Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση μαλτέζικα αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Μάλτα

Τα παρόντα ενημερωτικά δελτία εξηγούν τι συμβαίνει όταν ένα πρόσωπο θεωρείται ύποπτο ή κατηγορείται για ένα αδίκημα για το οποίο προβλέπεται παραπομπή σε δίκη. Για πληροφορίες σχετικά με μικρής βαρύτητας τροχαίες παραβάσεις, στις οποίες επιβάλλεται συνήθως προκαθορισμένη ποινή, όπως πρόστιμο, βλέπε Δελτίο 5. Εάν έχετε πέσει θύμα οποιουδήποτε αδικήματος, μπορείτε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τα δικαιώματά σας εδώ.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Περίληψη της ποινικής διαδικασίας

Η απαγγελία των κατηγοριών πραγματοποιείται πάντοτε ενώπιον του Court of Magistrates (Κατώτερο δικαστήριο). Εάν σας απαγγελθούν κατηγορίες ενώ τελείτε υπό κράτηση, το δικαστήριο πρέπει κατ' αρχάς να αποφανθεί σχετικά με τη συνέχιση της κράτησής σας και, στη συνέχεια, να σας ενημερώσει εάν μπορείτε να υποβάλετε αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση. Εάν δεν τελείτε υπό κράτηση κατά την απαγγελία των κατηγοριών, θα σας γνωστοποιηθεί το κατηγορητήριο και η πρώτη δικάσιμος που έχει οριστεί.

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές δικαστικές διαδικασίες ανάλογα με τη βαρύτητα των κατηγοριών που σας έχουν απαγγελθεί:

Συνοπτική διαδικασία ενώπιον του Court of Magistrates

 • Απαγγελία κατηγοριών
 • Άσκηση ποινικής δίωξης από την Εκτελεστική Αστυνομία
 • Υπεράσπιση
 • Τελικές αγορεύσεις
 • Έκδοση απόφασης

Διαδικασία ενώπιον του Court of Magistrates μετά τη διεξαγωγή των αποδείξεων

 • Απαγγελία κατηγοριών
 • Άσκηση ποινικής δίωξης από την Εκτελεστική Αστυνομία και τον γενικό εισαγγελέα
 • Υπεράσπιση
 • Τελικές αγορεύσεις
 • Έκδοση απόφασης

Εκδίκαση ενώπιον σώματος ενόρκων

 • Προκαταρκτικές ενστάσεις και ενστάσεις επί του παραδεκτού των αποδεικτικών μέσων
 • Ανάγνωση του κλητηρίου θεσπίσματος
 • Αγόρευση της κατηγορούσας αρχής
 • Άσκηση ποινικής δίωξης από τον γενικό εισαγγελέα
 • Υπεράσπιση
 • Δευτερολογία της κατηγορούσας αρχής
 • Αντένσταση της υπεράσπισης
 • Ανακεφαλαίωση
 • Ετυμηγορία
 • Έκδοση απόφασης

Λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα στάδια της διαδικασίας και σχετικά με τα δικαιώματά σας περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία. Οι παρούσες πληροφορίες δεν υποκαθιστούν τις νομικές συμβουλές και προορίζονται μόνον για καθοδήγηση.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαδραματίζει κανέναν ρόλο στις ποινικές διαδικασίες στα κράτη μέλη και δεν μπορεί να σας βοηθήσει σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο. Στα παρόντα ενημερωτικά δελτία περιέχονται πληροφορίες σχετικά με το πώς και πού μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας.

Κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους για τις πληροφορίες που χρειάζεστε

1 – Εξασφάλιση νομικής συμβουλής

2 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διερεύνηση ενός αδικήματος

 • Διερεύνηση
 • Σύλληψη
 • Πρώτη ακροαματική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου
 • Προετοιμασία της υπόθεσης πριν από τη δίκη
 • Προετοιμασία των συνηγόρων υπεράσπισης για τη δίκη

3 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης

4 – Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

5 - Τροχαίες παραβάσεις

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.