Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Μάλτα

Ποινική διερεύνηση μπορεί να διεξαχθεί κατόπιν υποβολής καταγγελίας από δημόσιο λειτουργό, προσκόμισης στοιχείων από τον γενικό εισαγγελέα ή υποβολής καταγγελίας από τον παθόντα. Διερεύνηση διενεργείται επίσης σε περίπτωση επ' αυτοφώρω σύλληψης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Ποια είναι τα διάφορα στάδια της προδικασίας;

Διερεύνηση

Ένα πρόσωπο μπορεί να κληθεί από τις αστυνομικές αρχές να απαντήσει σε ερωτήσεις. Σκοπός αυτού του σταδίου είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ένα πρόσωπο (όχι απαραιτήτως το πρόσωπο που ανακρίνεται) έχει εμπλακεί σε αδίκημα.

Σύλληψη

Εάν η αστυνομία θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ένα πρόσωπο έχει εμπλακεί σε αδίκημα, μπορεί να συλλάβει και να θέσει υπό κράτηση το εν λόγω πρόσωπο για ορισμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να διεξαχθεί επίσημη ανάκριση. Σκοπός του συγκεκριμένου σταδίου είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον πρέπει να απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος του εν λόγω προσώπου.

Πρώτη ακροαματική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου

Εάν απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος ενός προσώπου, το εν λόγω πρόσωπο οδηγείται ενώπιον του δικαστηρίου για την απαγγελία του κατηγορητηρίου. Εάν το πρόσωπο τελεί υπό κράτηση κατά την απαγγελία των κατηγοριών, το δικαστήριο πρέπει κατ' αρχάς να αποφανθεί σχετικά με τη συνέχιση της κράτησής του και, στη συνέχεια, να τον ενημερώσει εάν μπορεί να υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Πριν από τη δίκη

Πριν από την παραπομπή της υπόθεσης σε δίκη, η κατηγορούσα αρχή οφείλει να συλλέξει και να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία υπέρ και εις βάρος του κατηγορουμένου. Σε πιο σοβαρές υποθέσεις, η κατηγορούσα αρχή οφείλει να προσκομίσει ενώπιον του δικαστηρίου επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν το βάσιμο των κατηγοριών σε βάρος του κατηγορουμένου.

Η κατηγορούσα αρχή, που στο συγκεκριμένο στάδιο είναι η αστυνομία, δεν είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει καμία πληροφορία σχετικά με τα αποδεικτικά μέσα που θα χρησιμοποιήσει. Δεν υποχρεούται να ενημερώσει τον κατηγορούμενο ή τον συνήγορό του σχετικά με την υπόθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτει. Ο συνήγορος του κατηγορουμένου μπορεί να συνεργαστεί με τον κατηγορούμενο με σκοπό τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για την υπεράσπισή του.

Κατά κανόνα, πριν από τη δίκη διεξάγεται σειρά προκαταρκτικών ακροάσεων.

Τα δικαιώματά μου κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης

Κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα στάδια της προδικαστικής διερεύνησης.

Διερεύνηση (1)

Γιατί θέλει να με ανακρίνει η αστυνομία;

Εάν η αστυνομία θεωρεί ότι έχετε εμπλακεί καθ' οιονδήποτε τρόπο σε ένα αδίκημα ή εάν μπορείτε να προσφέρετε τη βοήθειά σας κατά τη διενέργεια της διερεύνησης, μπορεί να κληθείτε να συνδράμετε στις έρευνες και να απαντήσετε ορισμένες ερωτήσεις.

Ποια ενημέρωση θα λάβω σχετικά με τα δικαιώματά μου;

Η αστυνομία δεν μπορεί να σας ανακρίνει με σκοπό τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων πριν σας προειδοποιήσει σχετικά με τα δικαιώματά σας.

Εάν έχετε προσέλθει οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα στο πλαίσιο διερεύνησης, μπορείτε να φύγετε ανά πάσα στιγμή, εκτός εάν ενημερωθείτε ότι έχετε τεθεί υπό κράτηση.

