Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σουηδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Σουηδία

Προϋπόθεση για να κινηθεί οποιαδήποτε ποινική διαδικασία είναι να υπάρξει κοινοποίηση αξιόποινης πράξης στην αστυνομία ή τον εισαγγελέα. Σκοπός της ποινικής έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί αξιόποινη πράξη και, αν όντως έχει διαπραχτεί, να εντοπιστούν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που θεωρούνται ύποπτα γι' αυτή την πράξη. Εάν πρόκειται για σοβαρή εγκληματική πράξη και υπάρχει ύποπτος, η έρευνα διεξάγεται από εισαγγελέα. Σε διαφορετική περίπτωση, η έρευνα διεξάγεται από την αστυνομία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Ποια είναι τα στάδια μιας ποινικής έρευνας;

Ανακριτική διαδικασία

Πρώτα εξετάζονται τα πρόσωπα που εικάζεται ότι ενδεχομένως έχουν πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την έρευνα. Τα πρόσωπα αυτά είναι το θύμα της αξιόποινης πράξης, το πρόσωπο που θεωρείται ύποπτο ως δράστης, εάν υπάρχει, ή μάρτυρες. Ο ύποπτος για τη διάπραξη αξιόποινης πράξης μπορεί είτε να τεθεί υπό κράτηση είτε να αφεθεί ελεύθερος κατά την ανάκριση.

Μπορούν επίσης να ληφθούν διάφορα δείγματα και να δοθούν σε άλλες αρχές για ανάλυση. Όλες οι καταθέσεις λαμβάνονται από την αστυνομία και μόνο σε έκτακτες περιστάσεις παρίσταται εισαγγελέας. Εάν δεν ομιλείτε τη γλώσσα, πρέπει να διατίθεται διερμηνέας. Εάν υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ότι κάποιος διέπραξε αξιόποινη πράξη, το πρόσωπο αυτό πρέπει να ενημερωθεί κατά την ανάκρισή του ότι θεωρείται ύποπτο.

Σύλληψη

Εάν ο εισαγγελέας κρίνει ότι υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ενοχής, μπορεί να διατάξει τη σύλληψή σας. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει επίσης να συντρέχει κίνδυνος, εάν παραμείνετε ελεύθερος, να παρεμποδίσετε την έρευνα ή να συνεχίσετε να διαπράττετε αξιόποινες πράξεις ή να διαφύγετε. Τότε ο εισαγγελέας πρέπει, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, είτε να σας αφήσει ελεύθερο ή να ζητήσει την προσωρινή κράτησή σας από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Προσωρινή κράτηση

Εάν είστε ύποπτος διάπραξης σοβαρής αξιόποινης πράξης και υπάρχουν ειδικοί λόγοι να τεθείτε υπό κράτηση, ο εισαγγελέας μπορεί να ζητήσει από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο να διατάξει την προφυλάκισή σας. Η διάσκεψη για να κριθεί η προφυλάκιση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων ημερών από τη σύλληψή σας. Σε αυτή τη διάσκεψη, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο θα εξετάσει εάν πρέπει να παραμείνετε υπό κράτηση ή να αφεθείτε ελεύθερος. Εάν προφυλακιστείτε, το διάταγμα προφυλάκισης πρέπει να επανεξετάζεται σε τακτά διαστήματα.

Συνέχιση της αστυνομικής έρευνας

Ανεξάρτητα από το αν έχετε τεθεί υπό κράτηση ή όχι, η έρευνα θα συνεχιστεί για να διευκρινιστεί αν υπάρχουν επαρκώς σοβαρές υπόνοιες, ώστε να ασκηθεί δίωξη εις βάρος σας. Η έρευνα πρέπει να διεξαχθεί το ταχύτερο δυνατό, ιδίως εάν έχετε τεθεί υπό κράτηση. Εάν είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η έρευνα για μεγαλύτερο διάστημα, ενδέχεται να διεξαχθούν περισσότερες διασκέψεις για να αποφασιστεί η συνέχιση της κράτησης. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, η αστυνομία υποβάλλει τη δικογραφία στον εισαγγελέα και στον ύποπτο και τον συνήγορο υπεράσπισής του. Εσείς και ο συνήγορος υπεράσπισής σας έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να προστεθεί στα στοιχεία της έρευνας οτιδήποτε σας αφορά και το θεωρείτε σημαντικό, πριν να αποφασίσει ο εισαγγελέας αν θα ασκήσει δίωξη ή όχι εις βάρος σας.

