Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Σλοβακία

Τα παρόντα ενημερωτικά δελτία εξηγούν τη διαδικασία που ακολουθούν οι αρχές επιβολής του νόμου σε περίπτωση που είστε ύποπτος ή κατηγορείστε για αξιόποινη πράξη.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Περίληψη της ποινικής διαδικασίας

Ακολουθεί περίληψη των συνήθων σταδίων της ποινικής διαδικασίας στη Σλοβακική Δημοκρατία.

Η προδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  • ενέργειες πριν από την άσκηση ποινικής δίωξης·
  • προδικασία (ανάκριση).

Η δίκη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  • εξέταση και προκαταρκτική ακρόαση του κατηγορητηρίου·
  • κυρίως δίκη·
  • διαδικασία ένδικων μέσων [τακτικά ένδικα μέσα (odvolanie) ενώπιον ανώτερου δικαστηρίου, περαιτέρω ένδικα μέσα (dovolanie) ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Najvyšší súd Slovenskej Republiky), με τα οποία ανοίγει εκ νέου η υπόθεση]·
  • διαδικασία εκτέλεσης, εκτέλεση της ποινής και ασφαλιστικά μέτρα.

Επιλέξτε κάποιον από τους συνδέσμους που ακολουθούν για να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε

1 - Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της έρευνας

2 - Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/03/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.