Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Ποιος ο σκοπός της ποινικής έρευνας;

Σκοπός της ποινικής έρευνας είναι ο έλεγχος του βάσιμου της καταγγελίας κάποιου πολίτη για ποινικό αδίκημα ή των υπονοιών της ίδιας της Gardaí για παραβίαση του ποινικού δικαίου, και ο εντοπισμός τού ή των παραβατών. Η διαδικασία ξεκινά συνήθως με την υποβολή καταγγελίας για κάποιο συμβάν από πολίτη. Η Gardaí ανταποκρίνεται στην καταγγελία ξεκινώντας έρευνα με σκοπό να διαπιστώσει εάν όντως στοιχειοθετείται παράβαση του ποινικού δικαίου και, εάν ναι, προβαίνει σε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Ποιος εκπονεί την ποινική έρευνα;

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, αρμόδια για τη διερεύνηση των αξιόποινων πράξεων είναι η ιρλανδική αστυνομία, γνωστή ως An Garda Síochána. Η Gardaí είναι δυνατόν να λάβει νομική καθοδήγηση σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο διεξαγωγής της έρευνάς της από το Γραφείο των Επικεφαλής Εισαγγελέων Δημόσιας Δίωξης (το γραφείο του Διευθυντή της Εισαγγελίας), ήτοι τη νομική υπηρεσία που ασκεί συνήθως τις διώξεις εξ ονόματος του ιρλανδικού κράτους.

Ποια είναι τα στάδια της ποινικής έρευνας;

Το πρώτο στάδιο της ποινικής έρευνας είναι η υποβολή καταγγελίας από πολίτη ή ο εντοπισμός πιθανής αξιόποινης πράξης από κάποιον Garda (μέλος της ιρλανδικής αστυνομίας). Η Gardaí ελέγχει κατά πόσον το δηλωθέν συμβάν συνιστά πράγματι ποινικό αδίκημα και, εάν ναι, προβαίνει στη διερεύνησή του.

Στο στάδιο αυτό, η Gardaí αποφασίζει εάν το εικαζόμενο αδίκημα θεωρείται «σοβαρό» ή όχι. Ως «σοβαρό» νοείται το αδίκημα που μπορεί θεωρητικά να επισύρει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών. Εάν το αδίκημα εμπίπτει στην προαναφερθείσα κατηγορία, η Gardaí προβαίνει στη διερεύνησή του κάνοντας χρήση της εξουσίας που διαθέτει να σας συλλάβει, να σας θέσει υπό κράτηση σε κάποιο αστυνομικό τμήμα και να σας ανακρίνει κατά τη διάρκεια της κράτησής σας. Τα δικαιώματα σύλληψης, κράτησης και ανάκρισης αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια του παρόντος δελτίου.

Εάν το αδίκημα δεν είναι σοβαρό, τότε η Gardaí έχει πιο περιορισμένες εξουσίες. Έχει μεν, κατά κανόνα, την εξουσία να διερευνήσει την εικαζόμενη αξιόποινη πράξη, αλλά δεν διαθέτει την εξουσία να σας συλλάβει και να σας θέσει υπό κράτηση με σκοπό την ανάκριση. Μπορεί μόνο να σας συλλάβει με σκοπό να σας απαγγείλει κατηγορίες για το εικαζόμενο αδίκημα. Σε περίπτωση που δεν σας συλλάβει για μη σοβαρό αδίκημα, σας καλεί συνήθως να εμφανιστείτε στο δικαστήριο προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της δίκης.

Το τρίτο στάδιο της ποινικής έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών που θα χρησιμεύσουν ενδεχομένως ως αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση παραπομπής της υπόθεσης στο δικαστήριο. Η εν λόγω διαδικασία συλλογής πληροφοριών μπορεί να λάβει διάφορες μορφές και τα δικαιώματα της Gardaí, όσον αφορά τη συλλογή των πληροφοριών αυτών, εξαρτώνται από τη φύση της εικαζόμενης αξιόποινης πράξης. Το δικαίωμα της αστυνομίας να σας συλλάβει και να σας ανακρίνει εμπεριέχει επίσης περιορισμένες εξουσίες όσον αφορά τη συλλογή εγκληματολογικών στοιχείων και κάθε άλλου πιθανού αποδεικτικού στοιχείου από εσάς τον ίδιο. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο παρόν δελτίο.

