Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Ποια η διαδικασία προτού φτάσει η υπόθεσή μου στο δικαστήριο;

Προτού φτάσει η υπόθεσή σας στο δικαστήριο, ο αρμόδιος δικαστής αποφασίζει εάν θα αφεθείτε ελεύθερος έναντι καταβολής εγγύησης. Το συγκεκριμένο δικαίωμα παρέχεται, κατά κανόνα, στους εναγόμενους. Ο δικαστής δύναται, πάντως, να σας αρνηθεί την καταβολή εγγύησης εάν κρίνει ότι είναι πιθανό να μην εμφανιστείτε στη δίκη σας, εάν έχετε προσπαθήσει ή πρόκειται να προσπαθήσετε να εκφοβίσετε κάποιον μάρτυρα ή εάν υπάρχουν πιθανότητες να διαπράξετε και άλλη σοβαρή αξιόποινη πράξη.

Εάν επιθυμείτε να προβάλετε άλλοθι κατά την εκδίκαση της υπόθεσής σας (ήτοι κάποιον ο οποίος θα δηλώσει ότι ήταν μαζί σας κατά τον χρόνο τέλεσης της αξιόποινης πράξης), θα σας ζητηθεί από τον δικαστή να δηλώσετε το όνομά του στην Εισαγγελία.

Έχετε το δικαίωμα να μάθετε για τι ακριβώς σας κατηγορούν πριν από τη δίκη. Εάν το ζητήσετε, θα σας δοθούν αντίγραφα των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί σε βάρος σας.

Πού θα διεξαχθεί η δίκη;

Θα ενημερωθείτε για την ονομασία και την τοποθεσία του δικαστηρίου που θα εκδικάσει την υπόθεσή σας. Η Δικαστική Υπηρεσία της Ιρλανδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για όλα τα δικαστήρια, μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε σε ποιο δικαστήριο θα εκδικαστεί η υπόθεσή σας.

Τα αδικήματα ήσσονος σημασίας εκδικάζονται στα District Courts (περιφερειακά δικαστήρια), όπου οι δικαστές αποφαίνονται μόνοι τους για την εκάστοτε υπόθεση. Τα σοβαρότερα αδικήματα εκδικάζονται στα Circuit Courts (κομητειακά δικαστήρια) ή στα Central Criminal Courts (κεντρικά ποινικά δικαστήρια), όπου η ετυμηγορία εκδίδεται από σώματα ενόρκων.

Οι δίκες είναι ανοιχτές στο ευρύ κοινό. Εάν όμως ο εναγόμενος είναι παιδί ή εάν πρόκειται για σεξουαλικό έγκλημα, η υπόθεση εκδικάζεται κεκλεισμένων των θυρών.

Είναι δυνατό να αλλάξουν οι κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης;

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι δυνατό να αλλάξει η κατηγορία κατά τη διάρκεια της δίκης. Ορισμένες κατηγορίες μπορούν πάντως να αλλάξουν, εφόσον το επιτρέπει ο νόμος. Για παράδειγμα, η κατηγορία περί επικίνδυνης οδήγησης μπορεί να μετατραπεί στη λιγότερο σοβαρή κατηγορία περί απρόσεκτης οδήγησης, εφόσον ο δικαστής κρίνει ότι οδηγούσατε απρόσεκτα αλλά όχι επικίνδυνα.

Σε περίπτωση που δηλώσετε ένοχος για όλες τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης, ο δικαστής αποφασίζει ακολούθως την ποινή που θα σας επιβληθεί. Κατά τη λήψη της απόφασής του, ο δικαστής θα συνεκτιμήσει τη βαρύτητα της αξιόποινης πράξης και την προσωπική σας κατάσταση. Κατά κανόνα, σας αναγνωρίζεται το γεγονός ότι δηλώσατε ένοχος.

Μπορείτε, πάντως, να δηλώσετε ένοχος για ορισμένες κατηγορίες και αθώος για τις υπόλοιπες. Ο δικαστής ή το σώμα των ενόρκων θα αποφανθούν για τις κατηγορίες που αρνείστε. Ακολούθως, θα σας επιβληθεί ποινή για τις κατηγορίες για τις οποίες δηλώσατε ένοχος καθώς και για τις κατηγορίες για τις οποίες κριθήκατε ένοχος.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης;

Ως επί το πλείστον, οφείλετε να παρίσταστε κατά την εκδίκαση της υπόθεσής σας. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστείτε στο δικαστήριο, ο δικαστής δύναται να εκδώσει ένταλμα για τη σύλληψη και την προσαγωγή σας στο δικαστήριο. Σε κάποιες περιπτώσεις, η υπόθεση μπορεί να εκδικαστεί χωρίς εσάς και να σας επιβληθεί ποινή ερήμην.

Εάν δεν μπορείτε να παραστείτε στο δικαστήριο λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, πρέπει να ενημερώσετε σχετικά τον solicitor (νομικό σύμβουλο) που έχει αναλάβει την υπόθεσή σας και να του δώσετε ιατρική βεβαίωση που πιστοποιεί τους λόγους της απουσίας σας.

Σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνετε τη γλώσσα, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διερμηνέα. Εάν είστε κωφός, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διερμηνέα νοηματικής γλώσσας.

Εάν το επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα να υπερασπιστείτε ο ίδιος τον εαυτόν σας κατά τη διάρκεια της δίκης. Εάν δεν είστε σε θέση να πληρώσετε για solicitor, μπορεί να οριστεί κάποιος για να σας εκπροσωπήσει μέσω του καθεστώτος νομικής συνδρομής σε ποινικές διαδικασίες,αναλόγως της σοβαρότητας της κατηγορίας που σας βαρύνει. Έχετε δικαίωμα να επιλέξετε τον solicitor που θα σας εκπροσωπήσει. Εάν δεν γνωρίζετε κάποιον, μπορεί να επιλέξει ο δικαστής για λογαριασμό σας. Μπορείτε ακόμη να αλλάξετε solicitor εάν δεν μείνετε ικανοποιημένος.

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να λάβετε τον λόγο κατά τη διάρκεια της δίκης σας. Δεν είναι, πάντως, υποχρεωτικό. Η ψευδής ένορκη κατάθεση συνιστά ποινικό αδίκημα.

Ποια τα δικαιώματά μου σε σχέση με τα αποδεικτικά στοιχεία εις βάρος μου;

Μπορείτε να αμφισβητήσετε τα αποδεικτικά στοιχεία εις βάρος σας σε περίπτωση που έχουν συλλεχθεί με παράνομο τρόπο. Για παράδειγμα, εάν η αστυνομία μπήκε στο σπίτι σας χωρίς ένταλμα έρευνας, τα αποδεικτικά στοιχεία που συνέλεξε όσο βρισκόταν σε αυτό δεν γίνονται, κατά κανόνα, δεκτά.

Μπορείτε επίσης να αμφισβητήσετε τα αποδεικτικά στοιχεία θέτοντας ερωτήσεις στους μάρτυρες και προσπαθώντας να καταδείξετε ότι ψεύδονται ή ότι κάνουν λάθος. Μπορείτε ακόμη να ζητήσετε από τους μάρτυρες να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της αθωότητας σας ή που καταδεικνύουν ότι οι μάρτυρες κατηγορίας ψεύδονται ή κάνουν λάθος.

Μπορείτε να προσλάβετε ιδιωτικό αστυνομικό (ντετέκτιβ) με σκοπό τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για λογαριασμό σας. Τα αποδεικτικά στοιχεία γίνονται δεκτά εφόσον έχουν συλλεχθεί με νόμιμο τρόπο.

Λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες που περιέχονται στο ποινικό μου μητρώο;

Κατά κανόνα, οι παλαιότερες καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος σας δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εκδίκαση της υπόθεσής σας.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής σας, πάντως, οι δικαστές δύνανται να λάβουν υπόψη τους τις προηγούμενες καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος σας, και, μεταξύ αυτών, προηγούμενες καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί εις βάρος σας σε άλλες χώρες.

Ποια η διαδικασία στο τέλος της δίκης;

Εάν δεν κριθείτε ένοχος, η δίκη περατώνεται και εσείς είστε ελεύθερος να φύγετε.

Εάν κριθείτε ή δηλώσετε ένοχος, ο δικαστής αποφασίζει την ποινή που θα σας επιβάλει. Είναι πιθανό να κληθείτε να πληρώσετε πρόστιμο ή να εκτίσετε ποινή φυλάκισης. Ο δικαστής δύναται να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής σας υπό τον όρο ότι δεν θα διαπράξετε άλλη αξιόποινη πράξη.

Ο δικαστής δύναται να ζητήσει από τις Υπηρεσίες δικαστικής επιτήρησης να συντάξουν έκθεση για σας προτού ανακοινώσει την ποινή σας. Οι εν λόγω υπηρεσίες ενημερώνουν τον δικαστή κατά πόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις για να τεθείτε υπό επιτήρηση και να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που ευθύνονται για την παραβατική σας συμπεριφορά.

Εφόσον ερωτηθούν σχετικά, οι υπηρεσίες δικαστικής επιτήρησης ενημερώνουν τον δικαστή ως προς το εάν είστε σε θέση να παράσχετε κοινωφελή εργασία. Ο δικαστής δύναται στην περίπτωση αυτή να μετατρέψει την ποινή φυλάκισής σας σε άμισθη εργασία διάρκειας έως 240 ώρες.

Ποιος ο ρόλος του θύματος κατά τη διάρκεια της δίκης;

Κατά τη διάρκεια της δίκης το θύμα έχει ουσιαστικά ρόλο μάρτυρα κατηγορίας και καταθέτει αποδεικτικά στοιχεία για όσα γνωρίζει σχετικά με την απαγγελθείσα κατηγορία.

Σε περίπτωση που κριθείτε ή δηλώσετε ένοχος, ο δικαστής συνεκτιμά τον αντίκτυπο της αξιόποινης πράξης στο θύμα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ηλεκτρονικό μητρώο της ιρλανδικής νομοθεσίας

Ηλεκτρονική συλλογή της ιρλανδικής και βρετανικής νομολογίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/08/2012

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.