Τι γίνεται εάν δεν ομιλώ τη γλώσσα;

Εάν δεν κατανοείτε τη γλώσσα, η αστυνομία θα μεριμνήσει ώστε να σας παρασχεθεί διερμηνέας. Οι υπηρεσίες του διερμηνέα παρέχονται δωρεάν. Ο διερμηνέας θα μεταφράσει την προειδοποίηση, τις ερωτήσεις των αστυνομικών και τις απαντήσεις σας.

Μπορώ να έχω δικηγόρο;

Κατά την ανάκριση, δεν έχετε δικαίωμα συνδρομής δικηγόρου. Έχετε, ωστόσο, δικαίωμα να μιλήσετε με δικηγόρο για μία ώρα πριν από την ανάκρισή σας. Εφόσον χρειάζεται, ο διερμηνέας θα μεταφράσει επίσης τη συζήτησή σας με τον δικηγόρο σας.

Εάν γνωρίζετε κάποιον δικηγόρο, μπορείτε να ζητήσετε από τις αστυνομικές αρχές να επικοινωνήσουν μαζί του για λογαριασμό σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποιον δικηγόρο, μπορείτε να επιλέξετε από σχετικό κατάλογο του Δικηγορικού Συλλόγου που θα σας δοθεί από τις αστυνομικές αρχές. Εάν δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να προσλάβετε δικηγόρο, η αστυνομία θα καλέσει τον συνήγορο υπηρεσίας. Ο συνήγορος υπηρεσίας είναι διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Εξασφάλιση νομικής συμβουλής.

Είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω στις ερωτήσεις της αστυνομίας;

Έχετε δικαίωμα σιωπής. Οι δηλώσεις σας είναι δυνατόν να καταχωρηθούν και να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της δίκης. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις, η πράξη σας αυτή μπορεί να αποβεί προς το συμφέρον σας. Εάν επιθυμείτε να συμβουλευτείτε δικηγόρο πριν ασκήσετε το δικαίωμα σιωπής σας, η σιωπή σας αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο απόδειξης της ενοχής σας.

Υπάρχει περίπτωση να υποβληθώ σε σωματική έρευνα ή να μου ζητηθούν δείγματα ή δακτυλικά αποτυπώματα;

Εάν δεν έχετε συλληφθεί, η λήψη δειγμάτων γίνεται μόνο εφόσον έχετε δώσει προηγουμένως την έγγραφη συγκατάθεσή σας. Εάν έχετε συλληφθεί, η λήψη δειγμάτων ευαίσθητου και μη χαρακτήρα γίνεται μόνο εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν αρνηθείτε να χορηγήσετε δείγματα μη ευαίσθητου χαρακτήρα (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα), μπορεί να υποχρεωθείτε να το πράξετε κατόπιν διαταγής κατώτερου δικαστή.

Σύλληψη (2)

Για ποιο λόγο μπορεί να συλληφθώ;

Η αστυνομία μπορεί να συλλαμβάνει χωρίς ένταλμα κάθε πρόσωπο που διαπράττει ή έχει μόλις διαπράξει αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης ή κάθε πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι πρόκειται να διαπράξει ή ότι έχει μόλις διαπράξει ένα τέτοιο αδίκημα.

Η αστυνομία μπορεί επίσης να προβεί σε σύλληψη εάν:

  • η ταυτότητα του προσώπου είναι άγνωστη
  • υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των στοιχείων που έδωσε το εν λόγω πρόσωπο
  • το πρόσωπο δεν έχει δηλώσει έγκυρη διεύθυνση επίδοσης
  • είναι απαραίτητο για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας του ίδιου ή άλλου προσώπου ή για την αποτροπή πρόκλησης βλάβης ή ζημίας σε περιουσιακά στοιχεία
  • είναι απαραίτητο ώστε να αποτραπεί η διάπραξη του αδικήματος της προσβολής της δημοσίας αιδούς
  • συντρέχουν εύλογοι λόγοι να θεωρείται ότι η σύλληψη είναι απαραίτητη για την προστασία ανηλίκου ή άλλου ευπαθούς ατόμου.

