Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Greece

Σε αυτές τις σελίδες εξηγείται τι συμβαίνει όταν κάποιος θεωρείται ύποπτος ή κατηγορείται για έγκλημα για το οποίο μπορεί να παραπεμφθεί σε δίκη.

Content provided by:
Greece

Σύνοψη της ποινικής διαδικασίας

Προδικασία/άσκηση ποινικής δίωξης

Το τμήμα αυτό της διαδικασίας αρχίζει όταν ο εισαγγελέας ειδοποιηθεί ότι πιθανόν διαπράχθηκε αδίκημα. Συνεχίζεται με την άσκηση της ποινικής δίωξης και ολοκληρώνεται είτε με την παραπομπή του κατηγορούμενου σε δίκη είτε με την παύση της ποινικής δίωξης.

Σκοπός αυτού του σταδίου είναι να διαλευκανθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η υπόθεση ώστε να προσδιοριστεί αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο κατηγορούμενος διέπραξε το αδίκημα, έτσι ώστε να παραπεμφθεί ή όχι σε δίκη στο αρμόδιο δικαστήριο.

Συζήτηση στο ακροατήριο

Στο στάδιο αυτό δικάζεται η υπόθεση μέχρις ότου ληφθεί και εκδοθεί η απόφαση.

Ένδικα μέσα

Πρόκειται για τα μέσα που προβλέπει ο νόμος υπέρ κάποιου προσώπου, προκειμένου να μπορέσει να προσβάλει την απόφαση ποινικού δικαστηρίου.

Τα μέσα αυτά είναι τα ακόλουθα:

  • η έφεση, με την οποία ζητείται η μεταρρύθμιση ή η εξαφάνιση της προσβαλλόμενης απόφασης για πραγματικούς ή νομικούς λόγους.
  • η επανάληψη της διαδικασίας και η εν όλω ή εν μέρει εξαφάνιση της απόφασης για νομικούς λόγους.

Λεπτομέρειες για όλα αυτά τα στάδια της διαδικασίας και για τα δικαιώματά σας περιέχονται στις σελίδες που ακολουθούν. Οι πληροφορίες αυτές δεν αντικαθιστούν τη νομική συμβουλή σκοπός τους είναι απλώς η παροχή γενικών οδηγιών.

Αν είστε θύμα εγκλήματος, μπορείτε να βρείτε πλήρεις πληροφορίες για τα δικαιώματά σας εδώ.

Ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε διαδραματίζει ρόλο στις διαδικασίες ποινικής δίωξης τις οποίες υιοθετούν τα διάφορα κράτη μέλη και δεν μπορεί να σας παράσχει συνδρομή, αν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία. Πληροφορίες σχετικά με το πώς και σε ποιον μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία, δίδονται σε αυτές τις σελίδες.

Επιλέξτε κάποιον από τους συνδέσμους που ακολουθούν για να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε

1 - Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της έρευνας

2 - Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.