Προετοιμασία της υπεράσπισης

Εσείς και οι δικηγόρος σας έχετε δικαίωμα να προσκομίσετε τα δικά σας αποδεικτικά στοιχεία για να χρησιμοποιηθούν στο δικαστήριο. Έχετε επίσης δικαίωμα να συναντάτε το δικηγόρο σας, ώστε να προετοιμαστείτε για την επ' ακροατηρίου διαδικασία.

Άσκηση δίωξης

Εάν ο εισαγγελέας πιστεύει ότι έχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία εις βάρος σας ώστε να καταδικαστείτε, πρέπει να απαγγείλει κατηγορίες εις βάρος σας. Το κατηγορητήριο πρέπει να είναι σαφές ως προς την αξιόποινη πράξη για την οποία θεωρείστε ύποπτος και τις πράξεις σας που συνιστούν ποινικό αδίκημα. Πρέπει επίσης να αναφέρει με σαφήνεια τα αποδεικτικά στοιχεία που θα παρουσιάσει ο εισαγγελέας σε βάρος σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους:

Ανακριτική διαδικασία (1)

Για ποιο λόγο θα μπορούσε να με εξετάσει η αστυνομία;

Σκοπός της ανακριτικής διαδικασίας είναι να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί αξιόποινη πράξη και, εάν όντως έχει διαπραχθεί, αν μπορείτε να δώσετε πληροφορίες. Αυτό ισχύει είτε είστε μάρτυρας είτε θύμα αξιόποινης πράξης είτε ύποπτος.

Ποιος θα είναι παρών κατά την ανάκριση;

Η ανάκριση θα διεξαχθεί από την αστυνομία. Ένας ή περισσότεροι αστυνομικοί μπορούν να διενεργήσουν την ανάκριση. Ο εισαγγελέας δεν είναι συνήθως παρών κατά την ανάκριση. Εάν είστε ύποπτος για τη διάπραξη αξιόποινης πράξης για την οποία δικαιούστε να έχετε δικηγόρο, μπορείτε να ζητήσετε τον διορισμό συνηγόρου που θα είναι παρών κατά την ανάκριση.

Εάν δεν ομιλείτε τη γλώσσα, έχετε επίσης δικαίωμα διορισμού διερμηνέα. Η αστυνομία καταβάλλει τα έξοδα του διερμηνέα. Κανονικά πρέπει να περιμένετε μέχρι να παραστεί δικηγόρος και να έχετε διερμηνέα πριν απαντήσετε σε ερωτήσεις. Ο εισαγγελέας ή η αστυνομία αποφασίζει ποιος άλλος έχει δικαίωμα να παραστεί στην ανάκριση.

Τι θα συμβεί κατά την ανάκριση;

Η αστυνομία θα σας ενημερώσει κατά την έναρξη της ανάκρισης εάν ανακρίνεστε ως ύποπτος ή για άλλο λόγο. Δεν θα σας διαβάσουν τα δικαιώματά σας. Έχετε δικαίωμα τόσο να σιωπήσετε όσο και να μιλήσετε κατά την ανάκριση. Οτιδήποτε πείτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί εις βάρος σας. Η κατάθεση μπορεί να καταγραφεί είτε ηχητικά είτε γραπτά υπό μορφή περίληψης των όσων έχετε πει.

Ποιος είναι ο ρόλος του δικηγόρου κατά την ανάκριση;

Ο ρόλος του δικηγόρου κατά τη ανάκριση είναι να απαντά σε ενδεχόμενες ερωτήσεις σας και να εγγυηθεί ότι η ανάκριση διεξάγεται σωστά. Ο δικηγόρος δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει στην ανάκριση, εάν αυτή διενεργείται σωστά. Μπορεί, ωστόσο, να σας υποβάλει ερωτήσεις.

Υπάρχουν απαγορεύσεις κατά την ανάκριση;

Κατά την ανάκριση, η αστυνομία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί πληροφορίες που είναι γνωστό ότι είναι λανθασμένες ή να δίνει υποσχέσεις ή να προσφέρει την προοπτική πλεονεκτημάτων για να αποσπάσει ομολογία. Ούτε μπορεί να απειλήσει τον ύποπτο, να του ασκήσει πίεση ή να τον εξαντλήσει εσκεμμένα. Ο ανακρινόμενος έχει επίσης δικαίωμα για τα συνήθη γεύματα και την αναγκαία ανάπαυση.

