Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Μάλτα

Η εξασφάλιση νομικής συμβουλής από ανεξάρτητο φορέα είναι πολύ σημαντική όταν εμπλέκεστε με οποιοδήποτε τρόπο σε μια ποινική διαδικασία. Τα ενημερωτικά δελτία σας ενημερώνουν πότε και υπό ποιες συνθήκες δικαιούστε να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο. Αναφέρουν επίσης τι μπορεί να κάνει για εσάς ο δικηγόρος σας. Το παρόν γενικό ενημερωτικό δελτίο σας ενημερώνει πώς να βρείτε δικηγόρο και με ποιο τρόπο θα διευθετηθεί η αμοιβή του σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Εξεύρεση δικηγόρου

Εάν χρειάζεστε δικηγόρο, μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο του Δικηγορικού Συλλόγου Μάλτας. Εάν τελείτε υπό κράτηση, θα πρέπει να ζητήσετε να σας παρασχεθεί πρόσβαση στον παραπάνω δικτυακό τόπο, καθώς η χρήση του διαδικτύου δεν είναι άμεσα διαθέσιμη.

Αμοιβή δικηγόρου

Ο συνήγορος υπηρεσίας είναι ανεξάρτητος δικηγόρος που αμείβεται από το κράτος. Είναι διαθέσιμος να παρέχει συμβουλές 24 ώρες το 24ωρο. Θα σας ενημερώσει σχετικά με τα δικαιώματά σας και θα βεβαιωθεί ότι δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια ή δήλωση που μπορεί να είναι εις βάρος της υπόθεσής σας.

Εντούτοις, δικαίωμα δωρεάν συνδρομής δικηγόρου παρέχεται μόνο εάν δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσετε. Δεν προβλέπεται ειδικός έλεγχος των μέσων διαβίωσής σας και το βασικό κριτήριο ως προς το εάν δικαιούστε νομική συνδρομή είναι εάν εργάζεστε ή όχι. Εάν είστε άνεργος, το κράτος θα διορίσει συνήγορο υπηρεσίας, ο οποίος θα σας συνδράμει τόσο πριν από την ανάκρισή σας από την αστυνομία όσο και κατά τη διάρκεια της δίκης.

Εάν εμφανισθείτε ενώπιον του δικαστηρίου χωρίς συνήγορο υπεράσπισης, το δικαστήριο θα σας προτείνει να ορίσετε συνήγορο, εκτός εάν επιμείνετε για το αντίθετο.

Εάν έχετε την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσετε τις υπηρεσίες δικηγόρου, είστε υποχρεωμένος να διορίσετε ο ίδιος συνήγορο εφόσον δεν δικαιούστε νομική συνδρομή. Συνιστάται να συμφωνήσετε επί της αμοιβής του δικηγόρου σας πριν από τον διορισμό του.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.