Ποια ενημέρωση θα λάβω σχετικά με τη σύλληψή μου;

Εάν συλληφθείτε πρέπει να ενημερωθείτε ότι τίθεστε υπό κράτηση, ακόμα και εάν η σύλληψή σας είναι προφανής. Πρέπει επίσης να σας ενημερωθείτε σχετικά με τους λόγους της σύλληψής σας. Το πρόσωπο που σας συλλαμβάνει δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει βία, να σας δεσμεύσει ή να καταφύγει σε άλλα μέσα περιορισμού, παρά μόνον εάν είναι απολύτως αναγκαίο για να σας ακινητοποιήσει ή εάν αντιστέκεστε στη σύλληψη.

Δεν μιλώ την τοπική γλώσσα. Δικαιούμαι διερμηνέα;

Εάν δεν κατανοείτε την τοπική γλώσσα, η αστυνομία οφείλει να σας εξασφαλίσει τις υπηρεσίες διερμηνέα και δεν πρέπει να σας ανακρίνει χωρίς την παρουσία του.

Μπορώ να συμβουλευτώ δικηγόρο;

Κάθε συλληφθείς έχει δικαίωμα να λάβει νομικές συμβουλές από τον συνήγορο υπηρεσίας. Ωστόσο, η διάρκεια της συνάντησης με τον συνήγορο περιορίζεται σε μία ώρα πριν από την ανάκριση. Η αστυνομία θα καλέσει δικηγόρο για λογαριασμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διερεύνηση (3). Μπορείτε επίσης να λάβετε νομικές συμβουλές μέσω τηλεφώνου.

Δικαιούστε να συμβουλευτείτε δικηγόρο κατ' ιδίαν. Εφόσον χρειάζεται, ο διερμηνέας θα είναι παρών στη συνομιλία με τον δικηγόρο σας καθώς και με την αστυνομία.

Είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω στις ερωτήσεις της αστυνομίας;

Έχετε δικαίωμα σιωπής. Οι δηλώσεις σας είναι δυνατόν να καταχωρηθούν και να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της δίκης. Εάν επιλέξετε, ωστόσο, να συμβουλευτείτε δικηγόρο πριν ασκήσετε το δικαίωμα σιωπής σας, η σιωπή σας αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο απόδειξης της ενοχής σας.

Τι θα γίνει εάν πω κάτι που βλάπτει την υπόθεσή μου;

Έχετε δικαίωμα να μην ενοχοποιήσετε τον εαυτό σας και θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων ότι έχετε δικαίωμα σιωπής. Θα ενημερωθείτε επίσης σχετικά με τις συνέπειες μη άσκησης του δικαιώματος σιωπής. Αυτό σημαίνει ότι δεν είστε υποχρεωμένος να δώσετε στην αστυνομία οποιαδήποτε πληροφορία που αποδεικνύει την ενοχή σας.

Δεν μπορεί να εξαχθεί κανένα συμπέρασμα από την άρνησή σας να παράσχετε εξηγήσεις π.χ. σχετικά με τον λόγο για τον οποίο βρισκόσαστε σε συγκεκριμένο τόπο σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή τον λόγο για τον οποίο είχατε στην κατοχή σας ορισμένα αντικείμενα. Εντούτοις, η άρνησή σας να παράσχετε τις εν λόγω εξηγήσεις μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υπόθεσή σας.

Μπορώ να έρθω σε επικοινωνία με κάποιον φίλο ή μέλος της οικογένειας μου;

Η αστυνομία οφείλει να σας ενημερώσει χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις σχετικά με το δικαίωμά σας να ενημερώσετε κάποιο συγγενικό ή φιλικό σας πρόσωπο για τη σύλληψη και τον τόπο κράτησής σας, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι το εν λόγω συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο εμπλέκεται στο υπό διερεύνηση αδίκημα.

Κατάγομαι από άλλο κράτος μέλος. Μπορώ να επικοινωνήσω με την πρεσβεία της χώρας μου;

Κατά κανόνα, η αστυνομία σας προτείνει ή σας συνιστά να επικοινωνήσετε με την πρεσβεία της χώρας σας προκειμένου να ενημερωθεί για το γεγονός και τους λόγους της σύλληψής σας και, εάν χρειάζεται, να σας συστήσει κάποιον δικηγόρο.

