Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Ποια είναι τα στάδια της ανάκρισης;

Σκοπός της έρευνας και της ανάκρισης είναι να συλλεγούν τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με ποινικό αδίκημα που έχει διαπραχθεί και να εξακριβωθεί αν ένας ή περισσότεροι ύποπτοι είναι οι δράστες αυτού του αδικήματος.

Ο εισαγγελέας κινεί διαδικασία προκαταρκτικής έρευνας από την αστυνομία, η οποία ανακρίνει τους πιθανούς δράστες, συλλέγει τα πειστήρια και συντάσσει πρακτικό της υπόθεσης.

Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, ο εισαγγελέας αποφασίζει να θέσει την υπόθεση στο αρχείο χωρίς συνέχεια ή να παραπέμψει τον κατηγορούμενο σε δίκη.

Σε περίπτωση κακουργήματος ή περίπλοκων πλημμελημάτων, ο εισαγγελέας ορίζει ανακριτή ο οποίος συλλέγει και επαληθεύει τα πραγματικά περιστατικά και τα στοιχεία υπέρ και κατά του κατηγορουμένου. Ο δικαστής απαγγέλλει κατηγορίες σε κάθε κατηγορούμενο που κατά τα φαινόμενα εμπλέκεται στην υπόθεση και μπορεί να προβεί ο ίδιος ή να ζητήσει από την αστυνομία να πραγματοποιήσει κατ' οίκον έρευνες, κατασχέσεις ή άλλες ενέργειες. Μπορεί να αποφασίσει τη φυλάκιση οποιουδήποτε κατηγορουμένου.

Σε περίπτωση ανάκρισης, τουλάχιστον σε κακουργηματικές υποθέσεις, ο ανακριτής υποβάλλει έκθεση στον εισαγγελέα σχετικά με την υπόθεση. Ο εισαγγελέας ζητεί είτε να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο χωρίς συνέχεια είτε την παραπομπή του κατηγορουμένου σε δικαστήριο για να δικαστεί. Το κατά τόπον αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αποφασίζει αν θα ακολουθήσει ή όχι τις οδηγίες του εισαγγελέα.

Τα δικαιώματά μου κατά την έρευνα και την ανάκριση

Ανάκριση / προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας (1)

Τι συμβαίνει κατά την προκαταρκτική έρευνα;

Μετά την υποβολή καταγγελίας παθόντος ή τη διαπίστωση εγκλήματος ή αξιόποινης πράξης από την αστυνομία, ο εισαγγελέας διευθύνει την προκαταρκτική έρευνα και επιχειρεί να διαπιστώσει ποιος είναι ο δράστης της παράβασης. Μπορεί να αναθέσει την έρευνα σε ανακριτή προκειμένου να συλλέξει τα στοιχεία της υπόθεσης για κάθε πλημμέλημα. Για τα κακουργήματα, πρέπει να ορίζεται ανακριτής. Κάθε μάρτυρας μπορεί να δώσει κατάθεση. Και εσείς μπορείτε να κληθείτε από τον εισαγγελέα, την αστυνομία ή τον ανακριτή να δώσετε κατάθεση για ενδεχόμενη εμπλοκή σας στην υπόθεση.

Τι σημαίνει «κατηγορούμενος»;

Τα δικαιώματά σας κατά την έρευνα και την ανάκριση γεννιούνται τη στιγμή που χαρακτηρίζεστε «κατηγορούμενος» από τον ανακριτή, που κατηγορείστε δηλαδή ότι έχετε διαπράξει αξιόποινη πράξη. Ισχύει, εντούτοις, το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να προσκομιστούν και να γίνουν αποδεκτές οι αποδείξεις της ενοχής σας από το δικαστήριο.

