Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Πώς αντιμετωπίζονται οι ήσσονος σημασίας τροχαίες παραβάσεις;

Οι τροχαίες παραβάσεις, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η οδήγηση μετά από κατανάλωση οινοπνεύματος, η μη χρησιμοποίηση της ζώνης ασφαλείας, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή πινακίδας STOP, η παράβαση των κανόνων στάσης και στάθμευσης, η χρησιμοποίηση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση κ.λπ., τιμωρούνται στις περισσότερες περιπτώσεις με διοικητική ποινή. Συνήθως αντιμετωπίζονται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

Ποια διαδικασία ακολουθείται;

Θα σας δοθεί κλήση, η οποία θα επιβεβαιώνει την παράβαση που έχετε διαπράξει. Στην κλήση θα αναγράφεται το διοικητικό μέτρο ή/και η χρηματική ποινή που σας επιβάλλεται. Στη συνέχεια, θα πρέπει να εμφανιστείτε στην αρμόδια αστυνομική αρχή.

Ποιες είναι οι προβλεπόμενες ποινές;

Όσοι διαπράττουν τροχαίες παραβάσεις τιμωρούνται συνήθως με διοικητικά πρόστιμα (τα οποία κυμαίνονται από 40 έως 2.000 ευρώ), καθώς και με επιβολή άλλων διοικητικών μέτρων, π.χ. αφαίρεση της άδειας οδήγησης ή άλλων στοιχείων, όπως η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος, για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Διώκονται οι υπήκοοι άλλων κρατών μελών για παραβάσεις αυτού του είδους;

Ναι, αν η παράβαση διαπράχθηκε στην Ελλάδα.

Μπορώ να προβάλω αντιρρήσεις;

Μπορείτε να προβάλετε τις αντιρρήσεις σας κατά της διοικητικής ποινής εντός τριών ημερών στην αρχή στην οποία ανήκει το όργανο που επέβαλε την ποινή. Αν οι αντιρρήσεις σας απορριφθούν, υποχρεούσθε να καταβάλετε το αντίστοιχο ποσό στον αρμόδιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επίσης, αν σας επιβληθεί διοικητικό μέτρο, μπορείτε να εμφανιστείτε στην αρμόδια αστυνομική αρχή και να προβάλετε τις αντιρρήσεις σας.

Θα καταχωρηθούν αυτές οι παραβάσεις στο ποινικό μητρώο μου;

Δεν θα καταχωρηθούν στο ποινικό μητρώο σας, επειδή αντιμετωπίζονται σε διοικητικό επίπεδο και επιβάλλεται μόνο διοικητική ποινή.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.