Η Gardaí αποφασίζει, είτε μόνη της είτε με την καθοδήγηση του Γραφείου του Διευθυντή της Εισαγγελίας (DPP), εάν θα σας απαγγείλει κατηγορίες καθώς και το είδος των κατηγοριών που θα σας απαγγείλει. Η Gardaí είναι αυτή που λαμβάνει συνήθως την απόφαση να ασκήσει δίωξη κατά σοβαρών και μη σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Εάν η αξιόποινη πράξη είναι ασυνήθιστα ή καταφανώς σοβαρή ή εάν απαιτείται η συνδρομή του DPP για την άσκηση δίωξης, τότε, κατά κανόνα, η Gardaí ζητά την καθοδήγηση του DPP.

Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας

Κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων της ποινικής έρευνας.

Τα δικαιώματά μου κατά τη σύλληψη (1)

Εάν το αδίκημα είναι «σοβαρό», τότε η Gardaí έχει την εξουσία να σας συλλάβει και να σας θέσει υπό κράτηση με σκοπό την ανάκριση. Αυτό σημαίνει ότι τίθεστε υπό αστυνομική κράτηση και ότι δεν έχετε το δικαίωμα να φύγετε για όσο διάστημα διαρκεί η νόμιμη κράτησή σας.

Χρειάζεται ένταλμα η Gardaí για να με συλλάβει;

Όχι. Η Gardaí δεν χρειάζεται απαραιτήτως ένταλμα για να σας συλλάβει εφόσον έχει υπόνοιες ότι έχετε διαπράξει το υπό διερεύνηση αδίκημα.

Πού μπορεί να με συλλάβει η Gardaí;

Η Gardaí μπορεί να σας συλλάβει στο σπίτι σας ή σε δημόσιο χώρο. Η μόνη προϋπόθεση που χρειάζεται η Gardaí για να μπορέσει να σας συλλάβει είναι να έχει βάσιμες υποψίες ότι έχετε διαπράξει αδίκημα.

Οφείλει να μου γνωστοποιήσει η Gardaí τον λόγο της σύλληψής μου;

Ναι. Η Gardaí οφείλει να σας γνωστοποιήσει τον λόγο για τον οποίο σας συλλαμβάνει.

Μπορεί να χρησιμοποιήσει βία η Gardaí κατά τη σύλληψή μου;

Ναι. Μπορεί να χρησιμοποιήσει βία για να σας συλλάβει χωρίς, όμως, να υπερβεί το εύλογο μέτρο.

Μετά τη σύλληψη

Αφού συλληφθείτε, προσάγεστε σε αστυνομικό τμήμα για ανάκριση ή απαγγελία κατηγοριών. Κατά την παραμονή σας στο αστυνομικό τμήμα, τα δικαιώματά σας προστατεύονται από τον νόμο. Ο επικεφαλής αξιωματικός του αστυνομικού τμήματος είναι υπεύθυνος για την προστασία των δικαιωμάτων σας. Το χρονικό διάστημα κράτησής σας στο αστυνομικό τμήμα εξαρτάται από τη νομικά κατοχυρωμένη εξουσία δυνάμει της οποίας σας έθεσε υπό κράτηση η Gardaí. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας συμβουλευθείτε το Συμβούλιο Ατομικών Ελευθεριών της Ιρλανδίας (ICCL).

Ανάκριση και διερεύνηση της υπόθεσης από την αστυνομία (2)

Θα λάβω ενημέρωση για τα δικαιώματά μου;

Ναι. Εφόσον έχετε τεθεί υπό κράτηση δυνάμει κάποιας από τις προαναφερθείσες νομικά κατοχυρωμένες εξουσίες, θα λάβετε ενημέρωση για τα δικαιώματα που έχετε όσο τελείτε υπό κράτηση. Η ενημέρωση αυτή παρέχεται γραπτώς και, σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνετε την αγγλική γλώσσα, πρέπει να μεταφραστεί στη γλώσσα σας.

Μπορώ να ειδοποιήσω την πρεσβεία μου;

Ναι. Εάν δεν είστε ιρλανδός υπήκοος, μπορείτε να ειδοποιήσετε την πρεσβεία ή το προξενείο σας για τη σύλληψή σας.

