Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Λεττονία

Η εξασφάλιση νομικής συμβουλής από ανεξάρτητο φορέα είναι πολύ σημαντική όταν εμπλέκεστε με οποιοδήποτε τρόπο σε μια ποινική διαδικασία.  Τα δελτία σας ενημερώνουν πότε και υπό ποιες συνθήκες δικαιούστε να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο. Αναφέρουν επίσης τι μπορεί να κάνει για εσάς ο δικηγόρος σας. Το παρόν γενικό δελτίο σας ενημερώνει πώς να βρείτε δικηγόρο και με ποιο τρόπο θα διευθετηθεί η αμοιβή του σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Εξεύρεση δικηγόρου

Εάν χρειάζεστε δικηγόρο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λετονίας. Το Συμβούλιο τηρεί κατάλογο των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη Λετονία.

Ανεξάρτητα από το αν έχετε τεθεί υπό προσωρινή κράτηση ή όχι, μπορείτε να ενημερώσετε την αρμόδια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας αρχή (ανακριτή/ κατηγορούσα αρχή/ δικαστήριο) ότι επιθυμείτε να ζητήσετε νομική συμβουλή. Στην περίπτωση αυτή, θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με τους συνηγόρους υπηρεσίας. Εναλλακτικά, θα ενημερωθεί σχετικώς και θα τεθεί στη διάθεσή σας ένας συνήγορος υπηρεσίας. 

Η καλύτερη δυνατή επιλογή είναι να ορίσετε, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω των συγγενών σας, έναν δικηγόρο που θα χειριστεί την υπόθεσή σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. 

Αμοιβή δικηγόρου

Υποχρεούστε να πληρώσετε για τις υπηρεσίες του δικηγόρου σας. Το ποσό της αμοιβής αποφασίζεται κατόπιν γραπτής συμφωνίας μεταξύ του πελάτη και του δικηγόρου. Εάν δεν μπορέσετε να ορίσετε δικηγόρο, οι απαραίτητες νομικές συμβουλές θα σας παρασχεθούν από το κράτος και τα σχετικά έξοδα θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δίκαιο ποινικής διαδικασίας

Νόμος περί δικηγορικών συλλόγων

Νόμος περί κρατικής νομικής συνδρομής

Κανονισμός περί κρατικής νομικής συνδρομής

Δικηγορικός Σύλλογος Λετονίας

Αρχή παροχής νομικής συνδρομής

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.