Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Γερµανία

Τα παρόντα ενημερωτικά φυλλάδια περιγράφουν τι συμβαίνει όταν είστε ύποπτος αξιόποινης πράξης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Πληροφορίες σχετικά με τροχαίες παραβάσεις για τις οποίες προβλέπεται η υπό όρους επιβολή χρηματικής ποινής, είναι διαθέσιμες στο ενημερωτικό φυλλάδιο 6.

Εάν αναζητείτε πληροφορίες ως θύμα μιας αξιόποινης πράξης, αναλυτικές επεξηγήσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας θα βρείτε εδώ.

Συνοπτική περιγραφή της ποινικής διαδικασίας

Συνοπτική περιγραφή των σταδίων μιας ποινικής διαδικασίας παρατίθεται ακολούθως.

Η ποινική διαδικασία αρθρώνεται σε τρία στάδια: στην προκαταρκτική εξέταση, στην ενδιάμεση διαδικασία και στην επ’ ακροατηρίω διαδικασία (περιλαμβανομένης της διαδικασίας δευτεροβάθμιας δίκης και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης).

  • Προκαταρκτική εξέταση: οι διωκτικές αρχές (η εισαγγελία ή η αστυνομία) κινούν προκαταρκτική εξέταση εις βάρος σας, εφόσον είστε ύποπτος αξιόποινης πράξης. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να διερευνηθεί εάν η υποψία είναι βάσιμη ή όχι. Προς τούτο, μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες ανακριτικές πράξεις όπως, π.χ. αυτοψία της κατοικίας σας. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, η εισαγγελία αποφασίζει εάν η διαδικασία θα αναβληθεί ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων ή εάν θα ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος σας.
  • Ενδιάμεση διαδικασία: κατά την ενδιάμεση διαδικασία το δικαστήριο εξετάζει το περιεχόμενο της ποινικής δίωξης και αποφασίζει τη διακοπή ή τη συνέχιση της διαδικασίας. Εάν βάσει των υποβληθέντων αποδεικτικών στοιχείων το δικαστήριο κρίνει ότι είναι πιθανή η καταδίκη, κινεί την επ’ ακροατηρίω διαδικασία.
  • Επ’ ακροατηρίω διαδικασία: κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία το δικαστήριο προετοιμάζει την κύρια δίκη την οποία και διεξάγει στη συνέχεια. Η άσκηση ποινικής δίωξης γίνεται κατά τη διάρκεια προφορικής συζήτησης κατά την οποία εξετάζονται τα διαθέσιμα αποδεικτικά μέσα (μάρτυρες, έγγραφα κ.λπ.). Δίδεται και σ’ εσάς η δυνατότητα να ερμηνεύσετε το κατηγορητήριο από τη δική σας σκοπιά ή/και να τοποθετηθείτε επ’ αυτού. Εάν επιβεβαιωθούν οι κατηγορίες, καταδικάζεστε σε ποινή. Ένδικο μέσο κατά της καταδίκης μπορείτε να ασκήσετε εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Στη διαδικασία προσφυγής επαναλαμβάνεται η κύρια διαδικασία από ανώτερο δικαστήριο. Στην αναιρετική διαδικασία εξετάζεται η απόφαση ως προς την ύπαρξη νομικών σφαλμάτων.

Υπάρχουν, ωστόσο, αποκλίσεις στην παραπάνω διαδικασία. Οι σημαντικότερες είναι η διαδικασία για την έκδοση εντάλματος επιβολής ποινής, η αναβολή της διαδικασίας και η συνοπτική διαδικασία.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα επιμέρους στάδια της ποινικής διαδικασίας και τα δικαιώματά σας θα βρείτε στα ενημερωτικά φυλλάδια. Οι πληροφορίες αυτές δεν αντικαθιστούν τις νομικές συμβουλές και χρησιμεύουν μόνο για σκοπούς καθοδήγησης.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Υπογραμμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαδραματίζει κανέναν ρόλο σε ποινικές διαδικασίες στα κράτη μέλη και δεν μπορεί να σας βοηθήσει εάν επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο.

Επιλέξτε τους συνδέσμους που ακολουθούν. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

1 – Επεξηγήσεις

2 – Πρόσβαση σε νομικές συμβουλές

3 – Τα δικαιώματά μου κατά την προκαταρκτική εξέταση

  • Ανάκριση υπόπτων
  • Καταγραφή στοιχείων αναγνώρισης ταυτότητας/σωματική έρευνα
  • Αυτοψία/κατάσχεση/παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
  • Σύλληψη
  • Προσωρινή κράτηση
  • Ποινική δίωξη

4 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου

5 – Τα δικαιώματά μου μετά την επ' ακροατηρίω διαδικασία

6 – Τροχαία αδικήματα και αδικήματα ήσσονος σημασίας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (αγγλική έκδοση)

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.