Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Näiden tietosivujen tarkoituksena on selventää rangaistavasta teosta epäillyksi tai syytetyksi joutuneelle rikosoikeudellisen menettelyn eri vaiheita. Tietosivuilla selostetaan epäillyn ja syytetyn oikeudet ja velvollisuudet kussakin vaiheessa esitutkinnasta aina oikeudenkäynnin jälkeiseen vaiheeseen. Lisäksi annetaan tietoa vähäisten rikkomusten kuten liikennerikkomusten käsittelystä.

Rikoksesta epäillyllä tai syytetyllä on tiettyjä laissa turvattuja oikeuksia, joita on noudatettava. Epäillyn tai syytetyn on tunnettava nämä oikeudet, ja hänellä on myös hyvä olla kattavat tiedot siitä, mitä rikosoikeudellisen menettelyn eri vaiheissa tapahtuu. Tietosivuilla käsitellään tärkeitä kysymyksiä: mikä viranomainen toteuttaa tutkinnan, miten voi saada oikeudellista neuvontaa, mitkä ovat eri yksikköjen ja virkamiesten tehtävät ja oikeudet, mitä määräaikoja menettelyn aikana mahdollisesti sovelletaan ja minkälaista apua on saatavilla. Lisäksi selostetaan epäillyn ja syytetyn velvollisuuksia menettelyn aikana.

Koska tilanne eri valtioissa on erilainen, on tärkeää ymmärtää menettely ja olla tietoinen kaikista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tietosivuja lukiessa on hyvä panna merkille kaikki epäillyn ja syytetyn tehtävät ja häneen sovellettavat määräajat.

Seuraavilla tietosivuilla esitellään rikosoikeudenkäyntimenettelyn tärkeimmät vaiheet kussakin jäsenvaltiossa, selitetään epäillyn ja syytetyn oikeudet sekä tärkeimmät säännöt, joita on noudatettava näiden oikeuksien käyttämiseksi.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Nämä tiedot eivät korvaa oikeudellista neuvontaa ja ne on tarkoitettu vain ohjeistukseksi. Jos apu on tarpeen, on hyvä ottaa yhteyttä asianajajaan tai muuhun asiantuntijaan sen selvittämiseksi, mikä on tilanne kussakin yksittäistapauksessa.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.