Είμαι υπήκοος άλλης χώρας. Πρέπει να παραμείνω στην Ιρλανδία κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας;

Όχι απαραιτήτως. Εφόσον δεν σας απαγγέλθηκαν κατηγορίες μετά το πέρας της περιόδου κράτησής σας, τότε είστε ελεύθερος να φύγετε και να ταξιδέψετε. Εάν το ιρλανδικό κράτος επιθυμεί να σας απαγγείλει κατηγορίες σε μεταγενέστερο στάδιο, μπορείτε να επιστρέψετε οικειοθελώς για τον σκοπό αυτόν ή μπορείτε να ζητήσετε την έκδοσή σας στη χώρα καταγωγής σας. Σε περίπτωση που σας απαγγέλθηκαν κατηγορίες μετά το πέρας της περιόδου κράτησής σας, οφείλετε να εμφανιστείτε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Ο δικαστής θα αποφασίσει εάν θα καταβάλετε εγγύηση ή όχι.

Θα μου επιτραπεί να μιλήσω με solicitor (νομικό σύμβουλο);

Ναι. Έχετε το δικαίωμα να μιλήσετε κατ’ ιδίαν με solicitor. Εάν δεν γνωρίζετε κάποιον, τότε ο επικεφαλής αξιωματικός θα σας βοηθήσει να βρείτε έναν, από τον ειδικό κατάλογο που υπάρχει στο αστυνομικό τμήμα για τον συγκεκριμένο σκοπό. (Βλ. επίσης Δελτίο 2)

Πότε μπορώ να μιλήσω με solicitor;

Εάν επιθυμείτε να μιλήσετε με solicitor, δεν πρέπει να απαντήσετε σε καμία ερώτηση μέχρι να φτάσει ο solicitor στο αστυνομικό τμήμα. Η αστυνομία οφείλει να τον οδηγήσει αμέσως σε εσάς.

Μπορεί να παρίσταται ο solicitor κατά τη διάρκεια της ανάκρισής μου;

Όχι. Έχετε, πάντως, το δικαίωμα να ζητήσετε περαιτέρω νομικές συμβουλές κατά τη διάρκεια της ανάκρισής σας σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα για το οποίο δεν είστε σίγουρος.

Τι ισχύει σε περίπτωση που δεν είμαι σε θέση να πληρώσω τον solicitor;

Εάν δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα, τότε δικαιούστε ενδεχομένως να υπαχθείτε στο ιρλανδικό σύστημα δωρεάν νομικής συνδρομής (βλ. Δελτίο 1) το οποίο θα καλύψει τις συμβουλές που θα σας δώσει ο solicitor. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, κρίνεται απολύτως σκόπιμο να ζητήσετε νομικές συμβουλές. Το θέμα της οικονομικής σας δυνατότητας μπορείτε να το συζητήσετε με τον solicitor που έχει αναλάβει την υπόθεσή σας σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας.

Ποια η μέγιστη χρονική διάρκεια της ανάκρισης κατά τη διάρκεια της κράτησης; Με ποιον τρόπο διεξάγεται η ανάκριση;

Η ανάκριση μπορεί να διαρκέσει έως τέσσερις ώρες κάθε φορά. Η διεξαγωγή της πρέπει να γίνεται με δίκαιο τρόπο. Πρέπει να καταγράφεται σε βιντεοκάμερα, εκτός κι αν αυτό δεν είναι εφικτό. Δικαιούστε αντίγραφο της βιντεοσκόπησης μόνο σε περίπτωση που σας ασκηθεί δίωξη. Το δικαστήριο διατάσσει την παράδοση του αντιγράφου στον νομικό σας σύμβουλο. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, πρέπει να παρίστανται στην αίθουσα μόνο δύο αστυνομικοί κάθε φορά.

Οφείλω να απαντήσω στις ερωτήσεις;

Όχι. Μπορείτε να παραμείνετε σιωπηλός καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης. Πρέπει, πάντως, να έχετε υπόψη σας ότι εάν επιλέξετε τη σιωπή, αυτό μπορεί, υπό ορισμένες περιστάσεις, να χρησιμοποιηθεί ως επιβαρυντικό αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση που παραπεμφθείτε τελικά στο δικαστήριο. Εάν αρνηθείτε να απαντήσετε σε ορισμένες ερωτήσεις, τότε η άρνησή σας αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βάρος σας –μαζί με άλλα αποδεικτικά στοιχεία– ως ένδειξη της ενοχής σας.

Οφείλω να δώσω τις πληροφορίες που ενδεχομένως μου ζητηθούν;

Είστε υποχρεωμένος να δώσετε τα στοιχεία σας ώστε να μπορέσει η Gardaí να εξακριβώσει την ταυτότητά σας. Καλό είναι να ζητήσετε νομικές συμβουλές προτού αποφασίσετε να δώσετε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Εάν έχετε τεθεί υπό κράτηση με σκοπό την ανάκριση, τότε είστε ύποπτος για σοβαρό ποινικό αδίκημα. Στην περίπτωση αυτή, οποιαδήποτε πληροφορία δώσετε μπορεί να αποτελέσει επιβαρυντικό αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση που παραπεμφθείτε μελλοντικά στο δικαστήριο.

