Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Kui teid kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos, leiate nendelt teabelehtedelt kriminaalmenetluse ja selle eri etappide kirjelduse. Teabelehtedel selgitatakse teie õiguseid ja kohustusi igas etapis alates kohtueelsest uurimisest kuni kohtumenetlusele järgnevate etappideni. Lisaks on esitatud teave selle kohta, kuidas käsitletakse väiksemaid õigusrikkumisi, nagu liiklusnõuete rikkumised.

Kui teid kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos, tuleb teile tagada teatavad seadusjärgsed õigused. Te peate neid õigusi tundma ja teile tuleb täies mahus teada anda sellest, mis toimub kriminaalmenetluse eri etappide jooksul. Teabelehed hõlmavad peamisi etappe, sealhulgas selgitusi selle kohta, millised asutused toimetavad uurimisi, kuidas saada õigusalast nõu, millised on eri asutuste ja ametnike ülesanded ja õigused, milliseid tähtaegu kohaldatakse menetluse käigus ja millist abi te võite saada. Teabelehtedel kirjeldatakse ka teie kohustusi menetluse käigus.

Kuna olukord on riigiti erinev, on oluline, et te mõistaksite menetlust ning oleksite oma õigustest ja kohustustest täielikult teadlik. Jätke teabelehtedega tutvudes meelde oma kohustused ja kohaldatavad tähtajad.

Järgmised teabelehed selgitavad teile, millised on kriminaalmenetluse kõige olulisemad etapid igas liikmesriigis, millised on teie õigused ja milliseid põhilisi eeskirju te peate õiguste kasutamiseks järgima.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

See teave ei asenda õigusalast nõu ning selle eesmärk on vaid anda juhiseid. Kui te vajate abi, võtke alati ühendust advokaadi või muu asjatundjaga, et teha kindlaks, mida teie konkreetne olukord nõuab.

Viimati uuendatud: 09/07/2024

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.