Θα μου ζητηθούν δακτυλικά αποτυπώματα; Υπάρχει περίπτωση να καταχωρισθεί σε αρχείο το δείγμα γενετικού υλικού (DNA);

Η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και η καταχώριση του δείγματος γενετικού υλικού (DNA) γίνεται μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, εάν αρνηθείτε να δώσετε τα δακτυλικά σας αποτυπώματα, μπορεί να υποχρεωθείτε να το πράξετε κατόπιν διαταγής κατώτερου δικαστή. Η καταχώριση, όμως, του δείγματος γενετικού υλικού (DNA) δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Υπάρχει περίπτωση να υποβληθώ σε σωματική έρευνα;

Είναι δυνατόν να υποβληθείτε σε σωματική έρευνα από αστυνομικό, εάν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι μπορεί να θέσετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας ή κάποιον άλλον, για τον εντοπισμό αντικειμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα διαφυγής και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με το αδίκημα.

Σε περίπτωση που ο αστυνομικός έχει βάσιμες υποψίες ότι αποκρύπτετε στοιχεία που σχετίζονται με το αδίκημα, μπορεί να ζητήσει από κατώτερο δικαστή να διατάξει να υποβληθείτε σε έρευνα σε απόκρυφες σωματικές κοιλότητες. Για τη διενέργεια της έρευνας, ο κατώτερος δικαστής θα ορίσει πραγματογνώμονα του ιδίου φύλου ή, εναλλακτικά και εφόσον προηγουμένως έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, ιατρό.

Για πόσο χρόνο μπορεί να παραμείνω υπό κράτηση από την αστυνομία;

Σε περίπτωση κράτησης, η μέγιστη διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες. Εάν δεν αφεθείτε ελεύθερος εντός έξι ωρών από τη σύλληψή σας, ο αστυνομικός που σας συνέλαβε πρέπει να ενημερώσει έναν κατώτερο δικαστή, παρέχοντας όλα τα στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια και τον τόπο κράτησής σας. Μετά την παρέλευση 48 ωρών, η αστυνομία πρέπει να σας απαγγείλει κατηγορίες ή να σας αφήσει ελεύθερο με ή χωρίς εγγυοδοσία.

Τι γίνεται εάν με συλλάβουν βάσει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης;

Εάν έχει εκδοθεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από ένα κράτος μέλος, μπορεί να συλληφθείτε σε άλλο κράτος μέλος και να αποφασισθεί η έκδοσή σας στο εν λόγω κράτος κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον κατώτερου δικαστή. Δικαιούστε δικηγόρο και διερμηνέα, εάν χρειάζεστε.

Πρώτη ακροαματική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου (3)

Για ποιον λόγο πραγματοποιείται η πρώτη ακροαματική διαδικασία;

Υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις:

  • Εάν έχετε συλληφθεί και τελείτε υπό κράτηση, σκοπός της πρώτης ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου είναι η απαγγελία του κατηγορητηρίου. Το δικαστήριο πρέπει κατ' αρχάς να αποφανθεί σχετικά με τη συνέχιση της κράτησής σας και, στη συνέχεια, να σας ενημερώσει εάν μπορείτε να υποβάλετε αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση.
  • Εάν σας έχουν απαγγελθεί κατηγορίες αλλά δεν βρίσκεστε υπό κράτηση, σκοπός της πρώτης ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου είναι η απαγγελία του κατηγορητηρίου και η εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων που έχει προσκομίσει η κατηγορούσα αρχή προς στήριξη των κατηγοριών.

Εάν τελείτε υπό κράτηση, οφείλετε να παρουσιαστείτε ενώπιον του δικαστηρίου το συντομότερο δυνατό μετά την απαγγελία των κατηγοριών προκειμένου να εξετασθούν τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει προσκομίσει η κατηγορούσα αρχή προς στήριξη των κατηγοριών και να αποφασισθεί εάν θα πρέπει να αφεθείτε ελεύθερος με εγγύηση ή όχι.

