Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σουηδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Ποιες είναι οι συνήθεις ποινές για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας;

Εάν κατηγορείστε για τη διάπραξη παράβασης ήσσονος σημασίας του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η συνήθης ποινή είναι πρόστιμο. Εάν σας σταματήσει η αστυνομία επιτόπου και παραδεχθείτε την παράβαση, μπορεί να εκδοθεί ένταλμα καταβολής προστίμου.

Τι συμβαίνει εάν αρνηθώ την παράβαση;

Εάν αρνηθείτε ότι διαπράξατε παράβαση, μετά από ποινική έρευνα της αστυνομίας, η υπόθεση θα παραπεμφθεί σε εισαγγελέα για να αποφασίσει αν θα ασκήσει δίωξη. Στη συνέχεια, η υπόθεση θα παραπεμφθεί σε πρωτοβάθμιο ποινικό δικαστήριο. Συνήθως δεν έχετε δικαίωμα δημόσιου συνήγορου υπεράσπισής σας σε αυτές τις υποθέσεις. Από την άλλη πλευρά, έχετε δικαίωμα να προσλάβετε δικηγόρο με δικά σας έξοδα και να έχετε διερμηνέα, εάν δεν ομιλείτε τη γλώσσα.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση σοβαρότερων παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας;

Εάν είστε ύποπτος για σοβαρότερες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παραδείγματος χάρη για οδήγηση μετά από κατανάλωση οινοπνεύματος (ποσότητα μεγαλύτερη από 100 χιλιοστόγραμμα ανά χιλιοστόλιτρο), η συνήθης ποινή είναι τουλάχιστον φυλάκιση ενός μηνός. Εάν ο εισαγγελέας πιστεύει ότι μπορεί να αποδείξει ότι είστε ένοχος, η υπόθεση παραπέμπεται πάντοτε ενώπιον του δικαστηρίου. Σε αυτή την περίπτωση έχετε δικαίωμα για δημόσιο συνήγορο υπεράσπισης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σουηδική Αστυνομία

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.