Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Τι είναι η διερεύνηση μιας υπόθεσης;

Η διερεύνηση μιας υπόθεσης περιλαμβάνει σειρά δραστηριοτήτων που διενεργούνται από την κατηγορούσα αρχή και την εγκληματολογική αστυνομία αμέσως μετά την έκδοση ειδοποίησης παράβασης. Η ειδοποίηση παράβασης εκδίδεται αμέσως από την κατηγορούσα αρχή ή την εγκληματολογική αστυνομία ή, σε διαφορετική περίπτωση, κατόπιν αγωγής που ασκεί ο ενάγων ή άλλο φυσικό πρόσωπο.

Ποιος είναι ο σκοπός της διερεύνησης;

Σκοπός της προκαταρκτικής διερεύνησης είναι να εξακριβωθεί κατά πόσον έχει διαπραχθεί ένα αδίκημα/ παράβαση, να βρεθεί ο υπαίτιος και να συγκεντρωθούν αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να προχωρήσει η διερεύνηση και η διαδικασία.

Ποιος διεξάγει τη διερεύνηση της υπόθεσης;

Η διερεύνηση διενεργείται από την κατηγορούσα αρχή, την εγκληματολογική αστυνομία και τον συνήγορο του κατηγορουμένου. Επιπλέον, ο αρμόδιος δικαστής για την προκαταρκτική διερεύνηση (Guidice per le Indagini Preliminari) εγγυάται την τήρηση των διαδικαστικών κανόνων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των διαδίκων.

Ποια είναι τα κύρια στάδια της προκαταρκτικής διερεύνησης;

Αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων

Η κατηγορούσα αρχή και η εγκληματολογική αστυνομία μπορούν να οργανώνουν και να προβαίνουν σε έρευνες, ελέγχους, κατάσχεση αντικειμένων και εγγράφων, εξέταση μαρτύρων, υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ηλεκτρονική παρακολούθηση και έρευνες χώρων. Οι παραπάνω ενέργειες αποσκοπούν στην αναζήτηση και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Ο συνήγορος του κατηγορουμένου δικαιούται να διενεργήσει έρευνες προς αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων για την υπεράσπισή του.

Ανάκριση

Ένα πρόσωπο που θεωρείται ύποπτο μπορεί να κληθεί σε ανάκριση από την εγκληματολογική αστυνομία ή την κατηγορούσα αρχή. Σκοπός της ανάκρισης είναι να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή του υπόπτου σε ποινικό αδίκημα/ παράβαση.

Σύλληψη, κράτηση, προσωρινή κράτηση και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

Η αστυνομία μπορεί να προβεί σε σύλληψη ενός προσώπου, είτε επ’ αυτοφώρω κατά τη διάπραξη του αδικήματος/ παράβασης ή μετά τη διάπραξή του, εάν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής. Σκοπός της σύλληψης είναι να αποφευχθούν άλλα αδικήματα και να τεθεί ο συλληφθείς υπό προσωρινή κράτηση. Η σύλληψη αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι ο ύποπτος δεν πρόκειται να διαφύγει.

Ο αρμόδιος δικαστής για την προκαταρκτική διερεύνηση μπορεί να αποφασίσει την προσωρινή κράτηση του υπόπτου. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται προκειμένου να αποτραπεί η διάπραξη άλλων αδικημάτων, να επιτραπεί η συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων και να αποτραπεί η διαφυγή του υπόπτου.

Τέλος, η αστυνομία μπορεί να προβεί σε σύλληψη βάσει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Σκοπός του εν λόγω εντάλματος είναι να τεθεί ο συλληφθείς υπό κράτηση στο αιτούν κράτος.

Ολοκλήρωση προκαταρκτικής διερεύνησης και προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία

Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής διερεύνησης, η κατηγορούσα αρχή προβαίνει στην κίνηση ποινικής δίωξης, εκτός εάν αιτηθεί απόρριψη της υπόθεσης.

Για τα πλέον σοβαρά ποινικά αδικήματα, διενεργείται προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία ενώπιον του δικαστή πριν από την έναρξη της δίκης. Η εν λόγω διαδικασία λειτουργεί ως φίλτρο προκειμένου να αξιολογείται η βάση των κατηγοριών και να αποφεύγονται άσκοπες δίκες. Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να επιλέξει να κριθεί στο πλαίσιο εξωδικαστικής διαδικασίας και, εάν καταδικασθεί, να ζητήσει μείωση της ποινής φυλάκισης που του επιβλήθηκε.

