Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Πώς αντιμετωπίζονται οι τροχαίες παραβάσεις μικρής βαρύτητας;

Εάν έχετε υπερβεί το όριο ταχύτητας (50 χλμ/ώρα εντός πόλεως και 90 χλμ/ώρα εκτός πόλεως) μέχρι και κατά 20 χλμ/ώρα, το όργανο της αστυνομίας μπορεί να σας επιδώσει προειδοποίηση/ να σας επιβάλει πρόστιμο ύψους 5 λατς.

Εάν έχετε υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά 21-30 χλμ/ώρα, ο αστυνομικός μπορεί να σας επιδώσει προειδοποίηση/ να σας επιβάλει πρόστιμο ύψους 20 λατς.

Το ύψος του προστίμου αυξάνεται όσο περισσότερο υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας και μπορεί να ανέλθει έως και τα 300 λατς και να συνοδεύεται από αφαίρεση άδειας οδήγησης για διάστημα 3-6 μηνών.

Σε περιπτώσεις παράνομης στάθμευσης, ο αστυνομικός μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ύψους 20 λατς.

Εάν δεν έχετε μαζί σας την άδεια οδήγησης, την άδεια οχήματος ή το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του οχήματος, κ.λπ., ο αστυνομικός μπορεί να σας επιδώσει προειδοποίηση/ να σας επιβάλει πρόστιμο ύψους 2 λατς.

Εάν οδηγούσατε χωρίς φώτα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο αστυνομικός μπορεί να σας επιδώσει προειδοποίηση/ να σας επιβάλει πρόστιμο ύψους 5 λατς. Εάν υποπέσετε στην ίδια παράβαση κατά τη διάρκεια της νύχτας/ σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, το πρόστιμο που μπορεί να σας επιβληθεί ανέρχεται σε 30 λατς.

Σε περίπτωση που εσείς ή κάποιος συνεπιβάτης του οχήματος δεν φοράτε ζώνη ασφαλείας, ο αστυνομικός μπορεί να σας επιδώσει προειδοποίηση/ να σας επιβάλει πρόστιμο ύψους 20 λατς.

Ο αστυνομικός συντάσσει την αναφορά παράβασης και μπορεί να αποφασίσει επί τόπου σχετικά με την επιβλητέα ποινή. Μπορείτε να προσφύγετε κατά της ποινής ενώπιον ανώτερης αρμόδιας αρχής σε διάστημα 1 μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Έχετε δικαίωμα να προσφύγετε ξανά κατά της νέας απόφασης ενώπιον του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου. Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να κατατεθεί σε διάστημα 1 μήνα.

Η δημοτική αστυνομία ασχολείται με παραβάσεις πεζών. Είναι δυνατόν να σας επιβληθεί πρόστιμο ύψους 5 έως 20 λατς. Μπορείτε να προσβάλετε την απόφαση ενώπιον του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου σε διάστημα 1 μήνα.

Εάν οδηγούσατε υπό την επήρεια αλκοόλ και το ποσοστό αλκοόλ που ανιχνεύτηκε κυμαίνεται μεταξύ 0,2 και 0,5 ‰ ενώ, παράλληλα, η άδεια οδήγησής σας εκδόθηκε σε διάστημα μικρότερο από 2 έτη, ο αστυνομικός/  δικαστής του επαρχιακού δικαστηρίου/ ειρηνοδικείου επιβάλλει πρόστιμο ύψους 100-200 λατς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 3 μήνες.  Μπορείτε να προσβάλετε την απόφαση σε διάστημα 1 μήνα ενώπιον ανώτερης αρμόδιας αρχής και στη συνέχεια - ενώπιον του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου  (για πρόστιμα που επιβάλλονται από αστυνομικό)/ του περιφερειακού δικαστηρίου (για πρόστιμα που επιβάλλονται από δικαστή).

Οι παραβάσεις αυτές θα εμφανίζονται στο ποινικό μου μητρώο;

Οι διοικητικές ποινές εμφανίζονται στο ποινικό σας μητρώο. Οι πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω ποινές καταχωρούνται, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή σας, στη βάση δεδομένων του ειδικού μητρώου της Υπηρεσίας πληροφοριών του Υπουργείου Εσωτερικών της Λετονίας για διάστημα 1 έτους μετά τη διαγραφή τους. Στη συνέχεια, όμως, τίθενται στο αρχείο του μητρώου.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κώδικας οδικής κυκλοφορίας

Κώδικας διοικητικών παραβάσεων

Δίκαιο διοικητικών διαδικασιών

Νόμος περί αστυνομίας

Νόμος περί τήρησης αρχείου ποινικού μητρώου

Κρατική αστυνομία

Διεύθυνση οδικής ασφάλειας

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.