Εάν δεν τελείτε υπό κράτηση, θα σας γνωστοποιηθεί το κατηγορητήριο και η πρώτη δικάσιμος που έχει οριστεί.

Δικαιούμαι να έχω δικηγόρο;

Κατά την παράστασή σας ενώπιον του δικαστηρίου, έχετε δικαίωμα εκπροσώπησης από δικηγόρο της επιλογής σας. Εάν δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να προσλάβετε δικηγόρο, θα σας παρασχεθεί δωρεάν κρατική νομική συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Εξασφάλιση νομικής συμβουλής.

Θα υπάρχει διερμηνέας σε περίπτωση που δεν μιλώ τη γλώσσα;

Εάν δεν κατανοείτε τη μαλτέζικη γλώσσα, αλλά μιλάτε αγγλικά, η δίκη θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Εάν δεν μιλάτε αγγλικά, η δίκη θα διεξαχθεί στα μαλτέζικα και θα οριστεί διερμηνέας ο οποίος θα σας συνδράμει. Οι υπηρεσίες του διερμηνέα παρέχονται δωρεάν.

Είναι υποχρεωτικό να καταθέσω ενώπιον του ακροατηρίου;

Έχετε δικαίωμα σιωπής. Θα σας ζητηθεί, ωστόσο, να δηλώνετε εάν είστε ένοχος ή αθώος. Ο δικηγόρος σας μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά.

Είμαι υποχρεωμένος να δώσω οποιαδήποτε άλλη πληροφορία;

Προτού δηλώσετε εάν είστε ένοχος ή αθώος, θα σας ζητηθεί να απαντήσετε, χωρίς να ορκιστείτε, σε ορισμένες βασικές ερωτήσεις κυρίως όσον αφορά την ταυτότητα και τον τόπο διαμονής σας.

Θα αφεθώ ελεύθερος ή θα τεθώ υπό κράτηση μετά την ακροαματική διαδικασία;

Κατά την ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο θα αποφασίσει εάν πρέπει να αφεθείτε ελεύθερος με εγγύηση ή όχι.

Κατά κανόνα, εάν δεν έχετε ποινικό μητρώο και δεν αποτελείτε κίνδυνο για την κοινωνία, θα αφεθείτε ελεύθερος με εγγύηση υπό όρους. Εάν το δικαστήριο απορρίψει το αίτημα καταβολής εγγύησης, θα τεθείτε υπό κράτηση μέχρι την επόμενη ακροαματική διαδικασία κατά την οποία μπορείτε να υποβάλετε νέο αίτημα. Το δικαστήριο δεν μπορεί να αρνηθεί να σας αφήσει ελεύθερο με εγγύηση μέχρι τη δίκη. Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Εάν είστε αλλοδαπός, το δικαστήριο θα απορρίψει κατά κανόνα το αίτημά σας για αποφυλάκιση με εγγύηση εκτός εάν έχετε μόνιμη διεύθυνση.

Επιτρέπεται να εγκαταλείψω τη χώρα πριν από τη δίκη;

Εάν δώσετε επαρκείς εγγυήσεις ότι θα επιστρέψετε για τη δίκη, μπορείτε να φύγετε από τη χώρα, αλλά οφείλετε να επιστρέψετε για να παραστείτε σε όλες τις συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Εάν δεν παραστείτε σε κάποια από τις συνεδριάσεις, θα εκδοθεί εκ νέου ένταλμα σύλληψης εναντίον σας. Μπορεί ακόμα να απαγγελθούν σε βάρος σας κατηγορίες για παραβίαση των όρων της εγγύησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, στους όρους της εγγύησης περιλαμβάνεται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ο όρος, όμως, αυτός μπορεί να τροποποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας.