Θα ενημερώνομαι για το τι συμβαίνει;

Έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά με τη φύση και την αιτία της κατηγορίας, δηλ. για τις πράξεις που σας αποδίδονται και τις νομικές βάσεις. Σκοπός του δικαιώματος ενημέρωσής σας είναι να έχετε τη δυνατότητα να προετοιμάσετε την υπεράσπισή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι κατανοητές και πλήρεις και σας κοινοποιούνται είτε από αστυνομικό υπάλληλο είτε από τον ανακριτή.

Θα υπάρχει υπηρεσία διερμηνείας εάν δεν ομιλώ τη γλώσσα;

Εάν δεν ομιλείτε μία από τις γλώσσες εργασίας των δικαστικών αρχών (δικαστικής αστυνομίας ή ανακριτή), καλείται διερμηνέας. Αυτός θα μεταφράζει όλες τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σας.

Σύλληψη (περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης) (2)

Τι συμβαίνει σε περίπτωση αυτόφωρου κακουργήματος ή πλημμελήματος;

Σε περίπτωση αυτόφωρου κακουργήματος ή πλημμελήματος, δηλαδή αμέσως μετά τη διάπραξη ενός ποινικού αδικήματος, μπορεί να συλληφθείτε άμεσα από την αστυνομία, εάν θεωρείστε ύποπτος ότι διαπράξατε αυτή την πράξη. Μπορείτε να τεθείτε υπό προσωρινή κράτηση από την αστυνομία μέχρι 24 ώρες. Είναι δυνατόν να κατασχεθούν αντικείμενα που ενδεχομένως χρησίμευσαν στη διάπραξη της αξιόποινης πράξης. Μπορούν να ληφθούν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα καθώς και φωτογραφίες σας. Μπορεί επίσης να ληφθεί δείγμα DNA σας. Στη συνέχεια οδηγείστε ενώπιον ενός ανακριτή.

Πότε μπορώ να προσφύγω σε δικηγόρο και πώς;

Σε περίπτωση που είστε κρατούμενος της δικαστικής αστυνομίας για αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα ή ανακρίνεστε από τον ανακριτή, οι αστυνομικοί υπάλληλοι ή ο ανακριτής είναι υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουν για το δικαίωμά σας να λάβετε τη συνδρομή δικηγόρου και να σας επιτρέψουν να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας βοηθήσει. Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται πριν τη διεξαγωγή της ανάκρισής σας, εγγράφως και με απόδειξη παραλαβής σε γλώσσα που κατανοείτε.

Μπορώ να επικοινωνήσω με μέλος της οικογένειάς μου ή φιλικό πρόσωπο;

Η αστυνομία θα σας ενημερώσει εγγράφως, με απόδειξη παραλαβής σε γλώσσα την οποία κατανοείτε, για το δικαίωμά σας να ειδοποιήσετε πρόσωπο της επιλογής σας και θέτει στη διάθεσή σας τηλέφωνο. Το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να είναι μέλος της οικογένειας ή φίλος σας, εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο προς το συμφέρον της ανάκρισης.

Μπορώ να επικοινωνήσω με ιατρό σε περίπτωση ανάγκης;

Αμέσως μόλις τεθείτε υπό κράτηση, ενημερώνεστε εγγράφως και με απόδειξη παραλαβής σε γλώσσα την οποία κατανοείτε για το δικαίωμά σας να σας εξετάσει άμεσα ιατρός. Και ο εισαγγελέας μπορεί επίσης να ορίσει ιατρό για να σας εξετάσει, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε εάν το ζητήσει μέλος της οικογένειάς σας.

Μπορώ να επικοινωνήσω με την πρεσβεία της χώρας μου, εάν είμαι υπήκοος άλλης χώρας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με πρόσωπο της επιλογής σας, συνεπώς και με την πρεσβεία της χώρας σας, εάν το επιθυμείτε.

Μπορούν να με υποβάλουν σε σωματική έρευνα;

Εάν κατά τη διάρκεια της κράτησής σας υπάρχουν υπόνοιες ότι θα αποκρύψετε αντικείμενα χρήσιμα για την αποκάλυψη της αλήθειας ή αντικείμενα επικίνδυνα για εσάς ή για οποιονδήποτε τρίτο, μπορεί να  υποβληθείτε σε σωματική έρευνα από πρόσωπο του ίδιου φύλου.