Τα δικαιώματά μου κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης

Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας σε κάθε στάδιο της υπόθεσης, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους συνδέσμους.

Αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων (1)

Μπορεί η αστυνομία να διενεργήσει ελέγχους και να ερευνήσει την κατοικία, το αυτοκίνητο ή τον επιχειρηματικό χώρο μου;

Ναι. Η αστυνομία μπορεί να διενεργεί ελέγχους και τοπικές έρευνες με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της κατηγορούσας αρχής με σκοπό την αναζήτηση και παροχή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το αδίκημα/ παράβαση που διαπράχθηκε.

Υπάρχει περίπτωση να υποβληθώ σε σωματική έρευνα;

Ναι. Η διενέργεια σωματικής έρευνας προϋποθέτει την έκδοση σχετικού εντάλματος από την κατηγορούσα αρχή. Ωστόσο, η αστυνομία μπορεί να σταματήσει και να υποβάλει ένα πρόσωπο σε σωματική έρευνα με δική της πρωτοβουλία.

Μπορεί η αστυνομία να κατασχέσει έγγραφα και αντικείμενα που φέρω επάνω μου ή που βρίσκονται στην κατοικία, το αυτοκίνητο ή τον επιχειρηματικό χώρο μου;

Ναι. Η αστυνομία μπορεί να κατασχέσει έγγραφα και αντικείμενα που μπορούν να θεωρηθούν απτά αποδεικτικά στοιχεία και που είναι αναγκαία για την απόδειξη ενός πραγματικού περιστατικού είτε με δική της πρωτοβουλία είτε βάσει σχετικού εντάλματος της κατηγορούσας αρχής.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, έρευνας και κατάσχεσης;

Εάν υποβληθείτε σε σωματική έρευνα, μπορείτε να ζητήσετε την παρουσία ενός έμπιστου προσώπου, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να προσέλθει άμεσα. Η σωματική έρευνα πρέπει να διενεργείται με σεβασμό προς την αξιοπρέπειά σας.

Σε περίπτωση έρευνας χώρων ή κατάσχεσης βάσει εντάλματος, η αστυνομία οφείλει να σας επιδώσει αντίγραφο του σχετικού εντάλματος, Εάν δεν είστε παρών κατά τη διάρκεια της έρευνας ή της κατάσχεσης, η αστυνομία οφείλει να επιδώσει το αντίγραφο σε οποιονδήποτε βρίσκεται στο σημείο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έχετε δικαίωμα συνδρομής δικηγόρου, αλλά η αστυνομία δεν είναι υποχρεωμένη να ειδοποιήσει εκ των προτέρων τον δικηγόρο.

Δικαιούμαι να προσφύγω κατά της κατάσχεσης;

Ναι, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης εντός δέκα ημερών από την έκδοση της εντολής κατάσχεσης/ κατακράτησης. Η σχετική απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο δικαστήριο.

Θα μου ζητηθούν δακτυλικά αποτυπώματα, δείγματα γενετικού υλικού (DNA) (π.χ. τρίχες, σάλιο, σωματικά υγρά);

Ναι. Εάν είστε ύποπτος τέλεσης αδικήματος, η αστυνομία μπορεί να ζητήσει δείγματα γενετικού υλικού και δακτυλικά αποτυπώματα προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας. Εάν αρνηθείτε, η αστυνομία έχει το δικαίωμα να λάβει τα δακτυλικά αποτυπώματα ή τα δείγματα με απλή προφορική εντολή της κατηγορούσας αρχής.

Μπορεί να σας ζητηθούν δακτυλικά αποτυπώματα και δείγματα γενετικού υλικού ως αποδεικτικά στοιχεία, μόνον όμως εφόσον είστε ύποπτος για σοβαρά αδικήματα και μόνον κατόπιν δικαστικής εντολής ή, σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν εντάλματος της κατηγορούσας αρχής, το οποίο στη συνέχεια επικυρώνεται από δικαστή.

Μπορώ να ζητήσω τη διεξαγωγή ερευνών για την υπεράσπισή μου;

Ο συνήγορός σας έχει δικαίωμα να διενεργήσει έρευνες για λογαριασμό σας με σκοπό την υπεράσπισή σας, καταφεύγοντας ακόμα και στις υπηρεσίες γραφείου ιδιωτικών ερευνών.