Προετοιμασία της υπόθεσης πριν από τη δίκη (4)

Τι συμβαίνει πριν από τη δίκη;

Κατά το χρονικό διάστημα που προηγείται της δίκης, ο γενικός εισαγγελέας συλλέγει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης ώστε να δικαιολογείται η παραπομπή σε δίκη. Η συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων γίνεται κατά το στάδιο της διεξαγωγής των αποδείξεων. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας θα είστε παρών και μπορεί να παραστεί και ο δικηγόρος σας. Μπορείτε να αμφισβητήσετε τα αποδεικτικά στοιχεία της κατηγορούσας αρχής μέσω της αντεξέτασης των μαρτύρων κατηγορίας, καθώς και να παρουσιάσετε τα δικά σας αποδεικτικά στοιχεία.

Η υπόθεση οδηγείται πάντοτε σε δίκη;

Κατά το στάδιο της διεξαγωγής των αποδείξεων, το αρμόδιο Court of Magistrates μπορεί να κρίνει ότι δεν στοιχειοθετούνται κατηγορίες σε βάρος σας και να σας απαλλάξει. Εάν ο γενικός εισαγγελέας δεν συμφωνεί με την απόφαση του δικαστηρίου να σας απαλλάξει, μπορεί σε διάστημα ενός μήνα να ζητήσει εκ νέου τη σύλληψή σας ενώπιον του Criminal Court (Ποινικό Δικαστήριο). Εάν το Court of Magistrates αποφασίσει την παραπομπή σας σε δίκη, ο γενικός εισαγγελέας έχει δικαίωμα να διατάξει την απαλλαγή σας. Η νομοθεσία δεν προβλέπει εναλλακτική διαδικασία πέραν της δίκης.

Μπορώ να παραδεχτώ την ενοχή μου πριν από τη δίκη;

Μπορείτε να παραδεχθείτε ενοχή κατά την απαγγελία του κατηγορητηρίου και εάν οι κατηγορίες σε βάρος σας αφορούν αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης μικρότερη των δέκα ετών, το Court of Magistrates απαγγέλλει την ποινή. Η ποινή αυτή θα εμφανίζεται, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, στο πιστοποιητικό διαγωγής σας.

Εάν παραδεχθείτε ενοχή ενώπιον του Criminal Court, δεν συγκροτείται σώμα ενόρκων και το δικαστήριο εκδίδει απόφαση.

Είναι δυνατόν να αλλάξουν οι κατηγορίες εναντίον μου πριν από τη δίκη;

Οι εναντίον σας κατηγορίες είναι δυνατόν να αλλάξουν πριν από τη δίκη, ανάλογα με τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά το στάδιο της διεξαγωγής των αποδείξεων. Ο γενικός εισαγγελέας μπορεί να συμπεριλάβει στο κατηγορητήριο οποιαδήποτε κατηγορία προκύψει σε βάρος σας κατά το στάδιο της διεξαγωγής των αποδείξεων. Είναι επίσης δυνατόν να αποσυρθούν όλες ή ορισμένες από τις κατηγορίες πριν από τη δίκη.

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία θα συλλέξει η εισαγγελία;

Η κατηγορούσα αρχή θα εξετάσει τους μάρτυρες της υπόθεσης και θα συλλέξει υλικά και εργαστηριακά αποδεικτικά στοιχεία. Για παράδειγμα, η κατηγορούσα αρχή μπορεί να συλλέξει έγγραφα από την οικία ή τον χώρο εργασίας σας. Το Court of Magistrates μπορεί να διατάξει τη διενέργεια δικαστικής εξέτασης, έρευνας, πειράματος ή κάθε άλλης απαραίτητης ενέργειας με σκοπό την πληρέστερη διερεύνηση της υπόθεσης. Το δικαστήριο μπορεί ακόμα να διατάξει την εξέταση από πραγματογνώμονα ενός μέρους του σώματός σας ή του σώματος άλλου προσώπου στο οποίο ή με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα, εφόσον κρίνει ότι η εν λόγω εξέταση σχετίζεται με την υπόθεση.

