Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι δικαιοδοσία έχει το κάθε δικαστήριο;

Υπάρχουν τρία είδη παραβάσεων, καθεμία από τις οποίες δικάζεται από διαφορετικό δικαστήριο:

 • Πταίσμα = ενώπιον του tribunal de police (πταισματοδικείο - μονομελές)
 • Πλημμέλημα = ενώπιον του chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement (πλημμελειοδικείο) (τριμελές, με εξαίρεση τα τροχαία αδικήματα: μονομελές)
 • Κακούργημα = ενώπιον του chambre criminelle du tribunal d’arrondissement (κακουργιοδικείο-τριμελές)

Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη διεξαγωγή διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών, παραδείγματος χάρη όταν το θύμα είναι παιδί.

Μπορούν να τροποποιηθούν τα στοιχεία του κατηγορητηρίου/ οι απαγγελθείσες κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης;

Κατά κανόνα, ο νομικός χαρακτηρισμός είναι προσωρινός και δεν είναι υποχρεωτικό να διατηρηθεί από το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση.

Για να επιτραπεί η τροποποίηση των στοιχείων του κατηγορητηρίου, πρέπει η πράξη για την οποία ασκήθηκε η δίωξη να παραμένει η ίδια.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση ομολογίας ενοχής για όλα τα στοιχεία του κατηγορητηρίου/ τις απαγγελθείσες κατηγορίες ή για ορισμένες από αυτές κατά τη διάρκεια της δίκης;

Δεν υπάρχει δυνατότητα ομολογίας ενοχής, αλλά παραδοχής μιας αξιόποινης πράξης. Ο δικαστής μπορεί, παρόλα αυτά, να απορρίψει μια ομολογία την οποία κρίνει ύποπτη. Η ομολογία μπορεί, ωστόσο, να αποτελέσει ελαφρυντική περίσταση.

Τα δικαιώματά σας κατά τη διάρκεια της δίκης

Πρέπει να παρίσταμαι στη δίκη; Μπορεί να διεξαχθεί χωρίς εμένα;

Οφείλετε να παρουσιαστείτε στο δικαστήριο, εκτός εάν προσκομίσετε δικαιολογητικό, όπως ιατρικό πιστοποιητικό. Σε αυτή την περίπτωση, η δίκη μπορεί να αναβληθεί. Μπορείτε να αναθέσετε στον δικηγόρο σας να σας εκπροσωπήσει, εκτός εάν το δικαστήριο απαιτήσει την παρουσία σας. Για τα κακουργήματα, είστε υποχρεωμένος να παραστείτε αυτοπροσώπως.

Εάν ζω σε άλλο κράτος μέλος, μπορώ να συμμετάσχω μέσω εικονοδιάσκεψης; Έχω υποχρέωση να το αποδεχτώ;

Δεν προβλέπεται από το νόμο δυνατότητα συμμετοχής μέσω εικονοδιάσκεψης για πρόσωπα που κατοικούν σε άλλο κράτος.

Πρέπει να είμαι παρών κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας;

Ναι, διότι ο δικαστής μπορεί να θελήσει να σας υποβάλει ερωτήσεις ανά πάσα στιγμή.

Θα έχω διερμηνέα εάν δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα εργασίας του δικαστηρίου;

Το δικαίωμα παροχής δωρεάν υπηρεσιών διερμηνείας, εάν δεν κατανοείτε ή δεν ομιλείτε τη γλώσσα της ακροαματικής διαδικασίας, είναι θεμελιώδες δικαίωμα διασφαλισμένο από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τα έγγραφα του φακέλου, ωστόσο, δεν μεταφράζονται.

Είναι απαραίτητο να έχω δικηγόρο; Θα μου παρασχεθεί δικηγόρος; Μπορώ να αλλάξω δικηγόρο;

Έχετε δικαίωμα να υπερασπισθείτε ο ίδιος τον εαυτό σας ή να έχετε τη συνδρομή συνηγόρου της επιλογής σας και, εάν δεν έχετε τα μέσα να καταβάλετε την αμοιβή δικηγόρου, να εκπροσωπηθείτε από ένα αυτεπάγγελτα διοριζόμενο δικηγόρο (νομική αρωγή). Μπορείτε πάντοτε να αλλάξετε δικηγόρο.