Μπορεί επίσης να λάβει καταθέσεις από μάρτυρες, να ερευνήσει χώρους, να εξουσιοδοτήσει εμπειρογνώμονες και να ζητήσει έγγραφα από δημόσιες υπηρεσίες.

Ο συνήγορός σας μπορεί να προσκομίζει δηλώσεις μαρτύρων και έγγραφα ενώπιον του αρμόδιου δικαστή για την προκαταρκτική διερεύνηση, της κατηγορούσας αρχής και του «Tribunale del Riesame» (ενός ειδικού δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για την επανεξέταση, κατόπιν σχετικού αιτήματος του κατηγορουμένου, εντολών που επιβάλλουν εξαναγκαστικά μέτρα, όπως π.χ. κατ' οίκον περιορισμό ή απέλαση).

Τα εν λόγω στοιχεία λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

Ανάκριση (2)

Για ποιο λόγο μπορεί να υποβληθώ σε ανάκριση;

Εάν είστε ύποπτος ανάμειξης σε αδίκημα, μπορεί να κληθείτε σε ανάκριση προς επαλήθευση των ισχυρισμών/ κατηγοριών.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να υποβληθείτε σε ανάκριση προκειμένου να αποσαφηνίσετε τη θέση σας.

Εάν έχετε συλληφθεί ή τεθεί υπό προσωρινή κράτηση, κάντε κλικ εδώ.

Θα μου δοθούν πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες πριν από την ανάκριση;

Ναι. Στην κλήτευση σε ανάκριση που θα σας επιδοθεί περιλαμβάνονται περιγραφές των πραγματικών περιστατικών που αφορούν τις εναντίον σας κατηγορίες. Πριν από την έναρξη της ανάκρισης, θα ενημερωθείτε για τις κατηγορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον σας.

Είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω σε ερωτήσεις;

Όχι. Πριν από την έναρξη της ανάκρισης, η αστυνομία και η κατηγορούσα αρχή οφείλουν να σας ενημερώσουν ότι δεν είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Ωστόσο, οφείλετε να απαντήσετε σε ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά σας στοιχεία και προηγούμενες καταδίκες.

Τι γίνεται εάν δεν ομιλώ την τοπική γλώσσα;

Έχετε δικαίωμα να εξασφαλίσετε υπηρεσίες διερμηνέα δωρεάν. Ο διερμηνέας μεταφράζει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σας.

Μπορώ να έχω δικηγόρο;

Όταν κληθείτε σε ανάκριση, θα ενημερωθείτε ότι έχετε δικαίωμα συνδρομής δικηγόρου. Εάν δεν έχετε δικηγόρο, το δικαστήριο θα διορίσει αυτεπαγγέλτως έναν για λογαριασμό σας. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να εξασφαλίσετε τις υπηρεσίες δικηγόρου, ανατρέξτε στο Δελτίο 1.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισής σας, πρέπει να έχετε τη συνδρομή δικηγόρου είτε πρόκειται για δικηγόρο της επιλογής σας είτε για αυτεπαγγέλτως διορισθέντα από το δικαστήριο.

Αμέσως μετά τη διάπραξη του αδικήματος, ακόμα και εάν ο συνήγορός σας δεν είναι παρών, η αστυνομία μπορεί να σας υποβάλει ορισμένες ερωτήσεις στις οποίες όμως δεν είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε. Εάν απαντήσετε, οι δηλώσεις σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να συνεχισθεί η διερεύνηση.

Σύλληψη, κράτηση, προσωρινή κράτηση και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (3)

Για ποιο λόγο μπορεί να συλληφθώ;

Η αστυνομία μπορεί να σας συλλάβει επ’ αυτοφώρω, ενώ δηλαδή διαπράττετε το αδίκημα ή έπειτα από καταδίωξη αμέσως μετά τη διάπραξή του.

Η αστυνομία έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει την κράτησή σας λόγω επ’ αυτοφώρω σύλληψης, εφόσον είστε ύποπτος για τη διάπραξη ενός αδικήματος και συντρέχει πραγματικός κίνδυνος διαφυγής σας.

Ο αρμόδιος δικαστής κατά την προκαταρκτική διερεύνηση μπορεί να διατάξει την προσωρινή κράτησή σας, εφόσον υπάρχουν σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία ως προς την ενοχή σας και εφόσον συντρέχει κίνδυνος να επηρεάσετε κατά κάποιον τρόπο τη διαδικασία ή να παρακωλύσετε το έργο της δικαιοσύνης, να τελέσετε άλλα αδικήματα ή να διαφύγετε.