Πόσο μπορεί να διαρκέσει η κράτησή μου για την ανάκριση;

Εάν δεν έχετε συλληφθεί, κανονικά απαγορεύεται να κρατηθείτε για ανάκριση για περισσότερο από έξι ώρες. Σε έκτακτες περιπτώσεις, ενδέχεται να υποχρεωθείτε να παραμείνετε άλλες έξι ώρες. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, έχετε δικαίωμα να αποχωρήσετε, εκτός εάν τεθείτε υπό προσωρινή κράτηση. Για τα παιδιά ισχύουν ειδικές διατάξεις.

Πώς περατώνεται η ανάκριση;

Κατά το τέλος της ανάκρισης, σας παρέχεται η δυνατότητα να ακούσετε την ηχογραφημένη κατάθεση σας ή να σας διαβάσουν το πρακτικό που συνέταξε η αστυνομία. Στη συνέχεια, θα ερωτηθείτε εάν αυτά που έχουν καταγραφεί αποδίδουν με σωστό τρόπο όσα είπατε κατά την ανάκριση.

Τι ακολουθεί μετά την ανάκριση;

Μετά την ανάκριση, η αστυνομία ενημερώνει τον εισαγγελέα ή τον αξιωματικό της αστυνομίας που διενεργεί την έρευνα για το τι έχει συμβεί. Σε περίπτωση λιγότερο σοβαρών αξιόποινων πράξεων, δεν υποβάλλεται έκθεση στον εισαγγελέα μέχρι να ολοκληρωθεί ή έρευνα. Εάν είστε ύποπτος αξιόποινης πράξης που μπορεί να επισύρει προσωρινή κράτηση, αποστέλλεται συχνά στον εισαγγελέα έκθεση μετά από κάθε στάδιο της έρευνας. Ο εισαγγελέας στη συνέχεια αποφασίζει αν θα συλληφθείτε ή θα αφεθείτε ελεύθερος.

Σύλληψη (2)

Σε ποιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να με συλλάβουν;

Εάν υπάρχουν λόγοι να τεθείτε υπό προσωρινή κράτηση, μπορεί να συλληφθείτε ενόσω το δικαστήριο εξετάζει το ζήτημα της προσωρινής κράτησης. Οι λόγοι που συντρέχουν στο να τεθείτε υπό κράτηση εξηγούνται στο σημείο Προσωρινή κράτηση (3). Μπορεί επίσης να συλληφθείτε ακόμη και αν δεν πληρούνται εξ ολοκλήρου οι λόγοι προσωρινής κράτησης, εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι εσείς έχετε διαπράξει την αξιόποινη πράξη και κρίνεται πολύ σημαντικό να προφυλακιστείτε ενώ εκκρεμεί η συνέχιση της έρευνας.

Ποιος εκδίδει το ένταλμα σύλληψης;

Ο εισαγγελέας αποφασίζει αν θα συλληφθείτε ή όχι. Το ένταλμα πρέπει να αναγράφει με σαφήνεια για ποια αξιόποινη πράξη είστε ύποπτος και γιατί συλλαμβάνεστε. Εάν το ένταλμα σύλληψης δεν ακυρωθεί από τον εισαγγελέα, αυτός πρέπει να υποβάλει αίτημα προφυλάκισής σας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο το αργότερο έως τις 12 το μεσημέρι την τρίτη ημέρα μετά την έκδοση του εντάλματος. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να δώσει διαταγή να αφεθείτε ελεύθερος. Το δικαστήριο πρέπει να πραγματοποιήσει άμεσα ακρόαση για να αποφανθεί επί της προσωρινής κράτησης και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τεσσάρων ημερών από τη σύλληψή σας ή από την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.

Ποιος μπορεί να με συλλάβει;

Εάν συντρέχουν λόγοι να συλληφθείτε, ένας αστυνόμος μπορεί να σας συλλάβει ακόμα και χωρίς ένταλμα σύλληψης σε επείγουσες περιπτώσεις. Εάν συλληφθείτε επ' αυτοφώρω κατά τη διάπραξη εγκλήματος που μπορεί να επισύρει ποινή φυλάκισης ή υπάρχει κίνδυνος να διαφύγετε από τον τόπο του εγκλήματος, μπορεί να σας συλλάβει οποιοσδήποτε. Το ίδιο ισχύει εάν καταζητείστε για έγκλημα. Το πρόσωπο που σας συλλαμβάνει πρέπει, ωστόσο, να σας παραδώσει σε αστυνομικό το συντομότερο δυνατό.