Μπορώ να εμποδίσω την κατηγορούσα αρχή να συλλέξει συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία;

Κατά το στάδιο της διεξαγωγής των αποδείξεων δεν εξετάζεται το παραδεκτό των αποδεικτικών μέσων. Για τον σκοπό αυτό, έχετε στη διάθεσή σας συγκεκριμένη προθεσμία μετά την επίδοση του κατηγορητηρίου για να αμφισβητήσετε το παραδεκτό των αποδεικτικών μέσων που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει η κατηγορούσα αρχή. Ωστόσο, εάν τα αποδεικτικά στοιχεία κριθούν απαράδεκτα, το Court of Magistrates μπορεί να τα απορρίψει.

Πότε θα μου δοθούν πληροφορίες για τα εις βάρος μου στοιχεία;

Τόσο εσείς όσο και ο συνήγορός σας θα είστε παρόντες κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων και θα έχετε την ευκαιρία να αντεξετάσετε τους μάρτυρες κατηγορίας και να δείτε τα αποδεικτικά στοιχεία.

Τι γίνεται εάν διαμένω σε άλλο κράτος μέλος;

Εάν σας έχει επιτραπεί να επιστρέψετε στη χώρα σας, οφείλετε να επιστρέψετε πριν από τη δίκη για να παραστείτε σε όλες τις συνεδριάσεις του δικαστηρίου.

Εάν καταδικαστώ, υπάρχει περίπτωση να δικαστώ ξανά για το ίδιο αδίκημα;

Εάν καταδικαστείτε ή απαλλαγείτε για ένα αδίκημα, δεν είναι δυνατόν να δικαστείτε εκ νέου για αυτό. Εντούτοις, η εν λόγω απόφαση εναπόκειται στην κρίση του δικαστηρίου που εκδικάζει την υπόθεση, καθώς απαγορεύεται ρητά στο Court of Magistrates που είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή των αποδείξεων να αποφανθεί σχετικά με το εάν εκδικάζεται αδίκημα για το οποίο έχετε ήδη δικαστεί.

Προετοιμασία των συνηγόρων υπεράσπισης για τη δίκη (5)

Τι συμβαίνει πριν από τη δίκη;

Εάν η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Court of Magistrates, η κατηγορούσα αρχή θα εξετάσει και θα αξιολογήσει τα αποδεικτικά στοιχεία πριν αρχίσετε να προετοιμάζετε την υπεράσπισή σας. Μπορείτε να αντεξετάσετε τους μάρτυρες κατηγορίας όταν κληθούν να καταθέσουν ή σε μεταγενέστερο στάδιο.

Εάν η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Criminal Court, όπου οι διαδικασίες είναι πιο αυστηρές, οφείλετε να καταρτίσετε τον κατάλογο των μαρτύρων και να διατυπώσετε τυχόν άλλες προκαταρκτικές ενστάσεις εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία της επίδοσης του κατηγορητηρίου.

Πότε πρέπει να προετοιμάσω την υπεράσπισή μου;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να προετοιμάσετε την υπεράσπισή σας ενώπιον του Court of Magistrates. Αφού η κατηγορούσα αρχή παρουσιάσει τα επιχειρήματά της, θα ορισθεί η ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να αρχίσει η υπεράσπισή σας. Δεν είστε υποχρεωμένος να ολοκληρώσετε την υπεράσπισή σας σε μία μόνο δικάσιμο.

Εάν σας έχει επιδοθεί κλητήριο θέσπισμα με το οποίο καλείστε να παραστείτε ενώπιον του Criminal Court, μπορείτε εντός 15 εργάσιμων ημερών να προβάλετε τυχόν προκαταρκτικές ενστάσεις και να προσκομίσετε τα έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε στη δίκη. Η προθεσμία είναι ανατρεπτική και συνιστάται να συμβουλευθείτε δικηγόρο αμέσως μόλις σας επιδοθεί το κατηγορητήριο.

Θα ενημερωθώ σχετικά με τους μάρτυρες κατηγορίας και τα άλλα στοιχεία σε βάρος μου;

Εάν η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Court of Magistrates, η εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας και η προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων γίνεται παρουσία σας. Πριν αρχίσετε να προετοιμάζετε την υπεράσπισή σας, μπορείτε επίσης να ζητήσετε αντίγραφο των εκθέσεων της διαδικασίας όπου θα περιλαμβάνονται οι απομαγνητοφωνημένες καταθέσεις και τα αντίγραφα των υπολοίπων αποδεικτικών στοιχείων που έχουν προσκομισθεί.