Θα μπορώ να μιλήσω με δικηγόρο;

Ναι. Αμέσως μετά τη σύλληψη ή κράτηση ή μετά την επίδοση εντολής προσωρινής κράτησης σε σωφρονιστικό ίδρυμα, η αστυνομία οφείλει να σας ενημερώσει σχετικά με το δικαίωμά σας να διορίσετε δικηγόρο. Η αστυνομία οφείλει να επικοινωνήσει αμέσως με τον δικηγόρο σας ή, εάν δεν έχετε, με τον δικηγόρο που διόρισε το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να εξασφαλίσετε τις υπηρεσίες δικηγόρου, ανατρέξτε στο Δελτίο 1.

Έχετε το δικαίωμα να μιλήσετε με τον δικηγόρο σας αμέσως.

Εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την προσωρινή κράτησή σας, οι δικαστικές αρχές ενδέχεται να μην επιτρέψουν να έρθετε σε επαφή με τον συνήγορό σας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησης και τις 5 ημέρες σε περίπτωση προσωρινής κράτησης.

Μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιο μέλος της οικογένειάς μου;

Ναι. Η αστυνομία θα επικοινωνήσει με τους συγγενείς σας, εφόσον δώσετε την έγκρισή σας.

Θα υποβληθώ σε ανάκριση; Πρέπει να δώσω οποιεσδήποτε πληροφορίες;

Εάν έχετε συλληφθεί ή τεθεί υπό κράτηση, η αστυνομία μπορεί να σας ανακρίνει παρουσία του δικηγόρου σας, χωρίς όμως να είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε στις ερωτήσεις.

Θα ενημερωθείτε σχετικά με τις κατηγορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον σας.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας σχετικά με την κράτησή σας, ο δικαστής μπορεί να σας ανακρίνει, χωρίς όμως να είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε εσείς να υποβληθείτε σε ανάκριση.

Εάν έχετε τεθεί υπό προσωρινή κράτηση, ο δικαστής μπορεί να σας ανακρίνει εντός 5 ημερών από την έναρξη της προσωρινής κράτησής σας (custodial interrogation). Η παρουσία του συνηγόρου σας και ενός διερμηνέα είναι υποχρεωτική και δεν είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Ανάκριση (2).

Τι γίνεται εάν δεν κατανοώ τη γλώσσα;

Έχετε δικαίωμα να εξασφαλίσετε υπηρεσίες διερμηνέα δωρεάν. Ο διερμηνέας μεταφράζει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σας.

Για πόσο χρόνο μπορεί να παραμείνω υπό κράτηση από την αστυνομία;

Μετά τη σύλληψη ή κράτησή σας, μπορεί να παραμείνετε υπό κράτηση στο κτίριο της αστυνομίας έως 24 ώρες. Η αστυνομία οφείλει να σας μεταφέρει στη φυλακή εντός της παραπάνω προθεσμίας. Ακολουθεί ακροαματική διαδικασία ενώπιον δικαστή για επικύρωση της σύλληψης ή κράτησης εντός 48 ωρών από τη σύλληψη. Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας, ο δικαστής μπορεί να διατάξει να αφεθείτε αμέσως ελεύθερος ή να τεθείτε υπό προσωρινή κράτηση.

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης προσωρινής κράτησης;

Ναι. Μπορείτε να αιτηθείτε επανεξέταση της απόφασης ενώπιον του αρμόδιου πολυμελούς δικαστηρίου εντός 10 ημερών από την εκτέλεση της απόφασης. Στη συνέχεια, θα ορισθεί ακροαματική διαδικασία κατά την οποία έχετε το δικαίωμα να παραστείτε και να ζητήσετε την ακρόασή σας. Μπορείτε να προσφύγετε κατά της απόφασης του δικαστηρίου ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου εντός 10 ημερών από την έκδοση της εν λόγω απόφασης.

Τι γίνεται εάν με συλλάβουν βάσει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης;

Εάν έχει εκδοθεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από ένα κράτος μέλος, μπορεί να συλληφθείτε σε άλλο κράτος μέλος και να αποφασισθεί η έκδοσή σας στο αιτούν κράτος κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του εφετείου.

Η αστυνομία μπορεί να σας συλλάβει με δική της πρωτοβουλία ή βάσει απόφασης του εφετείου για προσωρινή κράτηση.

