Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Μπορώ να ασκήσω έφεση;

Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου υποβάλλοντας την αίτηση έφεσης εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί να παρατείνει την προθεσμία κατά 10 ημέρες (ήτοι συνολική προθεσμία 20 ημερών).

Η αίτηση έφεσης θα πρέπει να απευθύνεται σε ανώτερο κατά μία βαθμίδα δικαστήριο (στο Τμήμα ποινικών υποθέσεων ενός περιφερειακού δικαστηρίου / στον Σύλλογο ποινικών υποθέσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου), αλλά η κατάθεσή της θα πρέπει να γίνει στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.

Δεν είναι δυνατόν να ασκήσετε ξεχωριστή έφεση κατά των γραπτών ή προφορικών αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια μιας δίκης. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις εφεσιβάλλονται μόνο παράλληλα με την άσκηση έφεσης κατά της δικαστικής απόφασης.

Αίτηση έφεσης υποβάλλεται εφόσον κρίνετε ότι η απόφαση του δικαστηρίου είναι εσφαλμένη - παραδείγματος χάριν, εάν επιβληθεί ιδιαιτέρως αυστηρή ποινή ή εάν η νομική ερμηνεία της συμπεριφοράς σας δεν είναι κατάλληλη (αίτηση σχετικά με την ακαταλληλότητα ενός άρθρου ή μέρους ενός άρθρου του Ποινικού Δικαίου) κ.λπ.

Τι γίνεται εάν ασκήσω έφεση;

Εάν ασκήσετε έφεση, η εκτέλεση της απόφασης αναστέλλεται. Εάν βρίσκεστε στη φυλακή κατά την άσκηση της έφεσης, η προθεσμία των 10/ 20 ημερών για την υποβολή αίτησης έφεσης υπολογίζεται από την ημερομηνία επίδοσης της δικαστικής απόφασης σε γλώσσα που κατανοείτε.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας / οικογενειακές υποχρεώσεις που ενδεχομένως απαιτούν την αποφυλάκισή σας, μπορείτε να αιτηθείτε επανεξέταση των λόγων κράτησης. Το δικαστήριο δεν υποχρεούται να κάνει δεκτό το εν λόγω αίτημα.

Το δικαστήριο θα σας ενημερώσει σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της εκδίκασης της έφεσης. Δεν προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία για την εκδίκαση. Ωστόσο, τα δικαστήρια μεριμνούν για την επανεξέταση των υποθέσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Έχετε δικαίωμα να προσκομίσετε νέα αποδεικτικά στοιχεία κατά την έφεσή σας, να εξηγήσετε γιατί είναι απαραίτητη η εξέτασή τους και να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους δεν παρουσιάσατε τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Δικαιούστε να ζητήσετε από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον κρίνετε ότι είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση της έφεσής σας.

Τι γίνεται κατά την εκδίκαση της έφεσης;

Κατά την εκδίκαση της έφεσης, καλούνται να συμμετέχουν οι ακόλουθοι: ο εισαγγελέας, όλα τα πρόσωπα που προσέβαλαν τη δικαστική απόφαση, οι συνήγοροι υπεράσπισης/ εκπρόσωποι. Η αίτησή σας εξετάζεται από σώμα τριών επαγγελματιών δικαστών.

Κατά την εκδίκαση εξετάζεται μόνο η αίτησή σας, εκτός εάν το δικαστήριο έχει αμφιβολίες σχετικά με τα πορίσματα του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Στην κατ' έφεση δίκη, το δικαστήριο μπορεί να λάβει μία εκ των ακολούθων πέντε αποφάσεων:

  • επικύρωση της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου· ακύρωση της απόφασης και έκδοση νέας·
  • μερική ακύρωση της απόφασης και έκδοση νέας όσον αφορά το μέρος που ακυρώθηκε·
  • ακύρωση της απόφασης και περάτωση της υπόθεσης·
  • ακύρωση της απόφασης στο σύνολό της ή εν μέρει και αναπομπή της υπόθεσης στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο για νέα εκδίκαση.

Τι γίνεται εάν η έφεση είναι επιτυχής/ανεπιτυχής;

Εάν η έφεσή σας τελεσφορήσει και κανένα άλλο πρόσωπο (εισαγγελέας/ θύμα) δεν προσβάλει την απόφαση του δικαστηρίου στο πλαίσιο της διαδικασίας αναίρεσης, η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου τίθεται σε ισχύ.

Εάν η έφεσή σας είναι ανεπιτυχής, έχετε δικαίωμα να προσβάλετε την απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου στο πλαίσιο της διαδικασίας αναίρεσης ενώπιον του Τμήματος ποινικών υποθέσεων της Γερουσίας του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η αίτηση αναίρεσης πρέπει να κατατεθεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου κατέστη διαθέσιμη. Το δικαστήριο μπορεί να παρατείνει την προθεσμία κατά 10 ημέρες (ήτοι συνολική προθεσμία 20 ημερών).

