Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Itävalta

Jos joutuu rikosoikeudenkäynnin osapuoleksi, on erittäin tärkeää saada riippumatonta oikeudellista neuvontaa. Näillä sivuilla kerrotaan, milloin ja missä olosuhteissa rikoksesta epäillyllä on oikeus asianajajaan. Tällä yleissivulla kerrotaan, miten asianajajan löytää ja miten hän saa palkkionsa, jos asiakkaalla ei ole varaa maksaa sitä.

Sisällön tuottaja:
Itävalta

Kuinka löydän asianajajan

Itävallassa rikosasian vastaajalla on oltava asianajaja (muutamin poikkeuksin). Itävallan asianajajaliitto ylläpitää sähköistä asianajajarekisteriä, johon pääsee täältä.

Jos joutuu tutkinnan kohteeksi ja tämä voi johtaa rikosoikeudenkäyntiin Itävallassa, on syytä ottaa yhteyttä asianajajaan. Jos mahdollista, asianajajaan kannattaa olla yhteydessä jo ennen ensimmäistä kuulustelua.

Pidätyksen yhteydessä pidätetyllä on oikeus ottaa yhteyttä asianajajaan ennen poliisin kysymyksiin vastaamista. Jos ei tunne ketään asianajajaa, voi ottaa yhteyttä asianajajapäivystykseen. Poliisin tai syyttäjäviranomaisten on sallittava yhteydenotto.

Asianajajan palkkion maksaminen

Jos valitsee oman puolustusasianajajansa, j

joutuu yleensä itse maksamaan hänen palveluistaan. Jos palkkiosta ei ole sovittu erikseen, asianajaja voi veloittaa kohtuullisen palkkion. Palkkion määrä voidaan laskea asianajajien yleisten palkkioperusteiden (AHK) perusteella.

Jos epäilty tarvitsee puolustusasianajajaa, mutta hänen tulonsa ja varallisuutensa eivät riitä maksamaan asianajajan palkkiota tai maksaminen vaikeuttaisi perheen toimeentuloa, hänelle määrätään maksutta puolustusasianajaja. Tässä tapauksessa epäillylle toimitetaan myös maksuton kopio menettelyyn liittyvistä asiakirjoista. Puolustusasianajajan määräämistä voi pyytää tällä lomakkeella.

Päivitetty viimeksi: 22/06/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.