Έχετε δικαίωμα να διορίσετε δικηγόρο. Εάν δεν έχετε δικηγόρο, το δικαστήριο θα διορίσει αυτεπαγγέλτως έναν για λογαριασμό σας. Ο συνήγορος και η πρεσβεία σας πρέπει να ειδοποιηθούν αμέσως.

Εντός 48 ωρών από τη σύλληψή σας από την αστυνομία ή 5 ημερών από την εκτέλεση της απόφασης προσωρινής κράτησης, θα διεξαχθεί ακρόασή σας ενώπιον δικαστή, παρουσία του συνηγόρου σας και ενός διερμηνέα.

Εντός 20 ημερών από τη σύλληψή σας, θα διεξαχθεί ακροαματική διαδικασία ενώπιον του εφετείου. Κατά την εν λόγω ακροαματική διαδικασία, θα εκδοθεί απόφαση επί της έκδοσής σας. Μπορείτε να προσφύγετε κατά της παραπάνω απόφασης ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Ολοκλήρωση της προκαταρτικής διερεύνησης και προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία (4)

Τι θα συμβεί μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής διερεύνησης;

Εφόσον η κατηγορούσα αρχή δεν ζητήσει την απόρριψη της υπόθεσης, θα σας ενημερώσει σχετικά με την περάτωση της προκαταρκτικής διερεύνησης. Σε περίπτωση που το αδίκημα περιέλθει στη δικαιοδοσία του ειρηνοδίκη, δεν θα λάβετε την ενημέρωση αυτή.

Μπορείτε να συμβουλευθείτε τα αρχεία που αφορούν την προκαταρκτική διερεύνηση καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον σας. Μπορείτε να καταθέσετε εκθέσεις και αποδεικτικά στοιχεία για την υπεράσπισή σας και να ζητήσετε να υποβληθείτε σε νέα ανάκριση.

Μετά την ειδοποίηση σχετικά με την περάτωση της προκαταρκτικής διερεύνησης, η κατηγορούσα αρχή θα προβεί στην κίνηση ποινικής δίωξης, εκτός εάν αιτηθεί απόρριψη της υπόθεσης. Εάν πρόκειται για μικρής βαρύτητας αδικήματα, θα κληθείτε άμεσα σε δίκη από την κατηγορούσα αρχή. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η κατηγορούσα αρχή υποβάλλει αίτημα για παραπομπή σε δίκη στον αρμόδιο δικαστή προς εξέταση κατά την προκαταρκτική διερεύνηση.

Τι είναι η προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία;

Σκοπός της προκαταρκτικής ακροαματικής διαδικασίας είναι να επαληθευθούν οι εναντίον σας κατηγορίες.

Η διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών παρουσία της κατηγορούσας αρχής και του συνηγόρου σας και είναι δυνατή η συμμετοχή και ακρόασή σας, εφόσον το επιθυμείτε. Ο δικαστής μπορεί να ακούσει τους μάρτυρες και να συγκεντρώσει έγγραφα. Στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει την απόρριψη της υπόθεσης ή την παραπομπή της σε δίκη ενώπιον του δικαστηρίου ή του κακουργιοδικείου (Corte di Assise).

Δικαιούμαι να έχω δικηγόρο;

Ναι, η συνδρομή δικηγόρου είναι υποχρεωτική.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Δελτίο 1.

Τι γίνεται εάν δεν κατανοώ τη γλώσσα;

Το αίτημα παραπομπής σας σε δίκη και οι εναντίον σας κατηγορίες πρέπει να μεταφρασθούν στη μητρική σας γλώσσα. Εάν είστε παρών στην ακροαματική διαδικασία, θα σας παρασχεθεί διερμηνέας.

Είναι υποχρεωτική η παρουσία μου;

Όχι. Μπορείτε να επιλέξετε να μην παραστείτε.

Είναι δυνατόν να μην οδηγηθώ σε δίκη;

Ναι. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής ακροαματικής διαδικασίας, μπορείτε να ζητήσετε από τον δικαστή την εκδίκαση της υπόθεσής σας με συνοπτική δίκη. Οι ακροάσεις διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών και η απόφαση λαμβάνεται βάσει των έγγραφων αποδεικτικών στοιχείων. Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, η ποινή μειώνεται κατά ένα τρίτο.

Μπορεί επίσης να μην οδηγηθείτε σε δίκη, εάν επιτύχετε συμφωνία για μειωμένη ποινή κατόπιν διαπραγμάτευσης με την κατηγορούσα αρχή (patteggiamento).

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.