Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: espanja.
Swipe to change

Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Itävalta

Näillä tietosivuilla kerrotaan, mitä tapahtuu, kun rikoksesta epäilty tai syytetty henkilö joutuu oikeuteen. Itävallan lainsäädännössä rikoksella tarkoitetaan tekoa, joka rikkoo jotakin tiettyä tekohetkellä voimassa olevaa lain säännöstä. Syyteoikeus kuuluu valtiolle. Syyttäjäviranomaisten ja niiden johdolla toimivan rikospoliisin sekä tuomioistuinten tehtävänä on selvittää tosiasiat ja niiden arvioinnin kannalta olennaiset olosuhteet.

Sisällön tuottaja:
Itävalta

Vastaajan oikeudet rikosoikeudellisissa menettelyissä

Näillä tietosivuilla kerrotaan, mitä tapahtuu, kun rikoksesta epäilty tai syytetty henkilö joutuu oikeuteen.

Itävallan laissa rikoksella tarkoitetaan tekoa, joka rikkoo jotakin tiettyä tekohetkellä voimassa olevaa lain säännöstä. Syyteoikeus kuuluu valtiolle. Syyttäjäviranomaisten ja niiden johdolla toimivan rikospoliisin sekä tuomioistuinten tehtävänä on selvittää tosiasiat ja niiden arvioinnin kannalta olennaiset olosuhteet.

Seuraavilla tietosivuilla on tietoa rikoksesta syytetyn eli vastaajan oikeuksista rikosoikeudenkäyntimenettelyssä Itävallassa. Vastaajalla on eri menettelyvaiheissa erilaisia oikeuksia. Menettelyjen tärkeimmät vaiheet on esitetty tiivistelmän muodossa, jotta tarvittavat tiedot löytyvät nopeasti.

Lyhyt yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelyistä

Rikosprosessi käsittää Itävallassa periaatteessa kolme vaihetta:

  • esitutkinta (Ermittlungsverfahren)
  • oikeudenkäynti (Hauptverfahren)
  • muutoksenhaku (Rechtsmittelverfahren).

Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen eri vaiheet ja vastaajan oikeudet niissä on esitetty yksityiskohtaisesti tietosivuilla. Esitetyt tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia, eivätkä ne korvaa oikeudellista neuvontaa.

Kattavia tietoja rikoksen uhrin oikeuksista löytyy täältä.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta:

1 - Vastaajan oikeudet rikostutkinnan aikana

2 - Vastaajan oikeudet oikeudenkäynnin aikana

3 - Vastaajan oikeudet oikeudenkäynnin jälkeen

Päivitetty viimeksi: 01/06/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.