Μπορούν να κάνουν έρευνα στην κατοικία, το γραφείο, το αυτοκίνητό μου κλπ.;

Στο πλαίσιο μιας προκαταρκτικής έρευνας, επιτρέπεται η διενέργεια έρευνας σε χώρο διαμονής σας μόνο εάν έχετε δώσει ρητή και ιδιόχειρη γραπτή συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση αυτόφωρου κακουργήματος ή πλημμελήματος, η συγκατάθεσή σας δεν είναι απαραίτητη και η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας. Επιτρέπεται επίσης ή έρευνα στο αυτοκίνητό σας, εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχετε διαπράξει κακούργημα ή πλημμέλημα.

Σε περίπτωση ανάκρισης, επιτρέπεται η διενέργεια έρευνας στην κατοικία σας από τις εξίμισι το πρωί έως τις οκτώ το βράδυ. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των κατασχεθέντων εγγράφων σας και να ζητήσετε να σας επιστρέψουν ένα αντικείμενο που έχει κατασχεθεί. Το κράτος σας επιστρέφει αυτό το αντικείμενο, εάν δεν είναι απαραίτητο για την εξακρίβωση της αλήθειας ή για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των διαδίκων και εφόσον η επιστροφή του αντικειμένου δεν θέτει σε κίνδυνο πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία. Το αίτημα επιστροφής μπορεί να απορριφθεί σε περίπτωση που η κατάσχεση προβλέπεται από το νόμο.

 

Θα μου ζητήσουν τη λήψη δειγμάτων DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων ή άλλων σωματικών εκκρίσεων;

Με εντολή του εισαγγελέα ή του ανακριτή και με τη δική σας γραπτή και εκ των προτέρων συγκατάθεση, ένας αστυνομικός υπάλληλος μπορεί να λάβει δείγμα κυττάρων για τη δημιουργία ενός προφίλ αναφοράς DNA.

Μπορεί να υποχρεωθείτε να υποβληθείτε στη λήψη δείγματος κυττάρων, εάν φαίνεται ότι υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα σε εσάς και την τέλεση των επίμαχων πράξεων και αν για οι πράξεις αυτές επισύρουν ποινή φυλάκισης ίση ή μεγαλύτερη από δύο έτη.

Δεν μπορούν να σας υποχρεώσουν να υποβληθείτε σε αιμοληψία.

Ο εισαγγελέας μπορεί να διατάξει τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, εάν θεωρεί ότι έχετε λάβει μέρος σε αυτόφωρο κακούργημα και κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας. Τα αποτυπώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα από την αστυνομία για την πρόληψη, τη διαλεύκανση και τη διαπίστωση ποινικών αδικημάτων.

Εάν τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαπίστωση της ταυτότητάς σας, μπορούν να σας ζητηθούν στο πλαίσιο έρευνας για αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα ή για προκαταρκτική έρευνα ή για αίτηση δικαστικής συνδρομής ή την εκτέλεση εντάλματος έρευνας εκδοθέντος από τη δικαστική αρχή με άδεια του εισαγγελέα ή του ανακριτή. Τα δακτυλικά αποτυπώματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν αργότερα από την αστυνομία για λόγους πρόληψης, διερεύνησης και διαπίστωσης ποινικών αδικημάτων, εκτός εάν δεν είστε υποκείμενος σε καμία δικαστική έρευνα ή μέτρο εκτέλεσης.

Με ποιο μέσο μπορεί ο ανακριτής να σας οδηγήσει σε ανάκριση;

Εάν είστε ελεύθερος, ο ανακριτής μπορεί να σας αποστείλει γραπτή κλήτευση, δηλαδή διαταγή να εμφανιστείτε. Σας ειδοποιεί απλώς να παρουσιαστείτε την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα για να εξεταστείτε αμέσως από τον ανακριτή.

