Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά της απόφασης ή/και της ποινής;

Μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης. Το δικαίωμα έφεσης εξαρτάται από το είδος και τη βαρύτητα της ποινής, καθώς και από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.

Για παράδειγμα:

  • έχετε δικαίωμα να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης του μονομελούς πλημμελειοδικείου, αν με αυτήν καταδικαστήκατε σε φυλάκιση άνω των 60 ημερών ή σε χρηματική ποινή άνω των 1.000 ευρώ·
  • έχετε δικαίωμα να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης του τριμελούς πλημμελειοδικείου και του εφετείου για πλημμελήματα, αν με αυτήν καταδικαστήκατε σε φυλάκιση άνω των 4 μηνών ή σε χρηματική ποινή άνω των 1.500 ευρώ·
  • έχετε δικαίωμα να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης του μικτού ορκωτού δικαστηρίου και του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, αν καταδικαστήκατε σε ποινή στερητική της ελευθερίας διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών για κακούργημα ή τουλάχιστον 1 έτους για πλημμέλημα).

Μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά αθωωτικής απόφασης μόνον αν αθωωθήκατε για έμπρακτη μετάνοια ή με αιτιολογία που, χωρίς να είναι αναγκαίο, θίγει την υπόληψή σας.

Πώς ασκείται η έφεση;

Για να ασκήσετε έφεση πρέπει να συντάξετε σχετικό δικόγραφο, το οποίο υποβάλλεται στη γραμματεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση και περιέχει τους λόγους έφεσης, τη διεύθυνση κατοικίας σας και το όνομα του δικηγόρου σας.

Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης είναι 10 ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης του δικαστηρίου ή από την επίδοσή της, αν δεν ήσασταν παρών στη δίκη. Εντούτοις, αν ζείτε στο εξωτερικό και δικασθήκατε ερήμην ή η διαμονή σας είναι άγνωστη, η προθεσμία παρατείνεται σε 30 ημέρες από την επίδοση των εγγράφων.

Ποιοι είναι οι λόγοι έφεσης;

Η έφεση μπορεί να βασίζεται είτε στα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης είτε στον τρόπο ερμηνείας του νόμου.

Τι θα συμβεί αν ασκήσω έφεση;

Η υπόθεση θα επανεκδικαστεί από δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Τι θα συμβεί αν κρατούμαι όταν ασκήσω την έφεση;

Η έφεση θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, θα οριστεί δικάσιμος και θα κληθείτε να εμφανιστείτε στο δικαστήριο. Μπορείτε να ζητήσετε να ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης κάτω από ορισμένες νομικές προϋποθέσεις.

Πόσος χρόνος απαιτείται για να εκδικαστεί η έφεση;

Συνήθως 1-3 έτη, ανάλογα με το αδίκημα, την τοποθεσία του δικαστηρίου και το αν ο κατηγορούμενος κρατείται ή όχι.

Μπορώ να προσκομίσω νέα αποδεικτικά στοιχεία για την έφεση;

Μπορείτε να προσκομίσετε νέα αποδεικτικά στοιχεία στο Εφετείο. Η διαδικασία είναι η ίδια όπως και στην αρχική δίκη. Οι δικαστές που εκδίκασαν την υπόθεση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν μπορούν να την εκδικάσουν και στο δευτεροβάθμιο. Θα εξεταστεί αν η έφεση ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα.

Τι συμβαίνει κατά τη συζήτηση της έφεσης;

Αν δεν εμφανιστείτε, αυτοπροσώπως ή δια του συνηγόρου σας, η έφεσή σας θα απορριφθεί και θα επικυρωθεί η απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου. Αν εμφανιστείτε, αυτοπροσώπως ή δια του συνηγόρου σας, η υπόθεση επανεκδικάζεται και μπορείτε να προσκομίσετε νέα αποδεικτικά στοιχεία.

Τι μπορεί να αποφασίσει το δικαστήριο;

Το Εφετείο δεν μπορεί να επιβάλει ποινή αυστηρότερη από αυτή που επέβαλε το κατώτερο δικαστήριο. Μπορεί όμως να σας αθωώσει, να μειώσει την ποινή ή να επιβάλει την ίδια ποινή με το κατώτερο δικαστήριο.

Τι συμβαίνει αν η έφεση γίνει δεκτή/απορριφθεί;

Αν οι λόγοι έφεσης γίνουν δεκτοί, το Εφετείο μπορεί να σας αθωώσει ή να μειώσει την ποινή σας. Διαφορετικά, η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου συνεχίζει να ισχύει.