Τι γίνεται σε περίπτωση που πω κάτι επιβαρυντικό για την υπόθεσή μου;

Έχετε δικαίωμα να μην καταθέσετε στοιχεία σε βάρος σας. Εάν οι απαντήσεις σας είναι επιβαρυντικές για την υπόθεσή σας, τότε οι νομικοί σας σύμβουλοι θα σας ενημερώσουν για τις συνέπειες, οι οποίες συνοψίζονται κατά κανόνα στο εξής: οτιδήποτε πείτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας.

Οφείλω να δώσω τα δακτυλικά μου αποτυπώματα και να δεχτώ να με φωτογραφίσουν;

Ναι. Η αστυνομία δύναται να σας υποχρεώσει να δώσετε τα δακτυλικά σας αποτυπώματα και να σας φωτογραφίσει εφόσον είστε υπό κράτηση δυνάμει νομικά κατοχυρωμένης εξουσίας. Η αντίσταση κατά τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων ή φωτογραφιών συνιστά ποινικό αδίκημα.

Μπορεί η Gardaí να κρατήσει τα δακτυλικά μου αποτυπώματα για πάντα;

Ναι. Ωστόσο, ο νομικός σας σύμβουλος ή εσείς ο ίδιος μπορείτε να στείλετε επιστολή στην Gardaí ζητώντας την καταστροφή των δακτυλικών σας αποτυπωμάτων σε περίπτωση που δεν θα ασκηθεί δίωξη εναντίον σας ή εφόσον αθωωθήκατε από το δικαστήριο.

Οφείλω να δώσω δείγμα DNA ή δείγματα από άλλα σωματικά υγρά;

Εάν έχετε τεθεί υπό κράτηση δυνάμει νομικά κατοχυρωμένης εξουσίας, τότε η Gardaí χρειάζεται άδεια από ανώτερο αξιωματικό για να μπορέσει να σας υποβάλει σε λήψη δειγμάτων σωματικών υγρών (π.χ. DNA, σάλιο, αποκόμματα νυχιών, τυχόν υπολείμματα κάτω από τα νύχια ή δείγμα στοματικού βλεννογόνου). Δεν δύνανται, πάντως, να πάρουν χωρίς άδεια αποτύπωμα της πατούσας σας ούτε δείγμα από την περιοχή των γεννητικών σας οργάνων ή από άλλες σωματικές οπές, εκτός κι αν δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Μπορούν να πραγματοποιήσουν έρευνες στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο ή σε άλλο περιουσιακό μου στοιχείο;

Ναι. Το Σύνταγμα της Ιρλανδίας και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεσπίζουν τον σεβασμό της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιωτικής σας ζωής, όμως τα δικαιώματα αυτά είναι περιορισμένα. Η Gardaí δύναται να ερευνήσει το σπίτι σας με τη συγκατάθεσή σας ή χωρίς αυτήν εφόσον έχει ένταλμα έρευνας ή εφόσον εισέρχεται στην ιδιοκτησία σας με σκοπό να σας εντοπίσει και να σας συλλάβει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις έρευνες αυτές, βλ. Διενέργεια ερευνών (3).

Μπορώ να ασκήσω ένδικο μέσο σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων μου;

Ενημερώστε τους νομικούς σας συμβούλους για τυχόν παραβιάσεις των δικαιωμάτων σας και εκείνοι θα σας συμβουλεύσουν πώς και πότε να προσφύγετε κατά των παραβιάσεων αυτών.

Τι είναι ο επικεφαλής αξιωματικός;

Ο επικεφαλής αξιωματικός είναι μέλος της Gardaí υπεύθυνο για την ορθή μεταχείρισή σας και την προστασία των δικαιωμάτων σας. Πρέπει να υπάρχει πάντοτε ένας σε κάθε αστυνομικό τμήμα. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της κράτησής σας, ζητήστε να μιλήσετε στον επικεφαλής αξιωματικό.

Μπορώ να μιλήσω με την οικογένειά μου;

Δικαιούστε να ενημερώσετε κάποιον συγγενή για την κράτησή σας, αλλά όχι απαραιτήτως να του μιλήσετε.