Μπορώ να λάβω το λόγο στη δίκη; Είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω στη δίκη; Έχω δικαίωμα σιωπής, μη αυτοενοχοποίησης;

Έχετε δικαίωμα να λάβετε το λόγο για όλα τα στοιχεία του κατηγορητηρίου. Έχετε επίσης το δικαίωμα της σιωπής για τις κατηγορίες που σας αποδίδονται.

Ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν δεν πω την αλήθεια κατά τη διάρκεια της δίκης;

Εάν δεν πείτε την αλήθεια κατά τη διάρκεια της δίκης, διατρέχετε τον κίνδυνο να σας επιβληθεί βαρύτερη ποινή.

Μπορώ να αντικρούσω τα εις βάρος μου αποδεικτικά στοιχεία; Πώς, για ποιο λόγο;

Η αμφισβήτηση των αποδεικτικών στοιχείων που προβάλλονται εις βάρος σας είναι εφικτή και με κάθε τρόπο, όπως παραδείγματος χάρη με την πρόσκληση μαρτύρων, την προσκόμιση εγγράφων, την προβολή επιχειρημάτων ή τις υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων.

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία μπορώ να προβάλω για την υπεράσπισή μου;

Το δικαστήριο οφείλει να λαμβάνει υπόψη όλα τα αποδεικτικά στοιχεία.

Υπό ποιες περιστάσεις μπορώ να επικαλεστώ αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία;

Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να προβληθούν υπό δύο όρους: έχουν εισαχθεί κανονικά στον φάκελο και έχουν υποβληθεί σε ελεύθερη συζήτηση των διαδίκων σε δημόσια συνεδρίαση.

Μπορώ να κάνω χρήση των υπηρεσιών ιδιωτικού αστυνομικού για να λάβω αποδεικτικά στοιχεία για την υπεράσπισή μου; Είναι αποδεκτά παρόμοια αποδεικτικά στοιχεία;

Η χρησιμοποίηση ιδιωτικού αστυνομικού για την απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων δεν απαγορεύεται, πρέπει, ωστόσο, ο εν λόγω ιδιωτικός αστυνομικός να δρα με απόλυτη νομιμότητα.

Μπορούμε, εγώ ή ο δικηγόρος μου, να θέσουμε ερωτήσεις σε άλλους μάρτυρες στην υπόθεση; Μπορούμε, εγώ ή ο δικηγόρος μου να αντικρούσουμε τους ισχυρισμούς τους;

Το δικαίωμα της ακρόασης μαρτύρων είναι ένα από τα δικαιώματα της υπεράσπισης που απαριθμούνται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η υπεράσπιση μπορεί να καλεί και να θέτει ερωτήσεις σε μάρτυρες υπεράσπισης με τους ίδιους όρους όπως και στους μάρτυρες κατηγορίας.

Λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που αφορούν το ποινικό μητρώο σας;

Κάθε προηγούμενη καταδίκη που έχει εγγραφεί στο ποινικό μητρώο σας προσκομίζεται στο δικαστήριο κατά τη διαδικασία.

Λαμβάνονται υπόψη προηγούμενες καταδικαστικές αποφάσεις σε άλλο κράτος μέλος;

Όχι σε περίπτωση υποτροπής. Ναι για τους όρους χορήγησης αναστολής.

Ποιες είναι οι πιθανές εκβάσεις της δίκης;

Μπορεί να απαλλαγείτε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει. Μπορεί επίσης να κριθείτε ένοχος. Η ποινή εξαρτάται από την αξιόποινη πράξη για την οποία κριθήκατε ένοχος.

