Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Kypros

Sekä vähäisiä että vakavia liikennerikkomuksia käsitellään samalla tavoin kuin kaikkia muitakin rikoksia. Tavanomainen rangaistus on sakko. Toistuvasti rikkomuksiin syyllistyville voidaan määrätä ajokielto. Useimmat vähäiset liikennerikkomukset käsitellään hallintomenettelyssä.

Sisällön tuottaja:
Kypros

Kuka käsittelee liikennerikkomuksia?

Monet vähäiset liikennerikkomukset voidaan käsitellä hallintomenettelyssä määräämällä lain mukainen sakko.

Ylinopeudesta, matkapuhelimen käytöstä ajon aikana ja eräistä muista vähäisistä rikkomuksista lisätään ajokorttiin myös virhepisteitä. Jos virhepisteitä kertyy yli 12, asia on siirrettävä tuomioistuimen käsiteltäväksi. Jos vastaaja ei hyväksy sakkoa ja virhepisteitä, häntä vastaan nostetaan rikossyyte tuomioistuimessa.

Poliisi tai kunnallinen tai paikallinen pysäköinninvalvoja voi ilmoittaa määrätystä sakosta. Jos kyse on pysäköintirikkomuksesta, ilmoituksessa on mainittava rikkomus ja ilmoitettava, että ellei sakkoa makseta 15 päivän kuluessa, se nousee puolitoistakertaiseksi.

Jos sakkoa ei makseta 30 päivän kuluessa, voidaan nostaa syyte. Liikennerikkomuksista voidaan määrätä sakkoja jalankulkijoille ja pyöräilijöille yhtä lailla kuin autoilijoille. Sakon määrä on vahvistettu laissa.

Hallinnolliseen sakkoon ei voi hakea muutosta, jos vastaaja on myöntänyt rikkomuksen. Jos vastaaja kiistää rikkomuksen, viranomaiset voivat viedä asian tuomioistuimeen. Tuomioistuimen tuomioon voi hakea muutosta samalla lailla kuin muutakin rikosta koskevaan tuomioon.

Hallinnollinen sakko voidaan periä samalla tavoin kuin tuomioistuimen määräämä sakko. Se ei aiheuta merkintää rikosrekisteriin.

Mitä tapahtuu, jos asia menee oikeuteen?

Sillä piirituomioistuimella (Επαρχιακά Δικαστήρια) on toimivalta käsitellä asia, jonka lainkäyttöalueella liikennerikkomus tehtiin.

Vähäisiä liikennerikkomuksia koskeva oikeudenkäyntimenettely on sama kuin minkä tahansa rikkomuksen.

Rangaistukset, joita tuomioistuin voi määrätä:

  • sakko
  • vankeusrangaistus
  • moottoriajoneuvon käyttökielto.

Muiden jäsenvaltioiden kansalaiset voidaan asettaa syytteeseen vähäisistä liikennerikkomuksista samalla tavoin kuin Kyproksen kansalaiset.

Vähäisestä liikennerikkomuksesta annettuun tuomioon ja rangaistukseen voi hakea muutosta samalla tavalla ja samoin perustein kuin muissakin asioissa.

Linkkejä

Ajaminen Kyproksella – Kyproksen tieliikennelait – rikkomukset, sakot ja virhepisteet

Päivitetty viimeksi: 16/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.