Μπορώ να έχω τη συνδρομή δικηγόρου;

Εάν συλληφθείτε, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον διορισμό δημόσιου συνήγορου υπεράσπισής σας. Ο συνήγορος διορίζεται από το κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο με αίτημα του εισαγγελέα.

Τι συμβαίνει κατά τον χρόνο κράτησής μου;

Για όσο διάστημα είστε κρατούμενος, η αστυνομία έχει δικαίωμα να σας ανακρίνει περαιτέρω. Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες με αυτούς των προγενέστερων σταδίων της ανάκρισης.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου για όσο χρόνο είμαι κρατούμενος;

Για όσο διάστημα είστε υπό κράτηση, ο εισαγγελέας μπορεί να απαγορεύσει την επικοινωνία σας με τα πρόσωπα που επιθυμείτε. Εάν ζητήσετε ιατρό ή να επικοινωνήσετε με την πρεσβεία ή το προξενείο σας, η αστυνομία έχει καθήκον να ενεργήσει ως μεσολαβητής. Επίσης, έχετε πάντοτε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με τον δικηγόρο σας και να τον συναντήσετε χωρίς την παρουσία κανενός άλλου. Για όσο διάστημα είστε κρατούμενος, κανονικά θα κρατείστε σε κρατητήριο της αστυνομίας.

Προσωρινή κράτηση (3)

Πότε μπορεί να ζητηθεί η κράτησή μου;

Εάν υπάρχουν καταφανείς λόγοι να θεωρείστε ύποπτος διάπραξης αξιόποινης πράξης που μπορεί να επισύρει ποινή ενός έτους ή μεγαλύτερη, μπορεί να ζητηθεί η προσωρινή κράτησή σας. Εντούτοις, πρέπει επίσης να συντρέχει κίνδυνος

  • να διαφύγετε ή να μην παραστείτε στη δίκη ή να μην εκτίσετε την ποινή σας, ή
  • ενόσω είστε ελεύθερος, να εξαφανίσετε αποδεικτικά στοιχεία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να εμποδίσετε τη διερεύνηση της υπόθεσης, ή
  • να συνεχίσετε να διαπράττετε αξιόποινες πράξεις.

Στην περίπτωση που η ελαφρύτερη ποινή για το αδίκημα είναι διετής φυλάκιση, κανονικά θα τεθείτε υπό προσωρινή κράτηση, εκτός εάν είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν λόγοι να τεθείτε υπό κράτηση.

Ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της αξιόποινης πράξης, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την κράτησή σας, εάν είστε άγνωστος και αρνηθείτε να δηλώσετε το όνομα και τη διεύθυνσή σας ή εάν συντρέχουν λόγοι για να θεωρηθεί ότι οι πληροφορίες που έχετε δώσει είναι ψευδείς. Μπορεί επίσης να τεθείτε υπό κράτηση εάν ο τόπος κατοικίας σας δεν είναι στη Σουηδία και υπάρχει κίνδυνος να φυγοδικήσετε ή να μην εκτίσετε την ποινή σας εγκαταλείποντας τη χώρα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να τεθείτε υπό κράτηση ακόμη και αν υπάρχουν μόνο «αποχρώσες ενδείξεις» να θεωρηθείτε ύποπτος για τη διάπραξη αξιόποινης πράξης. Αυτές συνιστούν χαμηλότερο βαθμό υπόνοιας σε σύγκριση με τους «καταφανείς λόγους».

Δεν είναι δυνατό να τεθείτε υπό κράτηση, εάν υπάρχει η πεποίθηση ότι η ποινή θα είναι μόνο πρόστιμο.

Υπάρχουν προσωπικοί λόγοι για τους οποίους θα μπορούσα να μην τεθώ υπό κράτηση;

Το δικαστήριο θα πρέπει να σταθμίσει την αναγκαιότητα κράτησής σας και τις συνέπειες της κράτησης για εσάς. Εάν η κράτησή σας συνεπάγεται υπέρμετρη παραβίαση δικαιωμάτων ή ζημία για εσάς, μπορεί να μην τεθείτε υπό κράτηση. Το ζήτημα αυτό μπορεί να ανακύψει, παραδείγματος χάρη, σε περίπτωση που η έρευνα είναι χρονοβόρα.