Εάν απαλλαγείτε από τις κατηγορίες ή η υπόθεση περατωθεί για νομικούς λόγους, δικαιούστε αποζημίωση.

Εάν η έφεσή σας γίνει δεκτή, καταχώρηση της καταδίκης σας θα τηρείται στο μητρώο της Υπηρεσίας πληροφοριών του Υπουργείου Εσωτερικών της Λετονίας.

Οι προϋποθέσεις υποβολής αίτησης αναίρεσης είναι πολύ αυστηρές - θα πρέπει να αποδείξετε ότι υπήρξε σημαντική παράβαση του Ποινικού Δικαίου/ Δικαίου ποινικής διαδικασίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε επανεκκίνηση της ποινικής διαδικασίας, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία μετά τη θέση της απόφασης σε ισχύ. Δεν προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία για την εν λόγω επανεξέταση. .

Σε ορισμένες περιπτώσεις, (εάν υπήρξαν σημαντικές παραβάσεις του Ποινικού Δικαίου/ Δικαίου ποινικής διαδικασίας) ακόμα και εάν δεν έχετε υποβάλει αίτηση αναίρεσης, ο δικηγόρος σας εξακολουθεί να μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης της ισχύουσας απόφασης. Δεν προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή της εν λόγω αίτησης.

Οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου τίθενται σε ισχύ και καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες, εάν δεν προσβληθούν με έφεση/ αναίρεση. Οι αποφάσεις του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου τίθενται σε ισχύ και καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες, εάν δεν προσβληθούν με αναίρεση. Οι αποφάσεις του ακυρωτικού δικαστηρίου τίθενται σε ισχύ και καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες την ημέρα επανεξέτασης της υπόθεσης.

Κατάγομαι από άλλο κράτος μέλος. Είναι δυνατόν να με στείλουν πίσω στη χώρα μου μετά τη δίκη;

Σε περίπτωση που σας επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή, είναι δυνατόν να εκδοθείτε στη χώρα σας μετά τη δίκη, εφόσον οι αρμόδιες αρχές της χώρας σας υποβάλουν σχετικό αίτημα το οποίο γίνει δεκτό από την Γενική Εισαγγελία της Λετονίας ή αντίστροφα - δηλαδή εάν η εισαγγελία ζητήσει την έκδοσή σας, ώστε να εκτίσετε την ποινή σας στη χώρα σας. Η μεταφορά σας δεν πραγματοποιείται αυτομάτως.

Προκειμένου να είναι δυνατή η μεταφορά πρέπει:

  • να είστε υπήκοος της χώρας στην οποία θα εκτίσετε την ποινή,
  • να έχει τεθεί σε ισχύ η απόφαση του δικαστηρίου,
  • να υπολείπονται τουλάχιστον 6 μήνες από την ποινή σας,
  • το αδίκημα που διαπράξατε να συνιστά αδίκημα και στη χώρα σας,
  • να έχετε ζητήσει να εκτίσετε την ποινή στη χώρα σας/ συμφωνήσει για τη μεταφορά σας.

Η διοίκηση του σωφρονιστικού καταστήματος θα σας ενημερώσει σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αιτήματος μεταφοράς εντός 10 ημερών από την παραλαβή της εντολής εκτέλεσης της απόφασης. Το αίτημά σας πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στη Γενική Εισαγγελία της Λετονίας.

Εάν δεν επιθυμείτε να εκτίσετε την ποινή στη χώρα σας/ δεν συμφωνείτε με το αίτημα που υπέβαλαν οι αρχές της χώρας σας, οφείλετε να δηλώσετε εγγράφως την άρνησή σας ενώπιον της Γενικής Εισαγγελίας της Λετονίας. Το αίτημα μεταφοράς πρέπει να εξετασθεί εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών.

Πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες/καταδίκες

Οι πληροφορίες σχετικά με τις καταδίκες σας στη Λετονία καταχωρούνται, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή σας, στη βάση δεδομένων του ειδικού μητρώου της Υπηρεσίας πληροφοριών του Υπουργείου Εσωτερικών της Λετονίας μέχρι την παραγραφή/ ακύρωση της καταδίκης. Εάν σας έχει επιβληθεί διοικητική ποινή, η καταχώρηση παραμένει στο ποινικό μητρώο για 1 έτος μετά την επίδοσή της και, στη συνέχεια, τίθεται στο αρχείο του μητρώου. Δεν υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δίκαιο ποινικής διαδικασίας

Ποινικό δίκαιο

Λιτανικά Δικαστήρια

Νόμος περί ποινικού μητρώου

Νόμος περί καταβολής αποζημίωσης για ζημίες που προκαλούνται από αρμόδια για τη διαδικασία μέρη

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.