Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Προπαρασκευαστική διαδικασία

Ποιος με ειδοποιεί να παραστώ στο δικαστήριο και με ποιον τρόπο;

Ο Εισαγγελέας συντάσσει το κατηγορητήριο, ορίζει την ημερομηνία της δίκης και καλεί τον κατηγορούμενο, τον εγκαλούντα και τους μάρτυρες 15 τουλάχιστον ημέρες πριν τη δίκη, ή 30 ημέρες αν ζουν σε άλλη χώρα της Ευρώπης.

Η διαδικασία κατά τη συζήτηση

Ποιο δικαστήριο θα εκδικάσει την υπόθεση;

Τα κυριότερα ποινικά δικαστήρια είναι το πταισματοδικείο για τα πταίσματα, το πλημμελειοδικείο για τα πλημμελήματα και το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ή το μικτό ορκωτό κακουργιοδικείο για τα κακουργήματα. Αρμόδιο είναι κατ' αρχήν το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου διαπράχθηκε το αδίκημα.

Η δίκη θα είναι δημόσια;

Ναι, εκτός αν η δημοσιότητα ενδέχεται να είναι επιβλαβής για τα χρηστά ήθη ή συντρέχουν λόγοι να προστατευθεί ο ιδιωτικός βίος των διαδίκων.

Ποιος κρίνει την υπόθεση;

Η απόφαση λαμβάνεται από δικαστές, στα κατώτερα δικαστήρια, και από δικαστές μαζί με ενόρκους στα μικτά ορκωτά κακουργιοδικεία.

Μπορεί να μεταβληθεί η κατηγορία κατά τη διάρκεια της δίκης;

Είναι δυνατόν να μεταβληθεί η κατηγορία σε άλλη παρόμοια. Το δικαστήριο είναι το μόνο αρμόδιο να κρίνει ποιος είναι ο κατάλληλος νομικός χαρακτηρισμός των πραγματικών περιστατικών που αποτελούν το αντικείμενο της υπόθεσης ή πώς αυτά μπορούν να διευκρινιστούν ακριβέστερα.

Τι θα συμβεί αν παραδεχθώ την ενοχή μου για ορισμένες ή για όλες τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης;

Αν παραδεχθείτε την ενοχή σας για συγκεκριμένες κατηγορίες, το δικαστήριο θα σας καταδικάσει για τις πράξεις που ομολογείτε. Ενδέχεται να τύχετε επιεικέστερης μεταχείρισης κατά το στάδιο επιβολής της ποινής.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης;

Πρέπει να παρίσταμαι στη δίκη;

Δεν είναι υποχρεωτικό να παρίστασθε. Μπορείτε να εκπροσωπηθείτε από το συνήγορό σας, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει την παρουσία σας απαραίτητη.

Αν ζω σε άλλο κράτος μέλος, μπορώ να συμμετάσχω μέσω τηλεδιάσκεψης;

Όχι, γιατί ο νόμος δεν προβλέπει ακόμα αυτόν τον τρόπο συμμετοχής.

Θα είμαι παρών σε ολόκληρη τη διάρκεια της δίκης;

Δεν είναι απαραίτητο. Μπορείτε να εμφανιστείτε και στη συνέχεια να αποχωρήσετε και να συνεχίσετε να εκπροσωπείσθε από το συνήγορό σας.

Θα διαθέτω διερμηνέα, αν δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει;

Αν δεν κατανοείτε τη γλώσσα του δικαστηρίου, το δικαστήριο υποχρεούται να διορίσει διερμηνέα.

Είναι απαραίτητο να διαθέτω δικηγόρο; Θα μου οριστεί δικηγόρος; Μπορώ να αλλάξω το δικηγόρο μου;

Υποχρεούστε να διαθέτετε συνήγορο μόνο στις περιπτώσεις κακουργημάτων και ενώπιον του Αρείου Πάγου. Αν δεν είστε σε θέση να ορίσετε συνήγορο, υποχρεούται να σας διορίσει το δικαστήριο. Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε συνήγορο, εκτός αν έχει διοριστεί από το ίδιο το δικαστήριο, στα ανώτερα δικαστήρια (αυτεπαγγέλτως).

Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο; Θα χρειαστεί να μιλήσω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Μπορείτε, αλλά δεν είστε υποχρεωμένος να το κάνετε. Έχετε το δικαίωμα να παραμείνετε σιωπηλός.

Ποιες θα είναι οι συνέπειες, αν δεν πω την αλήθεια στη δίκη;

Έχετε το δικαίωμα να μην πείτε την αλήθεια. Το να δηλώσει ανακρίβειες ο κατηγορούμενος δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε σχέση με τα ενοχοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία;

Μπορώ να αμφισβητήσω τα ενοχοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία;

Μπορείτε και έχετε το δικαίωμα να το κάνετε κατά την απολογία σας ή καταθέτοντας ο ίδιος, προσκομίζοντας ανταποδείξεις ή ζητώντας να εξεταστούν δικοί σας μάρτυρες.