Τι συμβαίνει εάν είμαι ηλικίας κάτω των 18 ετών;

Υπάρχουν ειδικοί κανόνες για τους νέους ηλικίας από 15 έως 18 ετών. Βάσει αυτών των διατάξεων, πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι λόγοι για να τεθούν υπό κράτηση. Είτε το έγκλημα πρέπει να είναι πολύ σοβαρό, είτε πρέπει να συντρέχουν και άλλοι πολλοί σοβαροί λόγοι για την κράτησή τους.

Έχω δικαίωμα να μιλήσω με δικηγόρο και να έχω διερμηνέα κατά την διάσκεψη που θα κρίνει την προσωρινή κράτηση;

Θα είστε παρών μαζί με τον δημόσιο συνήγορο υπεράσπισής σας, ο οποίος θα είναι δικηγόρος, στη διάσκεψη στο δικαστήριο όπου θα εξεταστεί αν θα τεθείτε υπό προσωρινή κράτηση. Διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να έχετε δημόσιο συνήγορο υπεράσπισης, εάν ζητηθεί η προφυλάκισή σας. Εάν χρειάζεστε διερμηνέα, θα συμμετέχει και αυτός στη διαδικασία και θα μεταφράζει όλα όσα λέγονται.

Τι θα συμβεί στη διάσκεψη που θα κρίνει την προσωρινή κράτηση;

Σε αυτή τη διάσκεψη, ο εισαγγελέας θα παραθέσει τις εις βάρος σας υπόνοιες ενοχής. Θα σας δοθεί επίσης η ευκαιρία να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Ο εισαγγελέας, ο δικηγόρος σας και ο δικαστής έχουν δικαίωμα να σας υποβάλουν ερωτήσεις. Έχετε τη δυνατότητα να αποφασίσετε αν επιθυμείτε ή όχι να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Κανονικά, κατά τη συζήτηση του αιτήματος προφυλάκισης, δεν τίθενται ερωτήσεις ούτε στο θύμα ούτε σε μάρτυρες. Μπορεί, ωστόσο, να διαβαστούν όσα είπατε στην κατάθεσή σας στην αστυνομία. Ο εισαγγελέας μπορεί επίσης να παρουσιάσει το αποτέλεσμα ιατροδικαστικών ή ιατρικών εξετάσεων.

Το ένταλμα προσωρινής κράτησης

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αποσύρεται για να αποφασίσει αν πρέπει να τεθείτε υπό κράτηση ή όχι. Το δικαστήριο στη συνέχεια ανακοινώνει την απόφασή του παρουσία σας. Εάν δεν αποφασιστεί η προφυλάκισή σας, έχετε δικαίωμα να αποφυλακιστείτε άμεσα. Εάν τεθείτε υπό κράτηση, το δικαστήριο αποφασίζει ταυτόχρονα τη μέγιστη προθεσμία εντός της οποίας ο εισαγγελέας πρέπει να κινήσει τη δικαστική διαδικασία. Το δικαστήριο αποφασίζει συνήθως η απαγγελία κατηγοριών να πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων από την έκδοση του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε αναμονή της κύριας δίκης στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, θα είστε υπό κράτηση.

Τι συμβαίνει εάν δεν ολοκληρωθεί η έρευνα μέχρι την ημερομηνία που όρισε το δικαστήριο;

Εάν εξακολουθείτε να θεωρείστε ύποπτος όταν εκπνεύσει η προθεσμία που όρισε το δικαστήριο για την κίνηση της δικαστικής διαδικασίας και δεν έχει, παρόλα αυτά, ολοκληρωθεί η έρευνα, ο εισαγγελέας μπορεί να ζητήσει να παραταθεί η προθεσμία για την άσκηση δίωξης. Μπορεί να απαιτηθεί νέα διάσκεψη για να εξεταστεί αν πρέπει να συνεχιστεί η κράτησή σας. Αυτές οι νέες διασκέψεις συνήθως διεξάγονται με βιντεοδιάσκεψη. Αυτό σημαίνει ότι συμμετέχετε από τον τόπο κράτησής σας με την παρουσία του δικηγόρου σας, ο εισαγγελέας συμμετέχει από το γραφείο του και ο δικαστής βρίσκεται στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Τι συμβαίνει εάν τεθώ υπό κράτηση με χαμηλότερο βαθμό υπόνοιας;

