Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου;

Τόσο ο εισαγγελέας όσο και ο καταδικασθείς μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Υπάρχουν, ωστόσο, εξαιρέσεις, εάν η ποινή είναι μόνο πρόστιμο ή, από την πλευρά του εισαγγελέα, εάν έχετε απαλλαγεί για λιγότερο σοβαρά αδικήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται ειδική άδεια για να εξεταστεί η έφεση από το Εφετείο.

Ποιες αλλαγές μπορώ να ζητήσω για την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου;

Μπορείτε είτε να ασκήσετε έφεση και να ζητήσετε αθώωση ή ελάφρυνση της ποινής. Δεν είναι απαραίτητο να εξηγήσετε λεπτομερώς γιατί ασκείτε έφεση, αλλά θα ήταν ενδεχομένως προς όφελός σας να το πράξετε.

Τι ισχύει για τα αποδεικτικά στοιχεία στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο;

Κατά την άσκηση έφεσης πρέπει να δηλώσετε ποια αποδεικτικά στοιχεία επιθυμείτε να εξετάσει το Εφετείο. Έχετε επίσης δικαίωμα να υποβάλετε στο Εφετείο νέα αποδεικτικά στοιχεία. Θα προβληθούν οι καταγεγραμμένες με οπτικοακουστικά μέσα καταθέσεις των προσώπων που κατέθεσαν στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Κατά κανόνα, δεν θα εξεταστούν εκ νέου από το Εφετείο. Αυτό ισχύει και για τη δική σας κατάθεση. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, το Εφετείο μπορεί να υποβάλει συμπληρωματικές ερωτήσεις.

Ποια είναι η προθεσμία άσκησης έφεσης;

Μια έφεση πρέπει να ασκηθεί εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Εάν ασκήσετε έφεση εντός αυτής της προθεσμίας, ο εισαγγελέας οφείλει να αποφασίσει εντός μίας εβδομάδας εάν επιθυμεί να ασκήσει και αυτός έφεση.

Πότε θα εκδικαστεί η έφεση;

Εάν κατά τον χρόνο που ασκείτε έφεση είστε υπό κράτηση, το Εφετείο οφείλει να αρχίσει την εκδίκαση εντός οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Διαφορετικά, η έφεση εκδικάζεται από το Εφετείο σε διάστημα από 3 έως 12 μήνες.

Τι συμβαίνει κατά τη δίκη στο Εφετείο;

Η επ’ ακροατηρίου διαδικασία στο Εφετείο είναι σε γενικές γραμμές η ίδια με αυτήν του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Η σημαντικότερη διαφορά είναι ότι εσείς και τα άλλα πρόσωπα που κατέθεσαν δεν θα καταθέσουν εκ νέου και, αντ' αυτού, θα προβληθούν και θα ακουστούν οι καταγεγραμμένες καταθέσεις στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Μπορεί το Εφετείο να μου επιβάλει αυστηρότερη ποινή;

Εάν ασκήσετε έφεση μόνο εσείς, το Εφετείο δεν μπορεί να επιβάλει αυστηρότερη ποινή από αυτήν του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Εάν ασκήσει έφεση και ο εισαγγελέας, η ποινή του Εφετείου μπορεί να είναι είτε ελαφρύτερη είτε αυστηρότερη.

Τι συμβαίνει εάν χάσω την υπόθεση στο Εφετείο;

Εάν χάσετε την υπόθεση στο Εφετείο, υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ωστόσο, για να εκδικάσει το Ανώτατο Δικαστήριο την υπόθεσή σας, απαιτείται άδεια άσκησης αναίρεσης, που σημαίνει ότι πρέπει να συντρέχουν ειδικοί λόγοι για να εξεταστεί η υπόθεσή σας.

Δικαιούμαι αποζημίωση εάν αθωωθώ;

Εάν αθωωθείτε και δεν ασκηθεί έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης, δικαιούστε αποζημίωση για τον χρόνο που είχατε συλληφθεί και ήσασταν υπό προσωρινή κράτηση. Η αποζημίωση καλύπτει απώλεια εσόδων και την πραγματική στέρηση της ελευθερίας σας. Η αίτηση αποζημίωσής σας θα εξεταστεί από το γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης. Εάν δεν σας έχει στερηθεί η ελευθερία, δεν θα εισπράξετε άλλη αποζημίωση εκτός από τα έξοδα για τη συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων σας κλπ.

Εγγράφεται η απόφαση στο ποινικό μητρώο;

Οι καταδικαστικές αποφάσεις εγγράφονται, μεταξύ άλλων, και στο ποινικό μητρώο. Το διάστημα εγγραφής της ποινής εξαρτάται από το μέγεθος της ποινής. Εάν αθωωθείτε, η εγγραφή θα απαλειφθεί. Δεν μπορείτε να επηρεάσετε την εγγραφή στο μητρώο. Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο μητρώο για εσάς και για ορισμένες αρχές του δικαστικού συστήματος της Σουηδίας και άλλων κρατών μελών.

Πότε καθίσταται η καταδικαστική απόφαση αμετάκλητη;

Μια καταδικαστική απόφαση καθίσταται αμετάκλητη όταν λήξει η προθεσμία αναίρεσης ή όταν το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει την υπόθεση, είτε με το να μην εκδώσει άδεια άσκησης αναίρεσης είτε ακυρώνοντας μια απόφαση. Υπάρχουν και ορισμένες εναλλακτικές δυνατότητες αποδοχής της απόφασης πριν τη λήξη της προθεσμίας έφεσης και, κατά συνέπεια, έναρξης έκτισης της ποινής.

Μπορώ να δικαστώ εκ νέου αφού καταστεί η απόφαση αμετάκλητη;

Εφόσον ένα δικαστήριο σας έχει δικάσει για ποινικό αδίκημα, δεν μπορεί να σας ξαναδικάσει, εκτός εάν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις. Αυτό συμβαίνει περίπου μόνο μία φορά το έτος. Κατά κανόνα, αυτό αφορά εγκλήματα για τα οποία έχει ασκηθεί δίωξη σε άλλο κράτος μέλος.

Μπορώ να λάβω άδεια να εκτίσω την ποινή μου στη χώρα μου;

Μπορεί να επιτραπεί να εκτίσετε την ποινή σας στη χώρα σας, εάν το επιθυμείτε. Πρέπει να υποβάλετε αίτηση στη Σουηδική Υπηρεσία Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων και Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής. Σε διαφορετική περίπτωση, η ποινή εκτίεται στη Σουηδία.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης

Σουηδική Υπηρεσία Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων και Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.