Τι ισχύει σε περίπτωση αδιαθεσίας μου; Τι ισχύει όσον αφορά το δικαίωμά μου στην ανάπαυση και στην παροχή αναψυκτικών;

Δικαιούστε ιατρική φροντίδα εφόσον τη χρειάζεστε. Ακόμη, κατά τη διάρκεια της κράτησής σας, έχετε δικαίωμα σε προσήκοντα διαστήματα ανάπαυσης καθώς και σε αναψυκτικά.

Η Gardaí κρατάει αρχείο για όσο διάστημα τελώ υπό κράτηση;

Η Gardaí κρατάει αρχείο για όσο διάστημα τελείτε υπό κράτηση στο αστυνομικό τμήμα, αντίγραφο του οποίου δικαιούστε να λάβετε εσείς ή ο νομικός σας σύμβουλος.

Τι ισχύει σε περίπτωση που δεν μιλάω ή δεν καταλαβαίνω την αγγλική γλώσσα;

Έχετε δικαίωμα σε διερμηνέα ο οποίος θα μεταφράζει για λογαριασμό σας. Ο νομικός σας σύμβουλος ή εσείς ο ίδιος πρέπει να επιμείνετε ώστε ο διερμηνέας που θα μεταφράζει τις κατ’ ιδίαν διαβουλεύσεις σας με τον solicitor που έχει αναλάβει την υπόθεσή σας να μην είναι ο ίδιος που θα μεταφράζει τις ερωταποκρίσεις κατά τη διάρκεια της ανάκρισης στην οποία σας υποβάλλει η Gardaí. Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος διερμηνέας ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που ο solicitor ή η Gardaí επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί σας.

Πόσο μπορεί να διαρκέσει η κράτησή μου;

Αυτό εξαρτάται από την εξουσία δυνάμει της οποίας τεθήκατε υπό κράτηση. Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που προβλέπει η ιρλανδική νομοθεσία είναι επτά ημέρες.

Διενέργεια ερευνών (3)

Οφείλουν να μου γνωστοποιήσουν τους λόγους για τους οποίους πραγματοποιούν έρευνες στο σπίτι μου ή σε άλλο περιουσιακό μου στοιχείο;

Μπορείτε να ρωτήσετε τους λόγους για τους οποίους πραγματοποιούν έρευνες και δυνάμει ποιας εξουσίας, οφείλουν δε να σας απαντήσουν. Σε περίπτωση που διεξαχθεί έρευνα στο σπίτι σας ή σε άλλο περιουσιακό σας στοιχείο, δικαιούστε αντίγραφο του εντάλματος έρευνας σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πώς πρέπει να πραγματοποιεί την έρευνα η Gardaí;

Η Gardaí οφείλει να πραγματοποιεί την έρευνά της με τρόπο που να σας προστατεύει από κάθε εξευτελισμό.

Μπορεί η Gardaí να πάρει πράγματά μου;

Ναι. Μπορεί να κατασχέσει οτιδήποτε, εφόσον έχει εύλογους λόγους να πιστεύει ότι μπορεί να χρησιμεύσει ως αποδεικτικό στοιχείο. Μπορεί ακόμη να πάρει και πράγματα που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στο ένταλμα, τα οποία όμως συνιστούν ενδεχομένως αποδεικτικά στοιχεία για άλλο ποινικό αδίκημα.

Μπορώ να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της έρευνας της Gardaí;

Ναι. Δεν σας επιτρέπεται όμως να παρεμποδίσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη νόμιμη έρευνα, μπορείτε απλώς να την παρακολουθήσετε.

Δύναται η Gardaí να με υποβάλει σε σωματική έρευνα;

Ναι. Εάν η αστυνομία έχει βάσιμες υπόνοιες ότι έχετε διαπράξει ποινικό αδίκημα, τότε έχει την εξουσία να σας υποβάλει σε σωματική έρευνα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Πρέπει να με συλλάβει πρώτα;

Όχι. Η αστυνομία δύναται να σας υποβάλει σε σωματική έρευνα προτού σας συλλάβει.

Οφείλει η Gardaí να μου γνωστοποιήσει τον λόγο για τον οποίον με υποβάλλει σε σωματική έρευνα;

Ναι. Η Gardaí οφείλει να σας γνωστοποιήσει τον λόγο για τον οποίον σας υποβάλλει σε σωματική έρευνα και την εξουσία στην οποία βασίζεται για την πραγματοποίησή της.