Μπορεί επίσης να διατάξει την αναζήτησή σας από την αστυνομία με εντολή προσαγωγής, όταν ο ανακριτής θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος φυγής, κίνδυνος εξαφάνισης αποδεικτικών στοιχείων ή εάν δεν παρουσιαστείτε στην κλήτευσή του. Σε περίπτωση κακουργήματος, τεκμαίρεται κίνδυνος φυγής, εάν η πράξη τιμωρείτε βάσει νόμου με ποινή κάθειρξης.

Ένταλμα σύλληψης μπορεί να εκδοθεί εάν ο κατηγορούμενος έχει διαφύγει ή κατοικεί στο εξωτερικό και εάν οι πράξεις που του αποδίδονται υπόκεινται σε ποινή φυλάκισης.

Εάν είμαι υπήκοος άλλης χώρας, οφείλω να είμαι παρών κατά την ανάκριση και μπορώ να συμμετάσχω μέσω εικονοδιάσκεψης;

Πρέπει να είστε παρών κατά την ακρόαση. Η συμμετοχή με εικονοδιάσκεψη δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Ανάκριση από τον ανακριτή και απόφαση κράτησης (3)

Ποιος είναι ο σκοπός της ανάκρισης από τον ανακριτή;

Ο ανακριτής διαπιστώνει την ταυτότητά σας και σας γνωστοποιεί τις διενεργούμενες διαδικαστικές πράξεις. Στη συνέχεια σας ενημερώνει για την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος σας, ότι δηλαδή στο εξής κατηγορείστε επίσημα ότι έχετε διαπράξει μια συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη και σας υποβάλλει ερωτήσεις για τις αποδιδόμενες πράξεις (ή «που σας προσάπτονται»).

Ποια είναι τα δικαιώματά σας κατά την ανάκριση από τον ανακριτή;

Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε για κάθε πράξη που σας αποδίδεται και για τις διενεργούμενες διαδικαστικές πράξεις σε περίπτωση αυτόφωρου κακουργήματος ή πλημμελήματος ή κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας.

Ο ανακριτής έχει υποχρέωση να σας ενημερώσει για το δικαίωμά σας να λάβετε τη συνδρομή δικηγόρου της επιλογής σας. Αυτό οφείλει να το πράξει πριν την ανάκρισή σας, εγγράφως και με απόδειξη παραλαβής σε γλώσσα την οποία κατανοείτε. Εάν δεν επιλέξετε δικηγόρο, ο ανακριτής οφείλει, εφόσον το ζητήσετε, να ορίσει αυτεπάγγελτα συνήγορό σας.

Η ανάκρισή σας μπορεί να γίνει μόνο με την παρουσία του δικηγόρου σας, εκτός εάν παραιτηθείτε ρητά από αυτό το δικαίωμα.

Έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε να απαντήσετε ενώ παρίστασθε. Πρέπει να σας ενημερώσουν γι' αυτό το δικαίωμα.

Έχετε πάντοτε δικαίωμα να ανακαλέσετε δηλώσεις τις οποίες έχετε κάνει· η ομολογία μπορεί να ληφθεί υπόψη εις βάρος σας μόνο εφόσον έχει γίνει ελεύθερα και εκούσια.

Έχετε δικαίωμα να απευθύνετε ερωτήσεις στους μάρτυρες.

Δεν έχετε δικαίωμα να επικοινωνήσετε με το δικηγόρο σας μέχρι το τέλος της πρώτης κατάθεσης. Ο δικαστής μπορεί να σας απαγορεύσει, με αιτιολογημένη απόφαση, να επικοινωνήσετε (να γράψετε) με τους οικείους σας για ανώτατο διάστημα 10 ημερών.

