Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Σουηδία

Τα παρόντα ενημερωτικά δελτία εξηγούν τι συμβαίνει όταν ένα πρόσωπο θεωρείται ύποπτο ή κατηγορείται για αδίκημα το οποίο πρέπει να κριθεί από δικαστήριο. Για πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις ήσσονος σημασίας, όπως οι τροχαίες παραβάσεις, στις οποίες επιβάλλεται συνήθως προκαθορισμένη ποινή, όπως πρόστιμο, βλ. Δελτίο 5. Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης μπορείτε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τα δικαιώματά σας εδώ.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Περίληψη της ποινικής διαδικασίας

Στη συνέχεια ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των συνήθων σταδίων στις ποινικές διαδικασίες

 • αναφορά μιας αξιόποινης πράξης στην αστυνομία
 • η ποινική έρευνα (προκαταρκτική εξέταση) διενεργείται από την αστυνομία σε περίπτωση σοβαρότερων αδικημάτων, η έρευνα διεξάγεται από τον εισαγγελέα
 • υπάρχει πιθανότητα, στις περισσότερες περιπτώσεις, να έχετε δημόσιο νομικό σύμβουλο
 • σε περίπτωση σοβαρότερων ή επαναλαμβανόμενων αξιόποινων πράξεων, ο εισαγγελέας μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την προφυλάκισή σας. Διεξάγεται ειδική ακρόαση
 • ο εισαγγελέας ασκεί δίωξη στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο
 • το πρωτοβάθμιο δικαστήριο διεξάγει δίκη (κύρια επ’ ακροατηρίου διαδικασία) για να εξετάσει εάν αποδεδειγμένα έχετε διαπράξει την αξιόποινη πράξη και, σε αυτή την περίπτωση, αποφασίζει για τις ποινές κλπ.
 • εάν ένας διάδικος ασκήσει έφεση, το Εφετείο εξετάζει αν η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου πρέπει να επικυρωθεί ή να μεταβληθεί
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, η απόφαση μπορεί επίσης να επανεξεταστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο
 • η απόφαση καθίσταται νομικά εκτελεστή, δηλαδή τελεσίδικη, και η ποινή εκτελείται σε περίπτωση καταδίκης.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα αυτά τα στάδια της διαδικασίας και τα δικαιώματά σας στα ενημερωτικά δελτία. Η παρούσα πληροφόρηση δεν αντικαθιστά τη συμβουλή δικηγόρου, αλλά απλώς σας παρέχει ορισμένες κατευθύνσεις. Εάν χρειάζεστε συνδρομή, απευθυνθείτε πάντοτε σε έναν δικηγόρο ή άλλον εμπειρογνώμονα για να διαπιστώσετε τα ισχύοντα στη συγκεκριμένη κατάσταση.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο στις ποινικές διαδικασίες στα κράτη μέλη και δεν μπορεί να σας βοηθήσει σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε καταγγελία. Στα παρόντα ενημερωτικά δελτία περιέχονται πληροφορίες σχετικά με το πώς και πού μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας.

Κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους για τις πληροφορίες που χρειάζεστε

1 – Παροχή νομικών συμβουλών

2 – Τα δικαιώματά μου κατά το στάδιο της έρευνας

 • ανάκριση
 • σύλληψη
 • προσωρινή κράτηση
 • συνέχιση της έρευνας από την αστυνομία
 • η προετοιμασία της δίκης από την υπεράσπιση
 • άσκηση δίωξης

3 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης

4 – Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

5 – Τροχαίες παραβάσεις

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σουηδικά δικαστήρια

Σουηδική Εισαγγελική Αρχή

Σουηδικός Δικηγορικός Σύλλογος

Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων

Σουηδική Υπηρεσία Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων και Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.