Εάν η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Criminal Court, ο γενικός εισαγγελέας οφείλει να καταθέσει τις εκθέσεις της διαδικασίας μαζί με τον σχετικό κατάλογο των μαρτύρων και των εγγράφων που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στη δίκη. Ο κατάλογος των μαρτύρων και των εγγράφων θα σας γνωστοποιηθεί κατά την επίδοση του κλητήριου θεσπίσματος. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε αντίγραφο των εκθέσεων της διαδικασίας από τη γραμματεία του Criminal Court.

Μπορώ να εμποδίσω την κατηγορούσα αρχή να συλλέξει συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία;

Σε υποθέσεις που εκδικάζονται ενώπιον του Court of Magistrates, μπορείτε να εμποδίσετε την κατηγορούσα αρχή να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία που είναι απαράδεκτα, δηλαδή μη επιτρεπόμενα από τον νόμο. Μπορείτε να προβείτε σε αυτήν την ενέργεια αμέσως ή σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας.

Εάν σας έχει επιδοθεί κλητήριο θέσπισμα και έχετε προβάλει εμπρόθεσμα τις ενστάσεις σας σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία που σκοπεύει να προσκομίσει η κατηγορούσα αρχή, το Criminal Court θα ορίσει δικάσιμο για την εξέταση των ενστάσεων. Αφού ολοκληρωθούν οι αγορεύσεις των διαδίκων, το δικαστήριο αποσύρεται για την έκδοση απόφασης. Μετά την έκδοση της απόφασης, εάν επιθυμείτε να προσφύγετε ενώπιον του Court of Criminal Appeal (Ποινικό Εφετείο), πρέπει να υποβάλετε δικόγραφο προσφυγής αμέσως μετά την εκφώνηση της απόφασης. Στη συνέχεια, έχετε στη διάθεσή σας τρεις εργάσιμες ημέρες για να καταθέσετε την προσφυγή σας.

Εάν καταδικαστώ, υπάρχει περίπτωση να δικαστώ ξανά για το ίδιο αδίκημα;

Εάν καταδικαστείτε ή απαλλαγείτε για ένα αδίκημα, δεν είναι δυνατόν να δικαστείτε εκ νέου για αυτό. Μπορείτε να επικαλεστείτε την αρχή «ου δις δικάζειν» ανά πάσα στιγμή ενώπιον του Court of Magistrates, εκτός από το στάδιο της διεξαγωγής των αποδείξεων.

Μπορείτε να επικαλεστείτε την αρχή «ου δις δικάζειν» ενώπιον του Criminal Court στο στάδιο των προκαταρκτικών ενστάσεων. Εντούτοις, το ίδιο το δικαστήριο μπορεί να επικαλεστεί την εν λόγω αρχή ακόμα και εάν δεν υπήρξε άλλη σχετική αναφορά.

Έχω ήδη δικαστεί για το ίδιο αδίκημα σε άλλο κράτος μέλος. Τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή;

Το Court of Magistrates ή το Criminal Court θα εξετάσει το περιεχόμενο της απόφασης του άλλου κράτους μέλους και θα σας απαλλάξει, εφόσον το αδίκημα για το οποίο κατηγορείστε είναι το ίδιο με αυτό για το οποίο έχετε ήδη καταδικαστεί ή απαλλαχθεί.

Ποια μπορεί να είναι η διάρκεια της δίκης;

Η δίκη ενώπιον του Court of Magistrates ολοκληρώνεται μετά από ορισμένο αριθμό συνεδριάσεων μεταξύ δε των συνεδριάσεων μπορεί να μεσολαβούν εβδομάδες ή και μήνες.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διάρκεια της δίκης ενώπιον του Criminal Court δεν υπερβαίνει τη μία εβδομάδα. Σε σοβαρότερες όμως υποθέσεις, η διάρκεια της δίκης μπορεί να είναι μεγαλύτερη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.