Υπάρχουν υπηρεσίες διερμηνείας, εάν δεν ομιλώ τη γλώσσα;

Ο ανακριτής οφείλει να καλέσει διερμηνέα για τη λήψη της κατάθεσης, ο οποίος θα μεταφράζει κάθε ερώτηση και απάντηση και θα σας μεταφράσει την κατάθεσή σας κατά την ανάγνωσή της.

Μπορώ να απελαθώ στην χώρα καταγωγής μου;

Όχι, εάν οι αρχές της χώρας σας δεν ζητήσουν την έκδοσή σας για την ίδια παράβαση και εάν οι αρχές του Λουξεμβούργου δεν αποδεχθούν να διεξαχθεί η ανάκριση ή η έρευνα στη χώρα σας, είστε υποχρεωμένος να παραμείνετε στο Λουξεμβούργο, εάν είναι αναγκαίο και στη φυλακή.

Θα ζητήσουν πληροφορίες για το ποινικό μητρώο μου;

Στην πράξη, οι δικαστικές αρχές επαληθεύουν το ιστορικό στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης καθώς και το ποινικό μητρώο σας.

Θα ενημερωθώ εάν έχουν καταθέσει μάρτυρες εναντίον μου και για την ύπαρξη άλλων αποδεικτικών στοιχείων εις βάρος μου;

Στο πλαίσιο του δικαιώματός σας να συμβουλευθείτε τον φάκελο, συνήθως μέσω του δικηγόρου σας, μπορείτε να ενημερωθείτε για τους μάρτυρες που έχουν καταθέσει εις βάρος σας και για όλα τα άλλα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία εις βάρος σας. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στο φάκελό σας μετά την πρώτη κατάθεση. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή από τον ανακριτή να συμβουλευθείτε τα έγγραφα του φακέλου σας.

Θα αφεθώ ελεύθερος ή θα τεθώ υπό κράτηση;

Ο ανακριτής, αφού σας απαγγείλει κατηγορίες και σας ανακρίνει, μπορεί να σας αφήσει ελεύθερο. Μπορεί επίσης να σας θέσει υπό προσωρινή κράτηση εκδίδοντας ένταλμα κράτησης. Στην περίπτωση αυτή θα οδηγηθείτε στη φυλακή από την αστυνομία. Ο ανακριτής μπορεί να σας απαγορεύσει την επικοινωνία, εάν αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες της ανάκρισης. Εάν αρθεί η απαγόρευση, μπορείτε να τηλεφωνήσετε από τη φυλακή σε οικεία σας πρόσωπα, στο πλαίσιο της τήρησης του αυστηρού κανονισμού της φυλακής.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την προσωρινή αποφυλάκισή σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Για την αποφυλάκιση μπορεί να τεθούν ως όροι η καταβολή εγγύησης και η παραμονή σας στο Λουξεμβούργο.

Μπορώ να φύγω από τη χώρα κατά τη διάρκεια της ανάκρισης;

Κατά κανόνα, μπορείτε να φύγετε από τη χώρα κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, εκτός εάν είστε προφυλακισμένος. Αντίθετα, εάν είστε υποκείμενος σε ποινή για πλημμέλημα ή σε βαρύτερη ποινή (φυλάκιση δύο ή περισσότερων ετών, εάν είστε κάτοικος Λουξεμβούργου), ο ανακριτής ή το Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί να διατάξει δικαστικό έλεγχο που θα επιβάλει την υποχρέωση, παραδείγματος χάρη, να μην εξέλθετε από τα εδαφικά όρια που ορίζει ο ανακριτής.

Τι συμβαίνει εάν έχει ασκηθεί ήδη ποινική δίωξη εις βάρος μου σε άλλο κράτος μέλος για το ίδιο έγκλημα;

Μπορεί να καταδικαστείτε μία μόνο φορά για το ίδιο έγκλημα. Είναι, ωστόσο, δυνατό να ασκηθεί διπλή δίωξη, εάν δεν έχει υπάρξει τελεσίδικη απόφαση σε μια χώρα. Εάν η ανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη στην άλλη χώρα, είναι δυνατό να εκδοθείτε σε αυτό το κράτος για να δικαστείτε εκεί και όχι στο Λουξεμβούργο.