Οι ποινές για κακουργήματα είναι οι ακόλουθες:

 • Ισόβια κάθειρξη ή φυλάκιση από 5 έως 30 έτη
 • Πρόστιμο τουλάχιστον 251 ευρώ
 • Ειδική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων
 • Αφαίρεση τίτλων, βαθμών, καθαίρεση από δημόσια καθήκοντα, απόλυση από την εργασία
 • Στέρηση ορισμένων πολιτικών δικαιωμάτων
 • Το κλείσιμο επιχείρησης και καταστήματος
 • Η δημοσίευση ή τοιχοκόλληση, με έξοδα του καταδικασθέντος, της καταδικαστικής απόφασης ή αποσπάσματος της απόφασης
 • Η απαγόρευση άσκησης ορισμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Οι ποινές για πλημμελήματα είναι:

 • Η φυλάκιση (από 8 ημέρες έως 5 έτη)
 • Επιβολή προστίμου τουλάχιστον 251 ευρώ
 • Ειδική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων
 • Στέρηση ορισμένων πολιτικών δικαιωμάτων
 • Κλείσιμο επιχείρησης ή καταστήματος
 • Η δημοσίευση ή τοιχοκόλληση της καταδικαστικής απόφασης
 • Απαγόρευση άσκησης ορισμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων
 • Απαγόρευση οδήγησης συγκεκριμένων οχημάτων
 • Εάν η ποινή φυλάκισης είναι κατώτερη των 6 μηνών, ο δικαστής έχει τη δυνατότητα να την υποκαταστήσει με κοινωφελή εργασία διάρκειας 40 έως 240 ωρών.

Οι ποινές για τα πταίσματα είναι:

 • Πρόστιμο από 25 έως 250 ευρώ, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά
 • Ειδική κατάσχεση
 • Απαγόρευση οδήγησης ορισμένων οχημάτων

Εάν έχετε καταδικαστεί σε ποινή στέρησης της ελευθερίας, ποιες είναι οι δυνατότητες εκτέλεσης αυτής της ποινής;

Στο Λουξεμβούργο, αρμόδιος να αποφασίζει για τους τρόπους εκτέλεσης των ποινών στέρησης της ελευθερίας είναι ο Γενικός Εισαγγελέας του Κράτους χωρίς την παρέμβαση δικαστή.

Προβλέπονται διάφορες δυνατότητες:

Η τμηματική εκτέλεση

Η τμηματική εκτέλεση επιτρέπει στον κρατούμενο ο οποίος δεν είναι επικίνδυνος να εκτίσει την ποινή του σε συμφωνημένες χρονικές περιόδους.

Η ημιελεύθερη διαβίωση

Το καθεστώς αυτό παρέχει στον κρατούμενο τη δυνατότητα να ασκεί εξωτερικά μια επαγγελματική δραστηριότητα ή να παρακολουθεί ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Η υπό όρους αποφυλάκιση

Επιτρέπει την αποφυλάκιση μετά την έκτιση της μισής ποινής.

Ποινική άδεια

Η ποινική άδεια συνιστά άδεια εξόδου από το σωφρονιστικό κατάστημα, είτε για ορισμένο μέρος της ημέρας είτε για περιόδους 24 ωρών, και ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για την προσμέτρηση της διάρκειας της ποινής.

Η αναστολή ποινής

Ενόψει της υπό όρους αποφυλάκισης ή της οριστικής απόλυσης, μπορεί να χορηγηθεί αναστολή της ποινής σε καταδικασμένους η συμπεριφορά των οποίων κατά τις άδειες που τους χορηγήθηκαν προηγουμένως κρίθηκε θετική.

Το ηλεκτρονικό βραχιόλι

Η χρησιμοποίησή του δεν προβλέπεται από κανένα νόμο.

Ποιος είναι ο ρόλος του παθόντος κατά τη διάρκεια της δίκης;

Ο παθών μπορεί να καταθέσει ως μάρτυρας. Μπορεί επίσης να παραστεί ως πολιτική αγωγή, δηλαδή να ζητήσει αποζημίωση. Μπορεί να λάβει θέση για την αξιόποινη πράξη και τις συνέπειές της. Μπορεί να ασκήσει έφεση κατά αποφάσεων, αλλά αποκλειστικά ως προς την αποζημίωση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Οργάνωση των δικαστηρίων

Ποινικός κώδικας

Κώδικας ποινικής δικονομίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.