Εάν τεθείτε υπό κράτηση ως ύποπτος αξιόποινης πράξης με βάση «αποχρώσεις ενδείξεις», πρέπει να υποβάλει ο εισαγγελέας περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος σας εντός μίας εβδομάδας, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι υπόνοιες σε «καταφανείς λόγους». Διαφορετικά, πρέπει να αφεθείτε ελεύθερος.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης;

Εάν εκδοθεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, αυτό μπορεί να εξεταστεί από το δικαστήριο της χώρας στην οποία βρίσκεστε. Το δικαστήριο θα αποφασίσει αν πρέπει να εκδοθείτε στη χώρα που εξέδωσε το ένταλμα. Έχετε επίσης δικαίωμα να μιλήσετε με δικηγόρο και να έχετε διερμηνέα στις συνεδριάσεις αυτές. Ο εισαγγελέας μπορεί να κρίνει πριν τη διεξαγωγή αυτών των ακροάσεων ότι πρέπει να συλληφθείτε και το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει την κράτησή σας μέχρι να καταστεί δυνατή η έκδοσή σας. Το δικαστήριο δεν εξετάζει το ζήτημα της ενοχής σας, αλλά μόνο αν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για την έκδοσή σας.

Μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί του δικαιώματός μου να επικοινωνήσω με άλλους;

Όταν εξετάσει το ζήτημα της κράτησής σας, το δικαστήριο θα αποφασίσει αν ο εισαγγελέας έχει δικαίωμα να περιορίσει τη δυνατότητα επικοινωνίας σας με τον έξω κόσμο, δηλαδή να διαβάζετε εφημερίδες και να παρακολουθείτε τηλεόραση καθώς και να επικοινωνείτε με φίλους και μέλη της οικογένειάς σας. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τη δυνατότητα συνεύρεσης σας με άλλους κρατούμενους. Ο εισαγγελέας είναι αρμόδιος να αποφασίσει την έκταση αυτών των περιορισμών. Έχετε, ωστόσο, δικαίωμα να επικοινωνείτε με τον δικηγόρο σας και την πρεσβεία της χώρας σας ανά πάσα στιγμή.

Έχω δικαίωμα να στέλνω και να λαμβάνω αλληλογραφία;

Έχετε δικαίωμα να γράφετε επιστολές σε οποιονδήποτε επιθυμείτε, αλλά όλη η αλληλογραφία από και προς εσάς θα διαβάζεται από τον εισαγγελέα. Εάν οι επιστολές περιέχουν οτιδήποτε σχετίζεται με το εικαζόμενο έγκλημα, είτε η επιστολή δεν προωθείται στον αποδέκτη είτε απαλείφονται τα σχετικά μέρη της επιστολής. Κανένας δεν μπορεί να διαβάσει την αλληλογραφία σας με τον δικηγόρο σας, οτιδήποτε και αν περιέχουν αυτές οι επιστολές.

Μπορώ να ασκήσω προσφυγή κατά του εντάλματος κράτησης;

Εάν διαφωνείτε με την κράτησή σας, μπορείτε να ασκήσετε έφεση στο Εφετείο κατά του εντάλματος κράτησης. Το Εφετείο εξετάζει τα έγγραφα του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου χωρίς ακρόαση και θα αποφασίσει αν πρέπει να παραμείνετε υπό κράτηση ή όχι. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης αναίρεσης κατά της απόφασης του Εφετείου ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, αλλά για να εξεταστεί η υπόθεση σε αυτόν τον βαθμό απαιτείται να συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Μπορεί να υπάρξουν λόγοι αποφυλάκισής μου;

Εάν πάψουν να συντρέχουν λόγοι κράτησής σας, ο εισαγγελέας πρέπει να διατάξει τον τερματισμό της κράτησης. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην αποδυνάμωση των εις βάρος σας αποδεικτικών στοιχείων ή στο ότι δεν υφίστανται πλέον ειδικοί λόγοι να συνεχιστεί η κράτηση σας διότι, παραδείγματος χάρη, δεν τίθεται πλέον ζήτημα ότι θα μπορούσατε να παρεμποδίσετε την έρευνα. Εάν σε νέα διάσκεψη που θα εξετάσει το ζήτημα της κράτησης το δικαστήριο αποφασίσει ότι δεν υφίστανται πλέον λόγοι να συνεχιστεί η κράτησή σας, το δικαστήριο πρέπει να διατάξει την άμεση αποφυλάκισή σας.