Συνεδρίαση του δικαστικού συμβουλίου για να αποφασίσει σχετικά με αίτηση αποφυλάκισης (4)

Εάν είμαι κρατούμενος, πώς και από ποιον μπορώ να ζητήσω την προσωρινή αποφυλάκισή μου;

Το αίτημα αποφυλάκισης μπορεί να υποβληθεί σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή σε οποιαδήποτε στιγμή της αποδεικτικής διαδικασίας και χωρίς κανένα όριο στο πόσες φορές υποβάλλετε αίτηση αποφυλάκισης. Πρόκειται για απλή αίτηση στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Εάν, ωστόσο, είστε προφυλακισμένος, μπορείτε επίσης να ζητήσετε την προσωρινή αποφυλάκισή σας με απλή γραπτή αίτηση που επιδίδεται ιδιοχείρως στο αρμόδιο προσωπικό.

 

Ποια είναι η διαδικασία και η προθεσμία;

Λαμβάνεται επειγόντως απόφαση, το αργότερο εντός τριών ημερών από την κατάθεση της αίτησης προσωρινής αποφυλάκισης. Ως κατηγορούμενος, υπάρχει υποχρέωση ακρόασής σας και, κατά περίπτωση, του δικηγόρου σας. Το κατά τόπον αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο λαμβάνει την απόφαση βάσει γραπτής και αιτιολογημένης γνώμης του ανακριτή.

Μπορώ να αποφυλακιστώ προσωρινά έναντι καταβολής χρηματικού ποσού (εγγύησης);

Πράγματι, ο ποινικός κώδικας προβλέπει τον όρο της εγγυοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει την προσωρινή αποφυλάκισή σας έναντι καταβολής ενός ποσού που καθορίζει ελεύθερα. Το ποσό αυτό αποτελεί εγγύηση ότι θα παρουσιαστείτε στον ανακριτή και στο δικαστήριο και ότι θα εκτελεστεί η ποινή, καθώς και για τα πρόστιμα και δικαστικά έξοδα.

Θα υπόκειμαι σε έλεγχο εάν αποφυλακιστώ προσωρινά;

Η αποφυλάκιση μπορεί να συνοδεύεται με θέση υπό δικαστικό έλεγχο. Οι δικαστικές αρχές μπορούν να σας επιβάλουν ορισμένες υποχρεώσεις, παραδείγματος χάρη να μην έλθετε σε επαφή με συγκεκριμένα πρόσωπα ή να μην ταξιδέψετε.

Υπάρχει ένδικο μέσο κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου;

Εάν αποφυλακιστείτε, ο εισαγγελέας μπορεί, εντός προθεσμίας μίας ημέρας από την έκδοση της απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Σε αυτή την περίπτωση, παραμένετε υπό κράτηση μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Εφετείου.

Μπορείτε πάντοτε να ασκήσετε έφεση ενώπιον του Εφετείου κατά την απορριπτικής απόφασης του δικαστηρίου για την αίτηση αποφυλάκισής σας.

Εξέταση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα/ανακριτή και δικαιώματα του κατηγορουμένου (5)

Σε ποιες ενέργειες μπορεί να προβεί ο ανακριτής;

Κατά την εξέταση της υπόθεσης, ο ανακριτής έχει στη διάθεσή του ένα μεγάλο φάσμα μέσων για να διαπιστώσει τα πραγματικά περιστατικά της διαπραχθείσας αξιόποινης πράξης.

Έτσι, ο δικαστής μπορεί να διενεργήσει κατ' οίκον έρευνα, να εξετάσει μάρτυρες, να προβεί σε εκατέρωθεν ακρόαση, να διατάξει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, ή ακόμη και την παρακολούθηση ή την καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Μπορώ να ασκήσω ένδικο μέσο κατά πράξης της ανακριτικής διαδικασίας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση ακύρωσης μιας πράξης της ανακριτικής διαδικασίας στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, εντός προθεσμίας πέντε ημερών από τη στιγμή που σας γνωστοποιείται η πράξη. Εάν δεν υποβάλετε αίτηση ακύρωσης κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, δεν θα μπορέσετε να υποβάλετε το αίτημα αυτό κατά την ακροαματική διαδικασία.

