Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Λουξεµβούργο

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να λάβετε την ανεξάρτητη συνδρομή δικηγόρου σε περίπτωση εμπλοκής σας με οποιονδήποτε τρόπο σε ποινική διαδικασία. Τα ενημερωτικά δελτία εξηγούν πότε και υπό ποιες περιστάσεις έχετε δικαίωμα να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο. Σας εξηγούν επίσης πώς μπορεί να σας συνδράμει ο δικηγόρος. Το παρόν γενικό ενημερωτικό δελτίο σας ενημερώνει πώς μπορείτε να βρείτε δικηγόρο και με ποιο τρόπο καλύπτονται οι αμοιβές του, εάν δεν είστε σε θέση να τον πληρώσετε.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Πώς μπορώ να βρω δικηγόρο;

Έχετε το απόλυτο δικαίωμα να λάβετε τη συνδρομή ενός δικηγόρου σε όλες τις υποθέσεις. Μπορείτε να καλέσετε τον δικηγόρο της επιλογής σας ή να επικοινωνήσετε με το Barreau de Luxembourg (Δικηγορικός Σύλλογος Λουξεμβούργου) για να λάβετε τον κατάλογο των δικηγόρων και να επιλέξετε αυτόν που επιθυμείτε.

Εάν δεν επιλέξετε, ή εάν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου κρίνει την επιλογή σας ακατάλληλη ορίζει ο ίδιος δικηγόρο. Ο δικηγόρος είναι υποχρεωμένος, εφόσον δεν κωλύεται ή δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, να δεχθεί την εντολή που του έχει ανατεθεί.

Εάν είστε κρατούμενος, μπορείτε να ζητήσετε από τον ανακριτή στην αρχή της διαδικασίας να ορίσει αυτεπάγγελτα συνήγορό σας ή τον δικηγόρο της επιλογής σας.

Πώς αμείβεται ένας δικηγόρος;

Οι δικηγορικές αμοιβές είναι ελεύθερες. Εάν δεν διαθέτετε επαρκή έσοδα για την αμοιβή δικηγόρου, μπορείτε να ζητήσετε νομική συνδρομή από την υπηρεσία υποδοχής και νομικής ενημέρωσης των δικαστηρίων.

Υπάρχει στο Λουξεμβούργο υπηρεσία υποδοχής και νομικής ενημέρωσης στο Diekirch και το Esch-sur-Alzette:

  • Λουξεμβούργο: Cité Judiciaire, Bâtiment CR, L-2080, Luxembourg, Tél : 22 18 46
  • Diekirch: bei der Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, Tél: 80 23 15
  • Esch-sur-Alzette: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, Tél: 54 15 52

Θεωρείστε πρόσωπο με ανεπαρκείς οικονομικούς πόρους, εάν τα οικονομικά σας μέσα δεν υπερβαίνουν το ελάχιστο εγγυημένο από το νόμο εισόδημα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης - Νομική αρωγή

Υπουργείο Δικαιοσύνης – Δικαστική συνδρομή

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.