Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Ιταλία

Τα παρόντα ενημερωτικά σημειώματα εξηγούν τι συμβαίνει όταν ένα πρόσωπο είναι ύποπτο ή κατηγορείται για ποινικό αδίκημα.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Περίληψη της ποινικής διαδικασίας

Στη συνέχεια παρατίθεται περίληψη των συνήθων σταδίων της ποινικής διαδικασίας που αφορά ενηλίκους.

Στα ενημερωτικά σημειώματα μπορείτε να βρείτε λεπτομερή περιγραφή κάθε σταδίου της διαδικασίας, καθώς και τα δικαιώματά σας. Οι παρούσες πληροφορίες δεν αντικαθιστούν τις νομικές συμβουλές και προορίζονται μόνο για καθοδήγηση.

Η ποινική διαδικασία κινείται όταν η αστυνομία ή ο εισαγγελέας λάβει γνώση μιας πράξης που θα μπορούσε να συνιστά ποινικό αδίκημα.

Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, ο εισαγγελέας κινεί διαδικασία για την έναρξη της δίκης, εκτός εάν κρίνει σκόπιμο να θέσει την υπόθεση στο αρχείο.

Για αδικήματα που πρόκειται να δικαστούν από πολυμελές δικαστήριο, από το κακουργιοδικείο [όργανο παρόμοιο με το Crown Court του Ηνωμένου Βασιλείου (Αγγλία και Ουαλία) ή το Federal Judicial District στις Ηνωμένες Πολιτείες] ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, από μονομελές δικαστήριο, ο εισαγγελέας αποστέλλει στον δικαστή αίτημα για παραπομπή σε δίκη κατά την προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία.

Μετά την περάτωση της προκαταρκτικής ακροαματικής διαδικασίας, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή του κατηγορουμένου σε δίκη ή την παύση της διαδικασίας.

Στην περίπτωση αδικημάτων για τα οποία είναι αρμόδιο μονομελές δικαστήριο ή το ειρηνοδικείο, ο εισαγγελέας εκδίδει κλήτευση σε δίκη ή άμεση κλήτευση σε δίκη (mandato di comparizione, citazione diretta in giudizio).

Υπάρχουν επίσης διάφορες ειδικές διαδικασίες: συνοπτική δίκη, επιβολή ποινής κατόπιν αιτήματος των διαδίκων (συμφωνία δικαστικού διακανονισμού), άμεση ή απευθείας παραπομπή σε δίκη (giudizio immediato, giudizio direttissimo), έκδοση διάταξης.

Η ποινική διαδικασία πραγματοποιείται συνήθως σε τρία στάδια:

  • σε πρώτο βαθμό (κακουργιοδικείο, πολυμελές δικαστήριο, μονομελές δικαστήριο ή ειρηνοδικείο),
  • κατ’ έφεση και
  • στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (ανώτατο δικαστήριο).

Σε πρώτο βαθμό, συλλέγονται όλες οι αποδείξεις, οι μαρτυρικές καταθέσεις και οι έγγραφες αποδείξεις· η διαδικασία περατώνεται με καταδίκη ή αθώωση.

Μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Το εφετείο αποφασίζει αν θα επικυρώσει την πρωτόδικη απόφαση ή θα τη μεταρρυθμίσει εν όλω ή εν μέρει, ή θα την εξαφανίσει και θα αναπέμψει την υπόθεση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Κατά της απόφασης του εφετείου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (ανώτατο δικαστήριο).

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο εκδίδει την απόφασή του, με την οποία μπορεί να κηρύξει απαράδεκτη την αίτηση ή να την απορρίψει, να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση χωρίς αναπομπή ή να αναιρέσει την απόφαση και να αναπέμψει την υπόθεση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Μόλις ολοκληρωθούν όλα τα στάδια της διαδικασίας, η απόφαση καθίσταται αμετάκλητη. Σε περίπτωση καταδίκης με επιβολή ποινής, η τελευταία καθίσταται εκτελεστή.

Στα ενημερωτικά σημειώματα μπορείτε να βρείτε λεπτομερή περιγραφή κάθε σταδίου της διαδικασίας, καθώς και τα δικαιώματά σας. Οι παρούσες πληροφορίες δεν αντικαθιστούν τις νομικές συμβουλές και προορίζονται μόνο για καθοδήγηση.

Εάν είστε θύμα ποινικού αδικήματος, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας εδώ.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαδραματίζει κανέναν ρόλο στις ποινικές διαδικασίες στα κράτη μέλη και, συνεπώς, δεν μπορεί να σας βοηθήσει στην υποβολή καταγγελίας. Οι πληροφορίες που παρέχονται στα παρόντα ενημερωτικά σημειώματα έχουν ως στόχο απλώς να σας ενημερώσουν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία και με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε.

Κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους για να μεταβείτε στις πληροφορίες που χρειάζεστε:

1 — Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της έρευνας

2 — Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης

3 — Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Θέματα γενικού δικαίου

Θέματα ποινικού δικαίου

Ιταλικές Ενώσεις Ποινικολόγων

Ανθρώπινα δικαιώματα

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/03/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.