Verdachten (in strafzaken)

Holland

Het is heel belangrijk dat u onafhankelijk juridisch advies inwint wanneer u op de een of andere manier betrokken raakt bij een strafrechtproces. In de informatiebladen staat wanneer en onder welke omstandigheden u recht hebt op bijstand van een advocaat. Er staat ook in wat een advocaat voor u doet. In dit algemene informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en wie de kosten van de advocaat voor zijn rekening neemt als u ze zelf niet kunt betalen.

Sisu koostaja:
Holland

Hoe vindt u een advocaat en hoe is de betaling geregeld?

In veel gevallen is rechtsbijstand door een advocaat gratis, maar soms moet u de ‘eigen bijdrage’ betalen. U bent een eigen bijdrage verschuldigd als u niet in voorlopige hechtenis (in bewaring) wordt gesteld. Als u bent uitgenodigd voor een verhoor kunt u via de website van de Nederlandse Orde van Advocaten of Het Juridisch Loket contact opnemen met een gespecialiseerde advocaat. De kosten daarvoor komen in principe voor uw eigen rekening.

Als u bent aangehouden op verdenking van een misdrijf, dan hebt u voorafgaand aan uw verhoor recht op gratis rechtsbijstand door een advocaat. De politie moet dit aan u meedelen. De politie kan een advocaat naar uw keuze oproepen of u krijgt een onafhankelijke advocaat toegewezen.

Als u geen gebruik hebt gemaakt van uw recht op rechtsbijstand vóór uw eerste verhoor, wordt u een advocaat toegewezen nadat u in verzekering bent gesteld. Ook hier kunt u een voorkeursadvocaat opgeven, die u voor de duur van de inverzekeringstelling gratis zal bijstaan, tenzij deze advocaat niet deelneemt aan de zogenoemde piketregeling.

Als u in vrijheid bent gesteld

Als u na of bij uw invrijheidstelling een dagvaarding ontvangt, is het raadzaam contact op te nemen met de advocaat die u op het politiebureau heeft bezocht. Als u bij de politie niet bent bezocht door een advocaat of als u niet tevreden bent over deze advocaat, kunt u via de Nederlandse Orde van Advocaten een andere advocaat vinden. U kunt ook contact opnemen met Het Juridisch Loket.

U kunt een vergoeding krijgen voor de kosten van juridisch advies en bijstand bij een strafrechtelijke procedure. Indien u de kosten voor een advocaat niet kunt betalen, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In het geval u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand betaalt u alleen de ‘eigen bijdrage’. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Voor nadere informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u terecht bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Als u in bewaring bent gesteld (voorlopige hechtenis)

Als u in bewaring bent gesteld, hebt u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. De advocaat die u tijdens de inverzekeringstelling heeft bijgestaan, wordt in principe aan u toegewezen. Deze advocaat zal u gedurende de gehele procedure gratis bijstaan, ongeacht uw inkomen. Als u tijdens uw detentie een dagvaarding voor een andere zaak ontvangt, hebt u ook recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Tevens verdient de vermelding dat u te allen tijde van advocaat mag wisselen.

Sinds 1 maart 2017 moet u de kosten voor deze gesubsidieerde rechtsbijstand in sommige gevallen achteraf zelf betalen. Dit kan alleen als de uitspraak van de rechter definitief is (dit heet een onherroepelijke veroordeling). In dat geval toetst de Raad voor Rechtsbijstand uw inkomen. Is uw inkomen hoger dan toegestaan, dan moet u de kosten voor gesubsidieerde rechtsbijstand, in beginsel, zelf betalen.

Laatste update: 05/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.