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία μπορώ να προσκομίσω στο δικαστήριο για την υπεράσπισή μου;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έγγραφα, μάρτυρες και πραγματογνώμονες.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορώ να προσκομίσω αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία;

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Μπορείτε να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο χωρίς να χρειάζεται να το γνωστοποιήσετε σε κάποιον.

Μπορώ να προσλάβω ιδιωτικό αστυνομικό για να αναζητήσει αποδεικτικά στοιχεία για λογαριασμό μου; Γίνονται δεκτά τέτοιου είδους αποδεικτικά στοιχεία;

Ναι. Τα αποδεικτικά στοιχεία γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αποκτηθεί νόμιμα.

Μπορώ να καλέσω μάρτυρες υπεράσπισης;

Μπορείτε να καλέσετε όσους μάρτυρες επιθυμείτε. Το δικαστήριο υποχρεούται να επιτρέψει κατ' ανώτατο όριο την εξέταση τόσων μαρτύρων υπεράσπισης όσοι και οι μάρτυρες κατηγορίας.

Μπορώ εγώ ή ο συνήγορός μου να υποβάλουμε ερωτήσεις στους υπόλοιπους μάρτυρες της υπόθεσης; Μπορώ εγώ ή ο συνήγορός μου να αμφισβητήσουμε τα λεγόμενά τους;

Μπορείτε και οι δύο να υποβάλετε ερωτήσεις και να αμφισβητήσετε τα λεγόμενά τους.

Θα ληφθούν υπόψη πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μητρώο μου;

Οι καταδίκες που υπερβαίνουν συνολικά τους 6 μήνες φυλάκισης συνεκτιμώνται, αν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, όταν το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με το ύψος της ποινής.

Θα ληφθούν υπόψη προηγούμενες καταδίκες σε άλλο κράτος μέλος;

Μόνον αν έχουν καταχωρηθεί στο ποινικό μητρώο σας.

Τι γίνεται στο τέλος της δίκης;

Ποια έκβαση μπορεί να έχει η δίκη;

Αθώωση του κατηγορουμένου, αν το δικαστήριο δεν πεισθεί ή διατηρεί αμφιβολίες για το αν διέπραξε το έγκλημα ή για άλλους νομικούς λόγους, καθώς και όταν υπάρχουν λόγοι που αίρουν το αξιόποινο (π.χ. στην περίπτωση έμπρακτης μετάνοιας).

Καταδίκη του κατηγορουμένου και επιβολή ποινής, αν το δικαστήριο πειστεί ότι ο κατηγορούμενος διέπραξε έγκλημα.

Παύση της ποινικής δίωξης, αν ο κατηγορούμενος πεθάνει, το θύμα αποσύρει την έγκληση, το έγκλημα έχει παραγραφεί ή η πράξη αμνηστευθεί.

Κήρυξη της ποινικής δίωξης απαράδεκτης στις περιπτώσεις που υπάρχει δεδικασμένο, ή όταν δεν υπάρχει η έγκληση, αίτηση ή άδεια που απαιτείται για τη δίωξη.

Επισκόπηση των πιθανών ποινών

Κύριες ποινές: Κάθειρξη (ισόβια ή πρόσκαιρη διάρκειας 5-20 ετών), φυλάκιση (10 ημέρες - 5 έτη), κράτηση (1 ημέρα -1 μήνας), χρηματική ποινή (150-15.000 ευρώ), πρόστιμο (29 - 590 ευρώ), περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων ή περιορισμός σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Παρεπόμενες ποινές: αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος, δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης.

Μέτρα ασφαλείας: φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών, εισαγωγή αλκοολικών και τοξικομανών σε θεραπευτικό κατάστημα, παραπομπή σε κατάστημα εργασίας, απαγόρευση διαμονής σε συγκεκριμένη περιοχή, απέλαση αλλοδαπού και δήμευση προϊόντων εγκλήματος.

Ποιος είναι ο ρόλος του θύματος κατά τη διάρκεια της δίκης;

Το θύμα συμμετέχει είτε ως διάδικος είτε ως μάρτυρας. Ως διάδικος (ή πολιτικώς ενάγων που προσκομίζει ανταποδείξεις) συμμετέχει ζητώντας αποκατάσταση υπό μορφή χρηματικής αποζημίωσης για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, ενώ ως μάρτυρας συμμετέχει υποστηρίζοντας τις θέσεις της κατηγορούσας αρχής.

Το θύμα πρέπει να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.