Είναι δυνατή η αφαίρεση των ρούχων μου στο πλαίσιο της σωματικής έρευνας;

Ναι. Η αφαίρεση των ρούχων σας είναι δυνατή στο πλαίσιο της σωματικής έρευνας μόνο εφόσον είναι αναγκαίο. Πρέπει να γίνεται δε σε προστατευμένο χώρο του αστυνομικού τμήματος και με τρόπο που δεν θίγει το αίσθημα της ντροπής και την προσωπικότητά σας γενικότερα. Εφόσον είναι εφικτό, η συγκεκριμένη έρευνα πρέπει να πραγματοποιείται από ιατρό.

Η σωματική έρευνα διενεργείται από άτομο του ίδιου φύλου;

Εάν η έρευνα δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στον έλεγχο των ρούχων, τότε πρέπει να πραγματοποιείται από άτομο του ιδίου φύλου.

Η πρώτη ακροαματική διαδικασία (4)

Τελώ υπό κράτηση ή είμαι ελεύθερος;

Είναι δυνατό να τεθείτε υπό κράτηση σε περίπτωση που προσαχθείτε στο δικαστήριο από κάποιο αστυνομικό τμήμα και το δικαστήριο σας αρνηθεί την καταβολή εγγύησης.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγύηση;

Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εγγύηση κατά την πρώτη εμφάνισή σας στο District Court (περιφερειακό πρωτοβάθμιο δικαστήριο). Σε ελάχιστες περιπτώσεις (π.χ. σε περίπτωση που κατηγορείστε για φόνο), η υποβολή της σχετικής αίτησης γίνεται στο High Court (Ανώτατο Δικαστήριο). Σε αυτές τις περιπτώσεις, υποχρεούστε να μείνετε υπό κράτηση για κάποιο διάστημα προτού σας επιτραπεί να υποβάλετε τη συγκεκριμένη αίτηση.

Έχετε δικαίωμα σε νόμιμη εκπροσώπηση. Αναλόγως δε των εισοδημάτων σας, είναι δυνατό να καλυφθεί το κόστος της εν λόγω εκπροσώπησης από το καθεστώς δωρεάν νομικής συνδρομής.

Θα μου γνωστοποιηθούν οι λόγοι για τους οποίους αντιτίθεται η Gardaí στην καταβολή εγγύησης εκ μέρους μου;

Ναι. Είναι υποχρεωτικό να σας γνωστοποιηθούν εκ των προτέρων οι λόγοι για τους οποίους η Gardaí αντιτίθεται στην καταβολή εγγύησης εκ μέρους σας. Έχετε δικαίωμα στην καταβολή εγγύησης, χωρίς όμως αυτό να είναι απόλυτο. Ο δικαστής μπορεί να σας αρνηθεί το δικαίωμα αυτό εφόσον κρίνει ότι, σε περίπτωση που καταβάλετε εγγύηση και αφεθείτε ελεύθερος, είτε δεν θα εμφανιστείτε στη δίκη, είτε θα προσπαθήσετε να επηρεάσετε τους μάρτυρες, είτε θα διαπράξετε και άλλα σοβαρά αδικήματα.

Μπορώ να καταβάλω εγγύηση και να αφεθώ ελεύθερος υπό όρους;

Ναι. Είναι δυνατό να σας επιτραπεί η καταβολή εγγύησης και να αφεθείτε ελεύθερος υπό όρους όπως να παραδώσετε το διαβατήριό σας, να παραμείνετε εντός της ιρλανδικής επικράτειας μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής σας και να παρουσιάζεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε κάποιο αστυνομικό τμήμα ώστε να ελέγχεται η συμμόρφωσή σας προς τους προαναφερθέντες όρους. Το δικαστήριο δύναται ακόμη να σας υποχρεώσει να καταβάλετε μετρητά ή να διατάξει τη δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί σε ιρλανδική τράπεζα κάποιο μέλος της οικογένειάς σας ή κάποιος φίλος σας, ως εγγύηση ότι θα τηρήσετε τους όρους που σας έχουν επιβληθεί.

 

Προετοιμασία για τη δίκη ή υποβολή δήλωσης ενοχής προ της δίκης (5)

Μπορώ να δηλώσω ένοχος για το σύνολο ή για μέρος των κατηγοριών πριν από τη δίκη;

Ναι. Σε δίκη παραπέμπεστε μόνο εφόσον δηλώσετε αθώος. Εάν δηλώσετε ένοχος, τότε δεν παραπέμπεστε σε δίκη αλλά σε ακροαματική διαδικασία για την επιμέτρηση της ποινής που θα σας επιβληθεί.

