Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Λουξεµβούργο

It is very important to obtain independent advice from a lawyer when you are involved in any way in criminal proceedings. The information sheets tell you when and under what circumstances you are entitled to be represented by a lawyer. They also tell you how the lawyer will help you. This general information sheet will show you how to find a lawyer and how the lawyer’s fees will be covered if you are unable to pay him.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

How to find a lawyer

You have the absolute right to be assisted by a lawyer in all cases. You can either call upon the lawyer of your choice or contact the Luxembourg Bar to obtain the list of lawyers in order to choose one to your liking.

If you do not choose a lawyer or if the Chairman of the Bar Association [Bâtonnier de l’Ordre des Avocats] considers your choice to be inappropriate, it will be up to the Chairman to appoint him. The lawyer is obliged to accept the instruction given to him, unless he is unable to do so or has a conflict of interest.

If you have been detained, you may ask the investigating judge at the start of the proceedings to arrange for you to be assisted by a duty lawyer or by the lawyer of your choice.

How to pay a lawyer

Lawyers set their own fees. If you do not have sufficient income to pay a lawyer, you can request legal aid from the courts’ judicial information service.

A judicial information service exists in Luxembourg, Diekirch and Esch-sur-Alzette:

  • Luxembourg: Cité Judiciaire, Bâtiment CR, L-2080, Luxembourg, Tel : 22 18 46
  • Diekirch: at Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, Tel: 80 23 15
  • Esch-sur-Alzette: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, Tel: 54 15 52

You are considered to be someone with inadequate resources if you do not have financial means in excess of the statutory guaranteed minimum.

Related links

Ministry of Justice – Legal aid

Ministry of Justice – Legal assistance

Last update: 05/04/2016

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.