Inculpați (proceduri penale)

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Pot introduce o cale de atac?

Pot ataca hotărârea judecătorească la proces?

Aveți întotdeauna dreptul de a contesta hotărârea instanței de prim grad de jurisdicție printr-o cale de atac legală. De obicei, prima cale de atac disponibilă este apelul. În cazuri excepționale, anumite hotărâri pot fi atacate direct prin contestație.

La care instanță trebuie să depun calea de atac? Ce termene se aplică?

Apelul poate fi declarat prin cerere scrisă, prin depunerea unei cereri de apel la instanța care a pronunțat hotărârea pe care doriți să o atacați. Termenul de declarare a apelului este de 10 zile și curge de la comunicarea copiei minutei.

Care este temeiul căii de atac?

Apelul presupune rejudecarea cauzei numai cu privire la persoana care l-a declarat și la persoana la care se referă declarația de apel și numai în raport cu calitatea pe care apelantul o are în proces. Instanța trebuie să analizeze toate aspectele cauzei, atât cele de fapt, cât și cele de drept.

Ce se întâmplă dacă introduc o cale de atac?

Cine judecă calea de atac?

Calea de atac este judecată de o instanță cu grad de jurisdicție mai înalt decât cea care a pronunțat hotărârea inițială.

Ce se întâmplă dacă mă aflu în închisoare atunci când introduc calea de atac?

Dacă vă aflați în închisoare, puteți înainta cererea de apel administrației penitenciarului. În acest caz, prezența dumneavoastră la judecarea apelului este obligatorie.

Cât timp va trece până la judecarea căii de atac?

Căile de atac sunt judecate, de obicei, într-un termen scurt. Cauzele care implică persoane deținute au prioritate și sunt judecate în regim de urgență.

Pot aduce noi probe la judecarea căii de atac?

În situația în care cauza este rejudecată în urma depunerii apelului, puteți aduce probe noi. Indiferent dacă aduceți probe noi sau nu, instanța care soluționează apelul poate analiza, de asemenea, probele prezentate instanței de prim grad de jurisdicție.

Ce se întâmplă la soluționarea apelului? Ce reguli se aplică?

Puteți explica temeiurile apelului în cadrul ședinței de judecată. În principal, se aplică aceleași reguli ca și în cadrul procesului în primă instanță. Aveți dreptul de a răspunde la noile informații prezentate în cadrul căii de atac.

Ce poate hotărî instanța?

Instanța poate hotărî să admită sau să respingă apelul. Dacă apelul este respins, hotărârea inițială rămâne valabilă. Dacă apelul este admis, hotărârea atacată este desființată. În această situație, instanța poate să rejudece cauza și să pronunțe o hotărâre de condamnare sau achitare sau poate retrimite cauza la instanța de prim grad de jurisdicție pentru a fi rejudecată.

Ce se întâmplă dacă am/nu am câștig de cauză după judecarea căii de atac?

Dacă aveți câștig de cauză, vă puteți aștepta la introducerea unei căi extraordinare de atac de către procuror (recurs în casație, revizuire).

Dacă nu aveți câștig de cauză, aveți dreptul să introduceți o cale extraordinară de atac (contestație în anulare, revizuire), care va fi judecat de o instanța competentă.

Dacă se dovedește că hotărârea inițială nu a fost corectă, am dreptul la despăgubiri? La ce se referă acestea? Cum le pot obține?

Dacă hotărârea inițială nu a fost corectă, nu aveți dreptul la despăgubiri în mod automat, cu excepția cazului în care hotărârea era definitivă și a fost corectată în urma căii de atac. În cazul în care, pe parcursul procesului, vi s-au aplicat măsuri restrictive injuste sau ați fost privat de libertate, aveți dreptul la despăgubiri. În acest scop, puteți intenta o acțiune în instanță împotriva statului, reprezentat, în acest caz, de Ministerul Finanțelor Publice.

Dacă am câștig de cauză în urma judecării căii de atac, se vor păstra informațiile privind condamnarea?

Nu, se păstrează numai informațiile privind condamnările definitive.

Sunt posibile alte căi de atac în cazul în care prima cale de atac este respinsă?

În cazul în care apelul este respins, aveți dreptul să introduceți căi extraordinare de atac.

Când devine definitivă o condamnare?

Condamnarea este definitivă atunci când instanța care a judecat cea de-a doua cale de atac își pronunță hotărârea, confirmând hotărârea instanței cu grad de jurisdicție inferior sau în cazul în care aceasta judecă calea de atac, pronunțând o nouă hotărâre.

Sunt originar dintr-un alt stat membru. Pot fi repatriat după proces?

În ce circumstanțe?

În cazul în care condamnarea este definitivă, puteți fi repatriat pentru a vă executa pedeapsa.

Sunt repatriat în mod automat?

Nu sunteți repatriat în mod automat. Trebuie să solicitați repatrierea statului care a dispus condamnarea sau statului în care va fi executată pedeapsa.

Ce condiții trebuie îndeplinite?

Condamnarea trebuie să fie definitivă, trebuie să mai aveți de executat cel puțin 6 luni din pedeapsa pe care ați primit-o (în situații excepționale, acest termen poate fi mai scurt), faptele pentru săvârșirea cărora ați fost condamnat trebuie să fie considerate infracțiuni și în statul în care veți executa pedeapsa și ambele țări trebuie să-și exprime acordul cu privire la repatriere.

Cine soluționează cererea de repatriere? Pot contesta hotărârea?

Cererea de repatriere este soluționată de către Curtea de Apel pe raza căreia se află penitenciarul în care sunteți deținut sau pe raza căreia locuiți, dacă pedeapsa cu închisoarea nu a fost încă pusă în aplicare. Puteți contesta hotărârea în termen de 5 zile (articolele 141-169 din Legea 302/2004).

Dacă am fost condamnat, pot fi judecat din nou pentru aceeași infracțiune?

Acest lucru nu este posibil. Dacă a fost pronunțată o hotărâre definitivă, cauza este considerată soluționată și rejudecarea acesteia nu este posibilă.

Informații referitoare la acuzații/condamnare

Vor fi înscrise în cazierul meu informațiile referitoare la acuzații și/sau condamnare?

Informațiile referitoare la începerea cercetării sau la arestare vor fi adăugate temporar în cazier, până la pronunțarea hotărârii definitive. Informațiile referitoare la condamnările definitive vor fi înscrise în cazier.

Cum și unde vor fi stocate aceste informații?

Serviciul Cazier judiciar se află sub autoritatea Ministerului Administrației și Internelor și este gestionat de unitățile teritoriale ale Poliției Române.

Cât timp vor fi păstrate informațiile?

Cazierele sunt șterse numai în anumite situații precum reabilitarea, amnistia, fapta nu mai este considerată infracțiune conform legii etc.

Informațiile pot fi păstrate fără acordul meu?

Aceste informații sunt stocate în conformitate cu dispozițiile legale și consimțământul dumneavoastră nu este necesar.

Pot ridica obiecții împotriva stocării informațiilor? În ce mod și căror organe mă pot adresa?

Puteți solicita rectificarea informațiilor din cazierul dumneavoastră dacă acestea nu corespund situației reale sau dacă informațiile nu au fost consemnate în conformitate cu dispozițiile legale. Cererea de rectificare trebuie să fie motivată și trebuie înaintată Inspectoratului de Poliție care a emis cazierul. (Legea 290/2004 privind cazierul).

Ultima actualizare: 04/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.