Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Ισπανία

Τα παρόντα ενημερωτικά δελτία εξηγούν τι συμβαίνει όταν ένα πρόσωπο θεωρείται ύποπτο ή κατηγορείται για αδίκημα για το οποίο προβλέπεται παραπομπή σε δίκη.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Το ισπανικό Σύνταγμα αναγνωρίζει την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, τα απαραβίαστα δικαιώματά τους, την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, τον σεβασμό του νόμου και των δικαιωμάτων των άλλων.

Το Σύνταγμα περιλαμβάνει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των ανθρώπων με βάση την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και τις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα τις οποίες έχει κυρώσει η Ισπανία.

Τα γενικά θεμελιώδη δικαιώματα που περιέχονται στο ισπανικό Σύνταγμα αναπτύσσονται στο εθνικό δίκαιο.

Τα δικαιώματα του προσώπου υπό έρευνα / κατηγορουμένου στην ποινική διαδικασία καθορίζονται συγκεκριμένα στον ισπανικό κώδικα ποινικής δικονομίας (Ley de Enjuiciamiento Criminal), ο οποίος:

 1. χρησιμοποιεί τον όρο «πρόσωπο υπό έρευνα» (investigado) για να αναφερθεί στο πρόσωπο υπό έρευνα για τη σύνδεσή του με μια αξιόποινη πράξη·
 2. χρησιμοποιεί τον όρο «κατηγορούμενος»(encausado) για να αναφερθεί, γενικώς, σε πρόσωπο το οποίο, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας της υπόθεσης, κατηγορείται επισήμως από τη δικαστική αρχή ότι συμμετείχε στη διάπραξη συγκεκριμένης αξιόποινης πράξης·
 3. συνεχίζει να χρησιμοποιεί τους ισπανικούς όρους «acusado» (συνήθως το πρόσωπο κατά του οποίου έχει απαγγελθεί κατηγορία στο πλαίσιο προφορικής διαδικασίας) και «procesado» (συνήθως το πρόσωπο κατά του οποίου έχει απαγγελθεί κατηγορία στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας συγκεκριμένου είδους), οι οποίοι αμφότεροι μπορούν να μεταφραστούν ως «κατηγορούμενος» στα αγγλικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά με τον ισπανικό όρο «encausado» στα κατάλληλα στάδια της διαδικασίας.

Αν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα δικαιώματά σας εδώ.

Περίληψη της ποινικής διαδικασίας

Έναρξη

Η διαδικασία μπορεί να κινηθεί:

 • με την υποβολή μήνυσης στην αρμόδια αρχή (αστυνομία, εισαγγελία ή αρμόδιο δικαστήριο)·
 • με καταγγελία που υποβάλλεται από οποιοδήποτε πρόσωπο είτε υπήρξε θύμα της αξιόποινης πράξης είτε όχι·
 • με δήλωση της αστυνομίας·
 • από τον ανακριτή αυτεπαγγέλτως.

Στάδιο της έρευνας

Μετά την έναρξη της ποινικής διαδικασίας, ξεκινά το στάδιο της «κύριας ανάκρισης», στο πλαίσιο της οποίας διεξάγονται οι ενέργειες προετοιμασίας της δίκης, με τη διερεύνηση και την απόδειξη τυχόν αδικημάτων που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί με όλες τις περιστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν τον χαρακτηρισμό τους, καθώς και της ενοχής των δραστών, με εξασφάλιση των προσώπων και των χρηματικών ευθυνών τους.

Περάτωση της έρευνας

Η ολοκλήρωση της «κύριας ανάκρισης» μπορεί να οδηγήσει στα ακόλουθα:

 • Στη θέση στο αρχείο και στην περάτωση της διαδικασίας εάν δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για ποινικό αδίκημα ή όταν δεν υπάρχει γνωστός δράστης.
 • Στη συνέχιση της διαδικασίας με την έναρξη του γνωστού ως «ενδιάμεσου σταδίου», σκοπός του οποίου είναι να διαπιστωθεί αν η έρευνα είναι πλήρης και αν είναι σκόπιμο να απαγγελθεί κατηγορία.
 • Μετά την υποβολή, κατά περίπτωση, του σχετικού κατηγορητηρίου και του υπομνήματος αντίκρουσης, οι διάδικοι κλητεύονται στη δίκη.

Δίκη

Η δίκη, η οποία είναι δημόσια (με ορισμένες εξαιρέσεις), διεξάγεται ενώπιον δικαστή ή δικαστηρίου διαφορετικού από εκείνο που διεξήγαγε την έρευνα και περατώνεται με απόφαση που μπορεί να είναι:

 • καταδικαστική·
 • αθωωτική.

Και στις δύο περιπτώσεις, μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης από οποιονδήποτε διάδικο ενώπιον ανώτερου δικαστηρίου.

Ενημερωτικά δελτία

Λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα στάδια της διαδικασίας και σχετικά με τα δικαιώματά σας περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία. Οι παρούσες πληροφορίες δεν υποκαθιστούν τις νομικές συμβουλές και προορίζονται μόνο για καθοδήγηση.

Ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαδραματίζει κανέναν ρόλο στην ποινική διαδικασία που διεξάγεται στα κράτη μέλη και δεν μπορεί να σας βοηθήσει σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο. Στα παρόντα ενημερωτικά δελτία περιέχονται πληροφορίες σχετικά με το πώς και το πού μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

1 - Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της έρευνας

2 - Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.