Inculpați (proceduri penale)

Ρουμανία

Este foarte important să beneficiați de asistență juridică independentă dacă sunteți implicat în vreun fel într-un proces penal. Fișele informative vă arată când și în ce circumstanțe aveți dreptul să fiți reprezentat de un avocat, precum și ce servicii vă poate furniza acesta. Această fișă informativă vă arată cum puteți găsi un avocat și cum pot fi acoperite costurile asistenței juridice în cazul în care nu vă puteți permite să plătiți pentru serviciile unui avocat.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Cum găsiți un avocat

Dacă sunteți acuzat de săvârșirea unei infracțiuni în cadrul unui proces penal, aveți dreptul de a fi asistat de un avocat pe întreg parcursul procedurii penale. Organele judiciare trebuie să vă informeze cu privire la dreptul dumneavoastră de a fi asistat de un avocat înainte să faceți prima declarație. Acest lucru va fi menționat în procesul-verbal oficial al cercetării penale.

În principiu, asistența juridică este opțională, ceea ce înseamnă că aveți libertatea să apelați sau nu la serviciile unui avocat pentru a primi asistență juridică.

Dacă doriți să fiți reprezentat de un avocat, însă nu știți cărui avocat să vă adresați, contactați baroul local.

Dacă decideți să nu recurgeți la serviciile unui avocat, procedura penală poate continua chiar dacă nu sunteți reprezentat de un avocat. În această situație, sunteți obligat să vă apărați singur.

În unele cazuri, este obligatoriu, prin lege, să fiți reprezentat de un avocat. Reprezentarea legală este obligatorie în cadrul procedurii penale dacă suspectul sau inculpatul este:

  • minor, internat într-un centru de detenție ori într-un centru educativ;
  • reținut sau arestat, chiar în altă cauză;
  • când față de acesta a fost dispusă măsura de siguranță a internării medicale, chiar în altă cauză;
  • în cazul în care organul apreciază că suspectul ori inculpatul nu și-ar putea face singur apărarea;
  • în cursul procedurii de cameră preliminară și în cursul judecății în cauzele în care legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani;
  • în alte cazuri prevăzute prin lege.

În cazul în care reprezentarea legală este obligatorie și dumneavoastră nu ați angajat încă un avocat, organul de cercetare sau instanța trebuie să numească un avocat din oficiu. Acesta este numit de serviciul de asistență juridică al baroului local de pe lângă instanța care se va pronunța asupra cauzei dumneavoastră. Ulterior, puteți alege un alt avocat în orice moment; în acest caz, misiunea avocatului numit de instanță încetează în mod automat.

Cum plătiți onorariul unui avocat

Dacă ați angajat un avocat, veți suporta costurile serviciilor juridice oferite de acesta, în conformitate cu onorariul prevăzut în contractul încheiat cu avocatul respectiv.

Dacă avocatul este numit de instanță în cazurile în care asistența juridică este obligatorie prin lege, onorariul avocatului este suportat de stat.

Linkuri relevante

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul București

Ultima actualizare: 04/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.