Υπάρχει δυνατότητα άσκησης άλλου ενδίκου μέσου σε άλλο ή σε ανώτερο δικαστήριο;

Όχι. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι η αναίρεση της απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, αν υπάρχουν νομικές παρατυπίες.

Αν η αρχική απόφαση αποδειχθεί λανθασμένη, δικαιούμαι αποζημίωση;

Δεν προβλέπεται επιδίκαση αποζημίωσης για λανθασμένη καταδίκη από πρωτοβάθμιο δικαστήριο, εκτός αν έχετε κρατηθεί με καταδικαστική απόφαση η οποία στη συνέχεια εξαφανίστηκε συνεπεία ενδίκου μέσου.

Αν η έφεσή μου γίνει δεκτή, θα καταχωρηθεί η καταδίκη;

Καταχωρείται μόνον η απόφαση του Εφετείου. Η προηγούμενη απόφαση διαγράφεται.

Πότε καθίσταται οριστική η καταδίκη;

Η καταδίκη καθίσταται αμετάκλητη αν δεν ασκηθεί αναίρεση για νομικούς λόγους κατά της απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, ή αν το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο (ο Άρειος Πάγος) απορρίψει την ασκηθείσα αναίρεση.

Προέρχομαι από άλλο κράτος μέλος. Υπάρχει περίπτωση να επαναπροωθηθώ σε αυτό μετά τη δίκη;

Υπάρχει περίπτωση να επαναπροωθηθείτε στη χώρα σας, αν το δικαστήριο διατάξει την απέλασή σας. Για να απελαθείτε, πρέπει να έχετε καταδικαστεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών ή να σας επιβληθεί η απέλαση ως παρεπόμενη ποινή ή να έχουν διαταχθεί μέτρα ασφαλείας. Ειδικότερα σε περίπτωση καταδίκης για κακουργήματα σχετικά με ναρκωτικά, η απέλαση είναι υποχρεωτική και ισόβια.

Πραγματοποιείται η επαναπροώθηση αμέσως;

Όχι. Πρέπει πρώτα να εκτίσετε την ποινή σας. Κατ' εξαίρεση, αν έχετε καταδικαστεί σε φυλάκιση μέχρι 5 έτη και έχει διαταχθεί η απέλασή σας, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει την ποινή σας ούτως ώστε να απελαθείτε αμέσως.

Η απέλαση πρέπει να διατάσσεται με τη δικαστική απόφαση με την οποία επιβάλλεται στερητική της ελευθερίας ποινή χωρίς αναστολή και η ποινή έχει εκτιθεί.

Μπορείτε να ασκήσετε έφεση αν η απέλαση διατάχθηκε από πρωτοβάθμιο δικαστήριο και καταδικαστήκατε σε ποινή για την οποία επιτρέπεται έφεση. Η έφεση ασκείται στη γραμματεία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Μπορώ να δικαστώ για δεύτερη φορά σε άλλο κράτος μέλος για το ίδιο αδίκημα;

Εξαρτάται από τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους.

Θα προστεθούν οι πληροφορίες για τις εις βάρος μου κατηγορίες ή/και καταδίκες στο ποινικό μου μητρώο;

Στο ποινικό σας μητρώο καταχωρίζονται μόνον οι αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. Οι σχετικές πληροφορίες καταχωρούνται επίσημα στην υπηρεσία ποινικού μητρώου.

Το ποινικό μητρώο σας καταστρέφεται:

  • όταν πεθάνετε ή συμπληρώσετε το 80ό έτος ηλικίας·
  • αν σας χορηγήθηκε αναστολή εκτέλεσης της ποινής, καταστρέφεται μετά την πάροδο 5 ετών από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής, εφόσον η αναστολή δεν έχει αρθεί ή ανακληθεί·
  • μετά την πάροδο 10 ετών από την έκτιση ποινής φυλάκισης μέχρις 1 μήνα για αδίκημα εκ δόλου ή 2 μήνες για αδίκημα εξ αμελείας, εφόσον δεν καταδικαστήκατε στο μεταξύ για άλλα αδικήματα.

Δεν απαιτείται η συναίνεσή σας για την τήρηση αυτών των πληροφοριών.

Τυχόν αμφισβητήσεις επιλύονται με διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Κατά της διάταξης μπορείτε να προσφύγετε στο συμβούλιο πλημμελειοδικών μέσα σε ένα μήνα από την επίδοσή της.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.