Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Bulgaria

Näillä sivuilla kerrotaan, mitä tapahtuu, kun rikoksesta epäilty tai syytetty henkilö joutuu oikeuteen. Liikennerikkomuksista, joista määrätään yleensä sakkorangaistus, kerrotaan tietosivulla 5. Tietoja rikoksen uhrin oikeuksista löytyy täältä.

Sisällön tuottaja:
Bulgaria
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Lyhyt yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelyistä

Rikosprosessi käsittää Bulgariassa kaksi vaihetta: valmistelun ja oikeudenkäynnin.

 • Valmistelun tarkoituksena on kerätä rikostutkinnan avulla todisteita, jotka joko vahvistavat tai kumoavat oletuksen siitä, että tietty henkilö on tehnyt tietyn rikoksen. Rikostutkinnan suorittavat tutkintatuomarit tai poliisi syyttäjän valvonnassa. Tavoitteena on valmistella asiaa ja auttaa syyttäjää ratkaisemaan, onko epäiltyä vastaan perusteltua nostaa syyte oikeudessa vai päätetäänkö menettely.
 • Oikeudenkäynti alkaa, kun syyttäjä nostaa oikeudessa syytteen henkilöä vastaan tämän tekemästä rikoksesta. Vastapuolet ovat mukana oikeudenkäynnissä, ja syyttäjällä, vastaajalla ja puolustusasianajajalla on yhtäläiset prosessuaaliset oikeudet. Tuomioistuin tutkii syyttäjän esittämät todisteet, mutta se voi osapuolten pyynnöstä tai omasta aloitteestaan koota ja tutkia uusia todisteita totuutta selvittäessään.

Oikeudenkäynnin päätteeksi annetaan tuomio, jossa vastaaja tuomitaan ja hänelle määrätään rangaistus tai vastaaja todetaan syyttömäksi.

Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen eri vaiheet ja vastaajan oikeudet niissä on esitetty yksityiskohtaisesti tietosivuilla. Esitetyt tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia, eivätkä ne korvaa oikeudellista neuvontaa.

Euroopan komission rooli

Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa rikosoikeudenkäyntimenettelyissä jäsenvaltioissa, eikä se siksi voi auttaa valituksen tekemisessä. Näillä sivuilla on tietoa siitä, keneen voi ottaa yhteyttä ja miten tulee menetellä.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

1 – Miten saan oikeudellista neuvontaa

2 – Oikeuteni rikostutkinnan aikana ja ennen oikeudenkäynnin alkua

 • Rikostutkinta (mukaan lukien syytteen nostaminen ja kuulustelu)
 • Pidätys (mukaan lukien eurooppalainen pidätysmääräys)
 • Ensimmäinen oikeuskäsittely
 • Vangitseminen tai vapauttaminen
 • Syyttäjän valmistautuminen oikeudenkäyntiin
 • Puolustuksen valmistautuminen oikeudenkäyntiin
 • Toimenpiteet syytteen pakoilun estämiseksi
 • Maastapoistumiskielto

3 – Oikeuteni oikeudenkäynnin aikana

 • Suojellun todistajan kuuleminen

4 – Oikeuteni oikeudenkäynnin päätyttyä

5 – Vähäiset liikennerikkomukset

Linkkejä

Rikosprosessilaki

Päivitetty viimeksi: 20/07/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.