Ποια είναι ακριβώς η διαδικασία;

Εάν δεν επιθυμείτε να προσαχθείτε σε δίκη, τότε αποδέχεστε ένα ή περισσότερα εκ των αδικημάτων που σας προσάπτουν. Η ιρλανδική νομοθεσία δεν προβλέπει τη δυνατότητα δικαστικής διαπραγμάτευσης, στην πράξη όμως το Γραφείο του Διευθυντή της Εισαγγελίας (DPP) δύναται να δεχθεί δήλωση ενοχής για ορισμένες κατηγορίες και να συμφωνήσει να αποσύρει κάποιες άλλες. Σε περίπτωση που δηλώσετε ένοχος, η επιμέτρηση της ποινή σας γίνεται σε μεταγενέστερο στάδιο. Μέχρι την ακροαματική διαδικασία για την επιμέτρηση της ποινής που θα σας επιβληθεί, είναι δυνατό να τεθείτε υπό κράτηση. Μπορεί, όμως, και όχι.

Τι συμβαίνει κατά την επ’ ακροατηρίω συζήτηση της ποινής μου;

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις υποχρεωτικής επιβολής ποινής, όπως ισόβιας κάθειρξης σε περίπτωση φόνου, δικαιούστε να συζητηθεί η ποινή σας κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας και να σας υπερασπιστούν οι νομικοί σας σύμβουλοι ενώπιον του δικαστηρίου εξηγώντας αναλυτικά τον ρόλο σας στην αξιόποινη πράξη και προβάλλοντας τις προσωπικές σας περιστάσεις.

Είναι δυνατό να αλλάξουν οι κατηγορίες πριν από τη δίκη;

Ναι. Το DPP μπορεί να σας απαγγείλει πρόσθετες κατηγορίες μέχρι και την ημερομηνία της ακροαματικής διαδικασίας. Μπορεί επίσης να αποσύρει κατηγορίες μέχρι την ημερομηνία της ακροαματικής διαδικασίας. Το DPP έχει το δικαίωμα να υποβάλει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία μέχρι την ημερομηνία της ακροαματικής διαδικασίας, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής. Το DPP οφείλει να τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες και δεν δύναται να παρακρατά αποδεικτικά στοιχεία ή να κοινοποιεί στοιχεία που έχει στην κατοχή του τα οποία αφορούν εσάς και τους νομικούς σας συμβούλους.

Είναι δυνατό να μου απαγγελθούν κατηγορίες για αδίκημα για το οποίο μου έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες σε άλλο κράτος μέλος;

Εάν σας έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και έχετε δικαστεί για κάποιο αδίκημα σε ένα κράτος μέλος, τότε δεν είναι δυνατό να σας απαγγελθούν κατηγορίες για το ίδιο αδίκημα σε άλλο κράτος μέλος. Σε περίπτωση, όμως, που σας έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε ένα κράτος μέλος οι οποίες αποσύρθηκαν στη συνέχεια, τότε είναι δυνατό να σας απαγγελθούν κατηγορίες για το ίδιο αδίκημα στην Ιρλανδία.

Θα ενημερωθώ για τα αποδεικτικά στοιχεία εις βάρος μου;

Ναι. Θα πρέπει να σας δοθούν έγγραφα (το γνωστό ως «κατηγορητήριο») στα οποία αναφέρονται τα αποδεικτικά στοιχεία εις βάρος σας. Θα πρέπει επίσης να σας κοινοποιηθούν τα στοιχεία που προέκυψαν από τη διερεύνηση της αξιόποινης πράξης την οποία φέρεστε να έχετε διαπράξει, τα οποία όμως δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει η κατηγορούσα αρχή.

Θα ενημερωθώ για τους μάρτυρες κατηγορίας;

Ναι. Μπορείτε να λάβετε ορισμένες μόνο πληροφορίες για τους μάρτυρες κατηγορίας. Δικαιούστε καταρχάς να μάθετε εάν έχουν βεβαρημένο ποινικό μητρώο. Δικαιούστε ακόμη να αποσπάσετε πληροφορίες από τους μάρτυρες κατηγορίας κατά τη διάρκεια της δίκης είτε μέσω της αντεξέτασής τους από τον δικηγόρο σας είτε μέσω ιδιωτικής έρευνας που θα εκπονήσουν οι νομικοί σας σύμβουλοι.

