Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Σουηδία

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να λάβετε την ανεξάρτητη συνδρομή δικηγόρου σε περίπτωση εμπλοκής σας με οποιονδήποτε τρόπο σε ποινική διαδικασία. Τα ενημερωτικά δελτία εξηγούν πότε και υπό ποιες περιστάσεις έχετε δικαίωμα να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο. Σας εξηγούν επίσης πώς μπορεί να σας συνδράμει ο δικηγόρος. Το παρόν γενικό ενημερωτικό δελτίο σας ενημερώνει πώς να βρείτε δικηγόρο και με ποιο τρόπο καλύπτεται η αμοιβή του δικηγόρου, εάν δεν είστε σε θέση να τον πληρώσετε.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Το δικαίωμά σας να έχετε δημόσιο συνήγορο υπεράσπισης

Εάν το δικαστήριο διατάξει την προσωρινή κράτησή σας, θα οριστεί αμέσως δημόσιος συνήγορος υπεράσπισής σας. Αν, όμως, δεν τεθείτε υπό προσωρινή κράτηση, δεν μπορείτε να έχετε δημόσιο συνήγορο υπεράσπισης πριν αρχίσει η ποινική δίκη. Εντούτοις, έχετε πάντοτε το δικαίωμα να ζητήσετε τον διορισμό δημόσιου συνηγόρου υπεράσπισης για εσάς, εάν είστε ύποπτος διάπραξης αξιόποινης πράξης η οποία επισύρει ελάχιστη ποινή φυλάκισης έξι μηνών. Μπορεί να έχετε επίσης δικαίωμα για τον διορισμό δημόσιου συνηγόρου υπεράσπισης και σε άλλες περιπτώσεις.

Πώς μπορώ να βρω δικηγόρο

Εάν επιθυμείτε έναν συγκεκριμένο δικηγόρο, κανονικά έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διοριστεί το εν λόγω πρόσωπο ως δημόσιος συνήγορος υπεράσπισής σας. Διαφορετικά, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο θα διορίσει έναν δημόσιο συνήγορο υπεράσπισής σας. Σε αυτή την περίπτωση, το εν λόγω πρόσωπο θα επιλεγεί μεταξύ των δικηγόρων που αναλαμβάνουν τακτικά υποθέσεις ως δημόσιοι συνήγοροι υπεράσπισης στο συγκεκριμένο δικαστήριο. Κάθε πρωτοβάθμιο δικαστήριο διαθέτει κατάλογο τοπικών δικηγόρων οι οποίοι συνήθως αναλαμβάνουν υποθέσεις ως δημόσιοι συνήγοροι υπεράσπισης.

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε δικηγόρους που ασχολούνται με ποινικές υποθέσεις στον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου Σουηδίας .

Αμοιβή δικηγόρου

Εάν διοριστεί δημόσιος συνήγορος υπεράσπισής σας, το κράτος θα πληρώσει τα δικηγορικά έξοδα. Εάν κριθείτε ένοχος για την αξιόποινη πράξη για την οποία κατηγορείστε, ενδέχεται, ανάλογα με την οικονομική σας κατάσταση, να επιστρέψετε το σύνολο ή μέρος αυτού του ποσού. Αυτό αποφασίζεται από το δικαστήριο.

Εάν επιθυμείτε δικηγόρο ο οποίος ασκεί το επάγγελμα σε άλλο μέρος της χώρας από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται το αρμόδιο δικαστήριο, ενδεχομένως θα πρέπει να πληρώσετε εσείς ο ίδιος τα έξοδα ταξιδιού και τον χρόνο ταξιδιού του δικηγόρου.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ιδιωτικό νομικό σύμβουλο. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να πληρώσετε το συνολικό ποσό από μόνος σας. Εάν αθωωθείτε, ωστόσο, μπορεί να σας επιστραφεί το σύνολο ή μέρος αυτού του ποσού.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σουηδικός Δικηγορικός Σύλλογος

Εθνική Αρχή Νομικής Συνδρομής

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.