Μπορώ να αφεθώ ελεύθερος με την καταβολή εγγύησης;

Δεν υπάρχει δυνατότητα αποφυλάκισης με καταβολή εγγύησης στη Σουηδία.

Συνέχιση της αστυνομικής έρευνας (4)

Η αστυνομία θα συγκεντρώσει μόνο αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος μου;

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνάς της, η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να συγκεντρώσει τόσο επιβαρυντικά όσο και ελεφρυντικά αποδεικτικά στοιχεία. Εάν επιθυμείτε να εξετάσει η αστυνομία συγκεκριμένα πρόσωπα, πρέπει να το συζητήσετε με το δικηγόρο σας πριν υποβάλετε το σχετικό αίτημα στην αστυνομία.

Έχει η αστυνομία δικαίωμα να πραγματοποιήσει έρευνες, να λάβει δείγματα DNA, δακτυλικά αποτυπώματα κλπ.;

Εφόσον υπάρχει ένταλμα εισαγγελέα, η αστυνομία έχει δικαίωμα να πραγματοποιήσει έρευνα στην κατοικία, τον τόπο εργασίας, το αυτοκίνητό σας ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο που έχει σημασία για την έρευνα. Αυτό ισχύει μόνο εάν είστε ύποπτος εγκλήματος που επισύρει ποινή φυλάκισης. Μπορούν επίσης να εκδοθούν διαταγές διενέργειας σωματικής έρευνας και ιατρικών εξετάσεων και λήψης δειγμάτων DNA. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι αναγκαίο να σας εξετάσει ιατρός, εάν έχετε τραύματα στο σώμα σας, ή εάν αυτά μπορεί να συνδέονται με την εγκληματική πράξη την οποία θεωρείστε ύποπτος ότι διαπράξατε. Εάν συλληφθείτε ή τεθείτε υπό κράτηση, είστε επίσης υποχρεωμένος να δώσετε δακτυλικά αποτυπώματα και να φωτογραφηθείτε.

Έχω δικαίωμα να μελετήσω τον φάκελο της αστυνομικής έρευνας;

Στη συνέχεια της έρευνάς της, η αστυνομία θα συγκεντρώσει υλικό στο οποίο θα βασιστεί η απόφαση του εισαγγελέα αν θα ασκήσει ή όχι δίωξη εις βάρος σας. Πριν λάβει αυτή την απόφαση ο εισαγγελέας, έχετε δικαίωμα να μελετήσετε όλο τον φάκελο της έρευνας με τη βοήθεια διερμηνέα ή μεταφραστή. Συνήθως δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για τη μετάφραση όλων των εγγράφων στη γλώσσα σας, αλλά έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο από διερμηνέα που θα σας διαβάζει το περιεχόμενο των εγγράφων της έρευνας. Ο δικηγόρος σας έχει επίσης δικαίωμα να μελετήσει τη δικογραφία.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση μεταβολής των υπονοιών κατά τη διάρκεια της έρευνας;

Οι εις βάρος σας υπόνοιες ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προστεθούν περισσότερες υπόνοιες ότι διαπράξατε το έγκλημα, άλλες υπόνοιες μπορεί να αποδειχθούν ατεκμηρίωτες ή να είναι δύσκολο να αποδειχθούν. Επιπλέον, μπορεί να υπάρξουν αλλαγές ως προς τη φύση της αξιόποινης πράξης που θεωρείστε ύποπτος ότι διαπράξατε. Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να σας ενημερώσει για κάθε μεταβολή των υπονοιών.

Προετοιμασία της υπόθεσης από την υπεράσπιση (5)

Έχω δικαίωμα να ζητήσω την προσθήκη νέων στοιχείων στην αστυνομική έρευνα;

Εσείς και ο δικηγόρος σας έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να περιληφθούν στην αστυνομική έρευνα πρόσθετα στοιχεία τα οποία θεωρείτε σημαντικά. Αυτό αφορά τόσο την κλήτευση διαφόρων προσώπων να καταθέσουν όσο και γραπτά στοιχεία ή έρευνες από ειδικούς εμπειρογνώμονες.

