωρούνται τα αδικήματα από τροχαίες παραβάσεις για τα οποία επιβάλλεται χρηματική ποινή ύψους 40 ευρώ και άνω. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος καταχωρείται επίσης συγκεκριμένος αριθμός Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπόντων. Εάν σημειωθούν 18 πόντοι και άνω, αφαιρείται η γερμανική άδεια οδήγησης ενώ, σε περίπτωση αλλοδαπής άδειας, αφαιρείται το δικαίωμα οδήγησης οχήματος εντός της Γερμανίας.

Λοιπές πληροφορίες

Τα τροχαία αδικήματα και η αντίστοιχη διαδικασία ρυθμίζονται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμο περί οδικής κυκλοφορίας, στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στον νόμο περί πταισμάτων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.