Δεν δικαιούστε, όμως, να λάβετε αναλυτικό κατάλογο των προσωπικών στοιχείων των μαρτύρων κατηγορίας. Επίσης, δεν δικαιούστε να έρθετε σε επαφή με τους μάρτυρες κατά τρόπο τέτοιον που να δύναται να θεωρηθεί ως απόπειρα εκφοβισμού τους ή ως απόπειρα παρεμπόδισης του έργου της δικαιοσύνης. Ενδεχόμενη τέτοια ενέργεια μπορεί να επισύρει ανάκληση της εγγύησης και εκ νέου σύλληψή σας ή επιβάρυνσή σας με πρόσθετες και επακόλουθες ξεχωριστές κατηγορίες.

Πότε μου επιδίδεται το «κατηγορητήριο»;

Εάν πρόκειται να παραπεμφθείτε σε δίκη με την κατηγορία της τέλεσης σοβαρής αξιόποινης πράξης, τότε τα σχετικά έγγραφα σας επιδίδονται εντός 42 ημερών από την ημερομηνία απαγγελίας της κατηγορίας. Το δικαστήριο διαθέτει τη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει την παράταση του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου οφείλει η πολιτεία να σας επιδώσει τα σχετικά έγγραφα.

Τι ακριβώς θα μου επιδοθεί;

Θα σας επιδοθεί ένας φάκελος με έγγραφα τα οποία περιέχουν τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την κατηγορία που σας προσάπτει η πολιτεία. Ο φάκελος αυτός δεν περιέχει το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν την κατηγορία της πολιτείας εις βάρος σας. Η τελευταία δικαιούται να σας επιδώσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία μέχρι την ημερομηνία της ακροαματικής διαδικασίας αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής. Τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία οφείλει να βασιστεί η πολιτεία για να επιτύχει την έκδοση καταδικαστικής απόφασης σε βάρος σας πρέπει, στις περισσότερες περιπτώσεις, να αναφέρονται προφορικά στο δικαστήριο ενόρκως από τους μάρτυρες.

Πώς γίνεται η επίδοση του «κατηγορητηρίου»;

Το «κατηγορητήριο» θα σας παραδοθεί στο δικαστήριο από μέλος της Gardaí. Πιθανά πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία επιδίδονται κατά κανόνα στον νομικό σας σύμβουλο (είτε στο γραφείο του είτε στο δικαστήριο).

Θα συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μου μητρώο;

Ναι. Η Gardaí έχει το δικαίωμα να αναζητήσει πληροφορίες για τον πρότερο βίο σας τόσο για να διευκολύνει την έρευνά της όσο και για να μπορέσει να κρίνει εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις να αφεθείτε ελεύθερος με εγγύηση σε περίπτωση που σας απαγγελθούν κατηγορίες. Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης εις βάρος σας, έχει επίσης το δικαίωμα να επικαλεστεί το ποινικό σας μητρώο ώστε να συμβάλει στην επιμέτρηση της προσήκουσας ποινής από τον ή τους δικαστές. Δύναται να ληφθούν υπόψη και καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί εις βάρος σας σε άλλες χώρες.

Προβλέπονται περιορισμοί όσον αφορά τη χρονική στιγμή αναφοράς στον πρότερο βίο μου;

Ναι. Η Gardaí δεν μπορεί να αναφερθεί στον πρότερο βίο σας κατά τη διάρκεια της δίκης εκτός κι αν αναφερθούν πρώτοι σε αυτόν οι νομικοί σας σύμβουλοι κατά την αντεξέταση των μαρτύρων κατηγορίας ή στο πλαίσιο της υποβολής προτάσεων προς το δικαστήριο.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Περισσότερες πληροφορίες για τις εξουσίες πραγματοποίησης ερευνών, κράτησης και απαγγελίας κατηγοριών

Περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο της Gardaihttps://www.garda.ie

Γραφείο των Επικεφαλής Εισαγγελέων Δημόσιας Δίωξης και Γραφείο του Διευθυντή της Εισαγγελίαςhttps://www.dppireland.ie

Περισσότερες πληροφορίες για τη νομοθεσία

https://www.irishstatutebook.ieΝόμος του 1984 περί ποινικής δικαιοσύνης (Μεταχείριση κρατουμένων στα αστυνομικά τμήματα) Κανονισμοί 1987

Συμβούλιο Ατομικών Ελευθεριών της Ιρλανδίας https://www.iccl.ie

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.