Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Λουξεµβούργο

Τα παρόντα ενημερωτικά δελτία εξηγούν τι συμβαίνει όταν ένα πρόσωπο θεωρείται ύποπτο ή κατηγορείται για αδίκημα το οποίο πρέπει να κριθεί από δικαστήριο. Για πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις ήσσονος σημασίας, όπως οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, στις οποίες επιβάλλεται συνήθως προκαθορισμένη τιμή, όπως πρόστιμο, βλ. Δελτίο 5. Εάν είστε θύμα αδικήματος, μπορείτε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τα δικαιώματά σας εδώ.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Περίληψη της ποινικής διαδικασίας

Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά τα συνήθη στάδια της ποινικής διαδικασίας

 • Η διαδικασία αρχίζει με καταγγελία μιας αξιόποινης πράξης, την υποβολή μήνυσης από τον παθόντα ή τη διαπίστωση εγκλήματος ή πλημμελήματος από την αστυνομία
 • Εντολή του εισαγγελέα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
 • Η αστυνομία ανακρίνει τους υπόπτους και μπορεί να τους κρατήσει για ανώτατο διάστημα 24 ωρών
 • Εάν ο εισαγγελέας ορίσει ανακριτή, αποφασίζει αν θα σας απαγγείλει κατηγορίες, δηλ. να σας κατηγορήσει επίσημα για διάπραξη αξιόποινης πράξης και στη συνέχεια να σας ανακρίνει
 • Ο δικαστής μπορεί να δώσει εντολή σύλληψής σας από την αστυνομία και να σας φυλακίσει: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε προσωρινή αποφυλάκισή σας από το κατά τόπον αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο
 • Ο ανακριτής συγκεντρώνει τα ενοχοποιητικά και απαλλακτικά στοιχεία
 • Όταν ολοκληρώσει το έργο του, ο ανακριτής επιστρέφει τον φάκελο στον εισαγγελέα, ο οποίος προτείνει την έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος (περάτωση της δίωξης χωρίς συνέχεια) ή την παραπομπή σας σε δικαστήριο για να δικαστείτε. Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε έφεση κατά της παραπομπής
 • Εμφανίζεστε ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου
 • Απόφαση του δικαστηρίου σας απαλλάσσει ή σας καταδικάζει
 • Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε έφεση και να δικαστείτε εκ νέου από το Εφετείο

Τα ενημερωτικά δελτία περιέχουν λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα στάδια της διαδικασίας και τα δικαιώματά σας. Οι πληροφορίες αυτές δεν υποκαθιστούν τις συμβουλές δικηγόρου, αλλά απλώς έχουν στόχο να σας καθοδηγήσουν.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο στις ποινικές διαδικασίες στα κράτη μέλη και δεν μπορεί να σας βοηθήσει σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε κάποια καταγγελία. Τα παρόντα ενημερωτικά δελτία σας εξηγούν πώς και πού μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας.

Κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους για τις πληροφορίες που χρειάζεστε

1 – Παροχή νομικών συμβουλών

2 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διερεύνηση ενός αδικήματος

 • Λήψη κατάθεσης, προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας
 • Σύλληψη (συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης)
 • Ανάκριση από τον ανακριτή και κράτηση
 • Συνεδρίαση του δικαστικού συμβουλίου για να αποφασίσει την αποφυλάκιση
 • Διεξαγωγή της αποδεικτικής διαδικασίας από τον εισαγγελέα/ανακριτή και δικαιώματα του κατηγορουμένου
 • Περάτωση της αποδεικτικής διαδικασίας και παραπομπή στο δικαστήριο

3 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης

4 – Τα δικαιώματα μου μετά τη δίκη

5 – Τροχαίες παραβάσεις και άλλες παραβάσεις ήσσονος σημασίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.