Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Englanti ja Wales

Jos on epäiltynä tai syytettynä rikoksesta, on erittäin tärkeää saada riippumatonta oikeudellista neuvontaa. Tällä sivulla kerrotaan, miten asianajajan löytää ja kuka maksaa hänen palkkionsa.

Sisällön tuottaja:
Englanti ja Wales

Poliisiasemalla

Jos epäiltyä kuulustellaan poliisiasemalla, hänellä on oikeus saada maksutta oikeudellista neuvontaa, vaikka häntä ei olisi pidätetty. Epäilty voi pyytää poliisia ottamaan yhteyttä haluamaansa lakiasiaintoimistoon tai päivystävään asianajajaan (duty solicitor). Asianajajapäivystys on poliisista riippumaton ja käytettävissä kaikkina vuorokaudenaikoina. Joidenkin rikosten yhteydessä on saatavilla riippumatonta neuvontaa puhelimitse. Vakavampien rikosten yhteydessä asianajaja voi tulla poliisiasemalle epäillyn luo.

Halutessaan epäilty voi etsiä itse asianajajan asianajajayhdistysten (Law Society tai Bar Council), kansalaisten neuvontapalvelun (Citizens Advice Bureau) tai paikallisen oikeudellisen neuvontapalvelun (Community Legal Advice) kautta. Jos epäilty ei halua käyttää päivystävää asianajajaa, hänelle saattaa aiheutua kustannuksia.

Jos epäilty pyytää oikeudellista neuvontaa, poliisi voi kuulustella epäiltyä vasta, kun tämä on keskustellut asianajajan kanssa. Jos epäilty ei ensin halua asianajajaa, mutta muuttaa mielensä, hän voi pyytää asianajajaa maksutta milloin tahansa.

Kun ei ole tutkintavankeudessa

Jos rikoksesta syytettyä ei pidetä tutkintavankeudessa, syytetyn kannattaa ottaa yhteyttä asianajajaan mahdollisimman pian. Asianajajaa voi etsiä asianajajayhdistysten (Law Society tai Bar Council), kansalaisten neuvontapalvelun (Citizens Advice Bureau) tai paikallisen oikeudellisen neuvontapalvelun (Community Legal Advice) kautta. Syytetyllä voi olla oikeus maksuttomaan oikeusapuun taloudellisen tilanteensa perusteella. Asianajaja pystyy kertomaan, täyttääkö syytetty maksuttoman oikeusavun edellytykset, mutta tällöin syytetyn on esitettävä tiedot taloudellisesta tilanteestaan (esim. palkkatosite).

Maksutonta oikeusapua saa vain asianajajilta, jotka työskentelevät oikeusapulautakunnan (Legal Services Commission) lukuun tai rikosasioiden oikeusaputoimiston (Public Defender Service) lukuun niissä kaupungeissa, joissa tällainen toimisto on. Näihin järjestelmiin kuuluvat asianajajat saa selville ottamalla yhteyttä paikalliseen oikeudelliseen neuvontapalveluun.

Oikeudenkäynnin aikana

Jos asia viedään oikeuteen, syytetyllä on oikeus asianajajaan. Oikeusapua rikosasioissa antava rikosasioiden oikeusapukeskus (Criminal Legal Aid) takaa oikeudellisen neuvonnan ja asianajajan palvelut oikeudenkäynnin aikana. Oikeusavun maksuttomuus riippuu asian vakavuudesta ja vastaajan taloudellisesta tilanteesta. Jos asianajajaa ei ole, syytetyn kannattaa pyytää tavata päivystävää asianajajaa heti tuomioistuimeen saapuessaan.

Magistrates’ Court -tuomioistuimessa oikeudellinen neuvonta ja asianajajan palvelut ovat maksuttomia, jos asia on vakava. Muussa tapauksessa vastaaja voi joutua maksamaan kustannuksista osuuden, jonka suuruus riippuu asiasta, vastaajan iästä ja vastaajan tuloista. Oikeusapu on maksutonta alle 18-vuotiaille tai tiettyjä valtion etuuksia saaville henkilöille. Tarkempia tietoja asiasta saa tuomioistuimen päivystävältä asianajajalta tai tuomioistuimen henkilökunnalta.

Jos asia käsitellään Crown Court -tuomioistuimessa, vastaajalla on oikeus oikeudelliseen neuvontaan ja asianajajaan. Jos kotitalouden käytettävissä olevat vuositulot ovat vähintään 37 500 puntaa, maksutonta oikeusapua ei myönnetä. Vastaajan taloudellisesta tilanteesta riippuen oikeudellisen edustajan käytöstä voidaan myös periä sekä tuloihin että varallisuuteen perustuva korvaus.

Jos vastaaja todetaan syyttömäksi, hänelle voidaan korvata aiheutuneet kustannukset. Jos vastaaja todetaan syylliseksi, hän saattaa joutua osallistumaan kustannuksiin.

Linkkejä

Legal Aid Agency

Law Societyn ohjeet

Kansalaisten neuvontapalvelun oppaat (koko Yhdistynyt kuningaskunta)

Criminal Legal Aid

General Council of the Bar

Päivitetty viimeksi: 01/12/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.