Είναι πολύ σημαντικό να μελετήσετε προσεκτικά ολόκληρο τον φάκελο της έρευνας, έτσι ώστε το αποδεικτικό υλικό που θα υποβληθεί στον εισαγγελέα για να αποφασίσει να είναι όσο το δυνατό πληρέστερο. Μολονότι επιτρέπεται να προστεθούν νέα στοιχεία στην έρευνα μετά την άσκηση της δίωξης, μπορεί να είναι προτιμότερο για εσάς να προσπαθήσετε να πείσετε τον εισαγγελέα να περατώσει την έρευνα, ώστε να μην ασκήσει δίωξη εις βάρος σας.

Μπορεί ο δικηγόρος μου να πραγματοποιήσει έρευνα με δική του πρωτοβουλία;

Εσείς και ο δικηγόρος σας έχετε δικαίωμα να πραγματοποιήσετε τις δικές σας έρευνες. Το πρόβλημα είναι, ωστόσο, ότι το χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορούν να διεξαχθούν αυτές οι έρευνες είναι περιορισμένο, ιδίως εάν έχετε τεθεί υπό κράτηση. Επιπλέον, θα είναι γενικά δύσκολο να εξασφαλίσει ο δικηγόρος σας την αμοιβή του από το δικαστήριο για τις δικές του έρευνες. Αλλά δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια στο να πραγματοποιήσετε τις δικές σας έρευνες.

Άσκηση δίωξης (6)

Σε ποιες περιστάσεις επιτρέπεται να ασκήσει δίωξη ο εισαγγελέας;

Εάν ο εισαγγελέας θεωρεί ότι μπορεί να καταδικαστείτε, έχει δικαίωμα να απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος σας. Στη συνέχεια, υποβάλλει αίτηση κλήτευσης στο κατά τόπο πρωτοβάθμιο δικαστήριο αναφέροντας την αξιόποινη πράξη την οποία θεωρείστε ύποπτος ότι διαπράξατε, τους λόγους για τους οποίους θεωρείστε ύποπτος και παραθέτοντας τα αποδεικτικά στοιχεία του.

Πότε πρέπει να ασκηθεί δίωξη;

Εάν είστε υπό κράτηση, ο εισαγγελέας οφείλει να ασκήσει δίωξη εντός των προθεσμιών που ορίζει το δικαστήριο. Σε διαφορετική περίπτωση, το δικαστήριο ακυρώνει το ένταλμα προσωρινής κράτησης.

Εάν δεν έχετε τεθεί υπό κράτηση, ο εισαγγελέας πρέπει να ασκήσει δίωξη πριν την παραγραφή του εγκλήματος. Ο χρόνος παραγραφής μιας αξιόποινης πράξης είναι δύο ή περισσότερα έτη. Όσο σοβαρότερη είναι η αξιόποινη πράξη, τόσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος παραγραφής. Δεν υπάρχει περίοδος παραγραφής για την άσκηση δίωξης για ορισμένα πολύ σοβαρά εγκλήματα, όπως η δολοφονία.

Πότε θα εκδικαστεί η υπόθεση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο;

Με την άσκηση δίωξης, το δικαστήριο θα κλητεύσει εσάς και άλλα πρόσωπα που πρέπει να εξεταστούν. Εάν είστε υπό κράτηση, η δίκη θα πρέπει να διεξαχθεί το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία που ασκήθηκε η δίωξη.

Υπάρχουν ειδικές προθεσμίες για νέους ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η κύρια δίκη πραγματοποιείται συνήθως εντός δύο εβδομάδων από την άσκηση της δίωξης.

Υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα αντί της άσκησης δίωξης;

Εάν το αδίκημα δεν είναι πολύ σοβαρό και ομολογήσετε την ενοχή σας, μπορεί να εκδοθεί διαταγή να πληρώσετε χρηματική ποινή αντί να ασκηθεί δίωξη. Ο εισαγγελέας εκδίδει τη σχετική διαταγή και καθορίζει το ύψος του προστίμου που πρέπει να καταβάλετε. Εάν υποβάλετε ομολογία ενοχής και καταβάλετε το πρόστιμο, δεν διεξάγεται δίκη. Στη συνέχεια, δεν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της εντολής χρηματικής ποινής. Η αποδοχή διαταγής καταβολής χρηματικής ποινής καταγράφεται στο ποινικό μητρώο.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σουηδικά Δικαστήρια

Σουηδική Εισαγγελική Αρχή

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.