Ποια άλλα ένδικα μέσα μπορώ να ασκήσω;

Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις ακυρότητας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, την τήρηση ή την άσκηση μιας ευχέρειας ή δικαιώματος που σας παρέχει ο νόμος. Σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησης αποφανθούν για το αίτημά σας, μπορείτε να επικαλεστείτε αργότερα ενώπιον άλλης αρχής ότι η δίκη δεν ήταν δίκαιη.

Ποιες πράξεις μπορώ να ζητήσω να εκτελέσει ο ανακριτής;

Μπορείτε να ζητήσετε μέσω του δικηγόρου σας από τον ανακριτή τη διενέργεια πράξεων για την απόδειξη της αθωότητάς σας. Έτσι, μπορείτε να ζητήσετε κατ' οίκον έρευνα, νέα ακρόαση, την εξέταση ορισμένων μαρτύρων υπεράσπισής, να οργανώσει εξέταση κατ’ αντιπαράσταση ή τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης.

Μπορείτε επίσης να επιδώσετε στον δικαστή κάθε έγγραφο με σκοπό να αποδείξετε την αθωότητά σας ή να ζητήσετε την άρση της κατάσχεσης από τον δικαστή εγγράφων ή αντικειμένων ή της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών.

Περάτωση της αποδεικτικής διαδικασίας και παραπομπή στο δικαστήριο (6)

Τι συμβαίνει με την περάτωση της αποδεικτικής διαδικασίας;

Ο ανακριτής εκδίδει διάταξη περάτωσης. Θεωρεί λοιπόν ότι έπραξε όλα τα δέοντα για την ανακάλυψη της αλήθειας και να προσδιοριστούν οι κατηγορούμενοι δράστες, ώστε να δικαστούν.

Τα δικαιώματά σας μετά την περάτωση της διαδικασίας

Ο φάκελος με την ενδεχόμενη γνώμη του ανακριτή τίθεται στη διάθεσή σας και του δικηγόρου σας οκτώ ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για την εξέταση του φακέλου από το κατά τόπον αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Έχετε δικαίωμα να λάβετε γνώση όλων των στοιχείων που προκύπτουν από την ανάκριση.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε υπόμνημα, στην πράξη μέσω του δικηγόρου σας, πριν την έκδοση της απόφασης του κατά τόπον αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, το οποίο είτε θα εκδώσει απαλλακτικό βούλευμα (παύση της δίωξης λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων), είτε διάταξη παραπομπής ενώπιον δικαστηρίου (για να δικαστούν οι κατηγορούμενοι).

Έχετε στη διάθεσή σας ένα ένδικο μέσο κατά των εν λόγω αποφάσεων του ανακριτή και του δικαστικού συμβουλίου: μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της διάταξης του ανακριτή ή της απόφασης του κατά τόπον αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου. Η έφεση αυτή ασκείται ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών.

Μπορώ να αποδεχθώ την ενοχή μου πριν τη δίκη για όλες ή για ορισμένες από τις κατηγορίες;

Δεν υφίσταται σήμερα στο Λουξεμβούργο διαδικασία ομολογίας ενοχής.

Είναι δυνατή να τροποποιηθούν τα στοιχεία του κατηγορητηρίου / οι απαγγελθείσες κατηγορίες πριν από τη δίκη;

Οι κατηγορίες μπορούν να τροποποιηθούν πριν τη δίκη σε συνάρτηση με τα πραγματικά περιστατικά που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια της έρευνας ή της ανάκρισης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ποινικός κώδικας

Κώδικας ποινικής δικονομίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.